Hjem
Liliia Oprysks bilde
Foto:
Paulo Cesar Chavarria Serrano
 • E-postLiliia.Oprysk@uib.no
 • Telefon+47 55 58 49 86
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
  Rom 
  649
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Opphavsrett

Immaterialrett

Personvern

IT-rett

Konsumentrett

Jeg underviser og veileder innenfor

 • Immaterialrett
 • Personvern
 • Digitalt innhold og beskyttelse av forbrukere
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Digital Consumer Contract Law without Prejudice to Copyright: EU Digital Content Directive, Reasonable Consumer Expectations and Competition. GRUR International.
 • Vis forfatter(e) (2020). Secondary communication under the EU copyright acquis after Tom Kabinet: between exhaustion and securing work’s exploitation. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law. 200-214.
 • Vis forfatter(e) (2020). Limitations in End-User Licensing Agreements: Is There a Lack of Conformity Under the New Digital Content Directive? IIC - International Review of Intellectual Property and Competition Law.
 • Vis forfatter(e) (2017). Development of a Secondary Market for E-books: The Case of Amazon. Journal of Intellectual Property, Information Technology and E-Commerce Law.
 • Vis forfatter(e) (2016). The Forthcoming General Data Protection Regulation in the EU: Higher Compliance Costs Might Slow Down Small and Medium- sized Enterprises’ Adoption of Infrastructure as a Service. Juridica International.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Embedding of Freely Available Digital Content as an Infringement of Copyright under the EU law: CJEU Judgment in VG Bild-Kunst.
 • Vis forfatter(e) (2021). Digital Consumer Contract Law without Prejudice to Copyright: EU Digital Content Directive, Reasonable Consumer Expectations and Competition.
 • Vis forfatter(e) (2019). In search of flexibility under the EU copyright acquis: reconciling the approaches to material and immaterial dissemination rights.
 • Vis forfatter(e) (2019). In search of flexibility under the EU copyright acquis: reconciling the approaches to material and immaterial dissemination rights.
 • Vis forfatter(e) (2019). AI and sui generis copyright protection .
 • Vis forfatter(e) (2018). “Digital exhaustion” serving the digital markets.
 • Vis forfatter(e) (2018). The reference in C-263/18 TomKabinet case and the paradox of the CJEU’s functional equivalent approach.
 • Vis forfatter(e) (2018). Making “digital” exhaustion serve the EU Digital Single Market.
 • Vis forfatter(e) (2018). I can haz your e-book: the reference in TomKabinet case and the paradox of functional equivalent approach.
 • Vis forfatter(e) (2018). 90-ies revisited: mitigating the lack of imagination in copyright harmonisation.
 • Vis forfatter(e) (2017). Reconciling right of distribution and right of communication to the public in online environment.
 • Vis forfatter(e) (2017). Reconciling right of distribution and right of communication to the public in online environment.
 • Vis forfatter(e) (2017). Development of a Secondary Market for E-books: The Case of Amazon.
 • Vis forfatter(e) (2017). Applying copyright exhaustion to e-books // Tired but not exhausted.
 • Vis forfatter(e) (2016). The forthcoming Data Protection Regulation in the EU: Higher Compliance Costs Might Slow-Down Small and Medium Enterprises in Adopting Infrastructure as a Service.
 • Vis forfatter(e) (2016). Distinguishing between the right of distribution and right of communication to the public in the online environment.
 • Vis forfatter(e) (2016). Balancing incentives to create and public access to copyright protected works in digital age: copyright exhaustion and dissemination of literary works.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). CJEU in C-597/19 Mircom: users of P2P networks might be infringing the right of making works available to the public. Immaterialrettstrollet.
 • Vis forfatter(e) (2021). CJEU in C-597/19 Mircom: users of P2P networks might be infringing the making available right if duly informed. Kluwer Copyright Blog.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ranks aftermath, or TomKabinet reference versus reality. Kluwer Copyright Blog.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2020). Reconciling the material and immaterial dissemination rights in the light of the developments under the EU copyright acquis.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). “Digital” Exhaustion and the EU (Digital) Single Market. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). The CJEU Judgment in Ranks and Vasilevics: You Can Buy a Used License, but Will a Copy Follow? 6 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Gjennom yrkeserfaring fra både akademisk sektor og næringsliv har jeg tilegnet meg en bred kompetanse innenfor IT-rett og IT-management.

Mitt vitenskapelige arbeid fokuserer på ulike rettslige aspekter ved teknologi og dens innføring, og kompletteres med praktisk erfaring innenfor IT-compliance, kontraktstyring og IT-drift.

Vitenskapelige stillinger:

2021-nå: Førsteamanuensis, Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen

2020: Postdoktor, Max Planck Institute for Innovation and Competition, München

2016-2019: Forsker i IT-rett, Universitetet i Tartu

2017-2019: Gjesteforsker

 • Max Planck Institute for Innovation and Competition, München, 2017-2018, 2019, 2021
 • Institute for Information Law (IViR), Universitetet i Amsterdam, 2017
 • Swedish Law and Informatics Research Institute, Stockholms Universitet, 2017
 • Universitetet i Oslo, 2018

 

Utdanning:

2020 PhD, Universitetet i Tartu (Estland)

2016 MA i jus og teknologi, Tallinns tekniske universitet (Estland)

2013 MA i internasjonal rett, Ivan Franko National University of Lviv (Ukraina)

2012 BA i internasjonale relasjoner og rett, Ivan Franko National University of Lviv (Ukraina)

 

Næringslivserfaring:

2020-2021: IT Compliance Manager, PwC Deutschland

2014: Kontraktsspesialist, Itera ASA

2011-2014: Incident, Problem and Change Management, EVRY Sverige AB

Twitter