Hjem
 • E-postLine.Gronstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 54+47 976 12 783
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

I doktorgradsprosjektet mitt ser eg på korleis folk tenker på etternamna sine i parforhold. Frå og med 1980 har menn og kvinner vore likestilte i lovverket når det gjeld rettigheiter og moglegheiter til å halde på eller byte etternamn når dei giftar seg. Likevel tek kvinner framleis ofte etternamnet til mannen sin, gjerne med ugiftnamnet sitt som mellomnamn. Sjølv om det no er meir og meir vanleg at kvinner held på sine etternamn som ugifte etter at dei giftar seg, byter menn svært sjeldan til kona sitt etternamn. Kva ligg bak vala til folk, og korleis tenker dei, særleg menn, om vala sine?

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Val av etternamn i 2014. Tidsskrift for kjønnsforskning. 263-282.
 • Vis forfatter(e) (2013). Spørje på papir eller digital? Eksempelet spørjelista Minnemarkeringane etter 22. juli 2011. By og Bygd. 198-213.
 • Vis forfatter(e) (2012). Two sides of the same battle — an analysis of the exhibitions at the Ncome Blood River battle site. Nordisk Museologi. 56-74.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2012). Inkluderende kulturskole. Kulturskoletilbudet i storbyene. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Fritidsbåtturismen på Sørlandet. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Tilnamn, slektsnamn og etternamn. Norske namnelover og namnepraksisar frå 1800 til i dag.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Traditional men with non-traditional names.
 • Vis forfatter(e) (2018). The masculinity of male marital name change.
 • Vis forfatter(e) (2018). Male name change: Changing masculinities.
 • Vis forfatter(e) (2014). Honor and punishment in choice of last names.
 • Vis forfatter(e) (2009). Emotions and battlefields.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2018). Bokmelding av Eirik Kristoffersen: Kampen om folkeminnesamlingen. Historisk Tidsskrift (Norge). 362-365.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kristoffer Kruken: Personnamnarbeid av P. A. Munch. Heimen - Lokal og regional historie. 195-196.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bokmelding av Jul i gamle dager. Tekster av Kristofer Visted. Tidsskrift for kulturforskning. 107-109.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2011). Møte med supportsystemet. Women in business.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2010). Innovasjon som kommunikasjonsprosess. Ein workshop analysert frå kompleksitetsperspektivet.
 • Vis forfatter(e) (2009). One battle, two museums: a study of cultural discourses and categorizations at the Bloedrivier and Ncome Heritage Sites in South Africa.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2018). Norge er et av verdens mest likestilte land - men ikke når vi skal gifte oss.
 • Vis forfatter(e) (2017). Etternamnsskikk.
 • Vis forfatter(e) (2016). Forskar på menn som byter etternamn.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nomino, episode om etternamn.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2017). Kunnskapskanalen: Forsker grandprix-2017 Bergen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Atterhald ved minnemarkeringane. Når den offentlege sorga vert ekskluderande.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). –Skriv fritt og selvstendig. Skriftlige, kvalitative spørreundersøkelser. Sosiologisk Tidsskrift. 383-393.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2013). Norsk etnologisk gransking. . I:
  • Vis forfatter(e) (2013). Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.