Hjem
 • E-postlucas.jeno@uib.no
 • Telefon+47 48134643
 • Besøksadresse
  Christiesgate 12
  Bjørn Christiansens hus
  5015 Bergen
  Rom 
  335
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Lucas M. Jeno er Førsteamanuensis i universitetspedagogikk ved Universitetet i Bergen. Jeno forsker på hvordan motivasjon tilrettelegges, og hvordan motivasjon igjen påvirker læring, frafall og psykologisk velvære.

Jeno´s interesse for motivasjon har pågått siden Bachelor avhandlingen hans, og hans interesse og tilnærming har blitt utarbeidet og vokst konvergent. Jeno begynte å forske på hvordan læreres motivasjonsstiler påvirker elevenes motivasjon og læring (BSc- og MSc-avhandlinger), og videre til å undersøke ulike faktorer som bidrar til studentenes autonome motivasjon (PhD-avhandling). I postdoc-prosjektet så Jeno på teknologiens rolle i motivasjon og læring. Nåværende forskningslinje omhandler longitudinelle effekter av motivasjon på studenters prestasjoner og frafall, og studenter psykologiske velvære- og læringsprosesser.

Jeno leder et UiB Humaniorastrategi-finanisert prosjekt hvor han undersøker lektorstudenters motivasjon, undervisningskvalitet, og frafall, samt et prosjekt som evaluerer Mentorordningen ved UiB. Jeno er også prosjektpartner i ett DIKU-prosjekt og ett NFR-prosjekt, der hans rolle er å anvende motivasjonsprinsipper og statistiske teknikker for å undersøke studentens motivasjon og læring. Jeno har tidligere vært Prosjektleder for DIKU-prosjektet "MOVUL: Mobilbasert læring som vurdering", der målet var å utvikle og teste et mobilbasert vurderingsverktøy for biologistudenter. 

Kommende prosjekter: Med internasjonale samarbeidspartnere undersøker vi hvordan eksperimentelle intervensjoner påvirker elevers ulike motivasjonelle og kognitive utfall. Med min PhD kandidat, undersøker vi hvordan studenters sosiale kontekst, motivasjon og personlighet over tid påvirker studenters frafall. Med mine Master-kandidater undersøker vi hvordan motivasjonsprofiler og mestring relaterer til studenters karakterer og interesser for studiene. Jeg har blitt bedt om å skrive to bokkapitler: 1) om motivasjon i høyere utdanning, og 2) om motivasjon og teknologi. Til slutt, et narrative litteraturgjennomgang som snart vil bli sendt inn, integrerer feltet mobil læring fra en motivasjonsperspektiv. Denne studien forventer jeg vil lede feltet mobillæring i årene som kommer på grunn av omfanget av studien, og dens nyskapende tilnærming.

Jeg har totalt 13 populærvitenskapelige kronikker og intervjuer i media. I disse har jeg formidlet problemstillinger knyttet til: læring og motivasjon i høyere utdanning, utdanningsutvikling, studieteknikker for studenter under pandemien (https://www.vaergodmotdegselv.no/en/study-techniques), og hvordan man skal prestere før eksamen.

 

Jeg har også brukt min kompetanse i statistikk og læring for å evaluere og forbedre det nasjonale spørreskjemaet for studentevaluering, og har blitt invitert av NOKUT til å presentere mine forslag og anbefalinger (https://www.nokut.no/arrangementer/hoyere-utdanning/studiebarometeret--seminar/).

 

Til slutt, på sosiale medier (Twitter), sprer jeg forskning, metoder og prosjektaklevant informasjon for et pågående prosjekt (@ArtsApp1) og min egen forskning (@lucas_jeno).

Undervisning:

Jeg underviser i ulike emner i universitetspedagogikk som jeg har utviklet eller med-utviklet. Disse kursene inkluderer:

 • Smågruppeundervisning
 • Universitetspedagogikk for Ph.D-kandidater
 • Teambasert læring
 • Statistikk
 • Introduksjon til universitetspedagogikk
 • Studentmotivasjon

Veiledning

Jeg tilbyr veiledning for studenter i pedagogikk, motivasjon og læring, ved hjelp av kvantitative og kvalitative metoder. Se nedenfor for tidligere og nåværende studenter jeg veileder:

PhD-veiledning (*Hovedveileder)

Marius Ole Johansen* 2018-2023 

Oddfrid T. Kårstad Førland 2019-

Yuliia Sharapenko 2023-

Masterveiledning  (*Hovedveileder):

Brigt Roar Skeie* 2022-2024

Emilie Andreassen* og Andrea Roso Johansen* 2022-2023

Kjetil Grotle Rundereim* 2021-2022 i prosjektet "ArtsApp"

Sara Madeleine Kristensen* 2016-2017 i prosjektet "Veier til frafall"

Workshops:

Jeg tilbyr workshops i bruk av aktivlæring og teknologi for å støtte læring i undervisningen, og motivasjon.

 

All forskningen min er tilgjengelig på Google Scholar profilen min. Pågående prosjekter og pre-prints er tilgjengelig på min Open Science Framework side

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). “Why is this relevant for me?”: increasing content relevance enhances student motivation and vitality. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2023). The bright and dark side of autonomy: How autonomy support and thwarting relate to student motivation and academic functioning. Frontiers in Education. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Facilitating academic and social integration among first-year university students: is peer mentoring necessary or an additive measure? Mentoring & Tutoring.
 • Vis forfatter(e) (2023). A Classification System for Teachers’ Motivational Behaviors Recommended in Self-Determination Theory Interventions. Journal of Educational Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2022). Using WhatsApp increases language students' self-motivation and achievement, and decreases learning anxiety: A self-determination theory approach. Journal of Computer Assisted Learning (JCAL).
 • Vis forfatter(e) (2022). A qualitative investigation of psychological need-satisfying experiences of a mobile-learning application: A Self-Determination Theory approach. Computers & Education Open (CAEO). 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Within-Person Effect of Psychological Distress on Social Self-Efficacy: A Random Intercept Cross-Lagged Panel Model . Journal of Research on Adolescence.
 • Vis forfatter(e) (2021). Testing the METUX Model in Higher Education: Interface and Task Need–Satisfaction Predict Engagement, Learning, and Well-Being. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2021). Motivational Determinants of Students’ Academic Functioning: The Role of Autonomy-support, Autonomous Motivation, and Perceived Competence. Scandinavian Journal of Educational Research. 194-211.
 • Vis forfatter(e) (2020). The effects of a goal-framing and need-supportive app on undergraduates´ intentions, effort, and achievement in mobile science learning. Computers & Education. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2020). Gender gaps in the performance of Norwegian biology students: the roles of test anxiety and science confidence. International Journal of STEM Education. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2019). Are Autonomously Motivated University Instructors More Autonomy-Supportive Teachers? International Journal for the Scholarship of Teaching & Learning. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2018). The effects of m-learning on motivation, achievement and well-being: A Self-Determination Theory approach. British Journal of Educational Technology (BJET). 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2018). Testing the novelty effect of an m-learning tool on internalization and achievement: A Self-Determination Theory approach. Computers & Education. 398-413.
 • Vis forfatter(e) (2018). A prospective investigation of students’ academic achievement and dropout in higher education: a Self-Determination Theory approach. Educational Psychology. 1163-1184.
 • Vis forfatter(e) (2017). The relative effect of team-based learning on motivation and learning: a self-determination theory perspective. CBE - Life Sciences Education. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2017). The effect of a mobile-application tool on biology students' motivation and achievement in species identification: A Self- Determination Theory perspective. Computers & Education. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2014). A self-determination theory perspective on autonomy support, autonomous self-regulation, and perceived school performance. Reflecting Education. 1-20.
 • Vis forfatter(e) (2014). A motivational model of autonomy-support, autonomous motivation, and perceived school performance: A self-determination theory perspective. Reflecting Education. 1-20.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2016). bioCEED Survey 2015. 1. 1. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Pedagogy for group work.
 • Vis forfatter(e) (2022). Gruppelederopplæring: Undervisning og tilbakemelding.
 • Vis forfatter(e) (2021). Videreutvikling av Studiebarometeret.
 • Vis forfatter(e) (2020). Studentaktiv læring - hva, hvordan, hvorfor.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hvorfor full revolusjon* er nødvendig. *av studiebarometeret.
 • Vis forfatter(e) (2018). Using Self-Determination Theory (SDT) to inform professional development, understand why active learning works, and forster the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).
 • Vis forfatter(e) (2018). Team-Basert Læring.
 • Vis forfatter(e) (2018). Active learning.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvordan bruke teknologi i undervisningen for å motivere og lære.
 • Vis forfatter(e) (2017). Digital resources in teaching activities.
 • Vis forfatter(e) (2017). Developing the bioCEED Survey 2015.
 • Vis forfatter(e) (2016). Utdanningskvalitet i biologikurs - Fra underviserkultur til læringskultur.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvilken effekter har teknologi på studentenes læring og motivasjon?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan motivere seg i eksamensperioden.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Fluctuation of autonomy and functioning within a teaching lesson: An Experience-Sampling Method approach.
 • Vis forfatter(e) (2019). Perceived novelty is not enough: the effect of need-support in m-learning on internalization and achievement.
 • Vis forfatter(e) (2018). How mobile learning can support student motivation and achievement.
 • Vis forfatter(e) (2018). A Self-Determination Theory approach to understanding the motivational dynamics of Team-Based Learning.
 • Vis forfatter(e) (2017). The effects of technology on learning.
 • Vis forfatter(e) (2017). Strategies for documenting the implementation of active learning in the Department of Biology.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvordan teknologi kan bidra til aktiv læring.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvordan teknologi bidrar til biologistudenters motivasjon og læring.
 • Vis forfatter(e) (2015). Shift from teacher-centered to student-centered learning. Bottom-up and top-down changes in an institution.
 • Vis forfatter(e) (2015). ArtsApp – et verktøy for enklere artsidentifikasjon.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). AI: Et gode eller et problem? Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Vi vil ha full revolusjon: Studiebarometeret 2.0! Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Relevans, lissom? Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvis klimakonkurransen skal fungere, er det noen ting man bør tenke på. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2017). God undervisning kommer ikke fra hjertet. Studvest.
 • Vis forfatter(e) (2017). Belønning og økt status kan gi bedre forelesere. Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2016). Vi bør gjøre noe med undervisningen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mer enn forelesninger. Forskerforum. 39-39.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan lese til eksamen? Klassekampen. 18-19.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan du faktisk presterer under press. Studvest.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vanskelig å komme i gang? Motivasjonstips til deg som er student . Studvest.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). Mobilteknologien som gjør gresset grønnere for studentene.
 • Vis forfatter(e) (2021). Mistet motivasjonen? Her er ekspertens beste tips.
 • Vis forfatter(e) (2016). Søk hjelp så fort du kan.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan forberede seg til eksamen.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2020). Webinar om Studiebarometeret – videreutvikling.
 • Vis forfatter(e) (2016). NOKUT-frokostmøte. Rom for mer læring?
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2015). Encouraging Active Learning in Higher Education: A Self-Determination Theory Perspective. International Journal of Technology and Inclusive Education (IJTIE). 716-721.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Studenter ble motivert til å lære av en app. https://forskning.no/.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Jeg samarbeider og leder flere prosjekter. Se nedenfor for en oversikt over nåværende og tidligere prosjekter:

 

DEVELOP: Developing evidence-based mentoring for better STEM work placements. DIKU finansiert med 4 688 362 NOK. Prosjektnummer: ARB-2021/10151 (Prosjektperiode: 2022-2025). Rolle: Prosjektpartner

bioCEED: Senter for fremragende utdanning i biologi. NOKUT/DIKU-finansiert med 4 000 000 kroner i året (2014-2024). Rolle: Prosjektpartner

ArtsApp: Hvordan teknologi påvirker motivasjon og interesse for læringsarter. NFR-finansierte med 8 000 000 kroner. Prosjektnummer: 275681 (Prosjektperiode: 2018-2022). Rolle: Prosjektpartner

MOVUL: Mobilbasert læring som vurdering. DIKU-finansiert med 550 000 kroner. Prosjektnummer DIG-2020/10014 (Prosjektperiode: 2020-2022). Rolle: Prosjektleder

Motivasjonens rolle i å forklare lektorstudenters studiekvalitet og frafall. HF-prosjekt-finansiert med 341 000 NOK. (Prosjektperiode: 2022-2023). Rolle: Prosjektleder

Mentorordningen: Evalueringen av Mentorordningen ved UiB. (Prosjektperiode: 2022-2024). Rolle: Prosjektleder