Hjem
Liv Johanne Sylteviks bilde

Liv Johanne Syltevik

Instituttleder
 • E-postLiv.Syltevik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 91 69
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgt. 39
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Knyttet til forskningsgruppen Velferd, livsløp og ulikhet. http://www.uib.no/fg/velu

Arbeider med familie-, omsorgs-, arbeids- og velferdssosiologi, og er spesielt opptatt av utviklingen av velferdspolitikk og bakkebyråkratiet, ulike familieformer og familepraksiser. 

Veileder gjerne studenter på tema som hva familierelasjoner betyr i dagens samfunn, velferdspolitikken for enslige forsørgere i et komparativt perspektiv og hva som skjer når velferdsstaten blir digitalisert.   

 

Har mindre undervisning som instituttleder, men har tidligere hatt emneansvar for og undervist på følgende kurs:

SOS101 Individ og samfunn

SOS113 Velferd og ulikhet 

SOS111 Familien i endring 

SOS202 Bacheloroppgaven

SOS304 Kvalitative metoder

SOS320 Velferd, ulikhet og livsløp

SOS 340 Prosjektutvikling

 

Utvalgte publikasjoner

Syltevik, Liv Johanne (2018): Myten om alenmødre og velferdsstaten.I: Christensen, Karen og Syltevik, Liv Johanne (red): Myter om velferd og velferdsstaten. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. https://press.nordicopenaccess.no/index.php/noasp/catalog/view/47/218/1991-1

 

 

Syltevik, Liv Johanne (2017): A sociological perspective on changes in family in Norway. I: Tilden, Terje and Wampold, Bruce (red.):  Routine Outcome Monitoring in Couple and Family Theraphy. The Empirically Informed Therapist.  Springer.

Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil G. og Syltevik, Liv Johanne (2018): Digitalization, Street-Level Bureaucracy and Welfare Users’s Experiences. Social Policy & Administration, early view online publication. DOI: 10.1111/spol.12283.

Lundberg, Kjetil G. og Syltevik, Liv Johanne (2016): Everyday interaction at the front-line- the case of the Norwegian all-in- one bureaucray, Journal of Organizational Ethnography,  5 (2):152-166.

Syltevik, Liv Johanne (2015): Paid and Unpaid Work in the Norwegian Welfare State – The Case of the Lone mother Allowance. Analele Universitatii Bucuresti, 17 (1): 5-18.

Syltevik, Liv Johanne (2015): Enslige mødre- forståelse av «problemet» og trygd gjennom 100 år [Lone mothers – understanding of «the problem» and allowance during 100 years]. Tidsskrift for velferdsforskning,18(4): 328-338.

Syltevik, Liv Johanne (2014) Cohabitation from illegal to institutionalized practice: the case of Norway 1972-2010. The History of the Family. Published online 10 october 2014 DOI: 10-1080/1081602X.2014.963639

Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil og Syltevik, Liv Johanne (red) (2013) Nav - med brukeren i sentrum? Oslo: Universitetsforlaget.

Christensen, Karen og Syltevik, Liv Johanne (2013) Lønnsarbeid og kvinnearbeid - tilbake til diskusjonen om arbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning, årg. 37 (2) 157-172.http://www.idunn.no/ts/tfk/2013/02/loennsarbeid_og_kvinnearbeid_-_tilbake_til_diskusjonen_om_ar

 Hansen, Hans-Tore, Lundberg, Kjetil G og Syltevik, Liv Johanne (2012) Stiller en ny tid samfunnsforskere overfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaring med Nav som case. Sosiologisk tidsskrift årg. 20 (3): 203-224.http://www.idunn.no/ts/st/2012/03/stiller_en_ny_tid_samfunnsforskere_overfor_nye_metodiske_ut

Syltevik, Liv Johanne (2010) Sense and sensibility. Cohabitation in 'cohabitation-land'. The Sociological Review 58 (3): 444-462.

 Christensen, Karen og Syltevik, Liv Johanne (2009) Kvinners arbeid. Oslo: Unipub.

Syltevik, Liv Johanne (2007) Taking control of one’s own life? Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy. Community, work & Family 9 (1):75-94.

Syltevik, Liv Johanne (2005) Fra trygg havn til vaklende fellesskap? Hårtveit, Håkon (red): Perspektiver på parforhold. Oslo: Universitetsforlaget.

Syltevik, Liv Johanne og Wærness, Kari (2004) Rasler i lenker? Forsørgernormer i endring I: Ellingsæter; Anne-Lise og Arnlaug Leira (red): Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer. Oslo: Gyldendal Akademisk Syltevik, Liv Johanne (2000)  Differensierte familieliv. Familiepraksis på slutten av 1990-tallet2, SEFOS rapport nr. 1 2000.

Christensen, Karen, Jerdal, Else, Møen, Atle og Per Solvang (1998) Prosess og metode. Oslo: Universitetsforlaget.

 Syltevik, Liv Johanne (1996) Fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap - en studie av alenemødre som mødre, lønnsarbeider og klienter i velferdsstaten, avhandling for dr. polit graden, Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen.

 

Bøker
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2018. Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk. 149 sider. ISBN: 9788202604141.
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 sider. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Unipub forlag. 293 sider. ISBN: 978-82-7477-386-8.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Unipub forlag. 293 sider. ISBN: 978-82-7477-386-8.
 • Syltevik, Liv Johanne; Christensen, Karen. 2005. Sosiologi og kjønn. 110 sider. ISBN: 82-578-0146-1.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. ISBN: 82-7674-511-3.
 • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12708-7.
 • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12708-7.
Tidsskriftartikler
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2018. Digitalization, street-level bureaucracy and welfare users' experiences. Social Policy & Administration. 52: 67-90. doi: 10.1111/spol.12283
 • Syltevik, Liv Johanne; Lundberg, Kjetil Grimastad. 2018. Nav og ny kanalstrategi - utfordringer ved digitaliseringa. Tilsynsmelding 2017. Publisert 2018-03-01.
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2017. Digitaliseringen og NAV - hva er brukernes erfaringer? Magasinet Velferd. 2. 36-37.
 • Pedersen, Axel West; Syltevik, Liv Johanne; Thoresen, Thor Olav. 2017. Nei til inntektsprøving av barnetrygden. VG : Verdens gang. Publisert 2017-03-07.
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2016. Everyday interaction at the front-line: The case of the Norwegian all-in-one bureaucracy. Journal of Organizational Ethnography. 5: 152-166. doi: 10.1108/JOE-12-2015-0026
 • Syltevik, Liv Johanne. 2015. Enslig mor - forståelse av "problemet" og trygd gjennom 100 år. Tidsskrift for velferdsforskning. 18: 328-338.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2015. Jørgen Lorentzen og Wenche Muhleisen (red) (2013) Å være sammen. Intimitetens nye kulturelle vilkår. Sosiologi i dag. 45: 141-145.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2015. Cohabitation from illegal to institutionalized practice: the case of Norway 1972-2010. The History of the Family. 20: 515-529. doi: 10.1080/1081602X.2014.963639
 • Syltevik, Liv Johanne. 2015. Paid and unpaid work in the Norwegian Welfare state -the case of the lone mother allowance. Analele Universităţii Bucureşti. Ştiinţe politice. 17: 5-18.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2014. Anbjørg Ohnstad, Marianne Rugkåsa og Signe Ylvisaker (red.): Ubehaget i sosialt arbeid. Tidsskrift for velferdsforskning. 17: 61-63.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Lønnsarbeid og kvinnearbeid. Tilbake til diskusjonen om arbeid. Tidsskrift for kjønnsforskning. 37: 157-172.
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Brukererfaringer med Nav i reformperioden: Kompleks organisasjon, bakkebyråkrati og ustabile relasjoner. Fontene forskning. 2. 19-30.
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne; Hansen, Hans-Tore. 2013. Mindre skreddersøm og mer standardisert oppfølging etter Nav-reformen. Sosial trygd. 102: 22-24.
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2012. Stiller en ny tid samfunnsforskere ovenfor nye metodiske utfordringer? Forskning om brukererfaringer med Nav som case. Sosiologisk Tidsskrift. 20: 203-224.
 • Eggebø, Helga; Syltevik, Liv Johanne; Strand, Anne Hege Henden. 2011. Skal åleinemødrene redda velferdsstaten? Bergens Tidende. Publisert 2011-06-14.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2010. Sense and sensibility: cohabitation in 'cohabitation land'. Sociological Review. 58: 444-462. doi: 10.1111/j.1467-954X.2010.01932.x
 • Syltevik, Liv Johanne. 2010. Fattigdommen og politikken. Prosa - tidsskrift for skribenter. 16: 37-39.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Bergens Tidende. Publisert 2009-01-13.
 • Syltevik, Liv Johanne; Christensen, Karen. 2009. Kronikk i Bergens Tidende 13 januar 2009: Kvinners arbeid. Bergens Tidende. Publisert 2009-01-13.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2007. Atle Roness og Stig Berge Matthisen (red): I klem eller balanse? Om arbeid, stress og familieliv. Tidsskrift for velferdsforskning. 10: 135-137.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2007. Jonathan Bradshaw & Aksel Hatland (red.): Social Policy, Employment and Family Change in Comparative Perspective. Tidsskrift for samfunnsforskning. 48: 298-301.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2006. Taking control of one's own life? Norwegian lone mothers experiencing the new employment strategy. Community, Work and Family. 9: 75-94. doi: 10.1080/13668800500421036
 • Syltevik, Liv Johanne. 2005. Elisabeth Backe-Hansen: God nok omsorg. Riktige beslutninger i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning. 8: 180-183.
 • Syltevik, Liv Johanne; Fjær, Svanaug. 2005. Omsorg, tid og penger - Enslige forsørgere og arbeidsmarkedet. Tidsskrift for velferdsforskning. 8: 146-159.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2002. Anne Skevik: Family Ideology and Social Policy. Policies towards Lone Parents in Norway and the UK. Tidsskrift for velferdsforskning. 5: 114-117.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2001. "The never ending story..?" Hovedfagsstudiet ved Sosiologisk insitutt våren 2001 - status og studenterfaringer". UPED-skrift. 1. 137-151.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2000. Forhandlinger - Et fruktbart begrep for familiepraksis hos senmoderne par? Sosiologisk Tidsskrift. 8: 187-209.
 • Syltevik, Liv Johanne. 1999. Endret velferdspolitikk for alenemødre - fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap. Tidsskrift for velferdsforskning. 2: 85-101.
 • Syltevik, Liv Johanne. 1999. Familielivets høye idealer. Bergens Tidende. Publisert 1999-03-17.
 • Syltevik, Liv Johanne. 1998. Ivar Lødemel: The Welfare Paradox: Income Maintenance and Personal Social Services in Norway and Britain, 1946-1996. Nordisk sosialt arbeid. 18.
 • Syltevik, Liv Johanne. 1998. Redusert overgangsstønad = utslitte mødre? Sinnets Helse. 78.
 • Syltevik, Liv Johanne; Solli, Ingeborg. 1995. Alenemødre under press. Dagbladet. Publisert 1995-06-29.
 • Syltevik, Liv Johanne; Wærness, Kari E. 1994. Bare for karriereforeldre? (Kronikk). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Syltevik, Liv Johanne. 1993. Å ta de utforskedes perspektiv. Sosiologisk forskning. 1. 51-68.
Rapporter/avhandlinger
 • Grung, Camilla Bysheim; Johnsen, Iren; Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2014. Implementering av Nav-reformen ved to lokale Nav-kontorer sett fra ansattes perspektiv. Rokkansenteret Notat. 5. Uni Research Rokkansenteret, Bergen. 23 sider.
 • Fjær, Svanaug; Syltevik, Liv Johanne. 2002. Omsorg, tid og penger for likestillingens frontløpere. Sluttrapport fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere. Rapport - Rokkansenteret. 2. Rokkansenteret, Bergen. 170 sider.
 • Fjær, Svanaug; Syltevik, Liv Johanne; Storetvedt Lien, Renate. 2001. Enslige forsørgere - holdninger og praksis etter reformen. Mellomrapport fra evalueringen av reformen for enslige forsørgere. SEFOS Notat. 5. Senter for samfunnsforskning, Bergen. 105 sider.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2000. Differensierte familieliv - Familiepraksis i Norge på slutten av 1990-tallet. Senter for samfunnsforsknings rapportserie. 2. Senter for samfunnsforskning, Bergen. 179 sider.
 • Syltevik, Liv Johanne. 1996. Fra relasjonelt til individualisert alenemoderskap : en studie av alenemødre som mødre, lønnsarbeidere og klienter i velferdsstaten. Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, Bergen. 447 sider.
Bokkapitler
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2018. Nav og ny kanalstrategi – utfordringar ved digitaliseringa. Artikkel, sider 26-29. I:
  • Andersen, Jan Fredrik. 2018. Tilsynsmelding 2017. Statens helsetilsyn, Oslo. 44 sider.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2018. Myten om alenemødrene og velferdsstaten. 6, sider 99-122. I:
  • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2018. Myter om velferd og velferdsstaten. Cappelen Damm Akademisk. 149 sider. ISBN: 9788202604141.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2017. A sociological perspective on changes in family in Norway. 3, sider 45-62. I:
  • Tilden, Terje; Wampold, Bruce E. 2017. Routine outcome monitoring in couple and family therapy. The empirically informed therapist. Springer. 289 sider. ISBN: 978-3-319-50674-6.
 • Bjørnsen-Vareberg, Marthe; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Alenemødre, frivillig og offentlig hjelp. Hva tilbyr de frivillige organisasjonene som Nav ikke har? Kapittel 8, sider 155-173. I:
  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 sider. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Brubakken, Gunhild; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Oppfølging av brukere. Muligheter og begrensninger i samtaler mellom brukere og Nav-veiledere. Kapittel 7, sider 133-154. I:
  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 sider. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum. En introduksjon. kapittel 1, sider 11-30. I:
  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 sider. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Brukeren i det 21. århundret - nye og gamle velferdsdilemmaer. Hva kan vi lære av brukererfaringer? Kapittel 9, sider 174-1987. I:
  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 sider. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Den "ene" døren. Møtet med Nav i mottak, telefon og på internett. Kapittel 4, sider 71-90. I:
  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 sider. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2013. "Brukeren" i debatten om Nav-reformen. Kapittel 2, sider 31-47. I:
  • Hansen, Hans-Tore; Lundberg, Kjetil; Syltevik, Liv Johanne. 2013. Nav - med brukeren i sentrum? Universitetsforlaget. 204 sider. ISBN: 978-82-15-02175-1.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Introduksjon. Introduksjon, sider 9-29. I:
  • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 2009. Kvinners arbeid. Unipub forlag. 293 sider. ISBN: 978-82-7477-386-8.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2005. Fra trygg havn til vaklende fellesskap? Sosiologiske perspektiver på dagens familier og parforhold.2. 2, sider 41-56. I:
  • Hårtveit, Håkon. 2005. Perspektiver på parforhold. Universitetsforlaget. 206 sider. ISBN: 8215007171.
 • Syltevik, Liv Johanne; Christensen, Karen. 2005. Innledning. 1, sider 7-12. I:
  • Syltevik, Liv Johanne; Christensen, Karen. 2005. Sosiologi og kjønn. 110 sider. ISBN: 82-578-0146-1.
 • Syltevik, Liv Johanne; Wærness, Kari E. 2004. Det rasler i lenker - forsørgernormer i endring? 100-127. I:
  • Ellingsæter, Anne Lise; Leira, Arnlaug. 2004. Velferdsstaten og familien. Utfordringer og dilemmaer. Gyldendal Akademisk. 324 sider. ISBN: 8205327572.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2003. Kjønn, makt og velferdspenger. 49-75. I:
  • Isaksen, Lise Widding. 2003. Omsorgens pris. Kjønn, makt og marked i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-05-32559-6.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2003. Makt over eget liv. Overgangsstønaden og enslige forsørgere. 76-101. I:
  • Isaksen, Lise Widding. 2003. Omsorgens pris. Kjønn, makt og marked i velferdsstaten. Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-05-32559-6.
 • Syltevik, Liv Johanne. 2000. En fot på jorda. Er empirisk forskning mulig etter postmodernismen? I:
  • Kjell, Solheim. 2000. Tre artikler om å forstå postmodernisme, poststrukturalisme. SKOK-notat. Senter for kvinne- og kjønnsforskning, UiB, Bergen.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 7-28. I:
  • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. ISBN: 82-7674-511-3.
 • Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Omsorg, underordning og sosialpolitikk - en introduksjon til Kari Wærness' sosiologi. 7-28. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1999. Omsorgens forvitring? Antologi om utfordringer i velferdsstaten. ISBN: 82-7674-511-3.
 • Knudsen, Knud; Christensen, Karen; Syltevik, Liv Johanne. 1999. Dydige amerikanere og frigjorte skandinavere: Dypkultur og holdning til ekteskapet i USA og Norge. 79-99. I:
  • 1999. Omsorgens forvitring. Fagbokforlaget. 21 sider.
 • Syltevik, Liv Johanne. 1998. Finnes alenemødre? Om konstruksjonen av undersøkelsesenheten. I:
  • Christensen, Karen; Jerdal, Else; Møen, Atle; Solvang, Per; Syltevik, Liv Johanne. 1998. Prosess og metode - Sosiologisk forskning som ferdighet. Universitetsforlaget. ISBN: 82-00-12708-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utdanning/arbeid

Dr.polit i sosiologi, Universitetet i Bergen, desember 1996.

Forsker ved Senter for samfunnsforskning (SEFOS) 1996-2000.

Førsteamanuensis ved Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, fra 15. september 2000.

Professor i sosiologi, Universitetet i Bergen fra 15 september 2011.

Instituttleder sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen fra 1 august 2017.

 

Bedømming av vitenskapelig arbeid

Referee for følgende tidsskrift: Dansk Sociologi, Sosiologisk Tidsskrift, Kvinneforskning, Tidsskrift for kjønnsforskning, Tidsskrift for velferdsforskning, Rokkansenteret, Tidsskrift for samfunnsforskning, Community Work, and Family, Journal of European Social Policy, Qualitative Sociology, Demographic Research, Fontene Forskning, Comparative Social Work, European Social Policy.

Medlem av vurderingskomiteer for universitetslektorstillinger (Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen), opprykk til forsker III Senter for samfunnsforskning, førsteamanuensisstillinger (Universitetet i Bergen, Høgskolen i Stavanger, Universitetet i Agder), stipendiatstillinger (Sosiologi, Universitetet i Bergen), professorstilling i kvalitativ og etnografisk sundhedsforskning, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet og opprykk til forsker I, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Medlem av ni bedømmelseskomiteer for doktorgradskandidater, Universitet i Bergen, Universitetet i Tromsø og Universitet i Oslo.

Veiledning

Veileder bachelor, master og PhD kandidater. Har veiledet både innenfor og utenfor eget forskningsfelt, dermed særlig på studier med familie- og/eller velferdsproblematikk med en kvalitativ tilnærming.

PhD kandidater:

Kjetil G. Lundberg (2011) Uforutsigbare relasjoner. Brukererfaringer, Nav-reformen og levd liv. Avhandling for graden ph.d. ved Universitetet i Bergen, sosiologisk institutt. (Hovedveileder)

Veileder følgende doktorgradsstipendiater:

Sandra Opheim: "Ei kvalitativ studie av narkotikabruk i Årdal", Høgskulen i Sogn og Fjordane, Sogndal.

Ingrid Voll: "Deltakeres og ansattes erfaringer med KVP"

Erlend Walseth: "Det aktive samfunn: oppfølging og avklaring i Nav". Doktorgradstipendiat ved Høgskolen i Volda, biveileder.

Verv (utvalgte)

Medlem av det regjerningsoppnevnte Barnefamilieøkonomiutvalget 2015-2017

Nestleder sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, fra høsten 2009 til 2013.

Medlem av forum for forskningsutdanning, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen, fra høsten 2009 til 2013.

Representant for gruppe A i fakultetsstyret ved Samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Bergen august 2005 til august 2006, høsten 2007 og august 2008 - august 2009.

Instituttrådsleder Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, høsten 2005-2006m høsten 2007 og august 2008 - august 2009.

Medlem i tilsettingsutvalget for midlertidige stillinger ved samfunnsvitenskapelig fakultet, Universitetet i Bergen august 2005- august 2006.

Medlem i forskningsutvalget på Sosiologisk institutt, Universitetet i Bergen, august 2005 til august 2006, høsten 2007 og august 2008 - august 2009.

Medlem i undervisningsutvalget ved Sosiologisk institutt 2000 - 2003.

Styremedlem Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) 2001 - 2003.

Styremedlem ved styret for Sosiologisk institutt 2000 - 2005.

Undervisningsleder Sosiologisk institutt 1/10-2000 - 1/10 2001.

Medlem i referansegruppen for prosjektet "Langtidsmottakere av sosialhjelp" og prosjektet PUST "Prosjektutvikling i sosialsektoren". Begge i regi av Helse- og sosialavdelingens planavdeling, Bergen kommune, 1997-2002.

Forskningsopphold

Gjesteforsker, Morgan Centre for research on relationships and Personal Life, University of Manchester, Sociology, Februar og mars 2007