Hjem
Linda Vagtskjolds bilde

Linda Vagtskjold

Administrasjonssjef
  • E-postLinda.Vagtskjold@uib.no
  • Telefon+47 55 58 41 70+47 950 29 774
  • Besøksadresse
    HIB - Thormøhlens gate 55
  • Postadresse
    Postboks 7803
    5020 Bergen

Daglig leder for administrasjonen med personalansvar for teknisk- og administrativt ansatte

Videreutvikle, implementere og følge opp gode administrative prosedyrer og rutiner i samsvar med regelverk og retningslinjer som gjelder for virksomheten

Gi råd og støtte til instituttleder i administrative spørsmål

Ha oversikt over instituttes ressurser og økonomiske muligheter

Bistå instituttleder i økonomistyring og ressursdisponering, inkl. arealdisponering

Samarbeide med instituttleder for drive et godt HMS-arbeid for å oppnå gode arbeidsforhold ved instituttet

Internformidling (nyhetsbrev m.m.)