Hjem
 • E-postLucas.Jeno@uib.no
 • Telefon+47 481 34 643
 • Besøksadresse
  Christiesgate 13
  Vektergården
  5015 Bergen
  Rom 
  469
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Motivasjon
 • Aktiv læring
 • Frafall
 • Psykologisk velvære 
 • Læring
 • M-læring

Undervisning:

 • Gruppelederopplæring
 • PhD-kurs i Pedagogikk
 • Team-Basert Læring
 • Statistikk

 

Veiledning

Jeg tilbyr  veiledning for studenter som ønsker å skrive om pedagogikk, motivasjon, og læring, med kvantitativ metode. Se under for tidligere studenter jeg har vært hovedveileder og biveileder for:

 

PhD-veiledning (*Hovedveileder)

Marius Ole Johansen* 2018- 

 

Oddfrid T. Kårstad Førland 2019-

 

Masterveiledning (*Hovedveileder):

Kjetil Grotle Rundereim* 2021-2022 

Sara Madeleine Kristensen* 2016-2017 i prosjektet "Veier til frafall"

 

Workshops:

Jeg tilbyr workshops i aktiv læringsmetoder, Team-Based Learning, og bruk av teknologi i undervisningen

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). The Within-Person Effect of Psychological Distress on Social Self-Efficacy: A Random Intercept Cross-Lagged Panel Model . Journal of Research on Adolescence.
 • Vis forfatter(e) (2021). Testing the METUX Model in Higher Education: Interface and Task Need–Satisfaction Predict Engagement, Learning, and Well-Being. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2021). Motivational Determinants of Students’ Academic Functioning: The Role of Autonomy-support, Autonomous Motivation, and Perceived Competence. Scandinavian Journal of Educational Research. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (2020). The effects of a goal-framing and need-supportive app on undergraduates´ intentions, effort, and achievement in mobile science learning. Computers & Education. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2020). Gender gaps in the performance of Norwegian biology students: the roles of test anxiety and science confidence. International Journal of STEM Education. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2019). Are Autonomously Motivated University Instructors More Autonomy-Supportive Teachers? International Journal for the Scholarship of Teaching & Learning. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2018). The effects of m-learning on motivation, achievement and well-being: A Self-Determination Theory approach. British Journal of Educational Technology (BJET). 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2018). Testing the novelty effect of an m-learning tool on internalization and achievement: A Self-Determination Theory approach. Computers & Education. 398-413.
 • Vis forfatter(e) (2018). A prospective investigation of students’ academic achievement and dropout in higher education: a Self-Determination Theory approach. Educational Psychology. 1163-1184.
 • Vis forfatter(e) (2017). The relative effect of team-based learning on motivation and learning: a self-determination theory perspective. CBE - Life Sciences Education. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2017). The effect of a mobile-application tool on biology students' motivation and achievement in species identification: A Self- Determination Theory perspective. Computers & Education. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2014). A self-determination theory perspective on autonomy support, autonomous self-regulation, and perceived school performance. Reflecting Education. 1-20.
 • Vis forfatter(e) (2014). A motivational model of autonomy-support, autonomous motivation, and perceived school performance: A self-determination theory perspective. Reflecting Education. 1-20.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2016). bioCEED Survey 2015. 1. 1. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Videreutvikling av Studiebarometeret.
 • Vis forfatter(e) (2020). Studentaktiv læring - hva, hvordan, hvorfor.
 • Vis forfatter(e) (2018). Using Self-Determination Theory (SDT) to inform professional development, understand why active learning works, and forster the Scholarship of Teaching and Learning (SoTL).
 • Vis forfatter(e) (2018). Team-Basert Læring.
 • Vis forfatter(e) (2018). Active learning.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvordan bruke teknologi i undervisningen for å motivere og lære.
 • Vis forfatter(e) (2017). Digital resources in teaching activities.
 • Vis forfatter(e) (2017). Developing the bioCEED Survey 2015.
 • Vis forfatter(e) (2016). Utdanningskvalitet i biologikurs - Fra underviserkultur til læringskultur.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvilken effekter har teknologi på studentenes læring og motivasjon?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Perceived novelty is not enough: the effect of need-support in m-learning on internalization and achievement.
 • Vis forfatter(e) (2018). How mobile learning can support student motivation and achievement.
 • Vis forfatter(e) (2018). A Self-Determination Theory approach to understanding the motivational dynamics of Team-Based Learning.
 • Vis forfatter(e) (2017). The effects of technology on learning.
 • Vis forfatter(e) (2017). Strategies for documenting the implementation of active learning in the Department of Biology.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvordan teknologi kan bidra til aktiv læring.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvordan teknologi bidrar til biologistudenters motivasjon og læring.
 • Vis forfatter(e) (2015). Shift from teacher-centered to student-centered learning. Bottom-up and top-down changes in an institution.
 • Vis forfatter(e) (2015). ArtsApp – et verktøy for enklere artsidentifikasjon.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2013). En motivasjonsmodell av autonomistøtte, autonom motivasjon og oppfattet skoleprestasjoner: Et self-determination theory perspektiv.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2020). Vi vil ha full revolusjon: Studiebarometeret 2.0! Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Relevans, lissom? Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvis klimakonkurransen skal fungere, er det noen ting man bør tenke på. Khrono.no.
 • Vis forfatter(e) (2017). God undervisning kommer ikke fra hjertet. Studvest.
 • Vis forfatter(e) (2017). Belønning og økt status kan gi bedre forelesere. Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2016). Vi bør gjøre noe med undervisningen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mer enn forelesninger. Forskerforum. 39-39.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan lese til eksamen? Klassekampen. 18-19.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan du faktisk presterer under press. Studvest.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vanskelig å komme i gang? Motivasjonstips til deg som er student . Studvest.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2018). The antecedents and consequences of students´ autonomous motivation. The relation between need-support, motivation, and academic achievement.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2021). Mistet motivasjonen? Her er ekspertens beste tips.
 • Vis forfatter(e) (2016). Søk hjelp så fort du kan.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan forberede seg til eksamen.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2020). Webinar om Studiebarometeret – videreutvikling.
 • Vis forfatter(e) (2016). NOKUT-frokostmøte. Rom for mer læring?
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). The motivational dynamics of Team-Based Learning .
 • Vis forfatter(e) (2017). Gender gaps in Norwegian students: Confidence, self-efficacy, motivation and participation.
 • Vis forfatter(e) (2016). The effect of a mobile-application tool on intrinsic motivation, perceived competence and achievement.
 • Vis forfatter(e) (2015). Why higher education should encourage learner-centered education.
 • Vis forfatter(e) (2013). Why autonomy-support and self-determined motivation is important for school.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2015). Encouraging Active Learning in Higher Education: A Self-Determination Theory Perspective. International Journal of Technology and Inclusive Education (IJTIE). 716-721.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

bioCEED: Senter for fremragende utdanning i biologi. NOKUT/DIKU prosjekt (2014-2024)

ArtsApp: Hvordan teknologi påvirker motivasjon og interesse for innlæring av biologiske arter. Norsk forskningsråd prosjekt 275681 (2018-2021)

MOVUL: Mobilbasert læring som vurdering. DIKU prosjekt DIG-2020/10014 (2020-2021)

 • Selvbestemmelsesteorien
 • M-læring
 • Kvantitativ metode
 • Aktiv læring

Twitter