Hjem
Line Torbjørnsen Hilts bilde

Line Torbjørnsen Hilt

Professor, Leder av forskningsgruppen GRUNNPED: Grunnspørsmål i pedagogikken
 • E-postLine.Hilt@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 45+47 452 59 495
 • Besøksadresse
  Christies gate 13, Vektergården 4. etg.
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Forskningsarbeid innenfor tema som utdanningspolitikk, innvandring og integrering, inkludering/ekskludering, globalisering av utdanning, diskurser/semantikker innenfor utdanning, 21st century skills, moralfilosofi og karakterdanning. Har arbeidet mye med Luhmanns systemteori, diskursteoretiske perspektiver, samt liberal-kommunitaristisk politisk filosofi.

Utvalgte publikasjoner
 • Hilt, Line. 2019. Integrering og Utdanning. Fagbokforlaget. 199 sider. ISBN: 9788245024456.
 • Abamosa, Juhar Yasin; Hilt, Line; Westrheim, Kariane. 2019. Social inclusion of refugees into higher education in Norway: A critical analysis of Norwegian higher education and integration policies. Policy Futures in Education. 20 sider. doi: 10.1177/1478210319878327
 • Hilt, Line; Riese, Hanne; Søreide, Gunn Elisabeth. 2018. Narrow identity resources for future students: the 21st century skills movement encounters the Norwegian education policy context. Journal of Curriculum Studies. 51: 384-402. doi: 10.1080/00220272.2018.1502356
 • Hilt, Line. 2016. Education without a shared language: Dynamics of inclusion and exclusion in Norwegian introductory classes for newly arrived minority language students. International Journal of Inclusive Education. 21: 585-601. doi: 10.1080/13603116.2016.1223179
 • Hilt, Line; Bøyum, Steinar. 2016. The Borderlands of Educational Inclusion. Analyses of inclusion and exclusion processes for minority language students. Universitetet i Bergen.
 • Hilt, Line. 2016. ‘They don’t know what it means to be a student’: Inclusion and exclusion in the nexus between ‘global’ and ‘local’. Policy Futures in Education. 14: 666-686. doi: 10.1177/1478210316645015
 • Hilt, Line; Bøyum, Steinar. 2015. Kulturelt mangfold og intern eksklusjon. Norsk pedagogisk tidsskrift. 3-4: 181-193.
 • Hilt, Line. 2015. Included as excluded and excluded as included: minority language pupils in Norwegian inclusion policy. International Journal of Inclusive Education. 19: 165-182. doi: 10.1080/13603116.2014.908966

Pedagogisk filosofi og idehistorie

Vitenskapsfilosofi

Lærerutdanning

BA/MA Utdanningsvitenskap

Interkulturell pedagogikk

Examen Philosophicum

Myten om det Postindustrielle Norge (2007-2008)

Arbeidsmiljø på flerkulturelle arbeidsplasser (2008-2010)

Inkluderingens Grenseland - Phd prosjekt (2011-2016)

EDSTAND - Educational Standardisation in a diverse world (2017-2020)

Forskergrupper