Hjem
Malin Bakke Frøystadvågs bilde

Malin Bakke Frøystadvåg

Ph.d.-kandidat, ansatt ved Høgskolen i Østfold

Jeg er stipendiat på forskningsprosjektet Adult Acquisition of Norwegian as a Second Language (ALAN). I doktorgradsprosjektet mitt undersøker jeg stavingsutvikling hos voksne andrespråksinnlærere med lite skolegang. 

Veiledere på prosjektet er Åshild Søfteland (førsteamanuensis ved HiØ), Ann-Kristin H. Gujord (professor ved UiB), og Guri Bordal Steien (professor ved HINN).

Vitenskapelig foredrag
  • Vis forfatter(e) (2022). Sammenhengen mellom ortografi og fonologi i mellomspråk.
  • Vis forfatter(e) (2022). In the Interface between Orthography and Phonology in Norwegian as a Second Language.
Mastergradsoppgave
  • Vis forfatter(e) (2020). Ekstra, ektra eller ekestara? Når somaliske stavelsesstrukturer møter norsk ortografi.
Populærvitenskapelig artikkel
  • Vis forfatter(e) (2024). Språkets applaus. Språkprat.
Poster
  • Vis forfatter(e) (2023). Staving i utvikling. Tilegnelse av et nytt skriftspråk i voksen alder.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

ALAN: Adult Acquisition of Norwegian as a Second Language

"Det overordna føremålet med prosjektet er å skaffa fram meir kunnskap om andrespråksutvikling blant flyktningar og immigrantar med låg utdanning frå heimlandet."

Jeg har mastergrad i nordisk språk og litteratur fra NTNU, i tillegg til ett år med praktisk-pedagogisk utdanning med undervisningsfagene norsk og fransk. Tidligere har jeg jobbet som vitenskapelig assistent ved NTNU (undervisning og utvikling av nettkurs for lærerstudenter) og UiB (revisjonen av Ordbøkene). Jeg har også undervist på Nordkurs ved UiO