Hjem
 • E-postMalfrid.Raheim@uib.no
 • Telefon+47 55 58 61 69
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Et viktig omdreiningspunkt i min forskning er sykdoms- og helseerfaringer med førsteperson perspektivet som sentralt, og med bruk av fenomenologiske og narrative forskningstilnærminger. Dette inkluderer også forskning sammen med brukere og på brukererfaringer i utvikling av helsetjenester bedre tilpasset brukeres behov. Forskningsfelt: Langvarige vektreduksjonsprosesser, oppfølging etter overvektsoperasjon, langvarige muskelsmerter – kroppslig basert læring og bedringsprosesser i psykomotorisk behandling, brukermedvirkning i forskning. 

 

Min undervisning er tilknyttet Masterprogram i helse og samfunn, der jeg er emneansvarlig for HELSAM304 Kvalitative forskningsmetoder og tradisjoner, som er et av to fordypningsemner i forskningsmetodiske tilnærminger. Jeg underviser også i kvalitative forskningsmetoder i emnet HELSAM303 Forskningsmetode, som er et fellesemne for alle studenter i programmet. Videre bidrar jeg i de to emnene som former den tematiske fordypningen UPSH1 og 2, Ulike perspektiver på sentrale helseutfordringer, der ansvaret for undervisningen i et fenomenologisk grunnperspektiv ligger på meg.   
Jeg er også emneansvarlig for PhD-kurset MEDKVFORSK2 Kvalitative analysemetoder og tradisjoner, som er del av forskerutdanningstilbudet ved vårt fakultet og som går i vårsemesteret. 

Veiledning av masterstudenter ved Masterprogram i helse og samfunn er videre viktig del av undervisningsarbeidet. 

Jeg har tidligere vært Programutvalgsleder, Undervisningsgruppeleder og leder for styringsgruppen som utviklet studieplan for Masterprogram i helse og samfunn. 

2023

Husabø, M; Mæhle, M; Råheim, M; Øien, AM. (2023). Persevering professionals: dilemmas of relationships and self-determination in work with people with intellectual disability- a multi-method study based in interpersonal recall. Journal of Intellectual Disabilitieshttps://doi.org/10.1177/17446295231154126

Husabø, M; Mæhle, M; Råheim, M; Øien AM. (2023). Possibilities and Pitfalls: Exploring social welfare professionals’ experiences with Interpersonal Process Recall followed by focus group discussions. European Journal of Social Work, https://doi.org/10.1080/13691457.2023.2266589

Synnes, O., Gjengedal, E., Råheim, M. (2023). Time and Dignity: A Phenomenological Investigation of Poetry Writing in Dementia Care. Chapter 3, pp. 43-59. In: Lehman, O, & Synnes O. (eds) A Poetic Language of Aging, London: Bloomsbury Studies on the Humanities of Aging and Later Life.

Engelsrud, G; Thoresen, L; Ørbeck, T; Råheim, M. Til forsvar for mennesket i den digitale tidsalder. Khrono, 15. juni 2023. https://khrono.no/til-forsvar-for-mennesket-i-den-digitale-tidsalder/789895


2022 

Råheim, M., Moltu, C. & Natvik, E. (2022) Living the dream – but not without hardship: stories about self-directed weight transformation from severe obesity. Psychology and Health https://hdl.handle.net/11250/3051443

Husabø, M. Mæhle, M; Råheim, M; Øien, AM. (2022). Balancing responsibility, boundaries and time: social workers’ experiences in service user meetings – a multi-method study based on Interpersonal Process Recall. Nordic Social Work Researchhttps://doi.org/10.1080/2156857X.2022.2092541

2021 

Natvik, E., Råheim, M., & Sviland, R. (2021). The hamster wheel: a case study on embodied narrative identity and overcoming severe obesity. Medicine, Health Care and Philosophy, 10.1007/s11019-021-10002-x

Pedersen, J. H., Thornquist, E., & Råheim, M. (2021). Regulated physical education – a well-working solution, but still outsiders: a qualitative study of Norwegian high-school students’ experiences. Sport, Education and Society, DOI: 10.1080/13573322.2021.1944079

Norrud, B., Råheim, M., Sudman, T. T., Håkanson, M. (2021). Facilitating new   movement strategies: Equine assisted physiotherapy for children with cerebral palsy. Journal of Bodywork & Movement Therapies, 26(2021)364e373 

Se ellers fullstendig liste i Christin

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Possibilities and pitfalls: exploring social welfare professionals’ experiences with interpersonal process recall followed by focus group discussions. European Journal of Social Work. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Persevering professionals: dilemmas of relationships and self-determination in work with people with intellectual disability – a multi-method study based on interpersonal process recall. Journal of Intellectual Disabilities. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2022). Living the dream – but not without hardship: stories about self-directed weight transformation from severe obesity. Psychology and Health. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Balancing responsibility, boundaries and time: social workers’ experiences in service user meetings – a multi-method study based on Interpersonal Process Recall. Nordic Social Work Research. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). The hamster wheel: a case study on embodied narrative identity and overcoming severe obesity. Medicine, Health care and Philosophy. 255-267.
 • Vis forfatter(e) (2021). Regulated physical education–a well-working solution, but still outsiders: a qualitative study of Norwegian high-school students’ experiences. Sport, Education and Society. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Facilitating new movement strategies: Equine assisted physiotherapy for children with cerebral palsy. Journal of Bodywork & Movement Therapies. 364-373.
 • Vis forfatter(e) (2020). “Finding oneself after critical illness”: voices from the remission society. Medicine, Health care and Philosophy. 35-44.
 • Vis forfatter(e) (2020). Pharmacists’ experience of a diabetes risk-assessment service and analytical quality control in community pharmacies – A focus-group study. Research in Social and Administrative Pharmacy. 1259-1266.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ikke for liten, ikke for stor: Unge postgravide kvinners erfaringer gjennom kroppslige endringer. Fysioterapeuten. 76-81.
 • Vis forfatter(e) (2020). Finding ways to carry on : stories of vulnerability in chronic illness. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2020). A complex reminding: the ethics of poetry writing in dementia care. Dementia. 1025-1043.
 • Vis forfatter(e) (2019). Physical education classes – a double-edged sword: a qualitative study of Norwegian high-school students’ experiences. Physiotherapy Theory and Practice. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2019). Patients’ quest for recognition and continuity in health care: time for a new research agenda? Scandinavian Journal of Caring Sciences.
 • Vis forfatter(e) (2019). Patients’ experiences from basic body awareness therapy in the treatment of binge eating disorder -movement toward health: a phenomenological study. Journal of Eating Disorders. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2019). An Experientially Derived Model of Flexible and Intentional Actions for Weight Loss Maintenance After Severe Obesity. Frontiers in Psychology. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2018). Space perception, movement and insight: Attuning to the space of everyday life after major weight loss. Physiotherapy Theory and Practice. 101-108.
 • Vis forfatter(e) (2018). Living a successful weight loss after severe obesity. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.
 • Vis forfatter(e) (2018). Being mothers and fathers of a child with type 1 diabetes aged 1 to 7 years: a phenomenological study of parents' experiences. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.
 • Vis forfatter(e) (2017). Towards living within my body and accepting the past: a case study of embodied narrative identity. Medicine, Health care and Philosophy. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Practicing physical activity following weight-loss surgery: The significance of joy, satisfaction and well-being. Indo-Pacific Journal of Phenomenology. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Når kropp er vanskelig: Psykomotorisk fysioterapi for pasienter med spiseforstyrrelser : en intervjustudie. Fysioterapeuten. 22-28.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nursing documentation in inpatient psychiatry : the relevance of nurse-patient interactions in progress notes : a focus group study with mental health staff. Journal of Clinical Nursing (JCN). e611-e622.
 • Vis forfatter(e) (2016). Researcher-researched relationship in qualitative research: Shifts in positions and researcher vulnerability. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). "Will I ever be a True Woman?" An exploration of the experiences of women with vestibulodynia. Health Care for Women International. 818-835.
 • Vis forfatter(e) (2015). Translating weight loss into agency: Men's experiences 5 years after bariatric surgery. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2015). Striving for a life worth living: stroke survivors' experiences of home rehabilitation. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 651-661.
 • Vis forfatter(e) (2015). Shyness and openness - common ground for dialogue between health personnel and women about sexual and intimate issues after gynecological cancer. Health Care for Women International. 1255-1269.
 • Vis forfatter(e) (2015). Changing bodies, changing habits : Women's experiences of intervall training following gastric bypass surgery. Health Care for Women International. 276-302.
 • Vis forfatter(e) (2015). A skin disease, a blood disease or something in between? : an exploratory focus group study of patients' experiences with porphyria cutanea tarda. British Journal of Dermatology. 223-229.
 • Vis forfatter(e) (2014). To be held and to hold one’s own: narratives of embodied transformation in the treatment of long lasting musculoskeletal problems. Medicine, Health care and Philosophy. 609-624.
 • Vis forfatter(e) (2014). The ambivalence of losing weight after bariatric surgery. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Re-embodying eating: Patients' experiences 5 years after bariatric surgery. Qualitative Health Research. 1700-1710.
 • Vis forfatter(e) (2014). Life changed existentially: A qualitative study of experiences at 6-8 months after mild stroke. Disability and Rehabilitation. 2107-2119.
 • Vis forfatter(e) (2013). Weight loss surgery as a tool for changing lifestyle? Medicine, Health care and Philosophy. 699-708.
 • Vis forfatter(e) (2013). Totally changed, yet still the same: patients' lived experiences 5 years beyond bariatric surgery. Qualitative Health Research. 1202-1214.
 • Vis forfatter(e) (2013). Living in a changed female body after gynecological cancer. Health Care for Women International. 14-33.
 • Vis forfatter(e) (2013). At the edge of vulnerability - lived experience of parents of children with cerebral palsy going through surgery. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Touched in sensation – moved by respiration : embodied narrative identity – a treatment process. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 811-819.
 • Vis forfatter(e) (2012). Living with bodily changes after weight loss surgery - women's experiences of food and "dumping". Phenomenology & Practice. 36-54.
 • Vis forfatter(e) (2012). Living through gynaecological cancer: three typologies. Journal of Clinical Nursing (JCN). 2626-2635.
 • Vis forfatter(e) (2012). Dis-appearance and dys-appearance anew: Living with excess skin and intestinal changes following weight loss surgery. Medicine, Health care and Philosophy.
 • Vis forfatter(e) (2012). Body Awareness Rating Questionnaire. Measurement properties. Physiotherapy Theory and Practice. 515-528.
 • Vis forfatter(e) (2011). Sykefraværsoppfølging erfart av sykmeldte og ledere : eksplorerende fokusgruppeintervjuer. Fysioterapeuten. 18-24.
 • Vis forfatter(e) (2011). Foreldres erfaring med intensiv fysioterapi til små barn med CP : en intervjustudie. Fysioterapeuten. 22-28.
 • Vis forfatter(e) (2011). Communication as negotiation processes in long-term physiotherapy: a qualitative study. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 53-61.
 • Vis forfatter(e) (2011). Cancer worry among Norwegian males BRCA1/2 mutation carriers. Familial Cancer. 597-603.
 • Vis forfatter(e) (2010). Stigmatization and Male Identity: Norwegian Males' Experience after Identification as BRCA1/2 Mutation Carriers. Journal of Genetic Counseling. 360-370.
 • Vis forfatter(e) (2010). Språk - uttrykk for inntrykk. Matrix. 132-156.
 • Vis forfatter(e) (2010). Life beyond cancer: women's experiences 5 years after treatment for gynaecological cancer. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 799-807.
 • Vis forfatter(e) (2010). Feeling more in balance and grounded in one's own body and life. Focus group interviews on experiences with Basic Body Awareness Therapy in psychiatric healthcare. Advances in Physiotherapy. 166-174.
 • Vis forfatter(e) (2010). Creating the simulated patient through dialogue:An approach based on Bakhtin's dialogical thinking. Applied Theatre Researcher. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). "My quality of life is worse compared to my earlier life" : living with chronic problems after weight loss surgery. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2009). Å komme til seg selv - i bevegelse, sansning og forståelse. Matrix. 257-275.
 • Vis forfatter(e) (2009). Å komme til seg selv - i bevegelse, sansning og forståelse. Matrix. 257-275.
 • Vis forfatter(e) (2009). Self-perception as embodied knowledge - changing processes for patients with chronic pain. Advances in Physiotherapy. 121-129.
 • Vis forfatter(e) (2009). Cancer as a life-changing process: Women's experiences five years after treatment for gynaecological cancer. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being. 288-298.
 • Vis forfatter(e) (2008). Vestrheim, Ida E.; Råheim, Målfrid; Strand, Liv Inger. Barn med celebral parese intensiv trening og funksjonsutvikling : en forløpsstudie. Fysioterapeuten. 22-28.
 • Vis forfatter(e) (2008). Physiotherapy treatment of children with cerebral palsy: The complexity of communication within sessions and over time. Advances in Physiotherapy. 41-52.
 • Vis forfatter(e) (2008). Norwegian psychomotor physiotherapy, and patients with chronic pain: Patients' perspective on body awareness. Physiotherapy Theory and Practice. 243-254.
 • Vis forfatter(e) (2008). Barn med celebral parese intensiv trening og funksjonsutvikling : en forløpsstudie. Fysioterapeuten. 22-28.
 • Vis forfatter(e) (2007). The effect of long-term body awareness training succeeding, a Multimodal cognitive Behavior program for patients with widespread pain. Journal of Musculoskeletal Pain. 19-29.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hvis ikke kropp og psyke - hva da? Holdning og bevegelse i selvutfoldelse og tilbakeholdelse. Fysioterapeuten. 23-28.
 • Vis forfatter(e) (2007). Hvis ikke kropp og psyke - hva da? : holdning og bevegelse i selvutfoldelse og tilbakeholdelse. Fysioterapeuten. 23-28.
 • Vis forfatter(e) (2007). Barriers against returning to work - as perceived by disability pensioners with back pain: A focus group based qualitative study. Disability and Rehabilitation. 191-197.
 • Vis forfatter(e) (2007). Barriers against returning to work - as perceived by disability pensioners with back pain: A focus group based qualitative study. Disability and Rehabilitation. 191-197.
 • Vis forfatter(e) (2006). Lived experience of chronic pain and fibromyalgia: Women's stories from daily life. Qualitative Health Research.
 • Vis forfatter(e) (2006). Developing a participatory multidisciplinary team approach to enhance the quality of school start. Action research. 271-293.
 • Vis forfatter(e) (2006). Developing a participatory multidisciplinary team approach to enhance the quality of school start. Action research. 271-292.
 • Vis forfatter(e) (2005). Do Norwegian manual therapists provide management for patients with acute low back pain in accordance with clinical guidelines? Manual Therapy. 38-43.
 • Vis forfatter(e) (2004). Er det ualminnelige helt ualminnelig? Dagligliv, kropp og helse hos friske kvinner og kvinner med kroniske muskelsmerter. Kvinneforskning. 22-38.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2009). Individuell mestring - fra kollektive til individuelle tiltak for å redusere sykefravær. Evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Kroppserfaring og dagligliv etter overvektsoperasjon.
 • Vis forfatter(e) (2010). Å leve i spenninga mellom livsmot og redsel for tilbakefall. Kvinners erfaringer fem år etter behnadling for underlivskreft.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Watershed Moments: Participatory Research in the Weight Loss Surgery Field.
 • Vis forfatter(e) (2023). Space Perception, Movement and Insight: Attuning to the Space of Everyday Life after Major Weight Loss .
 • Vis forfatter(e) (2019). Living the dream, but not without hardship. Stories about sustained weight loss from severe obesity.
 • Vis forfatter(e) (2018). Frå alvorleg fedme til varig vekttap - utan kirurgi.
 • Vis forfatter(e) (2017). Vulnerability as an existential challenge in chronic illness : a balance between self and others.
 • Vis forfatter(e) (2016). Movement and Spatiality: The Lived Experience of Massive Weight Loss.
 • Vis forfatter(e) (2015). Å streve etter et liv verdt å leve Slagpasienters erfaringer med hjemme-rehabilitering.
 • Vis forfatter(e) (2015). Lågare vekt for større handlingsrom: Menn sine erfaringar fem år etter fedmekirurgi.
 • Vis forfatter(e) (2015). Body Awareness - A Phenomenological Account.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Lived Body in Illness - A Changed Lifeworld.
 • Vis forfatter(e) (2013). Re-embodying eating: Patients' Lived Experinece 5 Years Beyond Bariatric Surgery.
 • Vis forfatter(e) (2013). Gruppebasert trening etter fedmekirurgi -utfordringer og muligheter.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Process of Losing Weight After Obesity Surgery.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bariatric surgery as a life-changing process: Patients’ lived experiences five years after surgery.
 • Vis forfatter(e) (2011). Profound change in perceived health and participation in daily life: Long-term experiences after bariatric surgery.
 • Vis forfatter(e) (2010). regaining the familiar body after surviving gynaecological cancer.
 • Vis forfatter(e) (2010). Barrier against returning to work as perceived by disability pensioners with back pain. A focus group based qualitative study.
 • Vis forfatter(e) (2009). self-perception as embodied knoeledge - changing processes for patients with chronic pain in Norwegian PsyhoMotor Physiotherapy Treatment.
 • Vis forfatter(e) (2009). The effect of long-term body awareness training succeding a multimodal cognitive behavior program for patients with widespread pain.
 • Vis forfatter(e) (2009). Providing motor learning opportunities for children with cerebral palsy: the complexity of communication within and over sessions.
 • Vis forfatter(e) (2009). Living beyond cancer: Balancing between xourage and anxiety. Women's experiences five years after treatment for gynaecological cancerhttps://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/pon.1594.
 • Vis forfatter(e) (2009). Language - expression of impression.
 • Vis forfatter(e) (2009). Barriers against returning to work - as perceived by disability pensioners with back pain - a focus group qualitative study.
 • Vis forfatter(e) (2008). Lived experience of parents of children with disability going through surgery.
 • Vis forfatter(e) (2007). Developing a participatory multidisciplinary team approach to enhance the quality of school start.
 • Vis forfatter(e) (2007). Cancer as a lifechanging process. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Advanced master of science study in physiotherapy, Medical Faculty, University of Bergen, Norway.
 • Vis forfatter(e) (1996). Kvinners kroppsbilder og livssammenheng. En fenomenologisk-hermeneutisk studie av friske kvinner og kvinner med fibromyalgi.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2009). Evaluering av prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune INDIVIDUELL MESTRING ? FRA KOLLEKTIVE TIL INDIVIDUELLE TILTAK FOR Å REDUSERE SYKEFRAVÆR.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2010). Editorial. International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1997). Kunnskap, kropp og kultur: Helsefaglige grunnlagsproblemer. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kunnskap, kropp og kultur. Helsefaglige grunnlagsproblemer. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kunnskap, kropp og kultur - helsefaglige grunnlagsproblemer. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kunnskap, kropp og kultur. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kunnskap, kropp og kultur. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kunnskap, kropp og kultur. Gyldendal Akademisk.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2007). Ulike måter å tenke om helse og sykdom. Med mennesket i sentrum.
 • Vis forfatter(e) (2007). Feldenkraismetoden i praksis - erfaringer med å delta i rørslegrupper.
 • Vis forfatter(e) (2007). Erfaringer med fysioterapi som del av palliativ (lindrende) behandling.
 • Vis forfatter(e) (2005). Om å komme til seg selv gjennom sansing, bevegelse og forståelse.
 • Vis forfatter(e) (2005). Førebyggingsstrategiear hos erfarne yrkesutøvarar.
 • Vis forfatter(e) (2004). Psykomotorisk fysioterapi som gruppetrening - Et langvarig oppfølgingstilbud til pasienter med kroniske utbredte smerter etter et tverrfaglig rehabiliteringsopplegg.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2013). Å være ung med cerebral parese - erfaringer med og tanker om fysisk aktivitet og deltagelse.
 • Vis forfatter(e) (2012). Barn og unge med astma - erfaringer med og tanker om fysisk aktivitet.
 • Vis forfatter(e) (2011). ORGANISERING AV KOMMUNAL FYSIOTERAPITJENESTE Enhetslederes syn på dagens og fremtidens utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2011). Fra høydepunkt til mareritt. Ungdomsskoleelevers tanker om kroppsøvingstimer og fysisk aktivitet og syn på egen kropp.
 • Vis forfatter(e) (2010). ”Hvilke erfaringer har pasienter med førstegangs undersøkelse hos manuellterapeut?”.
 • Vis forfatter(e) (2010). Erfaringar i kropp, helse og funksjon - langtidserfaringar etter operasjon for sjukleg overvekt.
 • Vis forfatter(e) (2010). Endringar i kropp, helse og funksjon – langtidserfaringar etter operasjon for sjukleg overvekt.
 • Vis forfatter(e) (2010). Barn med cerebral parese - erfaringer med regelmessig trening hos fysioterapeut.
 • Vis forfatter(e) (2009). Sykefraværsarbeid i praksis - erfaringer og synspunkt fra langtidssykemeldte og ledere. Fokusgruppeintervju av sykemeldte og ledere.
 • Vis forfatter(e) (2009). Forhold til egen kropp etter operasjon for sykelig overvekt.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Å vere stabil - du føler sentrum og du blir sterkare, òg!" Ein kvalitativ studie om erfaringar med Basal Kroppskjennskap i psykriatisk gruppebehandling.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fornemmelser av svangerskap - mer enn uteblitt menstruasjon og morgenkvalme. En kvalitativ fenomenologisk intervjuundersøkelse om kvinners kroppslig baserte erfaringer og refleksjoner ved svangerskapets begynnelse.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fornemmelser av svangerskap - mer enn utebklitt menstruasjon og morgenkvalme. En kvalitativ fenomenologisk intervjuundersøkelse om kvinners kroppslig baserte erfaringer og refleksjoner ved vsnagerskapets begynnelse.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2023). Til forsvar for mennesket i den digitale tidsalder. Khrono.
 • Vis forfatter(e) (2023). Til forsvar for mennesket i den digitale tidsalder. Khrono.no.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2015). Carrying the weight of uncertainty: Patients' long-term experiences after bariatric surgery.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Time and Dignity: A Phenomenological Investigation of Poetry Writing in Dementia Care.
 • Vis forfatter(e) (2011). Psychosocial aspects of predictive genetic testing for acute intermittent porphyria in Norwegian minors. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kropp og kroppslighet - erfaringers kroppslighet, kroppslighetens erfaringer. Eksempler fra studier om å leve med cystisk fibrose og fibromyalgi. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kvinner med kroniske muskelsmerter - kropp og dagligliv. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Kropp og kroppslighet - erfaringers kroppslighet, kroppslighetens erfaringer. Eksempler fra studier om å leve med cystisk fibrose og fibromyalgi. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Forståelse av kroppen som fenomen. Kritikk og utfordringer i helsefagenes grunnlagsforståelse. 29 sider.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2013). Life changed existentially. A qualitative study of experiences 6 months post stroke. Cerebrovascular Diseases. 764-764.
 • Vis forfatter(e) (2011). Psychosocial aspects of predictive genetic testing for acute intermittent porphyria in minors. British Journal of Dermatology. 1133-1134.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2019). Successful weight loss and weight loss maintenance after severe obesity: A proposed model for future research.
 • Vis forfatter(e) (2019). Living a succesful weight loss after severe obesity.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kroppsøving - et tveegget sverd.
 • Vis forfatter(e) (2010). Intensive physiotherapy to newly diagnosed infants with cerebral palsy, experiences of the parents.
 • Vis forfatter(e) (2009). What do people on long term sick leave think is important to help them improve their working ability? A focus group study.
 • Vis forfatter(e) (2009). What do people on long term sick leave think is important to help them improve their working ability? A focus group study.
 • Vis forfatter(e) (2009). Do people on longterm sickleave experience an including working life?
 • Vis forfatter(e) (2009). Do people on long term sick leave experience an "including working life"?
 • Vis forfatter(e) (2009). Barriers against returning to work – as perceived by disability pensioners with back pain: a focus group based qualitative study.
 • Vis forfatter(e) (2007). Developing a participatory multidisciplinary team approach to enhance the quality of school start.
 • Vis forfatter(e) (2004). Are manual therapists� information, advice and other treatment given to patients in acordance with clinical guidelines?
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2009). Men in the women's world of hereditary breast and ovarian cancer-a systematic review. Familial Cancer. 221-229.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Prosjektleder: 

Partnership building in generating and implementing a new user-led research agenda for follow-up on patients going through weight loss surgery. 

Hovedveileder, PhD-prosjekter: 

Marit N. Albertsen, som er stipendiat i prosjektet nevnt ovenfor (finansiert av Stiftelsen DAM)

Janiche Helen Pedersen: Ungdom, kropp og kroppsøving: En kvalitativ studie av elevers og kroppsøvingslæreres erfaringer med og tanker om kroppsøving i skolen. (off. sektor-finansiert PhD)

Medveileder, PhD-prosjekter: 

Mari Husabø: Profesjonskunnskap – bruk av profesjonell kunnskap i sosialt arbeid og vernepleie (finansiert av HVL)

Del av et team med seniorforskere i prosjektet: 

Bruk av kunst (her dikt) i demensomsorgen (forankret ved Høgskolen i Molde) 


 

 

Biografi

Utdanning  
•    1978: UiB: Exam philosophicum   
•    1979: UiB, Det psykologiske fakultet: Grunnfag i psykologi  
•    1982: Statens fysioterapiskole, Bergen  
•    1983: Registrert fysioterapeut    
•    1991: UiB, Det medisinske fakultet, Institutt for sykepleievitenskap: Hovedfag i sykepleievitenskap   
•    2001: UiB, Det psykologiske fakultet: Doctor of Philosophiae (dr. philos)  


  
Arbeidserfaring  
•    1982-87: Klinisk praksis i Norge ved sykehus (ortopedi, obstetrikk og reumatologi), ved sykehjem (geriatri), en institusjon for multi-handikappede barn og voksne, og på Taiwan; en institusjon for fysisk handikappede barn.  
•    1991-94: Amanuensis, Hovedfag i fysioterapi ved UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin (IGS) 
•    1994-98: Stipendiat ved UiB, IGS, Seksjon for fysioterapivitenskap      
•    1998-2001: Førstelektor i helsevitenskap ved UiB, IGS, Seksjon for fysioterapivitenskap    
•    2002 – 2011: Førsteamanuensis i helsevitenskap ved UiB, IGS   
•    2012 – dd: Professor i helsevitenskap ved UiB, IGS  
•    2011–2013: 010811 – 310713 Professor ved Universitetet i Tromsø, Fakultet for helse og sosialfag, 20% stilling.   
•    2015-2021: 010815 – 310321: Professor ved Molde vitenskapelige høgskole, Avdeling for helse og sosialfag, 10 % stilling.  
    
Undervisningsansvar, undervisning og veiledning (UiB)  
•    1998-2008: Leder av fellesgruppen med ansvar første og felles del av Masterprogram i helsevitenskap (forskningsmetode og etikk, vitenskapsteori og sentrale helsevitenskapelige tema) 
•    2008 - 2013: Leder av Programutvalget for Masterprogram i helsevitenskap og Klinisk master i manuell terapi for fysioterapeuter   
•    2013 – 2018: Leder av Undervisningsgruppe for masterutdanning i fysioterapi   
•    2003/2007-8: Visestyrer for undervisning, IGS, UiB (010703 to 311203, 010107 to 310708)  
•    Leder av styringsgruppen for utvikling av nytt masterprogram i helse og samfunn, 010816 to 301619, IGS, UiB.  
•    Leder av Undervisningsgruppen for master i helsevitenskap, 010119 to 311219.   
•    1991-dd: Undervisning og veiledning av masterstudenter  
•    2002-dd: Undervisning og veiledning av PhD-studenter  
  
Vitenskapelig aktivitet:  
•    Veiledning av 51 masterstudenter mht deres masteroppgaver   
•    Hovedveileder for 5 PhD-studenter som har fullført sine doktorgrader, og for 1 som er underveis. Medveileder for 10 PhD-kandidater som har fullført sine grader, og for 1 som er underveis. 
•    Medlem av komité for bedømmelse av 9 doktorgradsarbeider og 1 licentiatarbeid; i 3 som leder (Universitet i Bergen), opponent i 5 (Universitet i Tromsø (1), Universitet i Oslo (2), Universitet i Götenborg (1), Vreije Universitet, Amsterdam (1)), and ekstern ekspert in 1 (University of Jüveskylä, Finland).    
•    Referee i: Qualitative Health Research, Physiotherapy Theory & Practice, International Journal on Qualitative Studies on Health and Wellbeing, Clinical Obesity, Family Medicine, Fysioterapeuten og flere.   
•    Medlem av programkomitéen for:   
Nordisk symposium: Bevegelseskvalitet, kunst og helse (Nordic Symposium: Movement, Art and Health), Bergen University College, 26.-28.mai 1998, The 29th International Human Science  
Research Conference (IHSRC), Molde University College, in cooperation with University of  
Bergen and Norwegian Teachers’ Academy, June 16-20th 2009, and IHSRC 2019, Molde University College, June 24th – 28th.