Hjem
Margje Posts bilde

Margje Post

Førsteamanuensis, Russisk språk
 • E-postMargje.Post@uib.no
 • Telefon+47 55 58 82 90
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

språk:

russisk

 

emner:

Dialektologi

Prosodi, fonetikk og fonologi

Pragmatiske partikler

Språkkontakt

Språkvariasjon

Vitenskapelig artikkel
 • 2010. A contrastive analysis of Russian and Norwegian utterance-initial coordinating conjunctions. Oslo Studies in Language (OSLa). 413-432.
 • 2007. “Frog Story” and “Map Task” in the Russian countryside. Poljarnyj Vestnik. 72-83.
 • 2006. The Dialect of Varzuga and Its Neighbours. Slavica Helsingiensia. 309-321.
 • 2004. The position of the dialect of Varzuga in the Russian dialect landscape. Poljarnyj Vestnik.
 • 2002. Advantages and Shortcomings of Different Perspectives in Describing Northern Russian DAK. Poljarnyj Vestnik. 29-45.
 • 2001. Prosodic Aspects of the Dialects of the Ter Coast of the White Sea: Preliminary Results. Poljarnyj Vestnik. 15-32.
 • 1999. A, I og No mot Og og Men: en kontrastiv undersøkelse av tre russiske og to norske konjunksjoner i setningsinnledende posisjon. Nordlyd. 24-43.
 • 1998. Govor derevni Kojdy Mezenskogo rajona Archangel'skoj oblasti (v sopostavlenii s sosednimi govorami). Poljarnyj Vestnik. 41-57.
Faglig foredrag
 • 2018. Regionale fonetiske forskjeller i russisk tale: en undersøkelse av vokallengde.
 • 2018. Orientering om russiskstudiet ved UiB.
 • 2016. SCoRRUS og regional uttale.
 • 2015. Regionale intonasjonsforskjeller i russisk.
 • 2014. Sosiolingvistisk dialektologi og dialektologisk sosiolingvistikk.
 • 2013. Russiske språknøtter.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2019. Russisk: Orientering.
 • 2017. Lynkurs russisk.
 • 2015. Språknøtter russisk.
 • 2014. språkorakel.
 • 2014. Russisk – russkij jazyk.
 • 2014. Russisk.
 • 2014. Lær språk på en time – russisk.
 • 2012. Russisk på internett (1): Hvordan bruke russiske tekstkilder i forskning og undervisning?
 • 2011. Russiske dialekter og dialekttalere.
 • 2010. Dialekt og standardspråk i dagens Russland.
Vitenskapelig foredrag
 • 2017. Observations on the variation of linguistic features in the speech of Russian conservative dialect speakers.
 • 2017. Feltarbeid i en russisk landsby.
 • 2016. Poluspontannaja reč' v issledovanijax regional'noj prosodii: opyt iz Britanii, Katalonii i Rossii.
 • 2016. Is prosody worth studying?
 • 2016. Dialektbruk i en russisk landsby: stabilitet og variasjon.
 • 2015. Zvukovoj korpus regional'noj russkoj reči kak instrument izučenija regiolektov i ix ocenki naivnymi nositeljami jazyka.
 • 2015. Studying phonetic variation in Russian.
 • 2015. Severnoruskaja častica «dak»: Obščaja pragmatičeskaja funkcija.
 • 2015. Reč molodyx permjakov: samoocenka sobstvennoj reči i akustičeskij analiz regional'nyx čert.
 • 2015. Op zoek naar regionale uitspraakverschillen in het Russisch.
 • 2015. Individual variation according to social setting among Russian dialect speakers.
 • 2015. Hoe dialectaal spreekt een Russische dorpsbaboesjka in een interview?
 • 2014. The role of language in cooperation between the University of Bergen and Russian universities.
 • 2014. Aspirerte konsonanter i russisk.
 • 2013. Некоторые размышления об изучении диалектизмов в речи жителей Кольского полуострова.
 • 2013. The sociolinguistic situation of the indigenous languages of the Kola Peninsula.
 • 2013. Northern Russian pragmatic particles: superfluous filler words or effective communication?
 • 2013. Kva kan databasen Integrum og det russiske nasjonalkorpuset seia oss om russiske lånord på -ing?
 • 2013. Hvordan ser framtida ut for «urspråkene» på Kolahalvøya?
 • 2013. Dokumentasjon av dialekter og truede språk i Russland.
 • 2012. The Northern Russian clitic dak: an utterance-final procedural marker.
 • 2012. Hvorfor er den pragmatiske partikkelen «dak» så mye brukt i Nord-Russland?
 • 2010. The Northern Russian procedural marker dak.
 • 2010. Om en fundamental intonasjonsforskjell mellom standardrussisk og russiske dialekter.
 • 2009. Выделение первого слога в словах с неначальным ударением в некоторых севернорусских говорах.
 • 2009. Dialektologi og feltarbeid i nordrussiske landsbyer.
 • 2009. A contrastive analysis of Russian and Norwegian utterance-initial coordinating conjunctions.
 • 2008. Fonetiske eksperiment på landsbygda i Russland.
 • 2008. Atypical Prosody in the Russian Dialects of the White Sea.
 • 2007. Spørsmålsintonasjon i nordrussiske dialekter.
 • 2007. Prominence of unstressed syllables in Northern Russian dialects.
 • 2007. Phonetic experiments in remote Russian villages.
 • 2007. Northern Russian question intonation: A broad hat for broad focus?
 • 2007. Er førstestavelsesprominens i russisk på Kolahalvøya en følge av språkkontakt?
 • 2007. Describing the intonation of polar questions in a Northern Russian dialect.
 • 2006. O sposobax vyrazhenija semanticheskogo sochinenija i podchinenija v severnorusskix govorax v sopostavlenii s literaturnym jazykom.
 • 2006. Northern Russian question intonation: A broad hat for broad focus?
 • 2006. Noord-Russische vraagintonatie: een brede hoed voor brede focus?
 • 2005. The dialect of Varzuga and its neighbours.
 • 2005. Den nordrussiske konnektive partikkelen dak: likheter med norsk så, da og altså.
 • 2004. The position of the Varzuga dialect in the Russian dialect landscape.
 • 2004. Den informasjonsstrukturerende rollen til partikkelen DAK i nordrussiske dialekter.
 • 2003. Mozet li severnorusskoe slovo DAK byt' udarnym?
 • 2003. Het Noord-Russische partikel DAK.
 • 2002. Some prosodic characteristics of the Northern Russian dialect of Varzuga.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2015. Final Particles. De Gruyter Mouton.
Mastergradsoppgave
 • 1997. I, A, No, Og en Men: over zinsinleidende voegwoorden in het Russisch en het Noors.
Doktorgradsavhandling
 • 2005. The pragmatic particle DAK in the Northern Russian dialect of Varzuga (Kola Peninsula): an information structuring device in informal spontaneous speech.
Intervju
 • 2014. Reportasje om homofile i Russland v/ Øystein Vik.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2017. Why Regional Prosodic Variation is Worth Studying: An Example from Russian. 19 sider.
 • 2017. Which dialect are we recording? A case study of a Russian babushka’s linguistic accommodation. 16 sider.
 • 2015. Zvukovoj korpus regional'noj russkoj reči kak instrument izučenija regiolektov i ix ocenki naivnymi nositeljami jazyka. 5 sider.
 • 2015. The North Russian utterance-final particle dak as an information-structuring device. 28 sider.
 • 2015. Reč' molodyx permjakov: ocenka sobstvennoj reči i akustičeskij analiz regional'nyx čert. 2 sider.
 • 2015. Introduction: Final particles from a typological perspective. 33 sider.
 • 2014. Naprjažennye i nenaprjažennye soglasnye v russkom govore Terskogo berega (Kol’skij poluostrov) [= Tense and lax consonants in the Russian dialect of the Ter Coast (Kola Peninsula)]. 10 sider.
 • 2014. Connectives, Subordination and Information Structure: Comments on Trubinskij’s Observations on the “-to–dak” Model in the Pinega Dialects. 25 sider.
 • 2013. A corpus-based study of English loanwords on ‑ing in Russian (2000-2011). 16 sider.
 • 2013. A corpus-based study of English loanwords on ‑ing in Russian (2000-2011). 15 sider.
 • 2010. O sposobach vyrazenija semanticeskoj podcinennosti v severnorusskich govorach. 11 sider.
 • 2008. Post-Nuclear Prominence Patterns in Northern Russian Question Intonation. 4 sider.
 • 2008. Govor derevni Varzuga Terskogo rajona Murmanskoj oblasti v lingvogeograficeskom aspekte. 13 sider.
 • 2008. Atipičnaja prosodija russkix govorov Belogo morja. 2 sider.
 • 2007. Describing the intonation of polar questions in a Northern Russian dialect. 2 sider.
Annet
 • 2003. DAK: een klein, maar boeiend woordje. 295-309.
 • 2002. Russkaja dialektologija - neobycnyj predmet v programme izucenija russkogo jazyka. 47-55.
Poster
 • 2014. Variation and change in the Russian dialect of Varzuga: a case study based on recordings from three different decades.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Se Cristin for en liste over publikasjoner og foredrag. Send en e-post hvis du vil få tilsendt en artikkel eller de tilhørende lydfilene.