Hjem
 • E-postmagda.dumitru@uib.no
 • Telefon+47 55 58 62 19
 • Besøksadresse
  Jonas Lies vei 91
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Magda L. Dumitru undersøker hjernekoherens som er relevant for språk, visuell og auditiv persepsjon, hukommelse og (virtuell) avstandsestimering. Hun har utviklet ‘avstandsindeksen’ (the distance index) som en biomarkør for den mannlige og kvinnelige hjerneprototypen innen psykopatologi, og undersøker for tiden potensialet til indeksen for å avsløre det (epi)genetiske grunnlaget for kreativitet ved både helse og psykiske lidelser.

"Hver dag registrerer sansene våre en imponerende mengde informasjon, som genererer skjevheter for mer effektiv prosessering. For eksempel dekoder vi språk bedre med høyre øre. Dette er kjent som "høyre ørefordel" (right ear advantage REA), og teamet vårt har funnet ut måter å øke REA og forbedre oppfatningen av raske visuelle stimuli. Vi har også vist at ved å endre ordet 'AND' med 'ELLER' klarer folk å kode flere minneepisoder i stedet for én. Hyppigere chunking og re-kombinering av informasjon er et kjennetegn på kreativitet. Teamet vårt utforsker forskjeller i hjernestruktur hos kreative individer. Vi har funnet ut at venstre og høyre hjernehalvdel er mer sammenhengende hos kvinner enn hos menn, både når det gjelder helse og psykiske lidelser. En ny forskningsretning er fremveksten av kreativitet hos pasienter med Parkinson, som plutselig får "gnisten" til å produsere kunst."

Min forskning på ETT minutt: https://vimeo.com/740356936

IGSIN 913 Integrated Neuroscience, module "The Neuroscience of Memory"

MAPSYK 319B Cognitive Neuroscience, emneansvarlig

MAPSYK 360 Master's Thesis in Psychology, supervisor

MAPSYK 319A/PROPSY 303 Biological Psychology, module "Emotions" I and II

PROPSY 304 Cognitive Neuroscience, modules "Perception", "Memory", "Attention and Cognitive Control"

PSYK 122 Practical Research Methods

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Male and Female Brain Coherence Models of Cognitive Performance andPsychopathology. bioRxiv.
 • Vis forfatter(e) (2021). Thought extramission: The eyes project conceptual maps at close distance. bioRxiv.
 • Vis forfatter(e) (2021). Combined fMRI region- and network-analysis reveal new insights of top-down modulation of bottom-up processes in auditory laterality. Frontiers in Behavioral Neuroscience. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2018). Logical connectives modulate attention to simulations evoked by the constituents they link together. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gestalt-like representations hijack chunk-and-pass processing. Behavioral and Brain Sciences.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gestalt reasoning with conjunctions and disjunctions. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2015). Similarity judgments of same-category object representations: Effects of physical size, manipulability, and word frequency. Visual Cognition. 855-859.
 • Vis forfatter(e) (2015). Coherence across consciousness levels: Symmetric visual displays spare working memory resources. Consciousness and Cognition. 139-149.
 • Vis forfatter(e) (2014). Or cues knowledge of alternatives: Evidence from priming. Scandinavian Journal of Psychology. 97-101.
 • Vis forfatter(e) (2014). Moving stimuli guide retrieval and (in) validation of coordination simulations. Cognitive Processing. 397-403.
 • Vis forfatter(e) (2014). Effects of word-evoked object size on covert numerosity estimations. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2013). Language-guided visual processing affects reasoning: The role of referential and spatial anchoring. Consciousness and Cognition. 562-571.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Affect as well as object properties impact measurement estimations.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). The cerebellum works across task-positive and task-negative networks.
 • Vis forfatter(e) (2018). Covertly-induced emotional states modulate task performance.
 • Vis forfatter(e) (2017). Groundless altruism: Why it makes sense to risk one’s life for other people’s money.
 • Vis forfatter(e) (2017). An affective account of distance estimation biases. .
 • Vis forfatter(e) (2017). Action-based language Gestalts in working memory.
 • Vis forfatter(e) (2016). In the eye of the beholder: Affect as well as object properties impact measurement estimations.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gestalt Reasoning: Perceptual compatibility effects evoked by coordination descriptions.
 • Vis forfatter(e) (2015). Similarity judgments of same-category object representations: Effects of physical size, manipulability, and word frequency.
 • Vis forfatter(e) (2010). Eye- movement patterns for logical connectives.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2016). Multisensory Integration: Brain, Body, and World. Frontiers in Psychology.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2022). Brain Coherence Predicts Cognitive Performance and Neuropathology: Computing the Distance Index.
 • Vis forfatter(e) (2022). Amygdala Symmetry Predicts Distresful Auditory Verbal Hallucinations in Schizophrenia Patients.
 • Vis forfatter(e) (2021). Neurophysiology of Attention Lateralization Following Brief Meditation Training.
 • Vis forfatter(e) (2021). Meditation and Gender Affect the Attentional Blink: An ERP and Bayesian Learning Analysis.
 • Vis forfatter(e) (2018). Cortico-cerebellar pathways for understanding language coordination.
 • Vis forfatter(e) (2017). Laterality patterns for Gestalts of language. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Speed of color recognition depends on Gestalt representations of cause, consequence, condition, and concession.
 • Vis forfatter(e) (2016). Shared ambiguity resolution strategies promote mutual fitness of language and perceptual systems.
 • Vis forfatter(e) (2016). Gestalt Reasoning Promotes Extension Errors.
 • Vis forfatter(e) (2011). Verb-induced simulations affect sampling patterns in choice contexts.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 1. Dumitru, M. L., Johnsen, E., Craven, A. R., Kroken, R. A., Løberg, E. M., Brunvoll-Sandøy, L., Lilleskare, L., & Hugdahl, K. Structural coherence of amygdala nuclei underlies distressful verbal hallucinations in schizophrenia. (submitted).
 2. Dumitru, M. L., Korbmacher, M., & Bartsch, H. Male and Female Brain Coherence Models of Cognitive Performance andPsychopathology. (2022). bioRxiv doi.org/10.1101/2022.09.28.509939e
 3. Kazimierczak, K., Craven, A. R., Ersland, L., Specht, K., Dumitru, M. L., Sandoy, L. B., & Hugdahl, K. (2022). Combined fMRI Region- and Network-Analysis Reveal New Insights of Top-Down Modulation of Bottom-Up Processes in Auditory Laterality. Frontiers in Behavioral Neuroscience
 4. Dumitru, M. L., & Joergensen, G. H. Thought extramission: The eyes project conceptual maps at close distance. (2021). bioRxiv doi.org/10.1101/2021.08.18.456814
 5. Dumitru, M. L., & Pasqualotto, A. (2018). Helmets improve estimations of depth and visual angle to safe targets. Attention, Perception, & Psychophysics, 80(8), 1879-1884. DOI: 10.3758/s13414-018-1605-9
 6. Dumitru, M. L., & Joergensen, G. H. (2018). Logical connectives modulate attention to simulations evoked by the constituents they link together. Frontiers in Psychology, 08/2018; 6. DOI: 10.3389/fpsyg.2018.01358
 7. Dumitru, M. L.(2016). Gestalt-like representations hijack chunk-and-pass processing. Behavioral and Brain Sciences. DOI: 10.1017/S0140525X15000758
 8. Dumitru, M. L., & Joergensen, G.H. (2016). Gestalt reasoning with conjunctions and disjunctions. PLoS ONE 11(3): e0151774. DOI: 10.1371/journal.pone.0151774
 9. Pasqualotto, A., Dumitru, M. L., & Myachykov, A. (2016). Editorial: Multisensory Integration: Brain, Body, and World. Frontiers in Psychology, 6:2046. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.02046
 10. Dumitru, M. L.(2015). Coherence across consciousness levels: Symmetric visual displays spare working memory resources. Consciousness and Cognition, 38, 139-149. DOI: 10.1016//j.concog.2015.10.007
 11. Dumitru, M. L., & Joergensen, G. H. (2015). Similarity judgments of same-category object representations: Effects of physical size, manipulability, and word frequency. Visual Cognition, 23 (7), 855-859. DOI: 10.1080/13506285.2015.1093242 
 12. Dumitru, M. L., & Joergensen, G. H. (2015). Effects of word-evoked object size on covert numerosity estimations. Frontiers in Psychology, 08/2015; 6. DOI: 10.3389/fpsyg.2015.00876
 13. Dumitru, M. L.(2014). Moving stimuli guide retrieval and (in) validation of coordination simulations. Cognitive Processing. 15 (3), 397-403. DOI: 10.1007/s10339-014- 0604-6
 14. Dumitru, M. L., & Taylor, A. J. (2014). Or cues knowledge of alternatives: Evidence from priming. Scandinavian Journal of Psychology. 55 (2), 97-101. DOI: 10.1111/sjop.12100
 15. Dumitru, M. L., Joergensen, G. H., Cruickshank, A. G., & Altmann, G. T. M. (2013). Language-guided visual processing affects reasoning: The role of referential and spatial anchoring. Consciousness and Cognition, 22 (2), 562-571. DOI: 10.1016/j.concog.2013.03.008

REK 60825 Hvordan hjernenettverk interagerer - betydning for forstaelse av horselshallusinasjoner 

REK 60748 Hjernelateralisering av oppmerksomhetskontroll etter kort meditasjonstrening

REK 60932 Hjernemekanismer for oppmerksomhetskontroll til auditive og visuelle stimuli

NSD 395393 Impact of Prediction Error on Social Appraisal

Forskergrupper