Hjem
 • E-postLine.Gronstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 54+47 976 12 783
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

I doktorgradsprosjektet mitt ser eg på korleis folk tenker på etternamna sine i parforhold. Frå og med 1980 har menn og kvinner vore likestilte i lovverket når det gjeld rettigheiter og moglegheiter til å halde på eller byte etternamn når dei giftar seg. Likevel tek kvinner framleis ofte etternamnet til mannen sin, gjerne med ugiftnamnet sitt som mellomnamn. Sjølv om det no er meir og meir vanleg at kvinner held på sine etternamn som ugifte etter at dei giftar seg, byter menn svært sjeldan til kona sitt etternamn. Kva ligg bak vala til folk, og korleis tenker dei, særleg menn, om vala sine?

Bøker
 • Hjemdahl, Kirsti Mathiesen; Grønstad, Line Førre. 2011. Møte med supportsystemet. 80 sider.
Tidsskriftartikler
 • Grønstad, Line Førre. 2017. Kristoffer Kruken: Personnamnarbeid av P. A. Munch. Heimen - Lokal og regional historie. 54: 195-196.
 • Grønstad, Line Førre. 2015. Val av etternamn i 2014. Tidsskrift for kjønnsforskning. 38: 263-282.
 • Grønstad, Line Førre. 2012. Two sides of the same battle — an analysis of the exhibitions at the Ncome Blood River battle site. Nordisk Museologi. 1. 56-74.
Rapporter/avhandlinger
 • Grønstad, Line Førre; Bjørnsen, Egil. 2012. Inkluderende kulturskole. Kulturskoletilbudet i storbyene. Agderforskning AS. 105 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.