Hjem
 • E-postLinda.Sangolt@uib.no
 • Telefon+47 55 58 86 32
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Informasjons- og kunnskapspolitikk

Europeisering

Utvalgte publikasjoner
 • Sangolt, Linda. 2012. Effektivitetsingeniøren fra Bergen: Joakim Lehmkuhl. Bergens Tidende. Publisert 2012-01-15.
 • Sangolt, Linda. 2011. Gjeld, løgn og eurotape. Dagbladet. Publisert 2011-12-18.
 • Roald, Vebjørn; Sangolt, Linda. 2011. Deliberasjon og følelser: Tre klimadebatter i EU-parlamentet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 4. 227-251.
 • Sangolt, Linda. 2010. A Century of Quantification and Cold Calculation. Trends in the Pursuit of Efficiency, Growth and Pre-Eminence. chapter 4, sider 75-109. I:
  • Sangolt, Linda. 2010. Between Enlightenment and Disaster: Dimensions of the Political use of Knowledge. Peter Lang Publishing Group. 171 sider. ISBN: 978-90-5201-631-3.
 • Sangolt, Linda. 2010. The Elusive Quest for Epistemic Certainty. Introduction, sider 13-28. I:
  • Sangolt, Linda. 2010. Between Enlightenment and Disaster: Dimensions of the Political use of Knowledge. Peter Lang Publishing Group. 171 sider. ISBN: 978-90-5201-631-3.
 • Sangolt, Linda. 2010. Between Enlightenment and Disaster: Dimensions of the Political use of Knowledge. Peter Lang Publishing Group. 171 sider. ISBN: 978-90-5201-631-3.
 • Sangolt, Linda. 2010. Hver bør velge fritt sitt tempel: Henrik Wergeland. Religionskritikeren og trosfrihetsforkjemperen. Novus Forlag. 163 sider. ISBN: 978-82-7099-593-6.
 • Sangolt, Linda. 2010. Folketelling i Obamas tid. Stat og styring. 2.
 • Sangolt, Linda. 2007. Gud lager ikke statskirker. Bergens Tidende. Publisert 2007-04-11.
 • Sangolt, Linda. 2009. Kneblingsregelen. Dagens næringsliv. Publisert 2009-10-26.
 • Sangolt, Linda. 2009. Staten, det er Oslo. Bergens Tidende. Publisert 2009-10-22.
 • Sangolt, Linda. 2002. Einar Lie og Hege Roll-Hansen: Faktisk talt. Statistikkens historie i Norge. Tidsskrift for velferdsforskning. 3. 177-181.
 • Sangolt, Linda. 2007. Fornemmelser av norsk akademia. Minerva.
 • Sangolt, Linda. 2002. Amor mundi, amor fati. Et omriss av slektskapet mellom Hannah Arendts og Friedrich Nietzsches tenkning. Kvinneforskning. 26: 79-92.
 • Sangolt, Linda. 2007. Hannah Arendt - en tenker for mørke tider. Nytt Norsk Tidsskrift. 24: 243-255.
 • Sangolt, Linda. 2008. Janne Haaland Matlarys sideblikk på stat og kirke. Nytt Norsk Tidsskrift. 1. 84-90.
 • Sangolt, Linda. 2008. Et spåkmodernisert og kommentert utvalg av Henrik Wergelands skrifter om tros- og ytringsfrihet.
 • Sangolt, Linda. 2004. Statistics, democracy and trust.
 • Sangolt, Linda. 2008. Rebels with or without a cause? An analysis of the British "Metric martyrs" campaign against the EU's metrication rules.
 • Sangolt, Linda. 2003. Fra det unike til det generelle. Statistiske argumentasjonsformer i vitenskap og politikk. Oversettelse av Alain Desrosières(1997), "Du singulier au général. L'’argument statistique entre la science et l'’état",” i B. Conein & L. Thévenot (eds.), Cognition et information en société. Paris: Éditions de l’'École des Hautes Études en Sciences Sociales.
 • Sangolt, Linda. 2005. Prinsippene for vitenskapelig arbeidsledelse. 126 sider. ISBN: 8276346847.
 • Sangolt, Linda. 2014. Religionspolitiske grunnsatser: følelser og begrunnelser i debattene om Grunnlovens jesuittforbud. kapittel 15, sider 304-345. I:
  • Langeland, Nils Rune. 2014. Politisk kompetanse: Grunnlovas borgar 1814 - 2014. Pax Forlag. 416 sider. ISBN: 978-82-530-3635-9.
 • Potthoff, Kerstin; Rusten, Grete; Sangolt, Linda. 2013. Norway: A young, small and open economy. chapter 1, sider 11-23. I:
  • Rusten, Grete; Potthoff, Kerstin; Sangolt, Linda. 2013. Norway : Nature industry and society. Fagbokforlaget. 360 sider. ISBN: 9788245013719.
 • Rusten, Grete; Potthoff, Kerstin; Sangolt, Linda. 2013. Norway : Nature industry and society. Fagbokforlaget. 360 sider. ISBN: 9788245013719.
 • Sangolt, Linda. 2013. A wealthy outlier: Norway in an age of globalization and European integration. chapter 19, sider 297-319. I:
  • Rusten, Grete; Potthoff, Kerstin; Sangolt, Linda. 2013. Norway : Nature industry and society. Fagbokforlaget. 360 sider. ISBN: 9788245013719.
 • Sangolt, Linda. 2012. Finanskapitalens brunsnegler. Bergens Tidende.
 • Sangolt, Linda. 2012. Effektivitetsingeniøren fra Bergen: Joakim Lehmkuhl. Bergens Tidende. Publisert 2012-01-15.
 • Sangolt, Linda; Roald, Vebjørn. 2012. Deliberation, Rhetoric and Emotion in the Discourse on Climate Change in the European Parliament. Eburon Academic Publishers. 131 sider. ISBN: 9-789059-725539.
 • Roald, Vebjørn; Sangolt, Linda. 2011. Deliberasjon og følelser: Tre klimadebatter i EU-parlamentet. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 4. 227-251.
 • Sangolt, Linda. 2011. Gjeld, løgn og eurotape. Dagbladet. Publisert 2011-12-18.
 • Sangolt, Linda. 2010. The Elusive Quest for Epistemic Certainty. Introduction, sider 13-28. I:
  • Sangolt, Linda. 2010. Between Enlightenment and Disaster: Dimensions of the Political use of Knowledge. Peter Lang Publishing Group. 171 sider. ISBN: 978-90-5201-631-3.
 • Sangolt, Linda. 2010. Hver bør velge fritt sitt tempel: Henrik Wergeland. Religionskritikeren og trosfrihetsforkjemperen. Novus Forlag. 163 sider. ISBN: 978-82-7099-593-6.
 • Sangolt, Linda. 2010. Folketelling i Obamas tid. Stat og styring. 2.
 • Sangolt, Linda. 2010. A Century of Quantification and Cold Calculation. Trends in the Pursuit of Efficiency, Growth and Pre-Eminence. chapter 4, sider 75-109. I:
  • Sangolt, Linda. 2010. Between Enlightenment and Disaster: Dimensions of the Political use of Knowledge. Peter Lang Publishing Group. 171 sider. ISBN: 978-90-5201-631-3.
 • Sangolt, Linda. 2010. Between Enlightenment and Disaster: Dimensions of the Political use of Knowledge. Peter Lang Publishing Group. 171 sider. ISBN: 978-90-5201-631-3.
 • Sangolt, Linda. 2009. Kneblingsregelen. Dagens næringsliv. Publisert 2009-10-26.
 • Sangolt, Linda. 2009. Staten, det er Oslo. Bergens Tidende. Publisert 2009-10-22.
 • Sangolt, Linda. 2008. Knefall for kongen. Bergens Tidende. Publisert 2008-05-21.
 • Sangolt, Linda. 2008. Janne Haaland Matlarys sideblikk på stat og kirke. Nytt Norsk Tidsskrift. 1. 84-90.
 • Sangolt, Linda. 2008. Lovforbedringenes sneglefart. Dagbladet.
 • Sangolt, Linda. 2008. Styrk innkjøpsordningen! Prosa - tidsskrift for skribenter. 5. 86-87.
 • Sangolt, Linda. 2007. Gud lager ikke statskirker. Bergens Tidende. Publisert 2007-04-11.
 • Sangolt, Linda. 2007. Hannah Arendt - en tenker for mørke tider. Nytt Norsk Tidsskrift. 24: 243-255.
 • Sangolt, Linda. 2007. Fornemmelser av norsk akademia. Minerva.
 • Sangolt, Linda. 2006. Hva er effektivt nok i Norge? Dagbladet.
 • Sangolt, Linda. 2006. Et seiglivet grunnlovsforbud. Broen. Katolsk kirkeblad. 47: 8-10.
 • Sangolt, Linda. 2005. EUs skurker og helter. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2005-04-04.
 • Sangolt, Linda. 2005. Å overskride institusjonelle begrensninger. Avslutning, sider 242-254. I:
  • Sangolt, Linda. 2005. Minervas døtre - organisering av kvinnelige akademikere 1882 - 2005. 255 sider. ISBN: 82-7916-039-6.
 • Sangolt, Linda. 2005. Tårenes Rom(a). Bergens Tidende. Publisert 2005-04-19.
 • Sangolt, Linda. 2005. Portretter av noen bergenske banebrytere. 8, sider 226-242. I:
  • Sangolt, Linda. 2005. Minervas døtre - organisering av kvinnelige akademikere 1882 - 2005. 255 sider. ISBN: 82-7916-039-6.
 • Sangolt, Linda. 2005. En storstilt verdensføderasjon: kvinnelige akademikere som internasjonalismens fortropp. 5, sider 122-158. I:
  • Sangolt, Linda. 2005. Minervas døtre - organisering av kvinnelige akademikere 1882 - 2005. 255 sider. ISBN: 82-7916-039-6.
 • Sangolt, Linda. 2005. Fra handelsstand til universitetsby - kvinnelige akademikere i Bergen. 2, sider 34-80. I:
  • Sangolt, Linda. 2005. Minervas døtre - organisering av kvinnelige akademikere 1882 - 2005. 255 sider. ISBN: 82-7916-039-6.
 • Sangolt, Linda. 2005. En ufullført revolusjon. Innledning, sider 15-11. I:
  • Sangolt, Linda. 2005. Minervas døtre - organisering av kvinnelige akademikere 1882 - 2005. 255 sider. ISBN: 82-7916-039-6.
 • Sangolt, Linda. 2005. Systemet må komme først. En introduksjon til Frederick Winslow Taylors Principles of Scientific Management(1911). Introduksjon, sider 13-33. I:
  • Sangolt, Linda. 2005. Prinsippene for vitenskapelig arbeidsledelse. 126 sider. ISBN: 8276346847.
 • Sangolt, Linda. 2005. "Bergen på billigsalg.". Bergens Tidende. Publisert 2005-10-14.
 • Sangolt, Linda. 2005. Minervas døtre - organisering av kvinnelige akademikere 1882 - 2005. 255 sider. ISBN: 82-7916-039-6.
 • Sangolt, Linda. 2005. Prinsippene for vitenskapelig arbeidsledelse. 126 sider. ISBN: 8276346847.
 • Sangolt, Linda; Asserson, Anne Gams Steine. 2005. Fra Cecile Thoresen til Rosemarie Köhn: Saker og milepæler i norske kvinnelige akademikeres virksomhet 1882 - 2005. 7, sider 186-226. I:
  • Sangolt, Linda. 2005. Minervas døtre - organisering av kvinnelige akademikere 1882 - 2005. 255 sider. ISBN: 82-7916-039-6.
 • Sangolt, Linda. 2004. Når staten tek betalt for ekspertkunnskapen. Samfunnsviteren. 3.
 • Sangolt, Linda. 2004. Matlary og religionsfriheten. Morgenbladet. 185.
 • Sangolt, Linda. 2003. Det statistikkdrevne samfunn. Bergens Tidende. Publisert 2003-05-06.
 • Sangolt, Linda. 2002. Einar Lie og Hege Roll-Hansen: Faktisk talt. Statistikkens historie i Norge. Tidsskrift for velferdsforskning. 3. 177-181.
 • Sangolt, Linda. 2002. Amor mundi, amor fati. Et omriss av slektskapet mellom Hannah Arendts og Friedrich Nietzsches tenkning. Kvinneforskning. 26: 79-92.
 • Sangolt, Linda. 1999. To count or not to count: Increasing the visibility of household labour in national accounting. Nordic Journal of Women's Studies. 7: 63-77.
 • Sangolt, Linda. 1998. Fremtidens studier: perspektiver på høyere utdanning i det 21. århundre. Bergens Tidende.
 • Sangolt, Linda; Blichner, Lars Chr. 1998. The Concept of Subsidiarity and the Debate on European Cooperation: Pitfalls and Possibilities. I:
  • Brunsson, Nils; Olsen, Johan P. 1998. Organizing Organizations. Fagbokforlaget.
 • Sangolt, Linda. 1997. The Politics of Counting : Producing official statistics on the North Sea oil industry in Norway and Great Britain, 1966-1986. Department of Administration and Organization Theory, Bergen. 388 sider.
 • Sangolt, Linda. 1997. The production of national statistics in a context of Europeanisation and statistical internationalism and standardisation. LOS-senter notat. 9716. Norsk senter for forskning i ledelse, organisasjon og styring, Bergen. 22 sider.
 • Sangolt, Linda. 1996. Offentlig statistikkproduksjon: Kunnskap for de styrende og de styrte? Nordisk Administrativt Tidsskrift. 77: 37-51.
 • Sangolt, Linda. 1995. To Count or not to Count: Increasing the Visiability of Houshold Labour in Economic and National Accounting. LOS-senter notat. LOS-Senteret.
 • Blichner, Lars Chr; Sangolt, Linda. 1994. Institusjoner, endringsprosesser og demokratisk styring. Forslag til forskningsprogram for ARENA, gruppe 1. Norges Forskningsråd/ARENA.
 • Blichner, Lars Chr; Sangolt, Linda. 1994. The Concept of Subsidiarity and the Debate on European Cooperation: Pitfalls and Possibilities. Governance. An International Journal of Policy, Administration and Institutions. 7: 284-306.
 • Sangolt, Linda. 1992. Bokomtale av Marilyn Waring: If Women Counted. A New Feminist Economics. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 8: 174-177.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Deliberasjon og følelser, Norsk statsvitenskapelig tidsskrift,4/2011.

Deliberation, Rhetoric and Emotion in the Discourse on Climate Change in the European Parliament. 2012 (With Vebjørn Roald), Delft: Eburon.

To count or not to count: increasing the visibility of household labour in national accounting, Nordic Journal of Gender Studies, 7-1, 1999, 63-75.

"Amor mundi, amor fati." Et omriss av slektskapet mellom Hannah Arendts og Friedrich Nietzsches tenkning, Tidsskrift for kvinneforskning, 4/2002.

Prinsippene for vitenskapelig arbeidsledelse. Høyskoleforlaget, 2006

Hannah Arendt: en tenker for mørke tider. Nytt Norsk Tidsskrift, 3/2007

Between Enlightenment and Disaster. Dimensions of the political Use of Knowledge. Peter Lang, 2010

Hver bør velge fritt sitt tempel: Religionskritikeren og trosfrihetsforkjemperen Henrik Wergeland. Novus, 2010

Folketelling i Obamas tid. Stat og Styring, 2010