Hjem
Margrethe Bakstad Søviks bilde

Margrethe Bakstad Søvik

Seniorrådgiver
 • E-postmargrethe.sovik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 49 76+47 452 85 973
 • Besøksadresse
  Jekteviksbakken 31
  Juss II
  5006 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Korleis sjukepleiarar brukar praksiserfaringar frå Madagaskar seinare i arbeidslivet. Sykepleien Forskning.
 • Vis forfatter(e) (2017). Becoming a Nurse: Stories of Vulnerability. Narrative Works. Issues, Investigations & Interventions. 1-20.
 • Vis forfatter(e) (2014). Practices of ambiguity: becoming “information literate” in two Norwegian schools. Journal of Information Literacy. 101-117.
 • Vis forfatter(e) (2010). Language practices and the language situation in Kharkiv:Examining the conception legitimate language in relation to identification and utility. International Journal of the Sociology of Language. 5-28.
 • Vis forfatter(e) (2005). Språk som gränsmarkör: Hur ungdomar i Charkiv förhåller sig till språkfrågan i Ukraina. Nordisk Østforum. 329-344.
 • Vis forfatter(e) (2005). Images of Languages and the Politics of Language and Identity in Ukraine: The Burden of the Past and Contestation in the Present. Ab Imperio: Theory and History of Nationalities and Nationalism in the post-Soviet Realm. 369-392.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Forskningsintegritet og åpen vitenskap i ph.d.undervisningen: Praktiske spørsmål og etisk refleksjon.
 • Vis forfatter(e) (2021). Tretrinnsrakett i bibliotekundervisning: Fra forelesning i auditoriet til heldigitalt opplegg og videre til ALC-rommet.
 • Vis forfatter(e) (2020). RIOS-PHD: Status ett år etter.
 • Vis forfatter(e) (2018). Information literacy teaching and learning: How to bridge the gap between theory and practice.
 • Vis forfatter(e) (2018). En av gjengen: Hva kan bibliotekaren bidra med i forskningsprosjektet?
 • Vis forfatter(e) (2016). Teaching information literacy for lifelong professional use.
 • Vis forfatter(e) (2015). Sykepleiers informasjonssøk i praksis.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Working on green light: Building relations to reduce agitation in nursing homes and homecare.
 • Vis forfatter(e) (2018). Transforming Information Literacy Training by Adapting to Students’ Clinical Placements.
 • Vis forfatter(e) (2018). Bridging the gap between theory and practice in nursing education: Which role can the library play?
 • Vis forfatter(e) (2014). Informasjon og interaksjon.
 • Vis forfatter(e) (2010). Global recipes for local dishes? The failure of a transnational network in the Baltic Sea Region.
 • Vis forfatter(e) (2007). Negotiating social and political change: an examination of nation-building processes in Ukraine through the prism of language policies.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Language situation in Kharkiv, Ukraine: Language Attitudes and Behaviour.
 • Vis forfatter(e) (2006). Language Attitudes and Language Usage: The Language Situation in Kharkiv.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2013). Information och interaktion. En studie av högstadieelevers informationssökning och informationsanvändning.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Research impact og faglig utvikling i et amerikansk universitetsbibliotek. SMH-bloggen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2007). Support, resistance and pragmatism. An examination of motivation in language policy in Kharkiv, Ukraine.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2012). The Swedes of Ukraine: Preserving and renewing ‘Swedishness’ during two centuries.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ukraina: stat under förhandling.
 • Vis forfatter(e) (2006). “Who am I?” Perceptions of language and identity among students in Kharkiv.
 • Vis forfatter(e) (2006). Languages in a Ukrainian-Russian borderland: talking about history and identity.
 • Vis forfatter(e) (2005). Festival og frispråklighet i 1990-tallets Ukraina. 23 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). Evidence-Based Practice in Theory and Practice in Clinical Placements.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nurses in clinical practice: Information literacy meets evidence-based practices?
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2021). Educational interventions and strategies for spiritual care in nursing and healthcare students and staff: A scoping review . Journal of Clinical Nursing (JCN).
 • Vis forfatter(e) (2020). The effect of multiple exposures in scenario-based simulation—A mixed study systematic review. Nursing Open. 1-15.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Informasjonskompetanse på et skolebibliotek i Seattle. Bob : Bok og bibliotek. 67-69.
 • Vis forfatter(e) (2017). Nå kan man øve på hjerteoperasjoner i biblioteket. Bob : Bok og bibliotek. 57-59.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bibliotek, kunnskapsbasert praksis og informasjonsressurser i kommunehelsetjenesten: «Vi må finne rollen vår». Bob : Bok og bibliotek. 68-70.
 • Vis forfatter(e) (2016). Teaching Information Literacy for Lifelong Professional Use. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL. 30-37.
 • Vis forfatter(e) (2016). Samhandlingsreformen – er bibliotekene en missing link? Bob : Bok og bibliotek. 66-67.
 • Vis forfatter(e) (2014). Folkebiblioteket som ressurs for skolen. Bob : Bok og bibliotek. 30-36.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.