Hjem
Linda Andersens bilde

Linda Andersen

Gjesteforsker
Stiftelsen Industrilaboratoriet (ILAB)
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Experimental challenge of Atlantic salmon Salmo salar using clones of Paramoeba perurans, P. pemaquidensis and Tetramitus sp. Diseases of Aquatic Organisms. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2020). Method for cryopreservation of Paramoeba perurans. Journal of Fish Diseases.
 • Vis forfatter(e) (2020). Atlantic salmon Salmo salar and ballan wrasse Labrus bergylta display different susceptibility to clonal strains of Paramoeba perurans. Diseases of Aquatic Organisms. 55-72.
 • Vis forfatter(e) (2018). Genotyping of Candidatus Syngnamydia salmonis (chlamydiales; Simkaniaceae) co-cultured in Paramoeba perurans (amoebozoa; Paramoebidae). Archives of Microbiology. 859-867.
 • Vis forfatter(e) (2016). Lumpfish (Cyclopterus lumpus L.) develop amoebic gill disease (AGD) after experimental challenge with Paramoeba perurans and can transfer amoebae to Atlantic salmon (Salmo salar L.). Aquaculture. 48-55.
 • Vis forfatter(e) (2015). A naturally occurring substitution in the E2 protein ofSalmonid alphavirus subtype 3 changes viral fitness. Virus Research. 79-86.
 • Vis forfatter(e) (2014). Release and survival of infectious salmon anaemia (ISA) virus during decomposition of Atlantic salmon (Salmo salar L). Aquaculture. 119-125.
 • Vis forfatter(e) (2014). Characterization of ‘Candidatus Syngnamydia salmonis’ (Chlamydiales, Simkaniaceae), a bacterium associated with epitheliocystis in Atlantic salmon (Salmo salar L.). Archives of Microbiology. 17-25.
 • Vis forfatter(e) (2011). Diseases of farmed Atlantic salmon Salmo salar associated with infections by the microsporidian Paranucleospora theridion. Diseases of Aquatic Organisms. 41-57.
 • Vis forfatter(e) (2010). No influence of oxygen levels on pathogenesis and virus shedding in Salmonid alphavirus (SAV)-challenged Atlantic salmon (Salmo salar L.). Virology Journal. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Tissue tropism of salmonid alphaviruses (subtypes SAV1 and SAV3) in experimentally challenged Atlantic salmon (Salmo salar L.). Archives of Virology. 1871-1883.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2023). Defining piscine endpoints: Towards score sheets for assessment of clinical signs in fish research”. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Nutrition as a mean to reduce sea lice infestation in Atlantic salmon. 30/2019. 30/2019. .
 • Vis forfatter(e) (2017). AGD-behandlingsstrategier - Dose-respons-studier med hydrogenperoksid og ferskvann. 10-2017. 10-2017. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Fish wear their immune system on the outside – what this means for aquaculture and ecology. .
 • Vis forfatter(e) (2021). A standardized gill health tool in the eye of the storm.
 • Vis forfatter(e) (2017). Treatment effects of freshwater and hydrogen peroxide at various stages of Amoebic gill disease (AGD) in Atlantic salmon caused by Paramobae perurans.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gjellescoring ved AGD-behandling.
 • Vis forfatter(e) (2017). Amøbegjellesykdom (AGD)- erfaringer fra gjellescoring i eksperimentelle behandlingsforsøk.
 • Vis forfatter(e) (2017). AGD-behandlingsstrategier/dose-respons-studier.
 • Vis forfatter(e) (2017). AGD-behandlingsstrategier og dose-respons-studier - Brakkvannsbehandling .
 • Vis forfatter(e) (2017). AGD-behandling med H2O2 og ferskvann ved forskjellig gjellescore .
 • Vis forfatter(e) (2017). AGD behandling med H2O2 og ferskvann. Doser, tider og temperaturer.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvorfor gjellescore ikke kan benyttes for rognkjeks, Cyclopterus lumpus- resultater og observasjoner fra smitteforsøk med amøben Paramoeba perurans.
 • Vis forfatter(e) (2007). Screening av smittestoffer i vill stamfisk.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Ferskvann eller hydrogenperoksid mot AGD? Norsk Fiskeoppdrett.
 • Vis forfatter(e) (2008). CodPath prosjektet: kartlegging av sykdomsagens hos villtorsk. En kort presentasjon. Fiskehelse. 10-18.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2012). Alphavirus infection in Atlantic salmon, Salmo salar L. - Viral pathogenesis.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2017). Rognkjeks kan smitte laks med AGD.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). Learn From The Hoard - Fishends/fishends-dig Refinement Of Endpoints In Fish Studies.
 • Vis forfatter(e) (2019). Cryopreservation of Paramoeba perurans.
 • Vis forfatter(e) (2017). AGD treatment strategies. Dose-response-studies with H2O2 or freshwater .
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Cleaner fish: agents of AGD? Fish Farmer Magazine. 48-51.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fouling/fish disease link explored. FishfarmingExpert.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.