Hjem
 • E-postMagnus.Iversen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 40 63+47 464 56 631
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  640
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Fagansvarlig for MEVI102: Mediepublikum, våren 2015. 

Vitenskapelig artikkel
 • 2018. Mistillit til den andre siden : ideologisk selektiv eksponering og tillit til røde og blå medier . Norsk Medietidsskrift. 1 sider.
 • 2016. When politicians go native: The consequences of political native advertising for citizens’ trust in news. Journalism - Theory, Practice & Criticism. 961-978.
 • 2016. Utspørrerne. Journalistisk strategi og forskjellsbehandling i stortingsvalget 2013. Norsk Medietidsskrift. 1-25.
 • 2016. Habermas og strategisk kommunikasjon: Et løsningsorientert blikk på Habermas’ språksyn og dets konsekvenser for retorikk. Rhetorica Scandinavica. 94-111.
Vitenskapelig foredrag
 • 2016. When Politicians Go Native: Consequences of Political Native Advertising for Citizens’ Trust in Political News.
 • 2016. Victims of the Mainstream Media? Right Wing Populism and Political Debate in Norway.
 • 2015. From technocrat to street-smart? Reshaping the ethos of a prime minister through a political advertisement.
 • 2015. Encoding/Decoding in rhetoric studies.
 • 2015. Consequences of Native Advertising for Citizens’ Trust in Political News.
 • 2015. Computer supported deliberation and argumentation online. Proposing a system for online argumentation.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2014. Vill, visuell valgkamp. Bergens Tidende. 46-47.
 • 2013. Argumenter for og mot politisk reklame på fjernsyn, og funn fra faktiske filmer. Norsk Medietidsskrift. 169-179.
Kronikk
 • 2016. Forkledd festtale. Bergens Tidende.
 • 2014. Medienes trusselteater. Bergens Tidende. 1 sider.
 • 2013. Må avisen ha en mening? Bergens Tidende. 1 sider.
 • 2012. De litt forbudte filmene. Bergens Tidende. 26.
Doktorgradsavhandling
 • 2018. Political advertising as a resource for citizenship. The reception of audiovisual rhetoric.
Intervju
 • 2019. Oppdrag: granskning.
 • 2014. Kulturministeren vurderer å fjerne forbud mot politisk TV-reklame.
 • 2014. Kommentar: Jonas Gahr Støres retorikk.
 • 2014. Alt skal bli "robust".
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2017. Employing film form and style in the argumentative analysis of political advertising. 22 sider.
 • 2017. Audience Response to Mediated Authenticity Appeals. 26 sider.
 • 2016. The Future of Interpretative Journalism. 18 sider.
 • 2016. Breaking the Ban: The Use of Televised Political Advertising in Norway. 9 sider.
Faglig kapittel
 • 2015. Employing a rhetorical approach to the practice of audience research on political communication. 157-168. I:
  • 2015. Journalism, Representation and the Public Sphere. edition lumière.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Her kan du lese min masteroppgave - "Overtramp eller valgkamp?", som handler om politisk fjernsynsreklame i Norge.

Her er en kronikk jeg hadde på trykk i Bergens Tidende, som tar utgangspunkt i masteroppgaven.

Her kan du finne bloggen "Politisk-PR", som ser på direktekommunikasjon mellom politiske partier og velgere. Den hører til hos Vox Publica.

 

Du får aller lettest tak i meg på mobiltelefon: +47 46456631.

Mitt doktorgradsprosjekt, som handler om politisk reklamefilm.

Prosjektet for studier av retorikk og resepsjon. Les mer her.

NRK-prosjektet, i regi av Measuring Online News Content. Les mer på deres hjemmeside. 

Twitter