Hjem
Line Førre Grønstads bilde
Foto:
Privat
 • E-postLine.Gronstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 54+47 97612783
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligs plass 7
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 Bergen

Eg er fagleg leiar for Skeivt arkiv. Skeivt arkiv er eit nasjonalt kunnskapssenter for skeiv historie og vi har arkivmateriale frå skeive rørsler hovudsakleg frå Noreg.

Tidlegare var eg prosjektkoordinator ved infrastrukturprosjektet SAMLA. SAMLA har som føremål å digitalisere, gjere tilgjengeleg og bevare kjeldematerialet ved dei største kulturhistoriske tradisjonsarkiva, nemleg Norsk Folkeminnesamling (UiO), Norsk etnologisk gransking (Norsk Folkemuseum) og Etno-folkloristisk arkiv (UiB). Sjå www.samla.no.

Eg arbeider også med etternamnsval i parforhold. Frå og med 1980 har menn og kvinner vore likestilte i lovverket når det gjeld rettigheiter og moglegheiter til å halde på eller byte etternamn når dei giftar seg. Likevel tek kvinner i heterofile forhold framleis ofte etternamnet til mannen sin, gjerne med ugiftnamnet sitt som mellomnamn. Sjølv om det no er meir og meir vanleg at kvinner held på sine etternamn som ugifte etter at dei giftar seg, byter menn svært sjeldan til kona sitt etternamn. I desember 2020 forsvarte eg doktorgradsavhandlinga mi om menn sine val av etternamn i parforhold, men eg arbeider framleis med emnet, og utvidar det med skeive perspektiv og med internasjonale perspektiv.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). «Arv og kjærlighet». Om å bytte og å halde på etternamnet for norske menn i heterofile forhold. Tidsskrift for kulturforskning. 5-21.
 • Vis forfatter(e) (2022). Gendered name laws in Norway between 1923 and 2003. Historisk Tidsskrift (Norge). 229-244.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Tough Tøffel. Managing Manliness and Unmanliness for Norwegian Men Who Have Taken their Wife's Surname. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 119-135.
 • Vis forfatter(e) (2015). Val av etternamn i 2014. Tidsskrift for kjønnsforskning. 263-282.
 • Vis forfatter(e) (2013). Spørje på papir eller digital? Eksempelet spørjelista Minnemarkeringane etter 22. juli 2011. By og Bygd. 198-213.
 • Vis forfatter(e) (2012). Two sides of the same battle — an analysis of the exhibitions at the Ncome Blood River battle site. Nordisk Museologi. 56-74.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2011). Fritidsbåtturismen på Sørlandet. .
 • Vis forfatter(e) (2011). Drammensbiblioteket. En evaluering av samarbeidet mellom Buskerud fylkesbibliotek, Drammens bibliotek og biblioteket ved Høgskolen i Buskerud, avdeling Drammen. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Trans i arkivet.
 • Vis forfatter(e) (2021). Om SAMLA og Memoar, å bli og vere prosjektkoordinator og prosjektleiar.
 • Vis forfatter(e) (2021). Forelesing om SAMLA og tradisjonsarkiv.
 • Vis forfatter(e) (2020). Yrkesval som doktorgradsstipendiat.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Trans i arkivet. Innleiande foredrag.
 • Vis forfatter(e) (2023). Skeiv i by og bygd. Samtale mellom Jarl Wåge og Line Grønstad under Bygdepride 2023.
 • Vis forfatter(e) (2023). Skeiv byvandring.
 • Vis forfatter(e) (2023). Skeiv byvandring.
 • Vis forfatter(e) (2023). Etternamn i ekteskap. Norske lover og praksisar mellom 1923 og 2023.
 • Vis forfatter(e) (2023). Bunad for alle? Panelsamtale.
 • Vis forfatter(e) (2017). Tilnamn, slektsnamn og etternamn. Norske namnelover og namnepraksisar frå 1800 til i dag.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Mellom kjernefamilie og opphavsfamilie. Etternamnsval i parforhold.
 • Vis forfatter(e) (2023). Making families: Name choices in same sex relationships.
 • Vis forfatter(e) (2022). Traditional values, ideas of self and gender equality – men’s last names and responsibility in a Norwegian context.
 • Vis forfatter(e) (2020). Menns etternamn og familieskaping.
 • Vis forfatter(e) (2019). Norske menn og etternamnsval i heterofile forhold.
 • Vis forfatter(e) (2018). Traditional men with non-traditional names.
 • Vis forfatter(e) (2018). The masculinity of male marital name change.
 • Vis forfatter(e) (2018). Male name change: Changing masculinities.
 • Vis forfatter(e) (2014). Honor and punishment in choice of last names.
 • Vis forfatter(e) (2009). Emotions and battlefields.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2021). Gro Hagemann, Kari Melby, Hege Roll-Hansen, Hilde Sandvik, Ingvild Øye: Med kjønnsperspektiv på norsk historie. Heimen - Lokal og regional historie. 191-195.
 • Vis forfatter(e) (2018). Bokmelding av Eirik Kristoffersen: Kampen om folkeminnesamlingen. Historisk Tidsskrift (Norge). 362-365.
 • Vis forfatter(e) (2017). Kristoffer Kruken: Personnamnarbeid av P. A. Munch. Heimen - Lokal og regional historie. 195-196.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bokmelding av Jul i gamle dager. Tekster av Kristofer Visted. Tidsskrift for kulturforskning. 107-109.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2011). Møte med supportsystemet. Women in business.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2010). Innovasjon som kommunikasjonsprosess. Ein workshop analysert frå kompleksitetsperspektivet.
 • Vis forfatter(e) (2009). One battle, two museums: a study of cultural discourses and categorizations at the Bloedrivier and Ncome Heritage Sites in South Africa.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Koronasamtalar – videointervju om koronakvardagen. Folkeminner, tidsskrift for Norsk Folkeminnelag. 50-59.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Vi treng meir forsking. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2023). Vi treng meir forsking. Blikk.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2020). Fellesskap og individualitet. Kjønna etternamnsval blant norske menn i heterofile parforhold.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2024). Hvorfor er det vanskelig å velge etternavn til barn?
 • Vis forfatter(e) (2023). Stiller ut minnesamling etter Pride-terror.
 • Vis forfatter(e) (2023). Nyfødde får to etternamn, men morsnamnet taper framleis.
 • Vis forfatter(e) (2023). Navnets kvaler, kommentarartikkel av Demian Vitanza.
 • Vis forfatter(e) (2023). Levde i feil kjønn i gamle dager.
 • Vis forfatter(e) (2023). Innslag om menn som endrar etternamn i P1-programmet Opptur.
 • Vis forfatter(e) (2022). Valg av etternavn er en kamp mor aldri kan vinne.
 • Vis forfatter(e) (2022). Artikkel om SAMLA produsert av Kjell Åsmund Sunde ved Nynorsk pressekontor.
 • Vis forfatter(e) (2021). TV2 Nyhetskanalen. Direktesendt debatt om kvinners etternamnsval.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kvinner tar fortsatt mannens etternavn når de gifter seg.
 • Vis forfatter(e) (2021). "Kulturviter Line Førre Grønstad om skifte av etternavn".
 • Vis forfatter(e) (2020). Valet av efternamn kan vara laddat. Jag vill ju inte verka usjälvständig.
 • Vis forfatter(e) (2020). Mannens etternavn har fortsatt forrang.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hvorfor får barnet som regels mannens etternavn?
 • Vis forfatter(e) (2018). Norge er et av verdens mest likestilte land - men ikke når vi skal gifte oss.
 • Vis forfatter(e) (2017). Etternamnsskikk.
 • Vis forfatter(e) (2016). Forskar på menn som byter etternamn.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nomino, episode om etternamn.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2017). Kunnskapskanalen: Forsker grandprix-2017 Bergen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Atterhald ved minnemarkeringane. Når den offentlege sorga vert ekskluderande.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2019). Surname Change Among Norwegian Men in Heterosexual Couples.
Brosjyre
 • Vis forfatter(e) (2021). Nyheitsbrev SAMLA 5. nov. 2021.
 • Vis forfatter(e) (2021). Nyheitsbrev SAMLA 30. april 2021.
 • Vis forfatter(e) (2021). Newsletter SAMLA 5. November 2021.
 • Vis forfatter(e) (2021). Newsletter SAMLA 30. April 2021.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2021). www.samla.no.
 • Vis forfatter(e) (2018). Korleis vi fekk faste etternamn, og kvifor eg ikkje heiter Sivle. Gjesteblogginnlegg på sprakprat.no.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Brot med kjønnsnormer i arkivet. På Høyden ( UiBs nettavis).
 • Vis forfatter(e) (2022). Sodomi og folgefonna. samla.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). SAMLA: ÅNDSVERK ELLER KOLLEKTIVE UTTRYKK? samla.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). SAMLA digitalisering, samtykke og kontekst. samla.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kva er staden? samla.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Et ulv banan? samla.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ellingar. samla.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Barnekultursamlinga ved Etno-folkloristisk arkiv. samla.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Videodokumentasjon og korona – Memoar som samtidssamlar. Tidsskrift for kulturforskning.
 • Vis forfatter(e) (2014). –Skriv fritt og selvstendig. Skriftlige, kvalitative spørreundersøkelser. Sosiologisk Tidsskrift. 383-393.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2013). Norsk etnologisk gransking. . I:
  • Vis forfatter(e) (2013). Etnologi og folkloristikk. En fagkritisk biografi om norsk kulturhistorie. Novus Forlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.