Hjem
Magnus Nohrs bilde

Magnus Nohr

Universitetslektor, 20%
 • E-postMagnus.Nohr@uib.no
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Assessment as Learning: Use of Reflection Videos in the Massive Open Online Course to Enhance Learning and Digital Identity Among Pre- and In-Service Teachers in Norway. Forum Oświatowe. 31-52.
 • Vis forfatter(e) (2020). Engagement in Learning in the Massive Open Online Course: Implications for Epistemic Practices and Development of Transformative Digital Agency with Pre- and In-Service Teachers in Norway. Культурно-историческая психология. 71-82.
 • Vis forfatter(e) (2019). Videos as teaching and learning resources for developing pre- and in-service teachers’ professional digital competence in the ICTMOOC. CEUR Workshop Proceedings. 128-133.
 • Vis forfatter(e) (2019). Use of videos in the Information and Communication Technology Massive Open Online Course: Insights for learning and development of transformative digital agency with pre- and in-service teachers in Norway. Policy Futures in Education. 497-516.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Universell utforming i praksis .
 • Vis forfatter(e) (2022). Universell utforming av digitale læremidler – hva mangler UiB?
 • Vis forfatter(e) (2022). Universell utforming i praksis .
 • Vis forfatter(e) (2022). Teksting av undervisningsvideoer .
 • Vis forfatter(e) (2022). Teknologistøttet læring .
 • Vis forfatter(e) (2022). Råd og erfaringer med studentaktiv nettbasert undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2022). Office 365 - Det digitale klasserommet.
 • Vis forfatter(e) (2022). MOOC in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvordan engasjere og involvere elevene i undervisningen med digitale verktøy?
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvordan engasjere og involvere elevene i undervisningen med digitale verktøy?
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvordan engasjere og involvere elevene i undervisningen med digitale verktøy ?
 • Vis forfatter(e) (2022). HiØ MOOC Modellen - MOOC/nettbasert undervisning .
 • Vis forfatter(e) (2022). Førstelektor søknad - Magnus Nohr .
 • Vis forfatter(e) (2022). En taksonomi for Videobasert undervisning - Et felles rammeverk for å organisere og kvalifisere undervisningsvideoer .
 • Vis forfatter(e) (2021). Universell utforming i praksis .
 • Vis forfatter(e) (2021). The HIOF MOOC Model for creating online Courses'.
 • Vis forfatter(e) (2021). Teknologistøttet læring.
 • Vis forfatter(e) (2021). Teknologistøttet læring.
 • Vis forfatter(e) (2021). Suksesskriterier for video-/nettbasertundervisning .
 • Vis forfatter(e) (2021). Suksesskriterier for MOOC/nettbasert undervisning .
 • Vis forfatter(e) (2021). Suksessfaktorer Nettbasert undervisning-Hvilke muligheter ga koronaen oss?
 • Vis forfatter(e) (2021). Suksessfaktorer Nettbasert undervisning- Hvilke muligheter ga koronaen oss?
 • Vis forfatter(e) (2021). Success criteria for MOOC / online teaching .
 • Vis forfatter(e) (2021). Orakeltimen: Still spørsmål til Magnus Nohr om IKT og læring.
 • Vis forfatter(e) (2021). Office 365 med vekt på OneNote og Teams – del 1.
 • Vis forfatter(e) (2021). Office 365 med vekt på OneNote og Teams .
 • Vis forfatter(e) (2021). Nettbasert undervisning/Digital undervisning .
 • Vis forfatter(e) (2021). IKT for lærere.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvordan lykkes med digital undervisning? Eg e-lærer maritim.
 • Vis forfatter(e) (2021). Elevaktiv undervisning i digitale klasserom.
 • Vis forfatter(e) (2021). Diktering og videoveiledning.
 • Vis forfatter(e) (2021). Digital veiledning - Hvordan øke kvaliteten samtidig som du effektiviserer den .
 • Vis forfatter(e) (2021). Digital studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) (2021). Digital pedagogikk; fordeler, ulemper, utfordringer og muligheter.
 • Vis forfatter(e) (2021). Digital Undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2021). Digital Samarbeidslæring med vekt på M365 og Teams.
 • Vis forfatter(e) (2021). Digital Pedagogikk.
 • Vis forfatter(e) (2021). Bruk av video i veiledning, vurdering og undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2020). Suksesskriterier for nettbasert undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2020). Suksesskriterier Nettbasert undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2020). Slik kan du hurtig legge om fra campusbasert til online undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2020). Slik kan du hurtig legge om fra campusbasert til online undervisning!
 • Vis forfatter(e) (2020). Slik kan du hurtig legge om fra campusbasert til online undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2020). Samarbeidslæring i nettbaserte undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2020). Nye digitale undervisningsformer.
 • Vis forfatter(e) (2020). Muligheter med digital undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2020). Læring på digitale flater (er dysleksivennlig og elev-vennlig).
 • Vis forfatter(e) (2020). Kom i gang med nettbasert undervining.
 • Vis forfatter(e) (2020). En digital skole inn i fagfornyelsen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Elevaktiv undervisning i digitale klasserom.
 • Vis forfatter(e) (2020). Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) (2020). Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) (2020). Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) (2020). Aktive elever lærer best! .
 • Vis forfatter(e) (2020). Aktive elever lærer best!
 • Vis forfatter(e) (2020). Aktive elever lærer best!
 • Vis forfatter(e) (2020). Aktive elever lærer best!
 • Vis forfatter(e) (2019). Pedagogisk bruk av IKT - Fagfornyelsen .
 • Vis forfatter(e) (2019). Min digitale sekretær .
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvordan engasjere og involvere kursdeltakere i undervisningen med digitale verktøy.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvordan engasjere og involvere elevene i undervisningen med digitale verktøy? .
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvordan engasjere og involvere elevene i undervisningen med digitale verktøy?
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvordan engasjere og involvere elevene i undervisningen med digitale verktøy?
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvordan engasjere og involvere elevene i undervisningen med digitale verktøy?
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvordan engasjere elever?
 • Vis forfatter(e) (2019). Her er suksesskriteriene fra Norges største MOOC med tanke på studentgjennomføring.
 • Vis forfatter(e) (2019). Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) (2019). Dysleksivennlig kommune og elektroniske læremidler.
 • Vis forfatter(e) (2019). Digital kompetanseheving- bruk av verktøy.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bruk av Office 365 i undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2019). Aktive studenter lærer best! Hvordan digitale verktøy bidrar til studentmedvirkning.
 • Vis forfatter(e) (2019). Aktive kursdeltakere lærer best! Bruk av studentresponssystemer i klasserommet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Aktive elever lærer best! – Hvordan kan digital studieteknikk minimalisere lærevansker? .
 • Vis forfatter(e) (2019). Aktive elever lærer best! – Bruk av Office 365 for å fremme elevaktiv læring. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Aktive elever lærer best! Bruk av Office 365 i undervisningen .
 • Vis forfatter(e) (2019). Aktive elever lærer best! Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) (2019). Aktive elever lærer best! .
 • Vis forfatter(e) (2019). Aktive elever lærer best!
 • Vis forfatter(e) (2019). Aktive elever lærer best!
 • Vis forfatter(e) (2019). Aktive elever lærer best!
 • Vis forfatter(e) (2019). Aktive elever lærer best!
 • Vis forfatter(e) (2019). Aktive elever lærer best!
 • Vis forfatter(e) (2018). «Magnus Nohr will MOOC you» .
 • Vis forfatter(e) (2018). elevaktiv læring med digitale hjelpemidler - Vi flytter fokus fra lærerens undervisning til elevens læring.
 • Vis forfatter(e) (2018). Vellykket kompetanseheving med MOOC.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvordan engasjere og involvere elevene i undervisningen med digitale verktøy.
 • Vis forfatter(e) (2018). Flipped Onenote.
 • Vis forfatter(e) (2018). Elevaktiv læring med digitale verktøy.
 • Vis forfatter(e) (2018). Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) (2018). Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) (2018). Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) (2018). Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) (2018). Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) (2018). Eksemplarisk bruk av PowerPoint.
 • Vis forfatter(e) (2018). Digital studieteknikk!
 • Vis forfatter(e) (2018). Digital studieteknikk og elevaktiv læring med digitale verktøy.
 • Vis forfatter(e) (2018). Canvas – Fantastisk verktøy for formativ vurdering (Speed geeking.).
 • Vis forfatter(e) (2017). Onenote.
 • Vis forfatter(e) (2017). Office 365 og Onenote.
 • Vis forfatter(e) (2017). Microsoft OneNote.
 • Vis forfatter(e) (2017). Læring i en digital tid: Studentaktivitet, tilbakemelding og vurdering.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva er god nettbasert undervisning?
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva er god nettbasert undervisning?
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva er god nettbasert undervisning?
 • Vis forfatter(e) (2017). Flipped classroom - noe for finansnæringen?
 • Vis forfatter(e) (2017). Flipped classroom - noe for finansnæringen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Digital studieteknikk – MOOC opplæring.
 • Vis forfatter(e) (2017). Digital studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) (2017). Digital studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) (2017). Digital studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bruk av ikt i undervisning, vurdering og læring.
 • Vis forfatter(e) (2016). «Flipped Classroom» – Videobasert undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2016). Pedagogisk bruk av digitale vegstøy - Erfaringer og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kickoff for prosjektgruppa for digital opplæring i Blackboard ved NTNU.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan engasjere og involvere elevene i undervisningen med digitale verktøy?
 • Vis forfatter(e) (2016). Digital studieteknikk og tilpasset undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2016). Digital studieteknikk med omvendt undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2016). Digital studieteknikk for elever med lese- og skrivevansker.
 • Vis forfatter(e) (2016). Digital Studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) (2016). Digital Studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) (2016). Bruk av office 365 i undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs?
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvilke IKT-verktøy fungerer spesielt bra i undervisning og læring, og hvordan bruke dem på en best mulig måte?
 • Vis forfatter(e) (2015). Flipped clasroom i praksis.
 • Vis forfatter(e) (2015). Er det på tide å prøve ut en MOOC?
 • Vis forfatter(e) (2015). Er det på tide å prøve ut en MOOC?
 • Vis forfatter(e) (2015). Digital studieteknikk / Videobasert studieteknikk.  Suksesskriterier for bruk av Flipped Classroom.
 • Vis forfatter(e) (2015). Digital studieteknikk.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Les og skriv Digitalt.
 • Vis forfatter(e) (2019). Stemmestyrt skriving.
 • Vis forfatter(e) (2018). Translator.
 • Vis forfatter(e) (2018). Digital studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) (2018). Babel Fish.
 • Vis forfatter(e) (2017). Digital studieteknikk for elever med lese og skrivevansker.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Assessment as Learning: Norwegian Teachers’ Engagement with Reflection Videos in MOOCs to Enhance Learning and Digital Identity Among Pre- and In-Service Teachers in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2023). A Taxonomy Of Video Genres - A framework for assisting teachers in making of learning videos?
 • Vis forfatter(e) (2023). A TAXONOMY OF VIDEO GENRES AS A SCAFFOLDING STRATEGY FOR VIDEO MAKING IN EDUCATION.
 • Vis forfatter(e) (2022). Refleksjonsvideo som vurderingsform.
 • Vis forfatter(e) (2022). MOOC-modellen fra Høgskolen i Østfold – et rammeverk for å skape god nettbasert undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2022). En taksonomi for Videobasert undervisning .
 • Vis forfatter(e) (2022). A Taxonomy of Video Genres for Use in Education.
 • Vis forfatter(e) (2021). VIDEOS IN THE ICTMOOC AS RESOURCES FOR LEARNING AND DEVELOPMENT OF TEACHER TRANSFORMATIVE DIGITAL AGENCY.
 • Vis forfatter(e) (2021). Norwegian Teachers’ Learning in the ICTPEDMOOC: Insights into epistemic practices and teacher digital agency.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kan nettkurs erstatte undervisning i sanntid? Hvilke vurderinger er i så fall viktige å ta?/Er MOOC død, lenge leve MOOC! Hvilken vei går nettundervisningen etter covid-19?
 • Vis forfatter(e) (2021). Inkludering i digital undervisning - hva finnes av verktøy og erfaringer? .
 • Vis forfatter(e) (2020). Læring i IKTPED MOOC: Implikasjoner for epistemiske praksiser og utvikling av læreres digitale handlingsrom.
 • Vis forfatter(e) (2020). Læring i IKTPED MOOC: Implikasjoner for epistemiske praksiser og utvikling av digitalt handlingsrom hos lærere og lærerstudenter ved Høgskolen i Østfold .
 • Vis forfatter(e) (2019). Videos as teaching and learning resources for developing pre- and in-service teachers’ professional digital competence in the ICTMOOC.
 • Vis forfatter(e) (2019). Use of videos in ICTMOOC for teacher education and professional development in 21st century.
 • Vis forfatter(e) (2019). Use of videos in ICTMOOC for teacher education and professional development in 21st century .
 • Vis forfatter(e) (2019). Aktive studenter lærer best! .
 • Vis forfatter(e) (2019). Aktive elever lærer best! Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler .
 • Vis forfatter(e) (2018). We will, we will MOOC you!
 • Vis forfatter(e) (2018). Gode eksempler på bruk av Canvas.
 • Vis forfatter(e) (2018). God bruk av Video og Canvas.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvordan digitale verktøy kan minimere eller eliminere dysleksi.
 • Vis forfatter(e) (2017). Erfaringer fra Norges eldste bruker av Canvas.
 • Vis forfatter(e) (2017). Elevaktiv læring med digitale hjelpemidler.
 • Vis forfatter(e) (2017). Digital studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) (2017). Aktiv læring.
 • Vis forfatter(e) (2016). Video for læring.
 • Vis forfatter(e) (2016). Pedagogisk bruk av digitale verktøy - Erfaringer og utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2016). Omvendt undervisning – hvorfor? Erfaringer og forskning.
 • Vis forfatter(e) (2016). Inkludering av som MOOC-er som innovativ videreutdanning i lærerutdanningene?
 • Vis forfatter(e) (2016). Digital studieteknikkn - Hvordan bidra til at elevene får utbytte av Flipped Classroom?
 • Vis forfatter(e) (2016). Digital studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) (2016). Digital Studieteknikk.
 • Vis forfatter(e) (2015). Studenter vil ha video! Erfaringer med videobasert undervisning i MOOC og Flipped Classroom.
 • Vis forfatter(e) (2015). Flipped Classroom - Videobasert undervisning og studieteknikk.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2014). Hvordan opplever studenter lærerens egenproduserte video som læringsressurs?
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). Hva fungerer om du strever med lesing? Ekko NRK P2.
 • Vis forfatter(e) (2022). Årets nettpedagog 2022 er Magnus Nohr.
 • Vis forfatter(e) (2022). Magnus er kåret til Årets nettpedagog 2022.
 • Vis forfatter(e) (2022). Lærerens vurderingskompetanse i møte med multimodale tekster-Intervju Professor Øystein Gilje UiO.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kruttsterk samling på Høgskolen i Østfold.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kruttsterk samling på Høgskolen i Østfold.
 • Vis forfatter(e) (2022). Intervju with Gilly Salmon about online education.
 • Vis forfatter(e) (2022). Dyslektiker fra Halden ble «Årets Nettpedagog».
 • Vis forfatter(e) (2022). Dyslektiker Magnus Nohr: – I utgangspunktet var jeg en skoletaper.
 • Vis forfatter(e) (2021). Teaching ICT.
 • Vis forfatter(e) (2021). Strategier for bedre læring - Intervju med Torstein Låg (UiT).
 • Vis forfatter(e) (2020). Tester og testtilbakemeldinger som direkte bidragsytere til dypere læring blant studenter.
 • Vis forfatter(e) (2020). Helleland fascineres av ekspress-digitalisering: – Norge er en spennende prøvekanin.
 • Vis forfatter(e) (2019). Tar tid å snu til digitalt.
 • Vis forfatter(e) (2019). Digitale verktøy er dyslektikernes beste venner.
 • Vis forfatter(e) (2019). Aha-opplevingar" for ikt-pedagogar.
 • Vis forfatter(e) (2018). Deler gjerne med glede.
 • Vis forfatter(e) (2016). Heving av digital kompetanse i skolen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Digital kompetanse i norskfaget på barnetrinnet. 24 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2017). Fleksibilitet i utdanningen – utprøving av nettbasert peer review i et tverrfaglig prosjekt ved avdeling for lærerutdanning.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2022). En suksesshistorie med Universell utforming og bruk av teknologi.
 • Vis forfatter(e) (2017). Technology Outdoors online course (MOOC).
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2016). Punktum for tastaturet. Morgenbladet.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.