Hjem
Linda Grönings bilde

Linda Gröning

Professor
 • E-postLinda.Groning@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 35
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Linda Gröning er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, med fokus på strafferett. Hun har også en deltidsstilling som seniorforsker ved Kompetansesenter for sikkerhets-, retts- og fengselspsykiatri ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen. Gröning fullførte doktoravhandlingen sin ved Det juridiske fakultet i Lund, Sverige i 2008, og ble rekruttert til Bergen som postdoktor i 2009. Hovedtemaene for hennes forskning er strafferettslig ansvar og straff. For tiden forsker hun på den rettslige doktrinen for strafferettslig utilregnelighet og hvordan denne doktrinen er relatert til psykiske sykdommer.

Gröning er leder  for forskergruppen for strafferett og straffeprosess, og hun er prosjektleder for Strafferettssystemets funksjonalitet, som finansieres av Bergens forskningsstiftelse.  

 

Utvalgte inviterte forelesninger

2017: ‘Ageing and Criminal Responsibility’, Defining Old Age: Literature, psychology and law, konferanse, Bergen/Norge

2016: ‘Towards a ‘Criminal Law Doctrine’ for the Administration of Punishment’, Scottish-Scandinavian Criminal Law Conversations, University of Glasgow

2015: “Insanity rules in the Nordic Countries”, hovedforeleser på det 11. nordiske symposiet i rettspsykiatri, Trondheim

2014“The rules on legal insanity: a debate”, hovedforeleser på 3rd Bergen International Conference on Forensic Psychiatry: Treatment and management of Psychosis, Bergen

Lengre kronikker i aviser

27. februar 2017: "Det norske kontrollregimet". Kronikk, Klassekampen

22. juni 2016: "Samtalen som gikk i stå". Kronikk, Klassekampen

Veiledning av avgangsstudenter og doktorgradsstipendiater

Professor Gröning har veiledet avgangsstudenter og postdoktorer siden 2009. Hun veileder for tiden to PhD-studenter:

Marte Habberstad Mo: Prøveløslatelse fra Forvaring - Et spenningsfelt mellom ulike frihetssfærer.

Eva Marie Vestergaard Møller; The limits of Criminalization.

Undervisning

Ved Det juridiske fakultet i Bergen:

Emneansvarlig for PhD-kurset ; "Perspektivlinjen". Sammen med professor Jørn Jacobsen.

Underviser i strafferett: JUS241, Strafferett.

I rettspsykiatri (SIFER):

Professor Gröning er medlem i ledergruppen for utdanning av rettspsykiatere ved SIFER, Nasjonalt kompetansesenternettverk for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, hvor hun også gir opplæring til eksperter i rettspsykiatri. 

Ved Det juridiske fakultet i Lund:

Fra 2002 - 2009 underviste Gröning i strafferett, straffeprosess, internasjonal og europeisk strafferett og europeiske menneskerettigheter ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Lund, Sverige. 

 

Professor Linda Gröning har forfattet en rekke artikler, bokkapitler og bøker, og hun er også redaktør for publikasjoner. Nedenfor finner du en oversikt over hennes publikasjoner sortert etter kategori.

Bøker
 • Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn; Husabø, Erling Johannes. 2019. Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett. Fagbokforlaget. ISBN: 9788245028911.
 • Frøseth, Anne Marie; Grøning, Linda; Wandall, Rasmus. 2016. Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. Gyldendal Juridisk. 320 sider. ISBN: 978-82-0548-952-3.
 • Husabø, Erling Johannes; Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn. 2016. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett. Fagbokforlaget. 820 sider. ISBN: 9788245015997.
 • Husabø, Erling Johannes; Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2015. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk framstilling av norsk strafferett. Foreløpig versjon av del I og II. Fagbokforlaget. 493 sider. ISBN: 9788245019353.
 • Grøning, Linda; bengtsson, rikard; Zetterquist, Ola; Manners, Ian; Persson, Hans-Åke. 2013. Det europeiska projektet. Liber. 273 sider. ISBN: 978-91-47-09669-5.
 • Grøning, Linda. 2012. Det Europeiska projektet: politik och juridik – historia och framtid. 276 sider. ISBN: 978-91-47-09669-5.
 • Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn RT. 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Santérus Academic Press Sweden. 179 sider. ISBN: 978-91-7335-032-7.
 • Grøning, Linda. 2011. EU, konstitution, institution, jurisdiktion, 2 uppl. 301 sider. ISBN: 978-91-47-09049-5.
 • Grøning, Linda. 2010. EU: Konstitution, institution, jurisdiktion. Liber. 296 sider. ISBN: 978-91-47-09049-5.
Tidsskriftartikler
 • Fjellvang, Maria; Grøning, Linda; Haukvik, Unn Kristin H. 2018. Imaging violence in schizophrenia: A systematic review and critical discussion of the MRI literature. Frontiers in Psychiatry. 9:333: 1-10. doi: 10.3389/fpsyt.2018.00333
 • Grøning, Linda; Myklebust, Ingrid Marie. 2018. Intoxication and self-induced criminal incapacity in Norwegian law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 6: 68-91. doi: 10.15845/bjclcj.v6i1.1554
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Heinrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor; Rasmussen, Kirsten. 2018. Utilregnelighet til besvær – igjen. Morgenbladet. Publisert 2018-01-05.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor. 2018. Helsehjelp som straffereaksjon. Morgenbladet. Publisert 2018-01-12.
 • Rosenqvist, Randi; Melle, Karl Henrik; Narud, Kjersti; Restan, Asbjørn; Rasmussen, Kirsten; Grøning, Linda; Syse, Aslak; Halvorsen, Marit; Løvlie, Anders; Langbach, Tor. 2018. De sakkyndiges rolle i straffesaker. Morgenbladet. Publisert 2018-01-12.
 • Grøning, Linda. 2017. Hvordan skal vi avgjøre om alvorlig sinnslidelse innebærer utilregnelighet? Refleksjoner om lovforslaget i Prop. 154 L (2016-2017). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 5: 77-85.
 • Grøning, Linda. 2017. I huvudet på en maratonlöpare. Reflektioner om straffansvarets biologiska förutsättningar. Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 153: 629-636.
 • Jacobsen, Jørn; Grøning, Linda. 2017. Det norske kontrollregimet. Klassekampen. Publisert 2017-02-27.
 • Grøning, Linda. 2016. Om straffrättsvillfarelse (ak.avh.), Wolters Kluwer 2016, 449 s. Juridisk Tidskrift. 2. 504-512.
 • Grøning, Linda; Andersen, Yanique. 2016. Rehabilitation in Principle and Practice: Perspectives of Inmates and Officers. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 4: 184-2012.
 • Søreide, Tina; Grøning, Linda; Wandall, Rasmus. 2016. An efficient anticorruption sanctions regime. The case of the World Bank. The Chicago Journal of International Law. 16: 523-552.
 • Frøseth, Anne Marie; Grøning, Linda; Remøy, Jan Tore; Wandall, Rasmus. 2015. Mellom rett og følelse. Strafferettssystemets håndtering av befolkningens rettsfølelse. Tidsskrift for strafferett. 2. 215-232.
 • Grøning, Linda. 2015. Ja, lovbrytere bør ha fri vilje! Til Espen Schaanning om grunnlaget og utformingen av utilregnelighetsreglene. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 27: 117-128.
 • Grøning, Linda. 2015. Tilregnelighet og utilregnelighet: begreper og regler. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 102: 112-148.
 • Grøning, Linda; Rieber-Mohn, Georg Fredrik. 2015. Proposal for New Rules Regarding Criminal Insanity and Related Issues, Norway post-22 July. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 109-131.
 • Grøning, Linda. 2014. Education for foreign inmates in Norwegian prisons: A legal and humanitarian perspective. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 2: 141-163.
 • Grøning, Linda. 2014. Kriminell lavalder - noen utgangspunkter. Tidsskrift for strafferett. 14: 314-332.
 • Grøning, Linda. 2013. Familjevåld i gränssnittet mellan straffrätten och barnevernsrätten: Om offentliga myndigheters rätt och plikt att anmäla av brott. Tidsskrift for strafferett. 13: 37-63.
 • Grøning, Linda. 2013. Straffgenomföring som en del av straffrättssystemet: Principförklaring av fängelsestraffets innehåll. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 126: 146-195.
 • Grøning, Linda. 2013. Familjevåld i gränssnittet mellan straffrätten och barnevernsrätten : om offentliga myndigheters rätt och plikt att anmäla brott. Tidsskrift for strafferett. 13: 37-63.
 • Grøning, Linda. 2013. Straffrättssystemets funktion vid familjevåldsbrott mot barn: problem, utgångspunkter, perspektiv och svar. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 100: 369-383.
 • Grøning, Linda; Suominen, Annika Elisabet; Borge, Stine. 2013. Konferanserapport: familievold og strafferettssystemets funksjonalitet. Tidsskrift for strafferett. 13: 147-156.
 • Grøning, Linda. 2012. Towards a Theory of the Criminal Justice System. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 99: 27-46.
 • Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2012. Lovgjeving i terrorens tidsalder. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
 • Grøning, Linda. 2011. Bokanmälan för Lissabontraktaten – en politologisk analyse, Peter Nedergaard, Jurist og Økonomforbundets Forlag 2010. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 98: 313-318.
 • Grøning, Linda. 2011. Om straffenivået i lys av brotsverka utført i Oslo og på Utøya. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 39: 65-75.
 • Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2011. Om straffenivået i lys av brotsverka utført på Utøya og i Oslo 22/7. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 65-75.
 • Grøning, Linda. 2010. A criminal justice system or a system deficit : notes on the system structure of the EU criminal law. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. 18: 115-137. doi: 10.1163/157181710X12659830399572
 • Gröning, Linda. 2009. Lissabonfördraget och frågan om EU-straffrättens syfte. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 32: 22-47.
Bokkapitler
 • Grøning, Linda. 2019. Utilregnelighetsreglenes moderne historie. Kapittel 19, sider 317-342. I:
  • Giertsen, Johan; Husabø, Erling Johannes; Iversen, Øystein L.; Konow, Berte-Elen R. 2019. Rett i Vest. Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen. Fagbokforlaget. 556 sider. ISBN: 9788245027945.
 • Grøning, Linda. 2019. Juridiske perspektiv på endringer i fengselspopulasjonen. Kapittel 2, sider 53-69. I:
  • Westrheim, Kariane; Eide, Helene Marie Kjærgård. 2019. Kunnskapsbasert straffegjennomføring i kriminalomsorgen i Norge. Fagbokforlaget. 355 sider. ISBN: 978-82-450-2410-4.
 • Grøning, Linda; Sætre, Hilde Svrljuga. 2019. Criminal justice and detention. Kap 5, sider 167-201. I:
  • Langford, Malcolm; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2019. Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? Universitetsforlaget. 452 sider. ISBN: 9788215031422.
 • Fridhov, Inger Marie; Grøning, Linda. 2018. Penal Ideology and Prison Architecture. chap. 13, sider 269-286. I:
  • Fransson, Elisabeth; Giofrè, Francesca; Johnsen, Berit. 2018. Prison, architecture and humans. Cappelen Damm Akademisk. 348 sider. ISBN: 978-82-02-52967-3.
 • Grøning, Linda. 2016. Er de norske utilregnelighetsreglene i strid med rettsfølelsen? 6, sider 147-165. I:
  • Frøseth, Anne Marie; Grøning, Linda; Wandall, Rasmus. 2016. Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. Gyldendal Juridisk. 320 sider. ISBN: 978-82-0548-952-3.
 • Grøning, Linda; Pedersen, Liselotte; Rypdal, Knut. 2016. Psykopati i retten: straffansvar, straff og tvungen behandling. Kapittel 8, sider 161-185. I:
  • Kreis, Mette K.F.; Hoff, Helge Andreas; Belfrage, Henrik; Hart, Stephen D. 2016. Psykopati. 222 sider. ISBN: 978-82-450-2003-8.
 • Grøning, Linda. 2014. Rettslige grunnprinsipper, folkerettslige forpliktelser og norsk lovgivning. kap. III., sider 31-47. I:
  • Eikeland, Ole-Johan; Manger, Terje; Gröning, Linda; Westrheim, Kariane; Asbjørnsen, Arve Egil. 2014. Innsatte fra Litauen, Polen og Nigeria: Utdanning, arbeid og kompetanse. Fylkesmannen i Hordaland, Utdanningsavdelinga, Bergen. 114 sider.
 • Grøning, Linda. 2013. Sjuk, frisk och farlig: straffrättens reaktionssystem i gränssnittet mellan straff, vård och samhällsskydd. kap, sider 153-165. I:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 sider. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Grøning, Linda. 2012. Security, Justice and the Criminal Justice System: Remarks on EU Criminal Law. chap 9, sider 135-157. I:
  • Ugelvik, Synnøve; Hudson, Barbara. 2012. Justice and Security in the 21st Century: Risks, Rights and the Rule of Law. Routledge. 264 sider. ISBN: 978-0415687270.
 • Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn RT. 2012. Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. chap 1, sider 9-19. I:
  • Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn RT. 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Santérus Academic Press Sweden. 179 sider. ISBN: 978-91-7335-032-7.
 • Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2012. Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. Innledning, sider 9-19. I:
  • Jacobsen, Jørn RT; Gröning, Linda. 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Exploring the Relationship. Santérus Academic Press Sweden. 179 sider. ISBN: 978-91-7335-032-7.
 • Grøning, Linda. 2011. Straffrätten i verkligheten eller som verkligheten: Reflektioner kring straffrättsdogmatikens empiriska förankring. kap. 19, sider 217-229. I:
  • Andersson, Ulrika; Wong, Christoffer; Hansen, Helén Örnemark. 2011. Festskrift till Per Ole Träskman. Norstedts Juridik AB. 580 sider. ISBN: 978-91-39-01554-3.
 • Grøning, Linda. 2010. Criminal Law Science and Transnational Criminal Law: Reflections on the Role for Comparative Research. kapitel, sider 185-206. I:
  • Elholm, Thomas; Greve, Vagn; Asp, Petter; Bragadóttir, Ragnheiður; Frände, Dan; Strandbakken, Asbjørn. 2010. Liber amicarum et amicorum Karin Cornils - Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 555 sider. ISBN: 978-87-574-2279-5.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Deltaker i forskningsprosjekt om psykisk helse, s-top ('sikkerhetsTOP').
 • Bokprosjekt: "Strafferettssystemet: Formål, konsept og funksjon".