Hjem
Lise Øen Joness bilde

Lise Øen Jones

Professor
 • E-postLise.Jones@uib.no
 • Telefon+47 55 58 90 85
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Voksnes læring
 • Fengselsopplæring
 • Lese- og skrivevansker hos voksne
 • Motivasjon og mestring
 • Digital kompetanse i skolen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Oral language skills and mental health in female prisoners: pragmatic skills are essential. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2023). Adapted Eduction for Gifted Students in Norway: A Mixed Methods Study. Education Sciences.
 • Vis forfatter(e) (2022). Teachers' perspective on gifted students with extraordinary learning potential in Norway: a descriptive study with primary and secondary teachers. Gifted and Talented International. 163-172.
 • Vis forfatter(e) (2022). Oral language problems in Norwegian female prisoners. Journal of Correctional Education. 31-48.
 • Vis forfatter(e) (2021). Implementing tablets in Norwegian primary schools. Examining outcome measures in the second cohort. Frontiers in Education. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Can a Questionnaire Be Useful for Assessing Reading Skills in Adults? Experiences with the Adult Reading Questionnaire among Incarcerated and Young Adults in Norway. Education Sciences. 154.
 • Vis forfatter(e) (2021). A Cross-Sectional Study of Educational Aspects and Self-reported Learning Difficulties among Female Prisoners in Norway. Education Sciences. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Student Response System in Dental Students’ Education. Using a Student Response System and Peer Discussion to Raise the Awareness of the Importance of Good Professional Communication Skills in Practice Periods. Designs for Learning. 94-98.
 • Vis forfatter(e) (2020). Prisoners' academic motivation, viewed from the perspective of self-determination theory: Evidence from a population of Norwegian prisoners. International Review of Education. 551-574.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Relationship Between Teachers’ Perceived Classroom Management Abilities and Their Professional Digital Competence Experiences from Upper Secondary Classrooms. A Qualitative Driven Mixed Method Study. Designs for Learning. 80-98.
 • Vis forfatter(e) (2019). Face-to-face and remote teaching in a doctoral education course : using flipped classroom, formative assessment and remote teaching to increase the teaching quality of a literature review course . UNIPED. 194-214.
 • Vis forfatter(e) (2018). Selvrapporterte leseferdigheter blant unge voksne i Norge. Psyke & Logos. 114-132.
 • Vis forfatter(e) (2018). Everyday Digital Schooling – implementing tablets in Norwegian primary school. Examining outcome measures in the 1st cohort. . Nordic Journal of Digital Literacy. 152-178.
 • Vis forfatter(e) (2017). Utdanningsledelse og digitale læringsformer i høyere utdanning. UNIPED. 18-37.
 • Vis forfatter(e) (2017). Innsette i fengsel under 25 år: Tek utdanning, men har vanskar med lesing, skriving, rekning og ADHD. Bedre Skole. 32-39.
 • Vis forfatter(e) (2017). Detecting Preschool language impairment and risk of develpmental dyslexia. Journal of Research in Childhood Education. 295-311.
 • Vis forfatter(e) (2017). Academic self-efficacy, educational motives and aspects of the prison sentence as predictors for participation in prison education. Journal of Correctional Education. 19-40.
 • Vis forfatter(e) (2016). Upper secondary school teachers' digital competence : analysed by demographic, personal and professional characteristics. Nordic Journal of Digital Literacy. 143-164.
 • Vis forfatter(e) (2016). Spørreskjema om voksnes lesing (SLV) som screeninginstrument for leseferdigheter : erfaringer fra bruk i en surveyundersøkelse blant norske innsatte. Norsk tidsskrift for logopedi. 14-25.
 • Vis forfatter(e) (2016). Retningslinjer og vurderingskriterier for den artikkelbaserte ph.d-avhandlingen. UNIPED. 78-93.
 • Vis forfatter(e) (2016). Flipped classroom i naturfag. Finnes det en sammenheng mellom omvendt undervisning (flipped classroom) og elevprestasjoner i naturfag? . Norsk pedagogisk tidsskrift. 61-73.
 • Vis forfatter(e) (2016). En undersøkelse av lese- og skriveferdigheter blant unge voksne : skiller innsatte seg fra andre med sammenlignbart utdanningsnivå? Spesialpedagogikk. 53-67.
 • Vis forfatter(e) (2015). Klasseleiing i teknologirike klasserom i vidaregåande opplæring (Rogalandsstudien). Norsklæreren. 36-50.
 • Vis forfatter(e) (2015). Digital Learning Aids for Nynorsk Pupils in School - A Politically Sensitive Area or a Question of a Deeper Scientific Understanding of Learning? Seminar.net - Media, technology and lifelong learning. 194-208.
 • Vis forfatter(e) (2014). Innsette med lærevanskar ønskjer opplæring under soning. Spesialpedagogikk. 71-78.
 • Vis forfatter(e) (2013). Participation in prison education: Is it a question of reading and writing self-efficacy and actual skills? Journal of Correctional Education. 41-62.
 • Vis forfatter(e) (2012). Reading and writing self-efficacy of incarcerated adults. Learning and Individual Differences. 343-349.
 • Vis forfatter(e) (2011). An examination of the relationship between self-reported and measured reading and spelling skills among incarcerated adults in Norway. Journal of Correctional Education. 26-50.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ethical monitoring: conducting research in a prison setting. Research Ethics. 10-16.
 • Vis forfatter(e) (2010). An examination of shared variance in self-report and objective measures of attention in the incarcerated adult population. Journal of Attention Disorders. 182-193.
 • Vis forfatter(e) (2008). Special needs student in higher education. US-China Education Review. 58-67.
 • Vis forfatter(e) (2007). Situert læring, digital kompetanse og tilpassa opplæring. Norsk pedagogisk tidsskrift. 316-328.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2023). Kommunikasjonsferdigheter blant norske innsatte. .
 • Vis forfatter(e) (2022). Norske innsette: Utdanning før og under soning, ønske og planar. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Norske innsatte: Kartlegging av lesevansker og oppmerksomhetsvansker 2015. .
 • Vis forfatter(e) (2017). "Vi er ganske gode i hverdagen"... Fengselsbetjenters fortellinger om rolle og posisjon i møte med innsatte og deres utdanningssituasjon i norske fengsler. .
 • Vis forfatter(e) (2014). Norske innsatte: Lesevansker og oppmerksomhetsvansker. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Innsatte i norske fengsel: Lese- og skriveferdigheter og mestringforventningers betydning for deltakelse i utdanning. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Innsatte i Bergen fengsel: Delrapport 3: Leseferdigheter og grunnleggende kognitive ferdigheter. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Innsatte i Bergen fengsel:Delrapport 2: Lesevaner, leseerfaringer og leseferdigheter. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Innsatte i Bergen fengsel: Leseferdigheter og lesevansker. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Kartlegging av femåringers språk. Tidlig identifisering av risiko for språkvansker og dysleksi.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). An update on research from the Bergen Cognition and Learning Group.
 • Vis forfatter(e) (2022). Language and literacy in the prison population. .
 • Vis forfatter(e) (2022). Experiences of WNGER II Ph.D. Fellows During the COVID-19 Pandemic – A Case Study .
 • Vis forfatter(e) (2022). Communications skills among the incarerated adults -- La Trobe Communication Questionnaire.
 • Vis forfatter(e) (2022). Communication Skills among Adults in Custody.
 • Vis forfatter(e) (2019). How can prisoners be motivated to start and complete an education?
 • Vis forfatter(e) (2017). Digital inequality in school.
 • Vis forfatter(e) (2016). What assessment tools can detect language impairment in pre-schoolers?
 • Vis forfatter(e) (2016). Upper Secondary School Teachers' Digital Competence: Analyzed By Demographic, Personal And Professional Characteristics.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kartlegging av femåringars språk. Kva kan tre ulike kartleggingsinstrument fortelja oss?
 • Vis forfatter(e) (2016). Kartlegging av 5-åringers språk. Hva kan tre ulike kartleggingsinstrument fortelle oss?
 • Vis forfatter(e) (2015). Investigating communication in 5-year-olds.
 • Vis forfatter(e) (2013). What predicts participation in in education?
 • Vis forfatter(e) (2013). THE SMILE PROJECT Teachers’ digital competence in upper secondary school.
 • Vis forfatter(e) (2009). Validation of the Adult Dyslexia Check List.
 • Vis forfatter(e) (2009). Reading impairments and phonological deficits among prison inmates in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ethical monitoring: Doing research in a prison setting.
 • Vis forfatter(e) (2008). Ethical monitoring: Doing research in a prison setting.
 • Vis forfatter(e) (2007). Self-reported reading skills among prison inmates in Norway: Is there a need for further assessment?
 • Vis forfatter(e) (2007). Reading and Health: Does good reading promote an experience of good health among inmates?
 • Vis forfatter(e) (2007). Literacy in the Norwegian prison population: The role of literacy in education and work career among Norwegian inmates.
 • Vis forfatter(e) (2007). Does self reporting accurately reflect reading skills?
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2013). Sammenhengen mellom IKT-bruk og læringsutbytte (SMIL) i videregående opplæring. Hvilken sammenheng er det mellom IKT-bruk og (intendert, subjektivt, og objektivt) læringsutbytte i videregående opplæring? Sluttrapport.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Bruk av responsteknologi i forelesninger: Erfaringer fra "Praksisstudiet" ved UiBs tannlegeutdanning. Den norske tannlegeforenings tidende. 164-165.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2016). «De beste blant oss» dropper ut. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1022-2024.
 • Vis forfatter(e) (2016). Den digitale ulikskapen. Klassekampen. 16-17.
 • Vis forfatter(e) (2016). Akutt behov for spesialpedagogisk kompetanse. Dag og Tid. 35-35.
 • Vis forfatter(e) (2014). Digitale distraksjonar. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Digital Matteus-Effekt. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Leseferdigheter blant innsatte. Utdanning.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2022). Gifted Education in Norway: A mixed-method study with teachers and students in Norwegian comprehensive school. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Effects of reading skills, spelling skills and accompanying efficacy beliefs on participation in education. A study in Norwegian prisons.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Podkast: Utdanning og opplæring i fengsel.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Evaluating Education in Norwegian Prisons: Research Based Approaches. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). PHD-SUPERVISORS EXPERIENCES DURING THE COVID-19 PANDEMIC – A CASE STUDY. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Theoretical considerations of digital competence and digital inequality in upper secondary school. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Spesialpedagogikk og spesialundervisning - noen sentrale momenter. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Lærerens rolle og elevenes medvirkning i den spesialpedagogiske tiltakskjeden. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Individuelle opplæringsplaner i skolen. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Digital competence and digital inequality in upper secondary school. A Mixed Method Study. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Literacy skills, academic self-efficacy, and participation in prison education. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kvinner i fengsel. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kvalitativ forskingsdesign i grunnskulelærarutdanninga. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Kva er kvalitativ forsking i lærarutdanninga? 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Implementing tablets in Norwegian primary schools: Examining the outcome measures in the second cohort. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). ICT and Digital Divides. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Omvendt undervisning i matematikk - en eksplorativ casestudie om en matematikk-lærers erfaringer med metoden. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Digital kompetanse og tilpassa opplæring. 24 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvilke lærere har mest digital kompetanse? utdanningsforskning.no.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2023). Mental health and language skills in Norwegian female prisoners diagnosed with ADHD.
 • Vis forfatter(e) (2008). Can a rating scale for attention deficits identify attention problems among prison inmates?
 • Vis forfatter(e) (2007). Self-reported and assessed reading skills among prison inmates in Norway: is there a need for further assessment?
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2021). Disorders of Language and Literacy in the Prison Population: A Scoping Review. Education Sciences. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). "We Want to be Educated!": A thematic analysis of gifted students' view on education in Norway. Nordic Studies in Education. 219-238.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.