Hjem
Line Torbjørnsen Hilts bilde

Line Torbjørnsen Hilt

Førsteamanuensis
 • E-postLine.Hilt@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 45+47 452 59 495
 • Besøksadresse
  Christies gate 13, Vektergården 4. etg.
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Forskningsarbeid innenfor tema som utdanningspolitikk, innvandring og integrering, inkludering/ekskludering/marginalisering, flerkulturalitet, globalisering av utdanning, diskurser/semantikker innenfor utdanning, 21st century skills. Jobber med systemteoretiske analyseperspektiver, diskursanalyse og bruker intervju, observasjon og dokumentanalyse. 

Utvalgte publikasjoner
 • Hilt, Line. 2017. Pedagogisk systemarbeid for nyankomne minoritetsspråklige elever. Spesialpedagogikk. 02: 41-51.
 • Hilt, Line Torbjørnsen. 2016. Kategorisering som hinder for sosial inkludering? Kapittel 7, sider 107-128. I:
  • Børhaug, Frederique Brossard; Helleve, Ingrid. 2016. Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Fagbokforlaget. 190 sider. ISBN: 9788245019315.
 • Hilt, Line. 2016. Education without a shared language: Dynamics of inclusion and exclusion in Norwegian introductory classes for newly arrived minority language students. International Journal of Inclusive Education. 21: 585-601. doi: 10.1080/13603116.2016.1223179
 • Hilt, Line; Bøyum, Steinar. 2016. The Borderlands of Educational Inclusion. Analyses of inclusion and exclusion processes for minority language students. Universitetet i Bergen.
 • Hilt, Line. 2016. ‘They don’t know what it means to be a student’: Inclusion and exclusion in the nexus between ‘global’ and ‘local’. Policy Futures in Education. 14: 666-686. doi: 10.1177/1478210316645015
 • Hilt, Line; Bøyum, Steinar. 2015. Kulturelt mangfold og intern eksklusjon. Norsk pedagogisk tidsskrift. 3-4: 181-193.
 • Hilt, Line. 2015. Included as excluded and excluded as included: minority language pupils in Norwegian inclusion policy. International Journal of Inclusive Education. 19: 165-182. doi: 10.1080/13603116.2014.908966
 • Hilt, Line; Venneslan, Knut; Vik, Bjørnar Mortensen. 2010. Luhmann og magt. Unge Pædagoger. 228 sider. ISBN: 978-87-90220-74-7.

Lærerutdanning

Utdanningsvitenskap

Interkulturell pedagogikk

Pedagogisk filosofi og idehistorie

Examen Philosophicum

 • Abamosa, Juhar Yasin; Hilt, Line; Westrheim, Kariane. 2019. Social inclusion of refugees into higher education in Norway: A critical analysis of Norwegian higher education and integration policies. Policy Futures in Education. doi: 10.1177/1478210319878327
 • Hilt, Line. 2018. Hvordan bedre undervisningssituasjonen for nyankomne minoritetsspråklige elever. Utdanningsnytt.no. Publisert 2018-11-27.
 • Hilt, Line. 2018. Å skyte spurv med kanoner: niqabforbud i utdanning. Klassekampen. Publisert 2018-04-20.
 • Hilt, Line; Riese, Hanne; Søreide, Gunn Elisabeth. 2018. Narrow identity resources for future students: the 21st century skills movement encounters the Norwegian education policy context. Journal of Curriculum Studies. 19 sider. doi: 10.1080/00220272.2018.1502356
 • Riese, Hanne; Hilt, Line; Søreide, Gunn Elisabeth. 2018. Fremtidens idealelev er et overmenneske. Bergens Tidende. Publisert 2018-08-22.
 • Hilt, Line. 2017. Inkludering eller segregering for minoritetselever? Bergens Tidende. Publisert 2017-12-02.
 • Hilt, Line. 2017. Pedagogisk systemarbeid for nyankomne minoritetsspråklige elever. Spesialpedagogikk. 02: 41-51.
 • Hilt, Line. 2016. Education without a shared language: Dynamics of inclusion and exclusion in Norwegian introductory classes for newly arrived minority language students. International Journal of Inclusive Education. 21: 585-601. doi: 10.1080/13603116.2016.1223179
 • Hilt, Line. 2016. ‘They don’t know what it means to be a student’: Inclusion and exclusion in the nexus between ‘global’ and ‘local’. Policy Futures in Education. 14: 666-686. doi: 10.1177/1478210316645015
 • Hilt, Line. 2016. The Borderlands of Educational Inclusion. Analyses of inclusion and exclusion processes for minority language students. Universitetet i Bergen.
 • Hilt, Line Torbjørnsen. 2016. Kategorisering som hinder for sosial inkludering? Kapittel 7, sider 107-128. I:
  • Børhaug, Frederique Brossard; Helleve, Ingrid. 2016. Interkulturell pedagogikk som motkraft i en monokulturell praksis. Fagbokforlaget. 190 sider. ISBN: 9788245019315.
 • Hilt, Line. 2015. Included as excluded and excluded as included: minority language pupils in Norwegian inclusion policy. International Journal of Inclusive Education. 19: 165-182. doi: 10.1080/13603116.2014.908966
 • Hilt, Line; Bøyum, Steinar. 2015. Kulturelt mangfold og intern eksklusjon. Norsk pedagogisk tidsskrift. 3-4: 181-193.
 • Hilt, Line. 2014. Systemteoretiske analyser. Sosiologisk Tidsskrift. 4.
 • Hilt, Line. 2014. Stebarnet i skolesystemet. Bergens Tidende.
 • Hilt, Line. 2011. Niklas Luhmann - en innføring. Sosiologisk Tidsskrift. 1. 104-108.
 • Hilt, Line; Venneslan, Knut. 2010. Solidaransvar i et maktteoretisk perspektiv. 1. Kapittel. I:
  • Hilt, Line; Venneslan, Knut; Vik, Bjørnar Mortensen. 2010. Luhmann og magt. Unge Pædagoger. 228 sider. ISBN: 978-87-90220-74-7.
 • Hilt, Line; Venneslan, Knut; Vik, Bjørnar Mortensen. 2010. Indledning. Innledning, sider 9-13. I:
  • Hilt, Line; Venneslan, Knut; Vik, Bjørnar Mortensen. 2010. Luhmann og magt. Unge Pædagoger. 228 sider. ISBN: 978-87-90220-74-7.
 • Hilt, Line; Venneslan, Knut; Vik, Bjørnar Mortensen. 2010. Luhmann og magt. Unge Pædagoger. 228 sider. ISBN: 978-87-90220-74-7.
 • Farsethås, Hans Christian; Venneslan, Knut; Hilt, Line. 2009. Håndbok for flerkulturelle arbeidsplasser. 47 sider. ISBN: 978-82-9981000-5.
 • Hilt, Line. 2009. Arbeidsmiljø på et flerkulturelt hotell. Sosialfilosofi og politisk teori: Rapportserie. 3. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori, Universitet i Bergen. 25 sider.
 • Hilt, Line. 2009. Trenger man språk for å vaske? Magasinet for fagorganiserte. 1. 22-23.
 • Hilt, Line. 2009. Etterord. Etterord, sider 248-284. I:
  • Hide, Øystein. 2009. Niklas Luhmann: Økologisk Kommunikasjon.
 • Hilt, Line. 2008. Flerkulturelle arbeidsplasser: en litteraturoversikt. Rapportserie for Sosialfilosofi og Politisk teori 1/2008, Bergen.
 • Hilt, Line. 2008. Interkulturalisme - en litteraturoversikt. Rapportserie for Sosialfilosofi og Politisk teori 2/2008, Bergen.
 • Hilt, Line. 2008. Det mangfoldige arbeidsliv. Bergens Tidende. Publisert 2008-02-17.
 • Hilt, Line; Farsethås, Hans Christian. 2008. På tide med språkopplæring på jobben! Bergens Tidende. 27-27. Publisert 2008-06-06.
 • Hilt, Line; Venneslan, Knut. 2008. Interkulturell kommunikasjon. Del I Ind i organisationen, sider 39-55. I:
  • Tække, Jesper; Paulsen, Michael. 2008. Luhmann & Organisation. Unge Pædagoger. 288 sider. ISBN: 9788790220471.
 • Hilt, Line. 2007. Verden som system og horisont: en analyse av Luhmanns systemteoretiske konsepsjon. Sosialfilosofi og politisk teori: skriftserie. 2007\3: 3. Gruppe for sosialfilosofi og politisk teori. 99 sider.
 • Hilt, Line. 2006. Jeg ser noe som du ikke ser: Om Niklas Luhmanns systemteori. Prosopopeia. 3. 96-103.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Myten om det Postindustrielle Norge (2007-2008)

Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser (2008-2010)

Inkluderingens Grenseland - Phd prosjekt (2011-2016)

Forskergrupper