Hjem
Line Torbjørnsen Hilts bilde

Line Torbjørnsen Hilt

Førsteamanuensis, Leder av forskningsgruppen GRUNNPED: Grunnspørsmål i pedagogikken
 • E-postLine.Hilt@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 45+47 452 59 495
 • Besøksadresse
  Christies gate 13, Vektergården 4. etg.
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Forskningsarbeid innenfor tema som utdanningspolitikk, innvandring og integrering, inkludering/ekskludering, globalisering av utdanning, diskurser/semantikker innenfor utdanning, 21st century skills, moralfilosofi og karakterdanning. Har arbeidet mye med Luhmanns systemteori, diskursteoretiske perspektiver, samt liberal-kommunitaristisk politisk filosofi.

Utvalgte publikasjoner
 • Hilt, Line. 2019. Integrering og Utdanning. Fagbokforlaget. 199 sider. ISBN: 9788245024456.
 • Abamosa, Juhar Yasin; Hilt, Line; Westrheim, Kariane. 2019. Social inclusion of refugees into higher education in Norway: A critical analysis of Norwegian higher education and integration policies. Policy Futures in Education. 20 sider. doi: 10.1177/1478210319878327
 • Hilt, Line; Riese, Hanne; Søreide, Gunn Elisabeth. 2018. Narrow identity resources for future students: the 21st century skills movement encounters the Norwegian education policy context. Journal of Curriculum Studies. 51: 384-402. doi: 10.1080/00220272.2018.1502356
 • Hilt, Line. 2016. Education without a shared language: Dynamics of inclusion and exclusion in Norwegian introductory classes for newly arrived minority language students. International Journal of Inclusive Education. 21: 585-601. doi: 10.1080/13603116.2016.1223179
 • Hilt, Line; Bøyum, Steinar. 2016. The Borderlands of Educational Inclusion. Analyses of inclusion and exclusion processes for minority language students. Universitetet i Bergen.
 • Hilt, Line. 2016. ‘They don’t know what it means to be a student’: Inclusion and exclusion in the nexus between ‘global’ and ‘local’. Policy Futures in Education. 14: 666-686. doi: 10.1177/1478210316645015
 • Hilt, Line; Bøyum, Steinar. 2015. Kulturelt mangfold og intern eksklusjon. Norsk pedagogisk tidsskrift. 3-4: 181-193.
 • Hilt, Line. 2015. Included as excluded and excluded as included: minority language pupils in Norwegian inclusion policy. International Journal of Inclusive Education. 19: 165-182. doi: 10.1080/13603116.2014.908966

Pedagogisk filosofi og idehistorie

Vitenskapsfilosofi

Lærerutdanning

BA/MA Utdanningsvitenskap

Interkulturell pedagogikk

Examen Philosophicum

 • 2019. Social inclusion of refugees into higher education in Norway: A critical analysis of Norwegian higher education and integration policies. Policy Futures in Education. 20 sider.
 • 2019. Paradoxes of curriculum change: global convergences and divergences in the new curriculum reform in Norway.
 • 2019. Nasjonale utdanningsreformer som respesifikasjoner av global utdanningsemantikk.
 • 2019. Integrering og Utdanning.
 • 2019. Arranged and chaired symposium in two parts: "The encounter between homogenization and heterogeneity: Increased standardization in a diverse world?" Contributed with the following paper "Paradoxes of Curriculum Change: Global educational forms in the Norwegian 2020 Reform".
 • 2019. Amor Mundi (love of the world) in the Antropocene - Arendt and the question of sustainable education.
 • 2019. 21st century skills, neo-liberal subjectivites and the role of education.
 • 2018. Å skyte spurv med kanoner: niqabforbud i utdanning. Klassekampen.
 • 2018. Narrow identity resources for future students: the 21st century skills movement encounters the Norwegian education policy context. Journal of Curriculum Studies. 384-402.
 • 2018. Inclusion and exclusion in educational reforms that aim for inclusion: The case of Norway.
 • 2018. Hvordan bedre undervisningssituasjonen for nyankomne minoritetsspråklige elever. Utdanningsnytt.no.
 • 2018. Fremtidens idealelev er et overmenneske. Bergens Tidende.
 • 2017. Pedagogisk systemarbeid for nyankomne minoritetsspråklige elever. Spesialpedagogikk. 41-51.
 • 2017. Inkludering eller segregering for minoritetselever? Bergens Tidende.
 • 2016. ‘They don’t know what it means to be a student’: Inclusion and exclusion in the nexus between ‘global’ and ‘local’. Policy Futures in Education. 666-686.
 • 2016. The Borderlands of Educational Inclusion. Analyses of inclusion and exclusion processes for minority language students.
 • 2016. Normative implikasjoner av iakttagelsen av utdanningssystemet.
 • 2016. Kategorisering som hinder for sosial inkludering? 22 sider.
 • 2016. Education without a shared language: Dynamics of inclusion and exclusion in Norwegian introductory classes for newly arrived minority language students . International Journal of Inclusive Education. 585-601.
 • 2015. Kulturelt mangfold og intern eksklusjon. Norsk pedagogisk tidsskrift. 181-193.
 • 2015. Included as excluded and excluded as included: minority language pupils in Norwegian inclusion policy. International Journal of Inclusive Education. 165-182.
 • 2014. The paradoxes of inclusion.
 • 2014. Systemteoretiske analyser. Sosiologisk Tidsskrift.
 • 2014. Stebarnet i skolesystemet. Bergens Tidende.
 • 2014. Minoritetspråklige elever og inklusjonens mange paradokser.
 • 2014. Education without a shared language: Introduction classes for immigrant youths.
 • 2013. Minoritetsspråklige elever i norske utdanningspolitiske dokumenter.
 • 2013. Included as excluded and included as excluded: minority language pupils in Norwegian educational policy.
 • 2011. Utdanningslinja og inklusjon av minoritetsspråklige elever: hva sier de politiske dokumentene?".
 • 2011. Niklas Luhmann - en innføring. Sosiologisk Tidsskrift. 104-108.
 • 2011. Minoritetsspråklige i opplæringssystemet: En analyse av Østbergsutvalgets utredning (NOU 2010/7).
 • 2010. Solidaransvar i et maktteoretisk perspektiv.
 • 2010. Luhmann og magt. Unge Pædagoger.
 • 2010. Indledning. 9-13.
 • 2009. Trenger man språk for å vaske? Magasinet for fagorganiserte. 22-23.
 • 2009. Håndbok for flerkulturelle arbeidsplasser. Merkur Trykk a/s.
 • 2009. Etterord. 248-284.
 • 2009. Arbeidsmiljø på et flerkulturelt hotell. 3. 3. .
 • 2008. systemteoretisk makt i et maktteoretisk perspektiv.
 • 2008. På tide med språkopplæring på jobben! Bergens Tidende. 27-27.
 • 2008. Interkulturell kommunikasjon. 17 sider.
 • 2008. Interkulturalisme - en litteraturoversikt. .
 • 2008. Innledning til en diskusjon om interkulturell kommunikasjon: et systemteoretisk bidrag.
 • 2008. Flerkulturelle arbeidsplasser: en litteraturoversikt. .
 • 2008. Et systemteoretisk blikk på Europa.
 • 2008. Det mangfoldige arbeidsliv. Bergens Tidende.
 • 2007. Verden som system og horisont: en analyse av Luhmanns systemteoretiske konsepsjon. 3.
 • 2007. Innledning til en diskusjon om interkulturell kommunikasjon.
 • 2006. Jeg ser noe som du ikke ser: Om Niklas Luhmanns systemteori. Prosopopeia. 96-103.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Myten om det Postindustrielle Norge (2007-2008)

Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser (2008-2010)

Inkluderingens Grenseland - Phd prosjekt (2011-2016)

EDSTAND - Educational Standardisation in a diverse world (2017-2020)

Forskergrupper