Hjem
Magnus Svendsen Nerheims bilde

Magnus Svendsen Nerheim

Rådgiver, Prosjektleder UiB læringslab - Verktøy- og tjenesteutvikling for utdanning og læring
 • E-postMagnus.Nerheim@uib.no
 • Telefon+47 452 65 719
 • Besøksadresse
  UiB læringslab
  Media City Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Prosjektleder UiB læringslab/DigUiB

Verktøy og tjenesteutvikling (for læring) (2018-2021)

Mål om å utvikle, implementere og bruke EdTech (digitale verktøy for læring) ved UiB. Langsiktig mål om å legge til rette for effektiv bruk av digitale verktøy for læring i lys av eksisterende pedagogikk, ved å være bindeleddet og en innovatør sammen med undervisere, studenter, administrasjon og teknisk ansatte.

Noen høydepunkt: 

Digital vurdering (2016-2018)

Provide Digital Assessment for current, in development and future summative and formative assessment forms. Developing a Digital Assessment ecosystem. Digitalize relevant academic and administrative procedures related to examinations and assessment, a prerequisite to which is the establishment of best practices for digital support at all levels, before, during and after examination and assessment. The project's achivements were highlighted at the Gartner Symposium IT-Expo in 2018 by Jan-Martin Lowendahl (Gartner VP) as being an example to follow for how implementation of digital solutions can be done successfully in Higher education. 

Teaching and Learning in the Digital Age (TALIDA) (2016-2019)

Utvikle og implementere en redesignstrategi for 20+ emner (34) med fokus på constructive alignment for undervisning og læring, og bruk av digitale verktøy der de i et pedagogisk perspektiv gir mening. Samarbeid med Universitetspedagog Robert Grey. Erfaringer fra prosjektet tas med videre i den pågående utviklingen i UiB læringslab, prosjektområde Læringdesign. 

 

Ekspertise

 • Bruk av digitale verktøy for læring
 • Emne og program (re)design
 • Digital vurdering/eksamen
 • Utdanningsutvikling
 • Nye vurderingsformer
 • LMS - MittUiB (Canvas)
 • Inspera Assessment
 • Prosjektledelse

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Investigating microsized anthropogenic particles in Norwegian fjords using opportunistic nondisruptive sampling. Anthropocene Coasts. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. The plastic-associated microorganisms of the North Pacific Gyre. Marine Pollution Bulletin. 126-132.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Addressing the “Border” between Teaching, Learning and Assessment in Norwegian Higher Education.
 • Vis forfatter(e) 2018. Building a Learning-Centered, Scholarly Culture for Digital Assessment in a Norwegian University.
 • Vis forfatter(e) 2017. Teaching and Learning in the Digital Age: An exploration into how to change how we've always done things.
 • Vis forfatter(e) 2017. Institutional Change: Changing how educators assess their students with the help of Canvas.
 • Vis forfatter(e) 2017. Changing how we've always done things: Making fundamental changes in assessment to focus on learning.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter