Hjem
Lillian Jorunn Helles bilde

Lillian Jorunn Helle

Professor emerita, Russisk litteratur
 • E-postLillian.Helle@uib.no
 • Telefon+47 915 10 198
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Russisk litteraturvitenskap

 • Russisk symbolisme, fin de siècle-kultur og avantgarde
 • Russisk 1800-tallslitteratur, Puskin og Peterburgmytologien
 • Lev Tolstoj og russisk modernisme
 • Kulturhistorie og russisk sekterisme
 • Post-revolusjonær litteratur, sosialistisk realisme og tøværslitteratur
 • Post-colonial studies, grensepoetikk og den russiske litterære kolonisering av Kaukasus
 • Litteratur/vitenskap og den russiske udødelighetsideologien
 • Ageing-studies og den sene Lev Tolstoj

 

Vitenskapelig artikkel
 • 2017. Sub specie Petropolitana : om Sankt Petersburg-myten i russisk litteratur og tenkning. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 39-53.
 • 2017. "Love on the Final Slopes of Life: Fedor Ivanovich Tiutchev and “The Denis’eva Cycle”. Bergen Language and Linguistics Studies (BeLLS). 112-129.
 • 2016. Ibsen in Russia Revisited: The Ibsenian Legacy in the Symbolist World of Andrei Belyi. Poljarnyj Vestnik. 1-14.
 • 2015. Ilya Kaminsky's Dancing in Odessa:On Exile, Amnesia and Poetic Anamnesis. Doksa. 87-104.
 • 2013. Byen Bergen som Det himmelske Jerusalem. Libra. Tidsskrift for Antroposofi. 60-68.
 • 1999. On the Role of Anti-Dialogism in Tolstoy's "Ressurection". Slavica Bergensia. 72-83.
 • 1999. Gogol's Carnival: Joyful Relativity or Grotesque Nihilism? Some Comments on Dead Souls". Scando-Slavica. 5-17.
 • 1998. Tolstoj and Symbolic Castration: On Love and Death in Russian Fin-de-siecle Culture. Nordlit. 29-45.
 • 1998. Between Poetry and Painting: Pasternak's "Christmas Star". Scando-Slavica. 57-74.
 • 1997. Tolstoy and the Other. Some Comments on the Role of Dialogue in Voskresenie. Meddelelser (Universitetet i Oslo. Slavisk-baltisk avdeling).
 • 1997. The Dream of a Wordless Paradise: On the Role of Contra-Semiosis in Tosto's <I>Voskresence</I>. Scando-Slavica.
 • 1996. Belyj and Bachtin. From Counterpoint to Polyphony. Scando-Slavica. 1-35.
 • 1995. The City as Myth and Symbol in Alexander P#uuskin's Poem: "The Bronze Horseman". Scando-Slavica. 22-41.
 • 1994. Metaphor and Metonymy: a Theme with Variations. Scando-Slavica.
 • 1991. Belyj's Bergen - or the New Jerusalem. Scando-Slavica.
 • 1990. Arbats barn - en glasnostroman? Nordisk Østforum.
 • 1990. Andrej Belyj and Fedor Gladkov: An Example of Literary Transposition. Scando-Slavica.
 • 1982. Om ulikesyn på folkediktning. Eigenproduksjon.
Faglig foredrag
 • 2016. Lev Tolstoy om alderdom og det lange livs narrativ.
 • 2015. Why narrative matters: Some reflections on ageing and literature.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2012. Russland: Om myter og viktigheten av møter.
 • 2008. Historien om Sankt Petersburg - fra semiotisk tomrom til mytisk meningsgenerator.
 • 2007. Russisk litteratur og myten om Sankt Petersburg (i russisk fortid og nåtid).
 • 2004. Sub specie Petropolitana - eller om Sankt Peterburgs rolle i det post-petrine Russland.
 • 2004. Peterburg som den andre i russisk kulturell mytologi.
 • 2003. Unionsoppløsningen i lys av forholdet Norge - Russland i 1905.
 • 2003. Sankt Petersburg: myten som ble virkelighet.
 • 2003. Konstruksjonen av Sankt Petersburg hos Dostoevskij og de russiske symbolister.
 • 2003. Bildet av Bergen i Belyjs tekster.
 • 2002. Norveshkij universitetskij tsentr kak arena sotrudnichestva mezhdu Rossiej i Norvegiej.
 • 2000. Silikon og salighet.
 • 2000. Med Schliemann til Mykene - et møte med masker og myter.
 • 1998. The Myth of Saint Petersburg in Russian Literature.
 • 1992. Litteraturens plass i russiskundervisningen.
 • 1989. Ostrovskijs Tordenværet og Tordenværet i Bergen.
Vitenskapelig foredrag
 • 2017. ”Quo vadis? Along the Russian Road from Peter the Great to Putin”,.
 • 2016. “Society and Senescence at the Russian literary fin de siécle: The case of the aging Lev Tolstoy”.
 • 2016. The Jewish Century and the Experience of the Russian non-Jewish Jews: From Stalin’s willing Executioners to tragic Victims of an oppressive Regime.
 • 2016. Senescence, welfare and society: How can literature complement other disciplines in the study of ageing?
 • 2016. Love on the final Slopes of Life: Senescense, Sentiments and Sensuality in Fyodor Ivanovich Tyutchev’s ”The Denisieva Cycle”.
 • 2016. Ageing and literature: On border crossings and multi-disciplinarian approaches.
 • 2016. Ageing and Literature.
 • 2015. The Long Life and Senescence at the (Russian) Fin de Siècle: On Endings and Ageing in the old Tolstoy.
 • 2015. Henrik Ibsen, Andrey Bely and Russian Symbolism: An Extraordinary History of Reception.
 • 2015. Alkemi og narrativitet i Bulgakovs "Et hundehjerte".
 • 2014. Poetry as Renegotiation and Transgression: Some notes on Kaminsky's Dancing in Odessa.
 • 2014. Perceptions of Ageing in Russian Literature and Culture: The Paradoxical Case of Lev Tolstoy.
 • 2013. Symbolisten Belyj's besøk i Bergen sensommeren 2013: En reise i tid og rom.
 • 2013. Slovo sozidaet mir. Nekotorye zametki ob otnoshenii jazyka i real'nosti u Andreja Belogo.
 • 2013. Russian Symbolism Exported: Andrey Bely's Journey to Bergen in 1913.
 • 2013. Plotting the sciences: The narrativization of chemistry and alchemy as a countercultural discourse in Mikhail Bulgakov.
 • 2013. Ilya Kaminsky's Dancing in Odessa: On loss, memory and recollection.
 • 2012. Who owns the alchemist to-day or was historical alchemy spiritual, chemical or both? Some modern controversies on the historiography of the arcana artis.
 • 2012. The Narrativization of Science in Mikhail Bulgakov's A Dog's Heart.
 • 2012. Om akemi og kjemi i russisk litteratur og kultur fra Peter den store til det post-sovjetiske Russland.
 • 2012. "Dancing in Odessa" med Mandelstam og Celan: Om Ilya Kaminsky, eksilet og den indre annethet.
 • 2011. Tolstoy's Voskresenje og paradoksenes poetikk.
 • 2011. Sankt Petersburg og myten som meningsgenerator.
 • 2011. Russia's Internal Other or Russia's Internal Colonization.
 • 2011. On Alchemists, Chemists and Poets in Russian Literature and Culture: From Bazarov to the Bolsheviks.
 • 2010. Tolstoys Oppstandelse og ortodoksien.
 • 2010. Orthodoxy as seen from the Author: Some Notes on Tolstoy's Novel Resurrection.
 • 2010. Grensemøtets mangetydighet: Om det orientaliserte Kaukasus som alter og alter ego i russisk 1800-talls litteratur.
 • 2010. Androgyny and the Transformation of the Body in Russian Fin-de Siecle.
 • 2009. Sankt Petersburg og myten som meningsgenerator.
 • 2009. On the Orientalized Caucasus as the Other and as an Alternative Self in Russian Classical Literature and Cultural Thinking.
 • 2008. The Multiple Meaning of Cross Cultural Encounters: The Orientalization of Caucasus in Russian 19 Century Literature.
 • 2008. Russlands vindu mot Europa; Om Sankt Petersburgtemaet i russisk litteratur.
 • 2007. Ti (!) med Tjutchev og Tolstoj.
 • 2007. Orientaliseringen av Kaukasus i russisk litteratur på 1800-tallet.
 • 2006. Myten om Sankt Petersburg og dens rolle i Russlands kulturelle og historiske utvikling.
 • 2005. Sankt Petersburg gjennom 300-års myte og historie.
 • 2002. Den andronyne kroppen som ambivalent kulturideal i den russiske symbolismen.
 • 2002. Bloks "De 12" og Achmatovas "Rekviem": Fra karneval til korsfestelse.
 • 2001. Translation in Culture - Culture in Translation.
 • 2001. Puskins "Bronserytter" og Peterburgmytologien.
 • 2000. When “Theirs” becomes “Ours”: Orthodox Rhetoric as Heterodox Strategy in the Works of Tolstoj.
 • 2000. Tolstojs Oppstandelse og den ortodokse retorikken. Hagiografi som kritisk strategi.
 • 2000. The reformulation of the Platonic-Christian tradition in the late works of Lev Tolstoj.
 • 2000. Russkij simvolizm , Belyj i Bergen.
 • 2000. Når Bergen blir Det himmelske Jerusalem.
 • 2000. Kastrasjon som helliggjøring.
 • 2000. Anti-Dialogism in Tolstoy's Ressurection.
 • 1999. Peterburgtekster i russisk litteratur.
 • 1998. Tolstoy's Symbolic Castration.
 • 1998. Tolstoj og kjønnets paradoks. Om kjærlighet og død i Oppstandelse.
 • 1998. Drømmen om det ordløse paradis. Tolstojs kamp mot språket i romanen Oppstandelse.
 • 1997. Tolstoj og symbolsk kastrering: kjærlighet og død i russisk fin-de siécle.
 • 1994. Belyj og Bachtin: utkast til en resepsepsjonsteoretisk problematikk.
 • 1992. Metafor og metonymi: et tema med variasjoner.
 • 1992. Byen som myte og symbol i Aleksandr Puskins dikt "Bronserytteren".
 • 1987. Gladkovs Cement - et problematisk paradigme for den sosrealistiske roman.
Anmeldelse
 • 2016. Bengt Jangfeldt : En rysk historia. Nordisk Østforum. 206-208.
Hovedfagsoppgave
 • 1982. Andrej Belyjs "Peterburg". Et hovedverk innenfor russisk symbolistisk prosa.
Kronikk
 • 2009. Verda sett frå UiB 18 juni 2009. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • 1992. Estetikk og verdensanskuelse i den russiske symbolismen : en studie av Andrej Belyjs symbolistiske prosjekt.
Intervju
 • 2010. Frykter Småforsk forsvinner.
 • 2008. Varselskudd mot europeisk universitet.
 • 2008. Sankt Petersburg: Provoserande veslebror i Vest.
 • 2008. Norsk-russisk brobygger.
 • 2008. Den siste tsarfamilien: Er gåten rundt Aleksej og Anastasia løst?
 • 2003. Zima v Sankt Peterburge.
 • 2002. Nas i russkich ob''edinjaet Sever.
 • 2001. Noreg i Peters by. Det norske universitetssenter i Sankt Petersburg.
 • 2000. Kroppen som kamparena.
 • 2000. Blir direktør i Sankt Petersburg.
Programdeltagelse
 • 2007. Dumavalg: Russland i fortid - nåtid - fremtid.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2017. Competing Jewish Pasts: From Stalin’s willing Executioners to tragic Victims of a repressive Regime”. 24 sider.
 • 2016. Genrik Ibsen, Andrej Belyj i russkij simvolizm: zametki o neobyknovennoj istorii vosprijatija. 17 sider.
 • 2014. The Boomerang of Imperial Conquest: On Russia's Internal Orientals and the Colonization of One' Own. 27 sider.
 • 2013. On the Role of Alchemy and Chemistry in Russian Literature and Culture from Peter the Great to the post-Soviet Period. 23 sider.
 • 2012. The Colonizer and the Colonized: On the Orientalized Caucasus as Alter and Alternative Ego in Russian Classical Literature. 15 sider.
 • 2011. "Androgyny and the Transformation of the Body in Russian Fin de Siècle",. 16 sider.
 • 2009. The Multiple Meaning of Boundary Encounters: On The Caucasus as the Oriental Other in Russian Nineteenth Century Literature. 15 sider.
 • 2007. Å tie med Tjutchev og Tolstoj.
 • 2005. Norge og russisk symbolisme - Dikteren Belyjs besøk i Bergen.
 • 2004. Norvegija i russkij simvolizm, ili poseschenie poetom Andreem Belym goroda Bergena.
 • 2004. Den hellige kroppen - kastrasjon som frelsesvei. 11 sider.
 • 2004. Androgynitet som ambivalent kulturideal i russisk fin de siécle. 15 sider.
 • 2002. Bios - Eros - Thanatos: The Reformulation of te Platonic-Christian Tradition in the Late Works of Lev Tolstoy. 13 sider.
 • 2002. Bergen Belogo, ili Nebesnyj Ierusalim.
 • 2001. Tolstoj's Resurrection and Orthodox Rhetoric. 11 sider.
 • 2000. Den hellige staden. Byen Bergen som det himmelske Jerusalem. 13 sider.
 • 1997. Blok and Akhmatova: From Carnivalesque Resurrection to Symbolic Crucifixion. 15 sider.
 • 1994. Fedor Gladkovs Cement - en sovjetisk mønsterroman?
 • 1994. Arbats barn - det nye tøværets mønsterroman ?
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 1989. "Nina Berberova: Ledsagersken".
 • 1989. "Moderne kvinnelige sovjetiske forfattere".
 • 1988. "Russiske noveller fra vårt århundre".
 • 1988. "Julia Wosnessenskaja: Kvinnenes Dekamerone,”.
 • 1987. "M. Ageev: Roman med kokain”.
 • 1987. "Kaletskij: Metro".

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

CV

Utdannelse og akademiske grader

Cand philol, Universitetet i Bergen 1981

Dr.Philos.,  Universitetet i Bergen 1992.  Avhandling Estetikk og verdensanskuelse i den russiske symbolismen: En studie av Andrej Belyjs symbolistiske prosjekt

Akademisk karriere

1982- 1984 Sendelektor i norsk, Moskva Statsuniversitet

1984-1989 Stipendiat, vikar Russisk institutt, UiB

1989-1991 Amanuensis/førsteamanuensis, UiO

1992 Førsteamanuensis, UiB

1998 - Professor i russisk litteraturvitenskap, UiB

2000-2005 Direktør ved  Det norske universitetssenter i Sankt Petersburg

Andre verv og stillinger

1993-1996 Styrer Russisk institutt, UiB

1999-2000 Styrer IKRR, UiB

2007 - 2009 Visestyrer IKRR/Seksjonsleder, Russisk, IKRR/Fagkoordinator, Russisk, IF, UiB

2009-2013 Prodekan for forskning ved HF

 

1994-1998 Representant i nasjonal komite for etablering av Det norske universitetssenter i Sankt Petersburg

1998-2000 Medlem av styret for Det norske universitetssenter i Sankt Petersburg

1993-1996 Medlem av fakultetsrådet, HF, UiB

1990-2000 Medlem av fakultetsrådet, HF, UiB

2007 - 2009 IF's representant i HF's Fagovergripende stipendkomite

2000-2003  Leder for Norsk slavistforbund

2007 - 2010   Leder for Nasjonalt fagråd for slaviske og baltiske språk og litterature

2009-2013  Leder for HF' Forskningsutvalg

2013 Styrerepresentant UiB ved Det norske universitetsenter i Sankt Petersburg

 

Leder for det tverrfaglige NFR-finansierte forskningsprosjektet Kampen om kroppen, IKRR

Medlem av ledergruppen i  den tverrfaglige forskergruppen Europas grenser

Medlem av forskergruppen "Litteratur og vitenskap"

Medlem av ledergruppen i det tverrfaglige forskningsprosjektet "Ageing"

  

 

Ageing-prosjektet