Hjem
Liv Eides bilde

Liv Eide

Førsteamanuensis
 • E-postLiv.Eide@uib.no
 • Telefon+47 55 58 48 30
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Newly qualified teachers’ experiences of support in a micro-political perspective. Scandinavian Journal of Educational Research. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2023). Newly qualified secondary school teachers’ perspectives on workplace learning. Education Inquiry. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Negotiating coherence through meeting spaces in practicum. Social Sciences & Humanities Open. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Live Remote Classroom: A Tool for Coherent Teacher Education. Education Sciences. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2022). Intercultural Competence in the Foreign Language Classroom. Pedagogical Applications of Literary Texts on Migration and Exile. Scandinavian Journal of Educational Research.
 • Vis forfatter(e) (2021). Student teachers’ online sharing of challenging incidents in practice placement. European Journal of Teacher Education. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2021). School experiences that make an impression – a study on how to promote bildung and the desire to learn. Scandinavian Journal of Educational Research. 1327-1340.
 • Vis forfatter(e) (2021). Praksisopplæringens oppfattende og erfarte formål sett fra ulike aktørperspektiv. . Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 19-37.
 • Vis forfatter(e) (2021). Case-based teacher education preparing for diagnostic judgement . European Journal of Teacher Education. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Extension and remodelling of teachers' perceived professional space. Teachers and Teaching: theory and practice. 1030-1042.
 • Vis forfatter(e) (2017). Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk. Acta Didactica Norge. 1-21.
 • Vis forfatter(e) (2014). Latin-Amerika i lærebøker i spansk. Hva formidles og hvilke stemmer kommer til orde? Sprogforum.
 • Vis forfatter(e) (2013). Forestillinger om spanskfaget: et kritisk blikk på lærebøker i spansk. Acta Didactica Norge. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Å hilse og å gestikulere på spansk: fra liste til aktiviteter med fokus på interkulturell kompetanse.". Språk og språkundervisning. 33-37.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Må vi velge? Språk og innhold i spanskundervisningen på universitetsnivå". UNIPED. 10-19.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kvinner, diktatur og motstand i Uruguay. Tribune : Skriftserie for Romansk institutt, Universitetet i Bergen. 49-55.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Teknologiske verktøy for praksis. Erfaringer fra et Erasmus+-prosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kan læreboktekster legge til rette for danning?
 • Vis forfatter(e) (2014). Exotismo, estetización y excepcionalidad. Cuba en los textos de turismo.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). "Middelhavet": Flerspråklighet og interkulturell kompetanse i fremmedspråksklasserommet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvordan skape lærelyst?
 • Vis forfatter(e) (2014). Cuba: Eksotisk, erotisk, estetisk, eksepsjonelt.
 • Vis forfatter(e) (2007). La presencia de América en las manuales de ELE en Noruega.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fra teori til praksis: om kultur i undervisningen av spansk som andre fremmedspråk i ungdomsskolen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Multilingualism and plurilingualism in beginner textbooks in foreign language subjects.
 • Vis forfatter(e) (2023). Virtual pilot training classroom in teacher education .
 • Vis forfatter(e) (2023). Ulike tilnærminger til læringsmiljøet i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2023). Technology implementation. Mentoring training course (Module 3).
 • Vis forfatter(e) (2023). Live Remote Classroom, a tool in a coherent teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan utdanne gode lærere for dagens skole?
 • Vis forfatter(e) (2023). Flerspråklighet og språklig variasjon i læreverk for fremmedspråk.
 • Vis forfatter(e) (2023). Representations of Gender in Foreign Language Textbooks for Secondary School in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2022). Mangfoldsperspektiver i læremidler for fremmedspråksfagene.
 • Vis forfatter(e) (2022). Fremstilling av kjønn i lærebøker for begynnere i fransk, italiensk, spansk og tysk.
 • Vis forfatter(e) (2019). «Why I want to become a teacher». Student teachers’ change of motivation during teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2019). Student wellbeing in the time of measurement.
 • Vis forfatter(e) (2019). Perceived professional space and mediating conditions for teacher agency. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Intercultural awareness and migration narratives.
 • Vis forfatter(e) (2018). Case-Based Teacher Education.
 • Vis forfatter(e) (2018). Affected by teaching.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fra solidaritetsbrigade til ego-trip? Norske charterstudier til Cuba.
 • Vis forfatter(e) (2016). "Charter studies" - the case of Norwegian students in Cuba.
 • Vis forfatter(e) (2015). Motivation for teaching.
 • Vis forfatter(e) (2015). Migrantnarrativer i lærebøker i fransk, italiensk og spansk.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kan læreboktekster legge til rette for danning? Funn fra en analyse av lærebøker i spansk.
 • Vis forfatter(e) (2013). Cuba como destino turistíco.
 • Vis forfatter(e) (2011). Imágenes de Cuba en Noruega – el caso de los libros de texto de ELE.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fremmedspråk og interkulturell kompetanse – ny læreplan, nye vilkår?
 • Vis forfatter(e) (2009). Discourses on Latin America in Norwegian textbooks for Spanish as a foreign language.
 • Vis forfatter(e) (2007). Spanskfagets vilkår i skolen og lærerutdanningen.
 • Vis forfatter(e) (2007). La enseñanza del español y culturas hispanas en Noruega: presentación de un proyecto doctoral.
 • Vis forfatter(e) (2006). Música y cultura latinoamericana en la enseñanza del español como lengua extranjera.
 • Vis forfatter(e) (2006). LA PRESENCIA DE AMÉRICA LATINA EN LOS MÉTODOS DE E/LE EN NORUEGA.
 • Vis forfatter(e) (2006). Del plan curricular a la práctica: sobre cultura en la enseñanza de E/LE en Noruega.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Må vi velge? Om å finne en balanse mellom språk og innhold i spanskundervisningen".
 • Vis forfatter(e) (2001). Kvinner, diktatur og motstand i Uruguay (1973-1984).
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Middelhavet.Migrasjonsnarrativer som verktøy for flerspråklighet og interkulturell kompetanse i fremmedspråksfagene. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret. 24-27.
 • Vis forfatter(e) (2019). Migrasjonsnarrativer som vindu og speil. Bedre Skole. 88-92.
 • Vis forfatter(e) (2015). Å drømme om fremtiden. Danningspotensialet i lærebøker i fremmedspråk. Bedre Skole. 53-57.
 • Vis forfatter(e) (2011). “Salsa, sol og sosial urettferdighet" - Om fremstillingen av fremmede kulturer i lærebøker i fremmedspråk, illustrert ved tekster om Cuba i lærebøker for spansk. Communicare - et fagdidaktisk tidsskrift fra Fremmedspråksenteret. 34-36.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvordan skal Cuba selges i fremtiden? Dagens næringsliv.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2012). Representasjoner av målspråksområdet i fremmedspråksfaget. En studie av Latin-Amerika i lærebøker i spansk.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2015). Om markedsføringen av Cuba som turistmål.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Å skape relasjoner til faget. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Verdensborgeridealet i norsk og fremmedspråk. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Markedsføringen av norske studiereiser til Cuba.
 • Vis forfatter(e) (2015). Exotismo, estetización y excepcionalidad. Cuba en los textos turísticos noruegos. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Las mujeres en la sociedad latinoamericana. 11 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

ICMIN: Intercultural Competence through the use of Migrant Narratives in Foreign Language Teaching and Learning