Hjem
Lill Kristin Knudsens bilde

Lill Kristin Knudsen

Administrasjonssjef
 • E-postLill.Knudsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 45 29
 • Besøksadresse
  Allegaten 41
  Realfagsbygget 4 etasje
  Rom 
  4D18d
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen
 • Daglig leder for administrasjonen med personalansvar for administrativt ansatte
 • Råd og støtte til instituttleder i administrative spørsmål
 • Bistå instituttleder i økonomistyring og ressursdisponering og arealdisponering
 • Videreutvikle, implementere og følge opp gode administrative prosedyrer og rutiner i samsvar med regelverk og retningslinjer som gjelder for virksomheten
 • Samarbeide med instituttleder i det systematiske HMS-arbeidet og i arbeidet for å oppnå et godt og inkluderende arbeidsmiljø ved instituttet 
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1998). Studier av bindingsseter for homeodomener og paired domener i UTR sekvenser av sebrafisk genet hlx-1.
 • Vis forfatter(e) (1998). Studier av bindingsseter for homedomener og paired domener i UTR sekvenser av sebrafisk genet hlx-1.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Ledelse
 • Studieadministrasjon
 • HMS-kompetanse (IA-arbeid/ risikovurdering/ laboratorie/ kjemikalie/ GMO/ byggsaker/ universell utforming/ ARK)
 • Vernetjenestearbeid alle nivå UiB
 • Laboratorieledelse (HMS, økonomi, bestilling, personal)
 • Prosjektarbeid forskningslab
 • Cand.scient. Molekylærbiologi