Hjem
Line Torbjørnsen Hilts bilde

Line Torbjørnsen Hilt

Professor, Leder av forskningsgruppen GRUNNPED: Grunnspørsmål i pedagogikken
 • E-postline.hilt@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 45
 • Besøksadresse
  Christies gate 13, Vektergården 4. etg.
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Forskningsarbeid innenfor pedagogisk filosofi, danningsteori, utdanningspolitikk, lærerplananalyse, innvandring og integrering, inkludering/ekskludering, globalisering av utdanning, diskurser/semantikker innenfor utdanning, 21st century skills, etikk for lærere, moralfilosofi og karakterdanning. 

Utvalgte publikasjoner
 • Søreide, Gunn Elisabeth; Hilt, Line Torbjørnsen; Riese, Hanne. 2022. 21st Century Skills and Nordic Educational Reforms. Kapittel, sider . I:
  • Pink, William. 2022. The Oxford Encyclopedia of School Reform. Oxford University Press. 1024 sider. ISBN: 9780197626795.
 • Riese, Hanne; Søreide, Gunn Elisabeth; Hilt, Line Torbjørnsen. 2022. How to frame standards and standardisation in education. Chapter 1, sider 3-24. I:
  • Riese, Hanne; Hilt, Line Torbjørnsen; Søreide, Gunn Elisabeth. 2022. Educational Standardisation in a complex world. Emerald Group Publishing Limited. 239 sider. ISBN: 9781800715905.
 • Hilt, Line Torbjørnsen; Riese, Hanne. 2022. Mastering life through skills: risk prevention through "standards of the self" in health and life-skills education. Chapter 8, sider 143-162. I:
  • Riese, Hanne; Hilt, Line Torbjørnsen; Søreide, Gunn Elisabeth. 2022. Educational Standardisation in a complex world. Emerald Group Publishing Limited. 239 sider. ISBN: 9781800715905.
 • Hilt, Line Torbjørnsen. 2022. How not to be governed by social and emotional standards. Chapter 11, sider 197-216. I:
  • Riese, Hanne; Hilt, Line Torbjørnsen; Søreide, Gunn Elisabeth. 2022. Educational Standardisation in a complex world. Emerald Group Publishing Limited. 239 sider. ISBN: 9781800715905.
 • Riese, Hanne; Hilt, Line Torbjørnsen; Søreide, Gunn Elisabeth. 2022. Educational Standardisation in a complex world. Emerald Group Publishing Limited. 239 sider. ISBN: 9781800715905.
 • Hilt, Line Torbjørnsen; Riese, Hanne. 2021. Hybrid forms of education in Norway: a systems theoretical approach to understanding curriculum change. Journal of Curriculum Studies. 20 sider. doi: 10.1080/00220272.2021.1956596
 • Riese, Hanne; Hilt, Line Torbjørnsen. 2022. The Purpose of Education and the Future of Bildung. 7, sider 97-111. I:
  • Petersen, Karen Bjerg; Brömssen, Kerstin von; Jacobsen, Gro Hellesdatter; Garsdal, Jesper; Paulsen, Michael; Koefoed, Oleg. 2022. Rethinking Education in Light of Global Challenges. Scandinavian Perspectives on Culture, Society and the Anthropocene. Routledge. 256 sider. ISBN: 9781032108193.
 • Torjussen, Lars Petter Storm; Hilt, Line Torbjørnsen. 2022. Amor Mundi (Love of the World) in the Anthropocene: Arendt and the Question of Sustainable Education. 14, sider 179-192. I:
  • Petersen, Karen Bjerg; Brömssen, Kerstin von; Jacobsen, Gro Hellesdatter; Garsdal, Jesper; Paulsen, Michael; Koefoed, Oleg. 2022. Rethinking Education in Light of Global Challenges. Scandinavian Perspectives on Culture, Society and the Anthropocene. Routledge. 256 sider. ISBN: 9781032108193.
 • Hilt, Line Torbjørnsen; Torjussen, Lars Petter Storm. 2021. Hva er bærekraftig utdanning? Grønne dyder og karakterdanning i den antropocene tidsalder. kapittel 3, sider 69-94. I:
  • Torjussen, Lars Petter Storm; Hilt, Line Torbjørnsen. 2021. Grunnspørsmål i pedagogikken. Fagbokforlaget. 389 sider. ISBN: 9788245035476.
 • Hilt, Line Torbjørnsen. 2021. Hvordan bør skolen sørge for fellesskapsdanning i et flerkulturelt samfunn? kapittel 2, sider 45-68. I:
  • Torjussen, Lars Petter Storm; Hilt, Line Torbjørnsen. 2021. Grunnspørsmål i pedagogikken. Fagbokforlaget. 389 sider. ISBN: 9788245035476.
 • Torjussen, Lars Petter Storm; Hilt, Line Torbjørnsen. 2021. Hva bør være pedagogikkens gjenstandsområde? - om oppdragelse, undervisning og danning som pedagogiske grunnbegreper. kapittel 5, sider 121-150. I:
  • Torjussen, Lars Petter Storm; Hilt, Line Torbjørnsen. 2021. Grunnspørsmål i pedagogikken. Fagbokforlaget. 389 sider. ISBN: 9788245035476.
 • Hilt, Line Torbjørnsen. 2021. Hvordan bør skolen tilrettelegge for elevenes moralske danning? Kapittel 7, sider 169-198. I:
  • Torjussen, Lars Petter Storm; Hilt, Line Torbjørnsen. 2021. Grunnspørsmål i pedagogikken. Fagbokforlaget. 389 sider. ISBN: 9788245035476.
 • Torjussen, Lars Petter Storm; Hilt, Line Torbjørnsen. 2021. Grunnspørsmål i pedagogikken. Fagbokforlaget. 389 sider. ISBN: 9788245035476.

Lektorutdanning

Pedagogisk filosofi og idehistorie

Vitenskapsfilosofi

BA/MA Utdanningsvitenskap og pedagogikk

Interkulturell pedagogikk

Examen Philosophicum

 • Vis forfatter(e) (2024). ‘School is the Foundation of Everything’: Master- and Counter-narratives in Upper-secondary School Pupils’ Stories About the Importance of Schooling and Education. Young - Nordic Journal of Youth Research. 1-17.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Myten om det Postindustrielle Norge (2007-2008)

Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser (2008-2010)

Inkluderingens Grenseland - Phd prosjekt (2011-2016)

EDSTAND - Educational Standardisation in a diverse world (2018-2023)

NORBILD - The Future of Nordic Bildung (2023-)

Forskergrupper