Hjem
Margrethe Løøvs bilde

Margrethe Løøv

Stipendiat, religionsvitenskap
 • E-postMargrethe.Loov@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 60+47 977 59 959
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
  Rom 
  423
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
 • Nyreligiøsitet
 • Nye meditasjonsbevegelser i vesten
 • Samisk misjonshistorie

Våren 2016

 • RELV221/321 - Nyreligiøsitet
 • RELV230/330 - Religion and Media

 

 

Bøker
 • Løøv, Margrethe; Løøv, Anders; Junge, Åke. 2014. Povel Resens beskrivelser av forholdene i de samiske områdene (1706-1708). 162 sider. ISBN: 978-82-93120-03-2.
Tidsskriftartikler
 • Lewis, James R; Løøv, Margrethe; Doherty, Bernard. 2017. Same Trajectory, Different Prospects: Anglophone Census Data and the Future of the Irreligious and the ‘Nones’. Alternative Spirituality and Religion Review. 8: 123-149. doi: 10.5840/asrr20175933
 • Løøv, Margrethe. 2017. Povel Resen og tidlig norsk misjon blant samene. Norsk tidsskrift for misjonsvitenskap. 71: 46-58.
 • Løøv, Margrethe. 2016. Shoppers in the Spiritual Supermarket: a quantitative study of visitors to Scandinavias largest alternative fair. Journal of Contemporary Religion. 31: 67-84. doi: 10.1080/13537903.2016.1109875
 • Løøv, Margrethe. 2016. Review: Daniel A. Stout. Media and Religion: Foundations of an Emerging Field. New York: Routledge. Numen. 63: 136-137.
 • Løøv, Margrethe. 2015. Review: Sects & Stats: Overturning the Conventional Wisdom about Cult Members. By James R. Lewis. Sheffield: Equinox. 2015. Alternative Spirituality and Religion Review. 7: 235-237.
 • Løøv, Margrethe. 2015. Anmeldelse: Steven J. Sutcliffe og Ingvild Sælid Gilhus (red.) New Age Spirituality: Rethinking Religion, London: Acumen. Aura. Tidsskrift för akademiska studier av nyreligiositet. 108-110.
 • Løøv, Margrethe. 2014. Anmeldelse av: Liselotte Frisk og Peter Åkerbäck - "Den mediterande dalahästen: Religion på nya arenor i samtidens Sverige". DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 2. 95-99.
 • Løøv, Margrethe. 2014. Book review: Gender and Power in Contemporary Spirituality: Ethnographic Approaches, written by Anna Fedele and Kim Knibbe. Numen. 4. 441-443.
 • Løøv, Margrethe. 2014. "Nyreligiøsitet". DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 1-2. 5-7.
 • Løøv, Margrethe; Melvær, Knut. 2014. Spirituell, religiøs eller åndelig? Om selvbetegnelser i det norske alternativmiljøet. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 1. 113-133.
 • Melvær, Knut; Løøv, Margrethe. 2014. Hva er egentlig «åndelig» og «spirituell»? Aftenposten Viten. Publisert 2014-06-27.
 • Løøv, Margrethe. 2013. New Religious Movements: A Guide for the Perplexed. By Paul Oliver. Continuum, 2012. 183 pp. Nova Religio. 17: 108-109.
 • Løøv, Margrethe. 2013. Octavia, Daughter of God: The Story of a Female Messiah and Her Followers. By Jane Shaw. Yale University Press, 2011, xviii+398 pp. Nova Religio. 16: 146-148.
 • Løøv, Margrethe. 2012. Acems avfortrylling: Fra nyreligiøs motkultur til sekulær selvutviklingsteknikk. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 2: 9-34.
Bokkapitler
 • Løøv, Margrethe. 2017. From “Network” to “Visions”: The Role of the Umbrella Organization VisionWorks in the Norwegian Alternative Movement. Kapittel 2, sider 45-63. I:
  • Gilhus, Ingvild S.; Kraft, Siv Ellen; Lewis, James R. 2017. New Age in Norway. Equinox Publishing. 290 sider. ISBN: 9781781794166.
 • Løøv, Margrethe. 2016. Quantitative Approaches to New Religions. Chapter 6, sider 72-83. I:
  • Lewis, James R; Tøllefsen, Inga Bårdsen. 2016. Oxford Handbook of New Religious Movements vol.2. Oxford University Press. 544 sider. ISBN: 9780190466176.
 • Løøv, Margrethe. 2015. Acem: Disenchanted Meditation. kapittel 15, sider 255-268. I:
  • Lewis, James R; Tøllefsen, Inga Bårdsen. 2015. Handbook of Nordic New Religions. Brill Academic Publishers. 502 sider. ISBN: 9789004292444.
 • Løøv, Margrethe. 2014. Inn i det ukjente : om Resens mandat og bakgrunnen for Finnmarksferden. Bakgrunnskapittel, sider 9-19. I:
  • Løøv, Margrethe; Løøv, Anders; Junge, Åke. 2014. Povel Resens beskrivelser av forholdene i de samiske områdene (1706-1708). 162 sider. ISBN: 978-82-93120-03-2.
 • Løøv, Margrethe; Løøv, Anders. 2014. Povel Resen. Biografi, sider 23-27. I:
  • Løøv, Margrethe; Løøv, Anders; Junge, Åke. 2014. Povel Resens beskrivelser av forholdene i de samiske områdene (1706-1708). 162 sider. ISBN: 978-82-93120-03-2.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner:

 

Løøv, Margrethe. 2016. ”Shoppers in the Spiritual Supermarket: A Quantitative Study of Visitors at Scandinavia’s Largest Alternative Fair”, Journal of Contemporary Religion. Vol. 31 (1), 67-84.

Løøv, Margrethe. kommende 2016. ”Quantitative Approaches to New Religions” i James R. Lewis (red.) Oxford Handbook of New Religious Movements II, Leiden: Brill.

Løøv, Margrethe. 2015. ”Acem: Disenchanted Meditation” i James R. Lewis (red.) Nordic New Religions, Leiden: Brill, 255-268.

Løøv, Margrethe og Knut Melvær. 2014. ”Spirituell, religiøs eller åndelig? Om selvbetegnelser i det norske alternativmiljøet” i Dīn – tidsskrift for religion og kultur Vol. 16 (1-2), 113-133.

Løøv, Anders, Margrethe Løøv og Åke Jünge. 2014. Povel Resens beskrivelser av forholdene i de samiske områdene (1706-1708). Snåsa: Saemien Sijte.

Løøv, Margrethe. 2012. ”Acems avfortrylling – Fra nyreligiøs motkultur til sekulær selvutviklingsteknikk”, Chaos nr. 58, 9-34.

Doktorgradsprosjekt (2012-2017):

Nettverksreligiøsitetens ideologi og interaksjonsformer

Nyreligiøsitet medfører ikke bare nye ideer, men også nye måter å organisere religiøs og terapeutisk virksomhet på. Flere teoretikere mener at ”uorganisert religiøsitet” eller ”nettverksreligiøsitet” langt på vei er i ferd med å erstatte etablerte former for religiøs tilhørighet og organisering i Vest-Europa. Likevel er det hittil forsket lite på slike nettverk. Hovedmålsetningen med mitt doktorgradsprosjekt er å bidra til større innsikt i forholdet mellom ideologi og interaksjon i alternativmiljøet. Hvordan påvirker fora for interaksjon sosiale relasjoner og idéutvikling? I hvilken grad, og på hvilke måter, preger aktørenes verdier og religiøse orientering deres måte å interagere på?

Prosjektet tar utgangspunkt i det norske alternativmiljøet. Fokus blir særlig rettet mot aktører som på ulike måter deltar i VisionWorks (tidligere kalt Alternativt Nettverk), som er det største forumet for alternativ terapi, religiøsitet og livsstil i Norge. Det empiriske grunnlagsmaterialet består av kvalitative intervjuer samt skriftlige kilder som magasiner, messeprogrammer, nettsider og nettfora. Gjennom å studere et bredt spekter av kilder og aktører søker prosjektet å øke forståelsen av hvordan nyreligiøse nettverk fungerer.

 

Andre prosjekter

”Multireligiøse” aktører? En kvantitativ undersøkelse av deltakere på Skandinavias største alternativmesse

Inn i det ukjente. Paul Resens beretninger om forholdene i de samiske områdene fra 1706 til 1708