Hjem
Margrete Dyvik Cardonas bilde

Margrete Dyvik Cardona

Førsteamanuensis, Spansk språk
 • E-postMargrete.Dyvik@uib.no
 • Telefon+47 926 58 494
 • Besøksadresse
  Sydnesplass 12-13
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Som del av prosjektet POLAME, holder jeg på med en korpusbasert studie av latinamerikansk massemedias bruk av passive og upersonlige setninger i omtale av fattigdom. Min hypotese er at slike konstruksjoner kan tas i bruk i slike sammenhenger for å skjule eller nedtone den utøvende part. Slik kan man unngå ubehagelige konsepter som årsak eller skyld. Jeg analyserer disse setningene både fra et rent lingvistisk ståsted og fra et diskursperspektiv, og slik undersøker jeg i detalj hva slags deltagere som inngår i hendelsene som blir beskrevet, og belyser hva slags diskursmotiverte årsaker (i tillegg til å nedtone skyldig part) som finnes for å utelate en av deltagerne i verbalhandlingen. I den lingvistiske delen av analysen tar jeg i bruk beskrivelsesapparatet til Lexical Functional Grammar (LFG).

Spansk grammatikk og syntakts, allmenn lingvistikk, LFG-syntakts, psykolingvistikk, fonologi, Språk og Kommunikasjon, Akademisk Skriving

Bøker
 • Cardona, Margrete Dyvik. 2018. Spansk syntaks for nordmenn. Ordklasser, fraser og setningstyper. Universitetsforlaget. 336 sider. ISBN: 9788215029092.
 • Lunde, Ingunn; Koppen, Randi; Cardona, Margrete Dyvik. 2017. Remaining Relevant: Modern Language Studies Today. 264 sider. ISBN: 978–82–998587–9–3.
 • Jenset, Gard Buen; Heggelund, Øystein Imerslund; Cardona, Margrete Dyvik; Wold, Stephanie Hazel; Didriksen, Anders Alvsåker. 2008. Linguistics in the making: Selected papers from the second Scandinavian PhD conference in linguistics and philology in Bergen, June 4--6, 2007. Novus Forlag. 465 sider. ISBN: 978-82-7099-504-2.
Tidsskriftartikler
 • Cardona, Margrete Dyvik; Gjesdal, Anje Müller; Skalle, Camilla Erichsen. 2017. Flerspråklighet er en berikelse. Bergens Tidende.
 • Cardona, Margrete Dyvik. 2016. La enseñanza de las construcciones pasivas e impersonales con "se" en español como L2. ¿Cuántas distinciones son necesarias? Didáctica (Lengua y Literatura). 27: 73-96.
 • Cardona, Margrete Dyvik. 2015. La metáfora en el discurso económico: una aproximación alternativa al enfoque cognitivista. FACHSPRACHE. XXXVII: 44-61.
 • Cardona, Margrete Dyvik; Gjesdal, Anje Müller; Didriksen, Anders Alvsåker. 2014. Korpusbasert undervisning i fremmedspråkene: La elevens nysgjerrighet sette dagsorden. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge. 8. 26 sider.
 • Cardona, Margrete Dyvik. 2011. Book review: Marking Past Tense in Second Language Acquisition: a Theoretical Model, by Rafael Salaberry. Arena Romanistica. 9: 138-141.
 • Cardona, Margrete Dyvik. 2008. Diagramas conflictivos: Hornstein, Bull y Rojo, y la temporalidad verbal del español. Hispania. 91: 690-701.
 • Cardona, Margrete Dyvik. 2007. Are Corpus Linguistics and Linguistic Theory Adversaries or Allies in Latin-America? Arena Romanistica. 1: 26-52.
 • Dyvik, Margrete. 2004. El presente histórico en el español de América. Un análisis de la lengua hablada. Español actualRevista de español vivo. 81.
 • Dyvik, Margrete. 2004. Historisk presens og verbaltempus. Tribune : Skriftserie for Romansk institutt, Universitetet i Bergen. 15. 39-48.
 • Dyvik, Margrete. 2004. El presente histórico y sus atributos como tiempo verbal: aproximación teórica. Apuntes Hispanicos. 5: 67-76.
Rapporter/avhandlinger
 • Cardona, Margrete Dyvik. 2010. Time for Change. A theory-driven, corpus-based study of tense and aspect in La Paz Spanish.
 • Dyvik, Margrete. 2003. Historisk presens i talespråket i San Juan, Puerto Rico. Universitetet i Tromsø, Tromsø. 12 sider.
 • Dyvik, Margrete. 2003. El presente histórico y la temporalidad verbal. Análisis del presente histórico en el español de América y sus funciones. 116 sider.
Bokkapitler
 • Cardona, Margrete Dyvik. 2017. Poverty’s Agent: The Framing of Poverty and Responsibility in Colombian Newspapers. Kap. 9, sider 129-148. I:
  • Lunde, Ingunn; Koppen, Randi; Cardona, Margrete Dyvik. 2017. Remaining Relevant: Modern Language Studies Today. 264 sider. ISBN: 978–82–998587–9–3.
 • Cardona, Margrete Dyvik. 2017. Quién instiga lingüísticamente la pobreza: una mirada del agente en los verbos sobre pobreza desde la gramática-léxico funcional. Sección 1: Aspectos Lingüísticos, sider 145-174. I:
  • Chiquito, Ana Beatriz; Quiroz, Gabriel. 2017. Pobreza, Lenguaje y Medios en América Latina. Peter Lang Publishing Group. 340 sider. ISBN: 9783034330008.
 • Lunde, Ingunn; Koppen, Randi; Cardona, Margrete Dyvik. 2017. Editors’ Foreword. Forord, sider 7-8. I:
  • Lunde, Ingunn; Koppen, Randi; Cardona, Margrete Dyvik. 2017. Remaining Relevant: Modern Language Studies Today. 264 sider. ISBN: 978–82–998587–9–3.
 • Cardona, Margrete Dyvik. 2008. The opposition canté - he cantado in the spanish of La Paz, Bolivia. Kap. 17, sider 317-330. I:
  • Jenset, Gard Buen; Heggelund, Øystein Imerslund; Cardona, Margrete Dyvik; Wold, Stephanie Hazel; Didriksen, Anders Alvsåker. 2008. Linguistics in the making: Selected papers from the second Scandinavian PhD conference in linguistics and philology in Bergen, June 4--6, 2007. Novus Forlag. 465 sider. ISBN: 978-82-7099-504-2.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

POLAME (Poverty, Language and Media: The Cases of Argentina, Brazil, Colombia and Mexico). http://www.uib.no/en/project/polame