Hjem
Mahaut Diane Marie Stéphanie de Labroue de Vareilles Sommièress bilde

Mahaut Diane Marie Stéphanie de Labroue de Vareilles Sommières

Rådgiver
 • E-postMahaut.Vareilles@uib.no
 • Telefon+47 55 58 37 08
 • Besøksadresse
  Allégaten 70
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Forskningsrådgiver og administrativ prosjektleder (2018-)

Som forskningsrådgiver er min oppgave å støtte forskerne ved Geofysisk institutt og Bjerknessenter for klimaforskning i å tiltrekke seg forskningsmidler, både fra norske og internasjonale kilder. Dette inkluderer å holde seg oppdatert på relevante finansieringskilder, gi kurs i søknadsskriving, gi råd og korrekturlesning på individuelle søknader, og gi råd om karriereutviklingsplaner for unge forskere.

Som prosjektleder er jeg i hovedsak ansvarlig for den daglige administrasjonen og kommunikasjon av Bjerknes klimavarslingsprogram, som mottar midler fra Trond Mohns stiftelse (https://bcpu.w.uib.no/). Jeg bistår også i andre prosjekter på punktlig basis. For en mer detaljert beskrivelse av type oppgaver, vennligst se den Engelske siden. Takk!

Administrativ prosjektleder (2014 - 2018)

Daglig ledelse av nasjonalt (NFR) og internasjonalt (EU, Nordforsk) finansierte vitenskapelige forskningsprosjekter. Mer detaljert informasjon om oppgavene på den Engelske siden.

Detaljert informasjon finnes på den Engelske nettsiden.

Årlige undervisningsoppdrager:

 • Bjerknes Proposal Writing Class (2019 - )
 • CHESS 2-day workshop on "From idea to project: Writing successful project proposals" (2019 - )
 • GEOF301 Masters Class on  "Writing a sales pitch - Presenting your own idea" (2020 - )

Engangsundervisningsoppdrager

 • Desember 2019: UiB OPP2 kurs for forskningsrådgivere om å arranjere søknadsskrivekurs.
 • July 2011: som PhD student, foreleste jeg med andre kollegar, et 3-dagers kurs om «Fra 2-dimensjonal gelelektroforese til proteinidentifikasjon ved massespektrometri», ved CCMAR, Universidade do Algarve, Portugal.
 • 2005-2007: som student på universitetet, ga jeg privat støtteundervisning til Videregående studenter for å forberede seg til nasjonale eksamener i biologi og fysikk.
 • Vis forfatter(e) (2023). Active Learning in the Geoscience Curriculum (ALIGC) – iEarth Seed Project status report.
 • Vis forfatter(e) (2022). “Writing successful project proposal” workshop report.
 • Vis forfatter(e) (2021). “From idea to project: Writing successful project proposals” workshop report.
 • Vis forfatter(e) (2012). Impact of dietary protein hydrolysates on skeleton quality and proteome in Diplodus sargus larvae. Journal of Applied Ichthyology. 477-487.
 • Vis forfatter(e) (2012). Dietary lysine imbalance affects muscle proteome in zebrafish (Danio rerio): a comparative 2D-DIGE study. Marine Biotechnology. 643-654.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • TMS prosjekt Bjerknes Klimavarslingsprogram (Bjerknes Climate Prediction Unit. https://bcpu.w.uib.no/ ) Administrativ Prosjektleder. Jeg bistår også konsortium med søknader om nye forskningsprosjekter og administrasjonen av innvilget.
 • EU H2020 project TRIATLAS - SOUTH AND TROPICAL ATLANTIC CLIMATE-BASED MARINE ECOSYSTEM PREDICTION FOR SUSTAINABLE MANAGEMENT. https://triatlas.w.uib.no/ Administrativ Prosjektleder i løpet av søknadskrivingsfase og "grant preparation phase".
 • EU FP7 project PREFACE - Enhancing prediction of Tropical Atlantic climate and its impacts. www.preface-project.eu Administrativ Prosjektleder
 • NordForsk project GREENICE - Impacts of sea-ice and snow cover changes on climate, green growth and society. www.greenice.no Administrativ Prosjektleder
 • NFR (NorKlima) project EPOCASA - Enhancing seasonal-to-decadal prediction of climate for the North Atlantic sector and Arctic. www.epocasa.no Administrativ Prosjektleder