Hjem
Lill Kristin Knudsens bilde

Lill Kristin Knudsen

Rådgiver, Studieveileder ved Institutt for Biovitenskap.
 • E-postLill.Knudsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 45 29
 • Besøksadresse
  Thormøhlensgt 55
  Høyteknologisenteret, 4. etasje
  Rom 
  440C3
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Studieadministrasjon- emne og program

Molekylærbiologi

 • Studieplaner og emnebeskrivelser
 • Sekretær for programmøter
 • Studieveiledning
 • Informasjonsarbeid
 • Semesterstart
 • Individuelle utdanningsplaner
 • Utvekslingsavtaler
 • Studiearrangement
 • Innpassingssaker
 • Internasjonalisering
 • Korrespondanse og variert saksbehandling
 • Kvalitetssikring/studieprogramarbeid
 • Opptak
 • FS-arbeid
 • Etter- og videreutdanning
 • Andre administrative oppgaver

 

HMS-koordinator

Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1998). Studier av bindingsseter for homeodomener og paired domener i UTR sekvenser av sebrafisk genet hlx-1.
 • Vis forfatter(e) (1998). Studier av bindingsseter for homedomener og paired domener i UTR sekvenser av sebrafisk genet hlx-1.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Cand.scient. Molekylærbiologi
 • Studieadministrasjon
 • Overingeniør institutt for molekylærbiologi
 • HMS-kompetanse (IA-arbeid/ risikovurdering/ laboratorie/ kjemikalie/ GMO/ byggsaker/ universell utforming)
 • Tidligere hovedverneombud ved det matemetisk- naturvitenskapelige fakultetet og vara Universitetshovedverneombud
 • DNA-sekvensering (tidligere leder for sekvens-laboratoriet)