Hjem
Lill Susann Ynnesdal Haugens bilde

Lill Susann Ynnesdal Haugen

Førsteamanuensis
 • E-postlill.s.haugen@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

En samfunnspsykologisk studie av treffsteder for personer med psykiske helseproblemer

I dette ph.d.-prosjektet har jeg og resten av teamet arbeidet med å utforske og belyse treffsteder (dagsenter/aktivitetssenter) for personer med psykiske helseproblemer i et samfunnspsykologisk perspektiv.

Forskningsteamet vårt består av: a) en gruppe personer som har kompetanse i kraft av førstehånds erfaringer og kunnskaper fra å bruke treffsteder, -de kalles medforskere, og b) meg (stipendiat) og veilederteamet - som sitter på forskerkompetanse. Dette er dermed et samarbeidsbasert eller deltagende forskningsprosjekt.

For å utforske treffsteder har vi brukt to atskilte sett fokusgruppeintervjuer med folk som bruker treffsteder, og ansatte fra treffsteder. Et sentralt fokus er beretninger om møter mellom brukere og deres erfaringer, treffstedene, og de ansatte der. For å yte dette rike materialet større rettferdighet og av hensyn til prosjektets fremdrift, er dette prosjektets hovedmateriale.

 • Ved avslutningen av 2013 hadde vi gjennomført de planlagte fokusgruppeintervjuene med personer som bruker treffsteder og ansatte fra treffsteder.
   
 • Ved avslutning av 2014 arbeidet vi med å analysere utskriftene fra disse intervjuene, samt å skrive ut gjenstående intervjuer fra lydopptak.
   
 • Fra 2015 til 2018 arbeidet vi med å skrive artikler og formidle kunnskap fra prosjektet på andre måter.


Gjennom prosjektet søker vi å bidra med tiltrengt praktisk relevant kunnskap, og å stimulere til prosesser som kan gagne personer som bruker eller som kan komme til å bruke treffsteder.

De tre planlagte forskningsartiklene fra prosjektet er publisert:

 1. Ynnesdal Haugen, L. S., Envy, A., Borg, M., Ekeland, T. J., & Anderssen, N. (2016). Discourses of service user involvement in meeting places in Norwegian community mental health care: a discourse analysis of staff accounts. Disability & Society, 31(2), 192-209. Retrieved from  doi:10.1080/09687599.2016.1139489
 2. Ynnesdal Haugen, L. S., Envy, A., Ekeland, T.-J., Borg, M., & Anderssen, N. (2018). A participatory discourse analysis of service users’ accounts of staffed meeting places in Norwegian community mental health care. Nordic Journal of Social Research, 9, 13-30. Retrieved from doi: http://dx.doi.org/10.7577/njsr.2149  

 3. Ynnesdal Haugen, L. S., Haugland, V., Envy, A., Borg, M., Ekeland, T. J., & Anderssen, N. (2018). Not talking about illness at meeting places in Norwegian community mental health care: A discourse analysis of silence concerning illness-talk. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine 0(0). Retrieved from doi:10.1177/1363459318785712 

Veilederteamet: Hovedveileder er professor Norman Anderssen, Institutt for samfunnspsykologi. Medveiledere er prof. Marit Borg, Høgskolen i Sørøst-Norge, og prof. Tor-Johan Ekeland, Høgskulen i Volda.

Mental Helse Bergen og Mental Helse Ungdom Bergen støtter prosjektet.

Jeg er tilknyttet Det psykologiske fakultet, UiB, som ph.d.-kandidat.

Ynnesdal Haugen, L. S., Envy, A., Borg, M., Ekeland, T. J., & Anderssen, N. (2016). Discourses of service user involvement in meeting places in Norwegian community mental health care: a discourse analysis of staff accounts. Disability & Society, 31(2), 192-209. Retrieved from  doi:10.1080/09687599.2016.1139489

Ynnesdal Haugen, L. S., Envy, A., Ekeland, T.-J., Borg, M., & Anderssen, N. (2018). A participatory discourse analysis of service users’ accounts of staffed meeting places in Norwegian community mental health care. Nordic Journal of Social Research, 9, 13-30. Retrieved from doi: http://dx.doi.org/10.7577/njsr.2149  

Ynnesdal Haugen, L. S., Haugland, V., Envy, A., Borg, M., Ekeland, T. J., & Anderssen, N. (2018). Not talking about illness at meeting places in Norwegian community mental health care: A discourse analysis of silence concerning illness-talk. Health: An Interdisciplinary Journal for the Social Study of Health, Illness and Medicine 0(0). Retrieved from doi: doi:10.1177/1363459318785712 

En samfunnspsykologisk studie av treffsteder for personer med psykiske helseproblemer

 

Psykolog (cand.psychol.) - Det psykologiske fakultet, UiB (2006-2011).