Hjem
 • E-postLine.Fjellhaug@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 50
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  5007 Bergen
  Rom 
  808
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Selvstendig arbeidsfelt

* Saksbehandling knyttet til gjennomføring av eksamen (utsendelse og oppbevaring av eksamensbesvarelser, protokoller og registrering av sensur)

* Fagbestiller: Ansvar for bestilling av datautstyr, fly, hotell, møbler, møtevirksomhet m.m.

* Deltakelse i vaktordning i fakultetets informasjonssenter (1 dag per uke)

* Bestilling av bøker og kompendier, utlån av bøker til seminarledere

* Ansvar for begrunnelser og klagesaker Inst for Sosialantropologi

 

Hovedansvar for daglige servicefunksjoner

Telefontjeneste for 8. etg. inklusiv oppdatering av telefonlister

• Aktivering og bestilling av ID-kort og kontornøkler for ansatte og gjester i 8. etg.

• Service/ vedlikehold kopimaskin og felles skrivere i 8 etg .

• Brannansvarlig 8. etg.