Hjem
Liselotte Takken-Beijersbergens bilde

Liselotte Takken-Beijersbergen

Senioringeniør
 • E-postLiselotte.Takken@uib.no
 • Telefon+47 55 58 23 59
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
  Rom 
  1134
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 BERGEN

Eg er osteolog (zooarkeolog) og har erfaring med analyse av faunamateriale frå forskjellege periodar, frå tidleg Pleistosen til postreformatorisk. Interessa mi for osteologi/zooarkeologi kom mens eg studerte arkeologi ved Universitetet i Leiden (Nederland). Doktorgradsprosjektet mitt, som føregjekk ved Universitetet i Bergen, handlet om reinens storleiksvariasjon i Holosen Norge, populasjonsdynamikk og diettrekonstruksjon basert på isotopanalyse. Sidan disputasen i januar 2018 har eg vore tilsått ved naturhistorisk avdeling, Universitetsmuseet i Bergen. Eg er interessert i palæoøkologi, biogeografi og kombinerer gjerne tradisjonelle granskingsmetodar som morfologi og osteometri med nyare teknikkar som til dømes isotopanalyse.

 • Vis forfatter(e) 2019. Determining Age and Season of Death by Use of Incremental Lines in Norwegian Reindeer Tooth Cementum. Environmental Archaeology. 49-60.
 • Vis forfatter(e) 2017. What remains in middens? A comprehensive zooarchaeological study of the reindeer bones from Hardangervidda .
 • Vis forfatter(e) 2017. Heaps of fascinating fragments: reconstructing a medieval reindeer population based on bone middens from the Hardangervidda high mountain plateau, Norway. Acta Zoologica. 340-361.
 • Vis forfatter(e) 2015. The medieval reindeer population (Rangifer tarandus) from the high mountain plateau Hardangervidda, Southern Norway: work in progress. 75-81.
 • Vis forfatter(e) 2014. The Value of Early- and Non-fusing Elements in Morphometry.
 • Vis forfatter(e) 2012. Reinen på Hardangervidda.
 • Vis forfatter(e) 2012. Age determination of reindeer (Rangifer tarandus) based on postcranial elements. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. The Reindeer from the Hardangervidda plateau, South Norway - a morphological study.
 • Vis forfatter(e) 2011. Reinen på Hardangervidda. En osteologisk studie.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Takken Beijersbergen, L. M. (2017). What remains in middens? A comprehensive zooarchaeological study of the reindeer bones from Hardangervidda. Thesis for the degree of Philosophiae Doctor at the University of Bergen. Bergen, University of Bergen.

Takken Beijersbergen, L. M. (2017). Heaps of Fascinating Fragments: Reconstructing A Medieval Reindeer Population Based on Bone Middens from The Hardangervidda High Mountain Plateau, Norway. Acta Zoologica 98: 340-361.

Takken Beijersbergen, L. M. (2017). Determining Age and Season of Death by Use of Incremental Lines in Norwegian Reindeer Tooth Cementum. Environmental Archaeology: 1-12.

Takken Beijersbergen, L. M. (2015). The medieval reindeer population (Rangifer tarandus) from the high mountain plateau Hardangervidda, Southern Norway: work in progress. In: S. Indrelid, K. Loe Hjelle and K. Stene (eds.): Exploitation of outfield resources - Joint research at the University Museums of Norway. Universitetsmuseet i Bergen skrifter nr. 32. Bergen, University Museum, University of Bergen: 75-81.

Takken Beijersbergen, L.M. & A.K. Hufthammer, 2012: Age determination of reindeer (Rangifer tarandus) based on postcranial elements, in: D.C.M. Raemaekers, E. Esser, R.C.G.M. Lauwerier & J.T. Zeiler: A bouquet of archaeozoological studies, Groningen Archaeological Studies 21, 11-20.

Takken Beijersbergen, L.M.,2009: Collectie Becking, inventarisatie botmateriaal, Hazenberg AMZ Publicaties 2009-14, Leiden.

Takken Beijersbergen, L.M., et al, 2008: Toelichting op de Archeologische Waarden- en Verwachtingskaart Leiderdorp, Hazenberg AMZ Publicaties 2008-19, Leiden.

Takken Beijersbergen, L.M. & G.H.J. Langejans, 2008: De Groene Kamers, STP-Rozendaal. Bureauonderzoek archeologische waarden, Hazenberg AMZ Publicaties 2008-17, Leiden.

Oort, H.J. van & L.M. Takken Beijersbergen, 2008: Zoetwatervoorziening Voorne-Putten. Archeologisch bureauonderzoek tracé Bernisse-Hellevoetsluis, Hazenberg AMZ Publicaties 2008-04, Leiden.

Takken Beijersbergen, L.M., R.A. Houkes & M. van Dasselaar,2007: Gouda vuilcontainers binnenstad. Bureauonderzoek archeologische waarden, Hazenberg AMZ Publicaties 2007-12, Leiden.

Houkes, R.A. & L.M. Takken Beijersbergen, 2007: Amsterdam-Noord: Twiske Zuid. Bureauonderzoek archeologische waarden, Hazenberg AMZ Publicaties 2007-10, Leiden.

Borsboom, A.J. & L.M. Takken Beijersbergen, 2007: Plangebied Fluitpolderplein Gemeente Leidschendam-Voorburg. Bureauonderzoek en inventariserend veldonderzoek (karterende fase), Hazenberg AMZ Publicaties 2007-07, Leiden.

Dütting, M.K. & L.M. Takken Beijersbergen, 2007: Gouda vuilcontainers. Bureauonderzoek Archeologische Waarden, Hazenberg AMZ Publicaties 2007-05, Leiden.

Takken Beijersbergen, L.M., 2006: The Middle Pleistocene Lemmus (Arvicolidae, Rodentia, Mammalia) in North-western Europe, Courier Forsch.- Inst. Senckenberg 256, Frankfurt, p. 173-192.

Kolfschoten, T. van & L. Takken, 2004: Zandmaas: proefproject 2 bij Swalmen-Beesel uitgevoerd in het kader van de rivierverruiming van de Maas. Rapportage archeologisch-paleontologisch onderzoek, AMZ-projekt 'Behoud en onderzoek in het Maasdal in het kader van de Maaswerken en de Via Limburg' 3, Maastricht De Maaswerken, Bureau Kennis.

Takken, L. et al., 2002: Een vuistbijl van de Vrakelberg, Archeologie in Limburg 90, 11-14.

Marine Lexicon

I samarbeid med NIFU og Universitetet i Lisboa, finansiert av EEA Grants og CHAM, skal vi lage ei ordbok som omfattar namn på sjøpattedyr på ti forskjellige språk, inkludert gamle, historiske namn. I tillegg skal vi lage ei oversikt over arkeologiske funnstadar med bein av sjøpattedyr, og ei liste med stadnamn som har med (fangst av) sjøpattedyr å gjere. Her finn du nettsida til prosjektet og her blir prosjektet presentert på UiB sine nettsider.