Hjem
Magnus Nohrs bilde
 • E-postMagnus.Nohr@uib.no
 • Besøksadresse
  Christies gate 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Engagement in Learning in the Massive Open Online Course: Implications for Epistemic Practices and Development of Transformative Digital Agency with Pre- and In-Service Teachers in Norway. Культурно-историческая психология. 71-82.
 • Vis forfatter(e) 2019. Videos as teaching and learning resources for developing pre- and in-service teachers’ professional digital competence in the ICTMOOC. CEUR Workshop Proceedings. 128-133.
 • Vis forfatter(e) 2019. Use of videos in the Information and Communication Technology Massive Open Online Course: Insights for learning and development of transformative digital agency with pre- and in-service teachers in Norway. Policy Futures in Education. 497-516.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Suksesskriterier for nettbasert undervisning.
 • Vis forfatter(e) 2020. Suksesskriterier Nettbasert undervisning.
 • Vis forfatter(e) 2020. Slik kan du hurtig legge om fra campusbasert til online undervisning.
 • Vis forfatter(e) 2020. Slik kan du hurtig legge om fra campusbasert til online undervisning!
 • Vis forfatter(e) 2020. Slik kan du hurtig legge om fra campusbasert til online undervisning.
 • Vis forfatter(e) 2020. Samarbeidslæring i nettbaserte undervisning.
 • Vis forfatter(e) 2020. Nye digitale undervisningsformer.
 • Vis forfatter(e) 2020. Muligheter med digital undervisning.
 • Vis forfatter(e) 2020. Læring på digitale flater (er dysleksivennlig og elev-vennlig).
 • Vis forfatter(e) 2020. Kom i gang med nettbasert undervining.
 • Vis forfatter(e) 2020. En digital skole inn i fagfornyelsen.
 • Vis forfatter(e) 2020. Elevaktiv undervisning i digitale klasserom.
 • Vis forfatter(e) 2020. Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) 2020. Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) 2020. Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) 2020. Aktive elever lærer best! .
 • Vis forfatter(e) 2020. Aktive elever lærer best!
 • Vis forfatter(e) 2020. Aktive elever lærer best!
 • Vis forfatter(e) 2020. Aktive elever lærer best!
 • Vis forfatter(e) 2019. Pedagogisk bruk av IKT - Fagfornyelsen .
 • Vis forfatter(e) 2019. Min digitale sekretær .
 • Vis forfatter(e) 2019. Hvordan engasjere og involvere kursdeltakere i undervisningen med digitale verktøy.
 • Vis forfatter(e) 2019. Hvordan engasjere og involvere elevene i undervisningen med digitale verktøy? .
 • Vis forfatter(e) 2019. Hvordan engasjere og involvere elevene i undervisningen med digitale verktøy?
 • Vis forfatter(e) 2019. Hvordan engasjere og involvere elevene i undervisningen med digitale verktøy?
 • Vis forfatter(e) 2019. Hvordan engasjere og involvere elevene i undervisningen med digitale verktøy?
 • Vis forfatter(e) 2019. Hvordan engasjere elever?
 • Vis forfatter(e) 2019. Her er suksesskriteriene fra Norges største MOOC med tanke på studentgjennomføring.
 • Vis forfatter(e) 2019. Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) 2019. Dysleksivennlig kommune og elektroniske læremidler.
 • Vis forfatter(e) 2019. Digital kompetanseheving- bruk av verktøy.
 • Vis forfatter(e) 2019. Bruk av Office 365 i undervisning.
 • Vis forfatter(e) 2019. Aktive studenter lærer best! Hvordan digitale verktøy bidrar til studentmedvirkning.
 • Vis forfatter(e) 2019. Aktive kursdeltakere lærer best! Bruk av studentresponssystemer i klasserommet.
 • Vis forfatter(e) 2019. Aktive elever lærer best! – Hvordan kan digital studieteknikk minimalisere lærevansker? .
 • Vis forfatter(e) 2019. Aktive elever lærer best! – Bruk av Office 365 for å fremme elevaktiv læring. .
 • Vis forfatter(e) 2019. Aktive elever lærer best! Bruk av Office 365 i undervisningen .
 • Vis forfatter(e) 2019. Aktive elever lærer best! Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) 2019. Aktive elever lærer best! .
 • Vis forfatter(e) 2019. Aktive elever lærer best!
 • Vis forfatter(e) 2019. Aktive elever lærer best!
 • Vis forfatter(e) 2019. Aktive elever lærer best!
 • Vis forfatter(e) 2019. Aktive elever lærer best!
 • Vis forfatter(e) 2019. Aktive elever lærer best!
 • Vis forfatter(e) 2018. «Magnus Nohr will MOOC you» .
 • Vis forfatter(e) 2018. elevaktiv læring med digitale hjelpemidler - Vi flytter fokus fra lærerens undervisning til elevens læring.
 • Vis forfatter(e) 2018. Vellykket kompetanseheving med MOOC.
 • Vis forfatter(e) 2018. Hvordan engasjere og involvere elevene i undervisningen med digitale verktøy.
 • Vis forfatter(e) 2018. Flipped Onenote.
 • Vis forfatter(e) 2018. Elevaktiv læring med digitale verktøy.
 • Vis forfatter(e) 2018. Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) 2018. Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) 2018. Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) 2018. Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) 2018. Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) 2018. Eksemplarisk bruk av PowerPoint.
 • Vis forfatter(e) 2018. Digital studieteknikk!
 • Vis forfatter(e) 2018. Digital studieteknikk og elevaktiv læring med digitale verktøy.
 • Vis forfatter(e) 2018. Canvas – Fantastisk verktøy for formativ vurdering (Speed geeking.).
 • Vis forfatter(e) 2017. Onenote.
 • Vis forfatter(e) 2017. Office 365 og Onenote.
 • Vis forfatter(e) 2017. Microsoft OneNote.
 • Vis forfatter(e) 2017. Læring i en digital tid: Studentaktivitet, tilbakemelding og vurdering.
 • Vis forfatter(e) 2017. Hva er god nettbasert undervisning?
 • Vis forfatter(e) 2017. Hva er god nettbasert undervisning?
 • Vis forfatter(e) 2017. Hva er god nettbasert undervisning?
 • Vis forfatter(e) 2017. Flipped classroom - noe for finansnæringen?
 • Vis forfatter(e) 2017. Flipped classroom - noe for finansnæringen.
 • Vis forfatter(e) 2017. Digital studieteknikk – MOOC opplæring.
 • Vis forfatter(e) 2017. Digital studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) 2017. Digital studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) 2017. Digital studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) 2017. Bruk av ikt i undervisning, vurdering og læring.
 • Vis forfatter(e) 2016. «Flipped Classroom» – Videobasert undervisning.
 • Vis forfatter(e) 2016. Pedagogisk bruk av digitale vegstøy - Erfaringer og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) 2016. Kickoff for prosjektgruppa for digital opplæring i Blackboard ved NTNU.
 • Vis forfatter(e) 2016. Hvordan engasjere og involvere elevene i undervisningen med digitale verktøy?
 • Vis forfatter(e) 2016. Digital studieteknikk og tilpasset undervisning.
 • Vis forfatter(e) 2016. Digital studieteknikk med omvendt undervisning.
 • Vis forfatter(e) 2016. Digital studieteknikk for elever med lese- og skrivevansker.
 • Vis forfatter(e) 2016. Digital Studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) 2016. Digital Studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) 2016. Bruk av office 365 i undervisning.
 • Vis forfatter(e) 2015. Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs?
 • Vis forfatter(e) 2015. Hvilke IKT-verktøy fungerer spesielt bra i undervisning og læring, og hvordan bruke dem på en best mulig måte?
 • Vis forfatter(e) 2015. Flipped clasroom i praksis.
 • Vis forfatter(e) 2015. Er det på tide å prøve ut en MOOC?
 • Vis forfatter(e) 2015. Er det på tide å prøve ut en MOOC?
 • Vis forfatter(e) 2015. Digital studieteknikk / Videobasert studieteknikk.  Suksesskriterier for bruk av Flipped Classroom.
 • Vis forfatter(e) 2015. Digital studieteknikk.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Stemmestyrt skriving.
 • Vis forfatter(e) 2018. Translator.
 • Vis forfatter(e) 2018. Digital studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) 2018. Babel Fish.
 • Vis forfatter(e) 2017. Digital studieteknikk for elever med lese og skrivevansker.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Kan nettkurs erstatte undervisning i sanntid? Hvilke vurderinger er i så fall viktige å ta?/Er MOOC død, lenge leve MOOC! Hvilken vei går nettundervisningen etter covid-19?
 • Vis forfatter(e) 2020. Læring i IKTPED MOOC: Implikasjoner for epistemiske praksiser og utvikling av læreres digitale handlingsrom.
 • Vis forfatter(e) 2020. Læring i IKTPED MOOC: Implikasjoner for epistemiske praksiser og utvikling av digitalt handlingsrom hos lærere og lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold .
 • Vis forfatter(e) 2019. Videos as teaching and learning resources for developing pre- and in-service teachers’ professional digital competence in the ICTMOOC.
 • Vis forfatter(e) 2019. Use of videos in ICTMOOC for teacher education and professional development in 21st century.
 • Vis forfatter(e) 2019. Use of videos in ICTMOOC for teacher education and professional development in 21st century .
 • Vis forfatter(e) 2019. Aktive studenter lærer best! .
 • Vis forfatter(e) 2019. Aktive elever lærer best! Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler .
 • Vis forfatter(e) 2018. We will, we will MOOC you!
 • Vis forfatter(e) 2018. Gode eksempler på bruk av Canvas.
 • Vis forfatter(e) 2018. God bruk av Video og Canvas.
 • Vis forfatter(e) 2017. Hvordan digitale verktøy kan minimere eller eliminere dysleksi.
 • Vis forfatter(e) 2017. Erfaringer fra Norges eldste bruker av Canvas.
 • Vis forfatter(e) 2017. Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) 2017. Digital studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) 2017. Aktiv læring.
 • Vis forfatter(e) 2016. Video for læring.
 • Vis forfatter(e) 2016. Pedagogisk bruk av digitale verktøy - Erfaringer og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) 2016. Omvendt undervisning – hvorfor? Erfaringer og forskning.
 • Vis forfatter(e) 2016. Inkludering av som MOOC-er som innovativ videreutdanning i lærerutdanningene?
 • Vis forfatter(e) 2016. Digital studieteknikkn - Hvordan bidra til at elevene får utbytte av Flipped Classroom?
 • Vis forfatter(e) 2016. Digital studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) 2016. Digital Studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) 2015. Studenter vil ha video! Erfaringer med videobasert undervisning i MOOC og Flipped Classroom.
 • Vis forfatter(e) 2015. Flipped Classroom - Videobasert undervisning og studieteknikk.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2014. Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs?
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2020. Tester og testtilbakemeldinger som direkte bidragsytere til dypere læring blant studenter.
 • Vis forfatter(e) 2020. Helleland fascineres av ekspress-digitalisering: – Norge er en spennende prøvekanin.
 • Vis forfatter(e) 2019. Tar tid å snu til digitalt.
 • Vis forfatter(e) 2019. Digitale verktøy er dyslektikernes beste venner.
 • Vis forfatter(e) 2019. Aha-opplevingar" for ikt-pedagogar.
 • Vis forfatter(e) 2018. Deler gjerne med glede.
 • Vis forfatter(e) 2016. Heving av digital kompetanse i skolen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2014. Digital kompetanse i norskfaget på barnetrinnet. 24 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2017. Fleksibilitet i utdanningen – utprøving av nettbasert peer review i et tverrfaglig prosjekt ved avdeling for lærerutdanning.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) 2017. Technology Outdoors online course (MOOC).
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) 2016. Punktum for tastaturet. Morgenbladet.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.