Hjem
 • E-postMalfrid.Raheim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 69
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Et viktig omdreiningspunkt i min forskning er sykdoms- og helseerfaringer med førsteperson perspektivet som sentralt, og med bruk av fenomenologiske og narrative forskningstilnærminger. Dette inkluderer også forskning sammen med brukere og på brukererfaringer i utvikling av helsetjenester bedre tilpasset brukeres behov. Forskningsfelt: Langvarige vektreduksjonsprosesser, oppfølging etter overvektsoperasjon, langvarige muskelsmerter – kroppslig basert læring og bedringsprosesser i psykomotorisk behandling, brukermedvirkning i forskning.

 

Min undervisning er tilknyttet Masterprogram i helse og samfunn, der jeg er emneansvarlig for HELSAM304 Kvalitative forskningsmetoder og tradisjoner, som er et av to fordypningsemner i forskningsmetodiske tilnærminger. Jeg underviser også i kvalitative forskningsmetoder i emnet HELSAM303 Forskningsmetode, som er et fellesemne for alle studenter i programmet. Videre bidrar jeg i de to emnene som former den tematiske fordypningen UPSH1 og 2, Ulike perspektiver på sentrale helseutfordringer, der ansvaret for undervisningen i et fenomenologisk grunnperspektiv ligger på meg.  

Jeg er også emneansvarlig for PhD-kurset MEDKVFORSK2 Kvalitative analysemetoder og tradisjoner, som er del av forskerutdanningstilbudet ved vårt fakultet og som går i vårsemesteret.

Veiledning av masterstudenter ved Masterprogram i helse og samfunn er videre viktig del av undervisningsarbeidet.

Jeg har tidligere vært Programutvalgsleder, Undervisningsgruppeleder og leder for styringsgruppen som utviklet studieplan for Masterprogram i helse og samfunn.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Living the dream – but not without hardship: stories about self-directed weight transformation from severe obesity. Psychology and Health.
 • Vis forfatter(e) (2021). The hamster wheel: a case study on embodied narrative identity and overcoming severe obesity. Medicine, Health care and Philosophy. 255-267.
 • Vis forfatter(e) (2021). Regulated physical education–a well-working solution, but still outsiders: a qualitative study of Norwegian high-school students’ experiences. Sport, Education and Society. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Facilitating new movement strategies: Equine assisted physiotherapy for children with cerebral palsy. Journal of Bodywork & Movement Therapies. 364-373.
 • Vis forfatter(e) (2020). “Finding oneself after critical illness”: voices from the remission society. Medicine, Health care and Philosophy. 35-44.
 • Vis forfatter(e) (2020). Pharmacists’ experience of a diabetes risk-assessment service and analytical quality control in community pharmacies – A focus-group study. Research in Social and Administrative Pharmacy. 1259-1266.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ikke for liten, ikke for stor: Unge postgravide kvinners erfaringer gjennom kroppslige endringer. Fysioterapeuten. 76-81.
 • Vis forfatter(e) (2020). Finding ways to carry on : stories of vulnerability in chronic illness. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2020). A complex reminding: the ethics of poetry writing in dementia care. Dementia. 1025-1043.
 • Vis forfatter(e) (2019). Physical education classes – a double-edged sword: a qualitative study of Norwegian high-school students’ experiences. Physiotherapy Theory and Practice. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2019). Patients’ quest for recognition and continuity in health care: time for a new research agenda? Scandinavian Journal of Caring Sciences.
 • Vis forfatter(e) (2019). Patients’ experiences from basic body awareness therapy in the treatment of binge eating disorder -movement toward health: a phenomenological study. Journal of Eating Disorders. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2019). An Experientially Derived Model of Flexible and Intentional Actions for Weight Loss Maintenance After Severe Obesity. Frontiers in Psychology. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2018). Space perception, movement and insight: Attuning to the space of everyday life after major weight loss. Physiotherapy Theory and Practice. 101-108.
 • Vis forfatter(e) (2018). Living a successful weight loss after severe obesity. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.
 • Vis forfatter(e) (2018). Being mothers and fathers of a child with type 1 diabetes aged 1 to 7 years: a phenomenological study of parents' experiences. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.
 • Vis forfatter(e) (2017). Towards living within my body and accepting the past: a case study of embodied narrative identity. Medicine, Health care and Philosophy. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Practicing physical activity following weight-loss surgery: The significance of joy, satisfaction and well-being. Indo-Pacific Journal of Phenomenology. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Når kropp er vanskelig: Psykomotorisk fysioterapi for pasienter med spiseforstyrrelser : en intervjustudie. Fysioterapeuten. 22-28.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nursing documentation in inpatient psychiatry : the relevance of nurse-patient interactions in progress notes : a focus group study with mental health staff. Journal of Clinical Nursing (JCN). e611-e622.
 • Vis forfatter(e) (2016). Researcher-researched relationship in qualitative research: Shifts in positions and researcher vulnerability. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). "Will I ever be a True Woman?" An exploration of the experiences of women with vestibulodynia. Health Care for Women International. 818-835.
 • Vis forfatter(e) (2015). Translating weight loss into agency: Men's experiences 5 years after bariatric surgery. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2015). Striving for a life worth living: stroke survivors' experiences of home rehabilitation. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 651-661.
 • Vis forfatter(e) (2015). Shyness and openness - common ground for dialogue between health personnel and women about sexual and intimate issues after gynecological cancer. Health Care for Women International. 1255-1269.
 • Vis forfatter(e) (2015). Changing bodies, changing habits : Women's experiences of intervall training following gastric bypass surgery. Health Care for Women International. 276-302.
 • Vis forfatter(e) (2015). A skin disease, a blood disease or something in between? : an exploratory focus group study of patients' experiences with porphyria cutanea tarda. British Journal of Dermatology. 223-229.
 • Vis forfatter(e) (2014). To be held and to hold one’s own: narratives of embodied transformation in the treatment of long lasting musculoskeletal problems. Medicine, Health care and Philosophy. 609-624.
 • Vis forfatter(e) (2014). The ambivalence of losing weight after bariatric surgery. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Re-embodying eating: Patients' experiences 5 years after bariatric surgery. Qualitative Health Research. 1700-1710.
 • Vis forfatter(e) (2014). Life changed existentially: A qualitative study of experiences at 6-8 months after mild stroke. Disability and Rehabilitation. 2107-2119.
 • Vis forfatter(e) (2013). Weight loss surgery as a tool for changing lifestyle? Medicine, Health care and Philosophy. 699-708.
 • Vis forfatter(e) (2013). Totally changed, yet still the same: patients' lived experiences 5 years beyond bariatric surgery. Qualitative Health Research. 1202-1214.
 • Vis forfatter(e) (2013). Living in a changed female body after gynecological cancer. Health Care for Women International. 14-33.
 • Vis forfatter(e) (2013). At the edge of vulnerability - lived experience of parents of children with cerebral palsy going through surgery. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Touched in sensation – moved by respiration : embodied narrative identity – a treatment process. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 811-819.
 • Vis forfatter(e) (2012). Living with bodily changes after weight loss surgery - women's experiences of food and "dumping". Phenomenology & Practice. 36-54.
 • Vis forfatter(e) (2012). Living through gynaecological cancer: three typologies. Journal of Clinical Nursing (JCN). 2626-2635.
 • Vis forfatter(e) (2012). Dis-appearance and dys-appearance anew: Living with excess skin and intestinal changes following weight loss surgery. Medicine, Health care and Philosophy.
 • Vis forfatter(e) (2012). Body Awareness Rating Questionnaire. Measurement properties. Physiotherapy Theory and Practice. 515-528.
 • Vis forfatter(e) (2011). Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere : eksplorerende fokusgruppeintervjuer. Fysioterapeuten. 18-24.
 • Vis forfatter(e) (2011). Foreldres erfaring med intensiv fysioterapi til små barn med CP : en intervjustudie. Fysioterapeuten. 22-28.
 • Vis forfatter(e) (2011). Communication as negotiation processes in long-term physiotherapy: a qualitative study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 53-61.
 • Vis forfatter(e) (2011). Cancer worry among Norwegian males BRCA1/2 mutation carriers. Familial Cancer. 597-603.
 • Vis forfatter(e) (2010). Stigmatization and Male Identity: Norwegian Males' Experience after Identification as BRCA1/2 Mutation Carriers. Journal of Genetic Counseling. 360-370.
 • Vis forfatter(e) (2010). Språk - uttrykk for inntrykk. Matrix. 132-156.
 • Vis forfatter(e) (2010). Life beyond cancer: women's experiences 5 years after treatment for gynaecological cancer. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 799-807.
 • Vis forfatter(e) (2010). Feeling more in balance and grounded in one's own body and life. Focus group interviews on experiences with Basic Body Awareness Therapy in psychiatric healthcare. Advances in Physiotherapy. 166-174.
 • Vis forfatter(e) (2010). Creating the simulated patient through dialogue:An approach based on Bakhtin's dialogical thinking. Applied Theatre Researcher. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). "My quality of life is worse compared to my earlier life" : living with chronic problems after weight loss surgery. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2009). Å komme til seg selv - i bevegelse, sansning og forståelse. Matrix. 257-275.
 • Vis forfatter(e) (2009). Å komme til seg selv - i bevegelse, sansning og forståelse. Matrix. 257-275.
 • Vis forfatter(e) (2009). Self-perception as embodied knowledge - changing processes for patients with chronic pain. Advances in Physiotherapy. 121-129.
 • Vis forfatter(e) (2009). Cancer as a life-changing process: Women's experiences five years after treatment for gynaecological cancer. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 288-298.
 • Vis forfatter(e) (2008). Vestrheim, Ida E.; Råheim, Målfrid; Strand, Liv Inger. Barn med celebral parese intensiv trening og funksjonsutvikling : en forløpsstudie. Fysioterapeuten. 22-28.
 • Vis forfatter(e) (2008). Physiotherapy treatment of children with cerebral palsy: The complexity of communication within sessions and over time. Advances in Physiotherapy. 41-52.
 • Vis forfatter(e) (2008). Norwegian psychomotor physiotherapy, and patients with chronic pain: Patients' perspective on body awareness. Physiotherapy Theory and Practice. 243-254.
 • Vis forfatter(e) (2008). Barn med celebral parese intensiv trening og funksjonsutvikling : en forløpsstudie. Fysioterapeuten. 22-28.
 • Vis forfatter(e) (2007). The effect of long-term body awareness training succeeding, a Multimodal cognitive Behavior program for patients with widespread pain. Journal of Musculoskeletal Pain. 19-29.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hvis ikke kropp og psyke - hva da? Holdning og bevegelse i selvutfoldelse og tilbakeholdelse. Fysioterapeuten. 23-28.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hvis ikke kropp og psyke - hva da? : holdning og bevegelse i selvutfoldelse og tilbakeholdelse. Fysioterapeuten. 23-28.
 • Vis forfatter(e) (2007). Barriers against returning to work - as perceived by disability pensioners with back pain: A focus group based qualitative study. Disability and Rehabilitation. 191-197.
 • Vis forfatter(e) (2007). Barriers against returning to work - as perceived by disability pensioners with back pain: A focus group based qualitative study. Disability and Rehabilitation. 191-197.
 • Vis forfatter(e) (2006). Lived experience of chronic pain and fibromyalgia: Women's stories from daily life. Qualitative Health Research.
 • Vis forfatter(e) (2006). Developing a participatory multidisciplinary team approach to enhance the quality of school start. Action research. 271-292.
 • Vis forfatter(e) (2006). Developing a participatory multidisciplinary team approach to enhance the quality of school start. Action research. 271-293.
 • Vis forfatter(e) (2005). Do Norwegian manual therapists provide management for patients with acute low back pain in accordance with clinical guidelines? Manual Therapy. 38-43.
 • Vis forfatter(e) (2004). Er det ualminnelige helt ualminnelig? Dagligliv, kropp og helse hos friske kvinner og kvinner med kroniske muskelsmerter. Kvinneforskning. 22-38.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2009). Individuell mestring - fra kollektive til individuelle tiltak for å redusere sykefravær. Evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Kroppserfaring og dagligliv etter overvektsoperasjon.
 • Vis forfatter(e) (2010). Å leve i spenninga mellom livsmot og redsel for tilbakefall. Kvinners erfaringer fem år etter behnadling for underlivskreft.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Living the dream, but not without hardship. Stories about sustained weight loss from severe obesity.
 • Vis forfatter(e) (2018). Frå alvorleg fedme til varig vekttap - utan kirurgi.
 • Vis forfatter(e) (2017). Vulnerability as an existential challenge in chronic illness : a balance between self and others.
 • Vis forfatter(e) (2016). Movement and Spatiality: The Lived Experience of Massive Weight Loss.
 • Vis forfatter(e) (2015). Å streve etter et liv verdt å leve Slagpasienters erfaringer med hjemme-rehabilitering.
 • Vis forfatter(e) (2015). Lågare vekt for større handlingsrom: Menn sine erfaringar fem år etter fedmekirurgi.
 • Vis forfatter(e) (2015). Body Awareness - A Phenomenological Account.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Lived Body in Illness - A Changed Lifeworld.
 • Vis forfatter(e) (2013). Re-embodying eating: Patients' Lived Experinece 5 Years Beyond Bariatric Surgery.
 • Vis forfatter(e) (2013). Gruppebasert trening etter fedmekirurgi -utfordringer og muligheter.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Process of Losing Weight After Obesity Surgery.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bariatric surgery as a life-changing process: Patients’ lived experiences five years after surgery.
 • Vis forfatter(e) (2011). Profound change in perceived health and participation in daily life: Long-term experiences after bariatric surgery.
 • Vis forfatter(e) (2010). regaining the familiar body after surviving gynaecological cancer.
 • Vis forfatter(e) (2010). Barrier against returning to work as perceived by disability pensioners with back pain. A focus group based qualitative study.
 • Vis forfatter(e) (2009). self-perception as embodied knoeledge - changing processes for patients with chronic pain in Norwegian PsyhoMotor Physiotherapy Treatment.
 • Vis forfatter(e) (2009). The effect of long-term body awareness training succeding a multimodal cognitive behavior program for patients with widespread pain.
 • Vis forfatter(e) (2009). Providing motor learning opportunities for children with cerebral palsy: the complexity of communication within and over sessions.
 • Vis forfatter(e) (2009). Living beyond cancer: Balancing between xourage and anxiety. Women's experiences five years after treatment for gynaecological cancerhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pon.1594.
 • Vis forfatter(e) (2009). Language - expression of impression.
 • Vis forfatter(e) (2009). Barriers against returning to work - as perceived by disability pensioners with back pain - a focus group qualitative study.
 • Vis forfatter(e) (2008). Lived experience of parents of children with disability going through surgery.
 • Vis forfatter(e) (2007). Developing a participatory multidisciplinary team approach to enhance the quality of school start.
 • Vis forfatter(e) (2007). Cancer as a lifechanging process. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Advanced master of science study in physiotherapy, Medical Faculty, University of Bergen, Norway.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kvinners kroppsbilder og livssammenheng. En fenomenologisk-hermeneutisk studie av friske kvinner og kvinner med fibromyalgi.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2009). Evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune INDIVIDUELL MESTRING ? FRA KOLLEKTIVE TIL INDIVIDUELLE TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆR.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2010). Editorial. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1997). Kunnskap, kropp og kultur: Helsefaglige grunnlagsproblemer. Ad Notam.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. Ad Notam, Gyldendal, Oslo.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. ad Notam, Gyldendal.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. ad. Notam, Gyldendal.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kunnskap, kropp og kultur - helsefaglige grunnlagsproblemer. Ad Notam Gyldendal AS.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kunnskap, kropp og kultur. Ad. Notam Gyldendal.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kunnskap, kropp og kultur. Ad Notam Gyldendal.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kunnskap, kropp og kultur. Ad Notam Gyldendal.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). Ulike måter å tenke om helse og sykdom. Med mennesket i sentrum.
 • Vis forfatter(e) (2007). Feldenkraismetoden i praksis - erfaringer med å delta i rørslegrupper.
 • Vis forfatter(e) (2007). Erfaringer med fysioterapi som del av palliativ (lindrende) behandling.
 • Vis forfatter(e) (2005). Om å komme til seg selv gjennom sansing, bevegelse og forståelse.
 • Vis forfatter(e) (2005). Førebyggingsstrategiear hos erfarne yrkesutøvarar.
 • Vis forfatter(e) (2004). Psykomotorisk fysioterapi som gruppetrening - Et langvarig oppfølgingstilbud til pasienter med kroniske utbredte smerter etter et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2013). Å være ung med cerebral parese - erfaringer med og tanker om fysisk aktivitet og deltagelse.
 • Vis forfatter(e) (2012). Barn og unge med astma - erfaringer med og tanker om fysisk aktivitet.
 • Vis forfatter(e) (2011). ORGANISERING AV KOMMUNAL FYSIOTERAPITJENESTE Enhetslederes syn på dagens og fremtidens utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra høydepunkt til mareritt. Ungdomsskoleelevers tanker om kroppsøvingstimer og fysisk aktivitet og syn på egen kropp.
 • Vis forfatter(e) (2010). ”Hvilke erfaringer har pasienter med førstegangs undersøkelse hos manuellterapeut?”.
 • Vis forfatter(e) (2010). Erfaringar i kropp, helse og funksjon - langtidserfaringar etter operasjon for sjukleg overvekt.
 • Vis forfatter(e) (2010). Endringar i kropp, helse og funksjon – langtidserfaringar etter operasjon for sjukleg overvekt.
 • Vis forfatter(e) (2010). Barn med cerebral parese - erfaringer med regelmessig trening hos fysioterapeut.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sykefraværsarbeid i praksis - erfaringer og synspunkt fra langtidssykemeldte og ledere. Fokusgruppeintervju av sykemeldte og ledere.
 • Vis forfatter(e) (2009). Forhold til egen kropp etter operasjon for sykelig overvekt.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Å vere stabil - du føler sentrum og du blir sterkare, òg!" Ein kvalitativ studie om erfaringar med Basal Kroppskjennskap i psykriatisk gruppebehandling.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fornemmelser av svangerskap - mer enn uteblitt menstruasjon og morgenkvalme. En kvalitativ fenomenologisk intervjuundersøkelse om kvinners kroppslig baserte erfaringer og refleksjoner ved svangerskapets begynnelse.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fornemmelser av svangerskap - mer enn utebklitt menstruasjon og morgenkvalme. En kvalitativ fenomenologisk intervjuundersøkelse om kvinners kroppslig baserte erfaringer og refleksjoner ved vsnagerskapets begynnelse.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2015). Carrying the weight of uncertainty: Patients' long-term experiences after bariatric surgery.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2011). Psychosocial aspects of predictive genetic testing for acute intermittent porphyria in Norwegian minors. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kropp og kroppslighet - erfaringers kroppslighet, kroppslighetens erfaringer. Eksempler fra studier om å leve med cystisk fibrose og fibromyalgi. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kvinner med kroniske muskelsmerter - kropp og dagligliv. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kropp og kroppslighet - erfaringers kroppslighet, kroppslighetens erfaringer. Eksempler fra studier om å leve med cystisk fibrose og fibromyalgi. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Forståelse av kroppen som fenomen. Kritikk og utfordringer i helsefagenes grunnlagsforståelse. 29 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2013). Life changed existentially. A qualitative study of experiences 6 months post stroke. Cerebrovascular Diseases. 764-764.
 • Vis forfatter(e) (2011). Psychosocial aspects of predictive genetic testing for acute intermittent porphyria in minors. British Journal of Dermatology. 1133-1134.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2019). Successful weight loss and weight loss maintenance after severe obesity: A proposed model for future research.
 • Vis forfatter(e) (2019). Living a succesful weight loss after severe obesity.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kroppsøving - et tveegget sverd.
 • Vis forfatter(e) (2010). Intensive physiotherapy to newly diagnosed infants with cerebral palsy, experiences of the parents.
 • Vis forfatter(e) (2009). What do people on long term sick leave think is important to help them improve their working ability? A focus group study.
 • Vis forfatter(e) (2009). What do people on long term sick leave think is important to help them improve their working ability? A focus group study.
 • Vis forfatter(e) (2009). Do people on longterm sickleave experience an including working life?
 • Vis forfatter(e) (2009). Do people on long term sick leave experience an "including working life"?
 • Vis forfatter(e) (2009). Barriers against returning to work – as perceived by disability pensioners with back pain: a focus group based qualitative study.
 • Vis forfatter(e) (2007). Developing a participatory multidisciplinary team approach to enhance the quality of school start.
 • Vis forfatter(e) (2004). Are manual therapists� information, advice and other treatment given to patients in acordance with clinical guidelines?
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2009). Men in the women's world of hereditary breast and ovarian cancer-a systematic review. Familial Cancer. 221-229.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publications

2013

Articles

• Groven, K. S., Råheim, M., Engelsrud, G. (2013). Changing Bodies, Changing Habits: Women’s Experiences of High Intensity Training Following Weight Loss Surgery. Health Care for Women International, DOI: 10.1080/07399332.2013.794465.

• Groven, K.S., Råheim, M., Braithwaite, J., Engelsrud, G. (2013). Weight loss surgery as a tool for changing lifestyle? Medicine, Health Care and Philosophy, DOI 10.1007/s11019-013-9471-7

• Iversen, A. S., Graue, M., Råheim, M. (2013). At the edge of vulnerability – lived experience of parents of children with cerebral palsy going through surgery. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being, 8: 20007 – http://dx.doi.org/10.3402/qhw.v8i0.20007

• Natvik, E., Gjengedal, E., Råheim, M. Totally changed, yet still the same: Patients’ lived experience 5 years beyond bariatric surgery. Qualitative Health Research, DOI: 10.1177/1049732313501888.

• Sekse, R. J., Gjengedal, E., Råheim, M. (2013). Living in a Changed Female Body After Gyneacological Cancer. Health Care for Women International, 34, 1, 14-33. DOI: 10.1080/07399332.2011.645965

 

Abstracts

• Groven, K.S., Råheim, M., Engelsrud, G. Gruppebasert trening etter fedmekirurgi. Idrettsmedisinsk kongress, Oslo, november 2013.

• Råheim, M., Gjengedal, E. The lived body in illness. Oral presentation. The 32nd International Human Science Research Conference, Aalborg, August 13.-16., 2013.

• Natvik, E., Gjengedal, E., Råheim, M. Re-embodying Eating: Patients’ Lived Experiences 5 Years Beyond Bariatric Surgery. Oral presentation. The 32nd International Human Science Research Conference, Aalborg, August 13.-16., 2013.

• Sviland, R., Martinsen, K., Råheim, M. To be held and to hold one’s own

Narratives of Embodied Transformation in the Treatment of Long Lasting Musculoskeletal Problems. Oral presentation. The 32nd International Human

Science Research Conference, Aalborg, August 13.-16., 2013.

• Pedersen, J.H., Råheim, M. Fra høydepunkt til mareritt: Ungdomsskole-elevers erfaringer med kroppsøving og syn på egen kropp. Kroppsøvingskonferansen, Norges idrettshøyskole, juni 2013.

2012

Articles

• Dragesund, T., Råheim, M., Strand, L. I. (2012). Body Awareness Rating Questionnaire- Measurement properties. Physiotherapy Theory and Practice, 28, 7, 515-528.

• Groven, S., Engelsrud, G., Råheim, M. (2012). Living with Bodily Changes after Weight Loss Surgery: Women’s Experiences of Food and “Dumping”. Phenomenology and Practice, 6, 1, 36-54.

• Groven, K., Råheim, M., Engelsrud, G. (2012). Dis-appearance and dys-appearance anew: living with excess skin and intestinal changes following weight loss surgery. Medicine Health Care and Philosophy, DOI: 10.1007/s11019-012-9397-5.

• Sekse, R. T., Råheim, M., Blaaka, G. Gjengedal, E. (2012). Living through gynaecological cancer: three typologies. Journal of Clinical Nursing, 21, 2626-2635.

• Sviland, R., Råheim, M., Martinsen, K. (2012). Touched in sensation –moved by respiration: Embodied narrative identity – a treatment process. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 26, 811-819.

 

Abstracts

• Natvik, E., Gjengedal, E., Råheim, M. Bariatric surgery as a life-changing process: Patients’ lived experiences five years after surgery. Plenary presentation at The Congress on Obesity and Quality of Life Outcomes,

Balestrand, 5.-7. Juni 2012.

• Warholm, C., Øien, A. M., Råheim, M. The ambivalence of losing weight.

Plenary presentation at The Congress on Obesity and Quality of Life Outcomes, Balestrand, 5.-7. Juni 2012.

 

2011

Articles

• Andersen, J., Sandberg, S., Raaheim, M., Gjengedal, E. (2011). Psychosocial Aspects of Predictive Genetic Testing for Acute Intermittent Porphyria in Norwegian Minors. JIMD Reports, DOI: 10.1007/8904_2011_8.

• Barsnes, B., Magnussen, L., Råheim, M. (2011). Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere – eksplorerende fokusgruppeintervjuer. (Follow up on sickleave as experienced by leaders and patients – focus group interviews.) Fysioterapeuten, 6, 11, 18-24.

• Stromsvik, N., Råheim, M., Gjengedal, E. (2011). Cancer worry among Norwegian male BRCA1/2 mutation carriers. Familial Cancer, DOI 10.1007/s10689-9456-8.

• Ustad, T., Sørsdahl. A.B., Råheim, M. (2011). Foreldrenes erfaring med intensiv fysioterapi til små barn med CP – en intervjustudie. (Parents’ experience of intensive physiotherapy to small children – an interview study.) Fysioterapeuten, 8, 11, 22-28.

• Øien, AM, Steihaug S, Iversen S, Råheim M. (2011). Communication as negotiation processes in long-term physiotherapy: A qualitative study. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 25, 53-61.

 

Abstracts

Natvik, E., Råheim, M. Profound change in perceived health and participation in daily life: Long-term experience after bariatric surgery. 30th International Human Science Research Conference, Oxford, July 27th-30th 2011.

 

2010

Articles and editorials

• Dahlberg, K., Gjengedal, E., Råheim, M. (2010). Editorial. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. DOI: 10.3402/qhw.v5i4.5800

• Groven, K.S., Råheim, M., Engelsrud, G. (2010). “My quality of life is worse compared to my earlier life” Living with chronic problems after weight loss surgery. International Journal of Qualitative Studies in Health and Well-being, DOI: 10.3402/qhw.v5i4.5553

• Johnsen RW., Råheim M. (2010). Feeling more in balance and grounded in one’s own body, Focus group interviews on experiences with Basic Body Awareness Therapy in Psychiatric Healthcare. Advances in Physiotherapy,12, 166-174.

• Sviland R., Råheim M., Martinsen K. (2010). Språk – uttrykk for inntrykk. MATRIX Tidsskrift for nordisk psykoterapi, 27, 2, 132-156.

• Sekse RTJ, Råheim M, Blaaka G, Gjengedal E. Life beyond cancer: Women’s experiences five years after treatment for gyneacological cancer. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24, 799-807.

• Strømsvik N, Råheim M, Oyen N, Gjengedal E. Stigmatization and Male Identity: Norwegian Males’ Experience after Identification as BRCA1/2 Mutation Carriers. Journal of Genetic Counseling, 19, 360-370.

 

Abstracts

• Johnsen RW, Råheim M. Conversations on Body Awareness and Movement – a focus group study on experiences from Basic Body Awareness Group Therapy. International Conference of Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health, Lund, February 2nd – 5th, 2010. Abstract/Presentation.

 

2009

Articles

• Jakobsen T, Råheim M, Rasmussen B. (2009). Creating the simulated patient through dialogue – an approach based on Bakhtin’s dialogical thinking. Applied Theatre Researcher, 16, article 6.

• Sekse RTJ, Råheim M, Blaaka, G, Gjengedal E. (2009). Cancer as a life-changing process: Women’s experiences five years after treatment for gyneacological cancer. International Journal of Qualitative Research on Health and Well-being, 4, 288 - 298.

• Strømsvik N, Råheim M, Øyen N, Gjengedal E. (2009). Men in the women’s world of hereditary breast and ovarian cancer – a systematic review. Familial Cancer, 8, 221-229.

• Øien AM, Råheim M, Iversen S, Steihaug S. (2009). Self-perception as embodied knowledge – changing processes for patients with chronic pain. Advances in Physiotherapy, 11, 121-129.

• Sviland R, Råheim M, Martinsen K. (2009). Å komme til seg selv – i bevegelse, sansning og forståelse. (To be one self – in movement, sensing, and understanding.) Matrix: Tidsskrift for nordisk psykoterapi, 26, 2, 257 – 275.

 

Reports

• Magnussen L, Tveito TH, Barsnes B, Råheim M. Evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Individuell mestring – fra kollektive til individuelle tiltak for å redusere sykefravær. (Evaluation of a project in Sogn og Fjodane County. From collective to individual approaches in order to reduce sickleave.) Rapport 2009, UNIFOB HELSE.

 

Abstracts/posters

• Barsnes B, Magnussen L, Råheim M. Do people on long term sick leave experience an including working life? European College of Sports Science Congress 2009, Oslo, May 24th – 27th. Posterpresentation.

• Barsnes B, Råheim M, Magnussen L. What do people on longterm sickleave think is important to help them improve their working ability? A focus group study. 13th South African Sports Medicine Association International Conference 2009, June 12th -13th. Abstract/Presentation.

• Iversen S, Øien AM, Råheim M. Providing motor learning opportunities for children with cerebral palsy: the complexity of communication within and over sessions. The 29th International Human Science Research Conference (IHSRC), Molde University College 2009, May 16th – 20th. Abstractbook, p. 82.

• Iversen AS, Graue M, Råheim M. Lived experience of parents of children with disability going through surgery. The 29th International Human Science Research Conference (IHSRC), Molde University College 2009, May 16th – 20th. Abstractbook, p. 55.

• Magnussen L, Nielsen S, Raaheim M. Barriers against returning to work - as perceived by disability pensioners with back pain - a focus group based qualitative study. Primary Research on Low Back Pain, Boston International Forum X. Boston, June 14th-17th 2009. Poster/Presentation.

• Sviland R. Martinsen K, Råheim M. Language – expression of impression. The 29th International Human Science Research Conference (IHSRC), Molde University College, June 16th -20th 2009. Abstract/Presentation. Abstractbook, p. 71.

• Øien AM, Iversen S, Steihaug S, Råheim M. Self-perception as embodied knowledge – changing processes for patients with chronic muscle pain in Norwegian Physiotherapy Treatment. The 29th International Human Science Research Conference (IHSRC), Molde University College 2009, June 16th -20th. Abstract/Presentation. Abstractbook, p. 87.

 

2008

Articles

• Dragesund T, Råheim M. (2008). Norwegian Psychomotor Physiotherapy and patients with chronic pain: Patients’ perspectives on body awareness. Physiotherapy Theory & Practice, 24, 4, 243-254.

• Iversen S, Øien AM, Råheim M. (2008). Physiotherapy treatment of children with cerebral palsy: The complexity of communication within sessions and over time. Advances in Physiotherapy, 10, 41-52.

• Vestrheim I, Råheim M, Strand LI. (2008). Grovmotorisk funksjonsutvikling hos førskolebarn med cerebral parese under intensive trening. (Motor development in preschool children with cerebral palsy following an intensive training program) Fysioterapeuten, 8: 22-28.

 

Abstracts

• Iversen S, Ellertsen B, Jacobsen SR, Råheim M, Knivsberg A-M. Developing a participatory multidisciplinary team approach to enhance the quality of school start. 5th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health (QMSH), University of Stavanger, May 20th – 22nd 2008. Abstract/Presentation.

 

2007

Articles

• Anderson B, Strand LI, Råheim M. (2007). The effect of long-term body awareness training succeeding a multimodal cognitive behavior program for patients with widespread pain. Journal Musculoskeletal Pain, 15, 3.19-29.

• Magnussen L, Nilsen S, Råheim M. (2007). Barriers against returning to work – as perceived by disability pensioners with back pain. A focus group based qualitative study. Disability and Rehabilitation, 29, 3,191-197.

• Sviland R, Martinsen K, Råheim M. (2007). Hvis ikke kropp og psyke – hva da? Holdning og bevegelse i selvutfoldelse og tilbakeholdelse. (If not body and soul – so what? Attitude and movement as self-expression and self-control) Fysioterapeuten, 74, 12, 23-8.

 

Chapters in books

• Råheim M, Gjengedal E. (2007). Kropp og kroppslighet - erfaringers kroppslighet, kroppslighetens erfaringer. (Body and embodiment – the embodiment of experience, and experience of embodiment) In Gjengedal E, Hanestad BR (red) (2. utg.) Å leve med kronisk sykdom - en varig kursendring. (Living with chronic illness) Oslo: Cappelen Akademiske.

 

2006

Articles

• Råheim M, Håland W. (2006). Lived experience of chronic pain and fibromyalgia: Women’s stories from daily life. Qualitative Health Research, 16, 741-761.

• Iversen S, Ellertsen B, Jacobsen SR, Råheim M, Knivsberg AM. (2006). Developing a participatory multidisciplinary team approach to enhance the quality of school start. Action Research, 4, 271-292.

 

Chapters in books

• Råheim M. (2006). Kvinner med kroniske muskelsmerter – kropp og dagligliv. (Women with chronic muscle pain – body and daily life) In Bengtsson, J. (red.) Å forske i sykdoms- og pleieerfaringer – livsverdensfenomenologiske bidrag. (Kap. 5). Kristiansand: Høyskoleforlaget.

 

Abstracts

• Råheim M. Researcher and reflexivity. Tension betrween pre-understanding and openness, closenenss and distance. 4th Nordic Interdisciplinary Conference on Qualitative Methods in the Service of Health (QMSH), Växjø University 2006, May 18th -20th. Abstract/Presentation.

• Dragesund T, Råheim M. Body consciousness and Norwegian Psychomotor Physiotherapy. Experiences from patients with chronic widespread pain. International Conference of Physiotherapy in Psychiatry and Mental Health, Leuven/Kortenberg, 2006, February 15th-17th. Abstract/Presentation.

 

 

2000-2005

Articles

• Strand LI, Kvåle A, Råheim M, Ljunggren AE. (2005). Do Norwegian manual therapists provide management for patients with acute low back pain in accordance with clinical guidelines? Manual Therapy, 10, 38-43.

• Råheim M. (2004). Er det ualminnelige helt ualminnelig? Dagligliv, kropp og helse hos friske kvinner og kvinner med kroniske muskelsmerter. (Is the unusual quite unusual? Healthy women and women with chronic muscle pain - body, health, and daily life) Kvinneforskning, 28, 2, 22-38.

• Smedbråten B, Råheim M, Heiberg E. (2003). ”Alle musklene og tankene roet seg …” – et kroppsfenomenologisk perspektiv som kilde til innsikt i unges livsverden. (All muscles calmed down – phenomenology of the body as perspective on young people’s lifeworld) Fysioterapeuten, 70, 6, 25-30.

• Råheim M. (2002). Kroppsfenomenologi – innsikt relevant for klinisk praksis. (Phenomenology of the Body – Relevance for Clinical Practice) Tidsskrift for Den Norske Lægeforening, 25, 122, 2477 – 2480.

 

Chapters in books

• Sudmann T, Råheim M. (2001). Kvinnehelse og fysioterapi i Norge – lang tradisjon og kjønnsblindhet side om side. (Women’s health and physiotherapy in Norway – long-lasting tradition and gendered blindness side by side) I Stokkenes G, Sudmann T, Sæbøe G. (red.) Fysioterapi på terskelen. 13 perspektiver på faget. (Physiotherapy on the doorstill. 13 perspectives) Kristiansand: Høyskoleforlaget.

 

Doctoral Thesis

• Råheim, M. (2001). Kvinners kroppserfaring og livssammenheng. En fenomenologisk-hermeneutisk studie av friske kvinner og kvinner med kroniske muskelsmerter. (Women, body experience, and context of life. A phenomenological -hermeneutical study of healthy women and women with chronic muscle pain) Faculty of Psychology and Faculty of Medicine, University of Bergen.

 

Abstracts/posters/invited lectures

• Råheim M. Kroniske muskelsmerter hos kvinner i et kulturelt perspektiv – om kroppen i det moderne og kvinnekroppens sårbarhet. (Chronic muscle pain in women in a cultural perspective – the body in the context of modernity and the vunerability of the female body). Mestring av kroniske sykdommer - tverrfaglig konferanse, Bergen 2000, November 22nd - 24th. Invited lecture.

• Råheim M. Kroppsfenomenologi – innsikt relevant for klinisk praksis

(Phenomenology of the body – relevance for clinical practice). Nordisk symposium i psykiatrisk - og psykosomatisk fysioterapi (Nordic Symposium in Psychiatric - and Psychosomatic Physiotherapy), Gøteborg 2002, november, 18th -20th. Key-note lecture.

• Råheim M. Kvinner med kroniske muskelsmerter – mestring og mening. (Women with chronic muscle pain – coping and meaning.) Presentasjon av to case fra et doktorgradsarbeid. Kropp og sjel. Nasjonal konferanse om psykosomatiske tilstander, Bergen 2003, october 7th-9th. Invited lecture.

• Råheim M. Women with fibromyalgia – coping and meaning in a lifeworld perspective. MYOPAIN 2004, München, June 4th - 7th. Poster presentation.

• Strand LI, Kvåle A, Ljuggren E, Råheim M. Are manual therapists’ information, advice and other treatment given to patients with acute and subacute low back pain in accordance with clinical guidelines? Spineweek and annual meeting for The International Society of the Study of the Lumbar Spine (ISSLS), Porto, May 30th – June 5th, 2004. Spineweek 2004, abstract book, p. 550.

 

1991-1999

Articles

• Råheim M. (1994). Kroppen som erfaring og mening. (The Body as Lived Experience) Fysioterapeuten,12,15-20.

 

Chapters in books and edition

• Alvsvåg H, Anderssen N, Gjengedal E, Råheim M. (red.) Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. (Knowledge, body, and Culture. Theoretical challenges in the health sciences) Oslo: AdNotam Gyldendal.

• Råheim M. (1997). Forståelse av kroppen som fenomen. Kritikk og utfordringer i helsefagenes grunnlagsforståelse. (Understanding the human body as phenomenon. Critics and challenges in the theoretical foundation of the health sciences) In Alvsvåg H, Anderssen N, Gjengedal E, Råheim M. (red.) Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. (Knowledge, body, and Culture. Theoretical challenges in health sciences) Oslo: AdNotam Gyldendal.

 

Abstracts

• Råheim M. A comparative study of the structure of meaning of healthy women’s body images and body images of women with chronic muscle pain. An interpretive phenomenological approach. Proceedings, The 9th Conference of the European Health Psychology Society, Bergen 1995, august 28th-30th, Abstract/Presentation, abstract book, p. 69.

• Råheim M. Kvinners kroppserfaring og livssammenheng. En fenomenologisk-hermeneutisk studie av friske kvinner og kvinner med kroniske muskelsmerter. Presentasjon av et forskningsprosjekt med vekt på metodisk tilnærming og teoretiske perspektiver. Kropp og sjel. Nasjonal konferanse om psykosomatiske tilstander, Bergen 1996, June 5th - 7th. Abstract.

• Råheim M. Women with chronic muscle pain and fibromyalgia – body experience in the context of daily life. A phenomenological-hermeneutic study. The 17th International Human Science Research Conference (IHSRC), Halifax 1997, august 6th -8th. Abstract/Presentation.

 

Master of Science Thesis

• Råheim, M. (1991). Kroppsbilde – en fenomenologisk begrepsanalyse. (Body Image – a Phenomenological Concept Analysis). Master of Science Thesis, Department of Nursing Science, Faculty of Medicine, University of Bergen.

 

 

 

Projects

 

Ongoing projects

• Main supervisor: Norwegian Psychomotor Physiotherapy: Theory development using text-analysis, and theory and empiri intertwined in clinical studies.

PhD-student Randi Sviland, Department of Public Health and Primary Health Care, University of Bergen (UiB), co-supervisor prof. Kari Martinsen, Harstad University College.

• Main supervisor: Life after severe obesity: Long-term experiences of weight loss and embodied change.

PhD-student Eli Natvik, Department of Global Public Health and Primary Care, University of Bergen, co-supervisor professor Eva Gjengedal (UiB) and ass. professor John Roger Andersen, University College in Sogn and Fjordane, Førde

• Co-supervisor: Life after weight-loss surgery. Phenomenological and gender perspectives on patients’ experiences

PhD-student Karen Synne Groven, Department of Health and Nursing Science, University of Oslo (UiO), Main supervisor professor Gunn Engelsrud, Department of Health and Nursing Science, UiO, and Norwegian University College in Sports.

• Co-supervisor: Psychosocial health and quality of life living with acute intermittent porphyria and porphyria cutanea tarda.

Phd-student Janice Andersen, Norwegian Porphyria Centre (NAPOS), Laboratory of Clinical Biochemistry, Haukeland University Hospital (HUS), main supervisor professor Sverre Sandberg, and co-supervisors professors Eva Gjengedal and Karin Nordin, Department of Global Public Health and Primary Care, UiB..

• Co-supervisor: Function, activity and participation. Su-project in the umbrella project: “Slagrehabiliteringskjeden – Bergen” (Stroke rehabilitation chain – Bergen)

PhD-student Tina Taule, Department of Global Public Health and Primary Care,UiB/HUS. Main supervisor professor Jan Sture Skouen (UiB/HUS), and professor Liv Inger Strand, Department of Global Public Health and Primary Care, UiB.

• Project leader: Stories on the role of the researcher throughout own research projects

Co-researchers: Professor Astrid Blystad, ass. professor Liv H. Magnussen, Department of Public Health and Årimary Health Care, University of Bergen, PhD Torild Jakobsen, assistant professor Ragnhild Tveitt Sekse, Haukeland University Hospital, and PhD-student Åshild Lunde, Department of Global Public Health and Primary Care, UiB.

• Senior researcher in one of the sub-studies in the umbrella project FaKta, and main supervisor for one master student in another sub-study. FaKta: Sub-group classification based physiotherapy for patients with long-lasting back pain - effects on sick-leave, function and coping.

Project leader, professor Alice Kvåle, fellow researchers: professors Peter O’Sullivan and Ann Smith, Curtin University, Australia, and professor Jan Sture Skouen, postdoc. Kjartan Vibe Fersum, PhD-student Tove Ask, postdoc Tove Dragesund, and three master students, Department of Global Public Health and Primary Care, UiB.

 

 

Education

• 1978: UiB: Exam philosophicum

• 1979: UiB, Faculty of Psychology: Primary course in psychology

• 1982: The State School of Physiotherapy, Bergen

• 1983: Registered physiotherapist (PT)

• 1991: UiB, Faculty of Medicine, Department of Nursing Science: Master of Science in Nursing (cand. polit.)

• 2001: UiB, Faculty of Psychology and Faculty of Medicine: Doctor of Philosophiae (dr. philos.)

 

Employment

• 1982-87: Clinical practice in Norway at hospitals (within orthopedics, obstetrics, and rheumatology), at a nursing home (within geriatrics), and an institution for multi-handicapped children and adults. Clinical practice at an institution for physically handicapped children in Taiwan

• 1991-94: Lecturer, Master Program in Physiotherapy at UiB, Department of Public Health and Primary Health Care

• 1994-98: Research fellow at UiB, Department of Public Health and Primary Health Care, Section for Physiotherapy Science

• 1998-2001: Lecturer in Health Sciences at UiB, Department of Public Health and Primary Health Care, Section for Physiotherapy Science

• 2002 – 2011: Associate professor in Health Sciences at UiB, Department of Public Health and Primary Health Care

• 2012 – dd: Professor in Health Sciences at UiB, Department of Global Public Health and Primary Care, UiB

• 2011 – 2013/010811-010813: Professor II at University of Tromsø, Faculty of Health and Care Sciences, Department of Clinical Medicine, 20% position.

 

Responsibilities, teaching, and supervision (UiB)

• 1998-dd: The conduction of the Master program in Health Sciences: Responsible for the first part of the program (5 months, research methods and theory of knowledge)

• 2008 – 2013 (0107): Leader of the Program committee

• 2003/2007-8: Vice-director, Department of Public Health and Primary Health Care (010703 to 311203, 010107 to 310708)

• 1991-dd: Teaching and supervising master students

• 2002-dd: Teaching and supervising PhD – students

 

Societies (membership)

• Norwegian Physiotherapy Association

• Nordic Network in Phenomenological Research in Health Care

 

Scientific activities

• Supervision of 30 master thesis/master students

• Main supervisor for 3 PhD-students who has finished their doctoral thesis and main supervisor for 2 more. Co-supervisor for 6 PhD-students, who have finished their doctoral thesis, and co-supervisor for 2 more.

• Member of the evaluation committee of five doctoral thesis and of one licentiate thesis, in one as leader (University in Bergen), opponent in three (University of Tromsø and University of Oslo, Norway, University of Gothenburg, Sweden), and external expert in one (University of Jüveskylä, Finland).

• Referee –board in: Qualitative Health Research, Advances in Physiotherapy, Fysioterapeuten. Reviewed articles for several additional journals.

• Member of the program committee for:

- Nordisk symposium: Bevegelseskvalitet, kunst og helse (Nordic Symposium: Movement, Art and Health), Bergen University College, 26.-28.mai 1998.

- The 29th International Human Science Research Conference, Molde University College, in cooperation with University of Bergen and Norwegian Teachers’ Academy, June 16-20th 2009.