Hjem
Lill Susann Ynnesdal Haugens bilde
Foto:
Haakon Anderssen

Lill Susann Ynnesdal Haugen

Førsteamanuensis
 • E-postlill.s.haugen@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek Helseklynge
  Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Forskningssamarbeid med Barneverntenestene i Øygarden og Askøy kommuner:

Forskningssamarbeid omkring lokalutviklet tjenesteinnovasjon på fosterbarnområdet i Barneverntenestene i Øygarden og Askøy kommuner. Prosjektleder for tjenesteinnovasjonene Frå Barnets Vindauge og Landsbymodellen er Lita Erstad ved Barneverntenesta i Øygarden kommune. Les mer om prosjektet Frå Barnets Vindauge ved å klikke på denne linken.

Asset Based Community Development (ABCD):

Asset Based Community Development-forskning i samarbeid med forskere ved Høgskolen på Vestlandet, ledet av førsteamanuensis Rita Agdal. Les mer om ABCD ved å klikke på denne linken.

Et fellesskap for brukermedvirkning i forskning, utvikling og innovasjon i Alrek Helseklynge:

I 2023 var jeg en del av en arbeidsgruppe som samlet innsikt om behovet for et fellesskap rundt brukermedvirkning i forskning, utvikling og innovasjon i Alrek helseklynge. I desember 2023 leverte arbeidsgruppen sin rapport til styringsgruppen i Alrek helseklynge - som vil ta en beslutning om det skal opprettes en faggruppe for brukermedvirkning. Les mer om Et fellesskap for brukermedvirkning i forskning og utvikling i Alrek Helseklynge, ved å klikke på denne linken. 


Doktoravhandling (2020): Meeting places in Norwegian community mental health care: A participatory and community psychological inquiry

https://bora.uib.no/bora-xmlui/handle/1956/22456 

I dette ph.d.-prosjektet utforsket og belyste vi treffsteder (dagsenter/aktivitetssenter) for personer med psykiske helseproblemer i et samfunnspsykologisk perspektiv.

Forskningsteamet: a) medforskere som har kompetanse i kraft av førstehånds erfaringer og kunnskaper fra å bruke treffsteder, og b) meg (stipendiat) og veilederteamet. Dette var dermed et samarbeidsbasert eller deltagende forskningsprosjekt.

For å utforske treffsteder brukte vi to atskilte sett fokusgruppeintervjuer med folk som benyttet treffsteder, og ansatte fra treffsteder. Et sentralt fokus var beretninger om møter mellom brukere og deres erfaringer, treffstedene, og de ansatte der.

Prosjektets tre publiserte artikler: 

 1. Ynnesdal Haugen, L. S., Envy, A., Borg, M., Ekeland, T. J., & Anderssen, N. (2016). Discourses of service user involvement in meeting places in Norwegian community mental health care: a discourse analysis of staff accounts. Disability & Society, 31(2), 192-209. Retrieved from  doi:10.1080/09687599.2016.1139489

 2. Ynnesdal Haugen, L. S., Envy, A., Ekeland, T.-J., Borg, M., & Anderssen, N. (2018). A participatory discourse analysis of service users’ accounts of staffed meeting places in Norwegian community mental health care. Nordic Journal of Social Research, 9, 13-30. Retrieved from doi: http://dx.doi.org/10.7577/njsr.2149  

 3. Ynnesdal Haugen, L. S., Haugland, V., Envy, A., Borg, M., Ekeland, T. J., & Anderssen, N. (2018). Not talking about illness at meeting places in Norwegian community mental health care: A discourse analysis of silence concerning illness-talk. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine 0(0). Retrieved from doi:10.1177/1363459318785712 

Veilederteamet: Hovedveileder var professor Norman Anderssen, Institutt for samfunnspsykologi. Medveiledere var prof. Marit Borg, Universitetet i Sørøst-Norge, og prof. Tor-Johan Ekeland, Høgskulen i Volda.

Mental Helse Bergen og Mental Helse Ungdom Bergen støttet prosjektet.

Studieprogrammer:

Masterprogram i barnevern

Masterprogram i barnevernsarbeid

 

Kvalitativ metodologi:

PRPSYKMET1 Kvalitativ metode som grunnlag for psykologisk kunnskap (Profesjonsstudiet i psykologi)

HEM303 Qualitative Methods and Research Planning (in English, specialization course in qualitative methods for masters programs in Hemil)

GHIG918A Qualitative Methods for PhD: Advanced level (in English, open course for PhD-level)

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Not talking about illness at meeting places in Norwegian community mental health care: A discourse analysis of silence concerning illness-talk. Health. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). A participatory discourse analysis of service users’ accounts of meeting places in Norwegian community mental health care. Nordic Journal of Social Research. 13- 30.
 • Vis forfatter(e) (2016). Discourses of service user involvement in meeting places in Norwegian community mental health care: a discourse analysis of staff accounts. Disability & Society. 192-209.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2011). Ungdom og rusmidler i Askøy 2010. En undersøkelse i Askøy kommune om bruk av rusmidler på 8. og 10. klassetrinn og 2. år på videregående skole. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). Samarbeidsbasert forskning om treffsteder.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). A discourse analysis of service user involvement in meeting places in community mental health care.
 • Vis forfatter(e) (2013). En samfunnspsykologisk studie av treffsteder for personer med psykiske helseproblemer: Erfaringer rundt samarbeidsbasert prosjektutvikling og oppstart.
 • Vis forfatter(e) (2012). Reflections and considerations in developing a user involved research project in community mental health.
 • Vis forfatter(e) (2012). Beyond ‘hallucinations’ – A discourse analysis of the voice-hearing of five Norwegian voice hearers.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2009). Critical perspectives on the biomedical psychiatry model.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ynnesdal Haugen, L. S., Envy, A., Borg, M., Ekeland, T. J., & Anderssen, N. (2016). Discourses of service user involvement in meeting places in Norwegian community mental health care: a discourse analysis of staff accounts. Disability & Society, 31(2), 192-209. Retrieved from  doi:10.1080/09687599.2016.1139489

Ynnesdal Haugen, L. S., Envy, A., Ekeland, T.-J., Borg, M., & Anderssen, N. (2018). A participatory discourse analysis of service users’ accounts of staffed meeting places in Norwegian community mental health care. Nordic Journal of Social Research, 9, 13-30. Retrieved from doi: http://dx.doi.org/10.7577/njsr.2149  

Ynnesdal Haugen, L. S., Haugland, V., Envy, A., Borg, M., Ekeland, T. J., & Anderssen, N. (2018). Not talking about illness at meeting places in Norwegian community mental health care: A discourse analysis of silence concerning illness-talk. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine 0(0). Retrieved from doi: doi:10.1177/1363459318785712 

Se Forskning

 

I spesialiseringsprogram i samfunns- og allmennpsykologi under Norsk Psykologforening (2018-)

PhD i samfunnspsykologi - Institutt for samfunnspsykologi, Det psykologiske fakultet, UiB (disputas 2020)

Psykolog (cand.psychol.) - Det psykologiske fakultet, UiB (2006-2011).