Hjem
Margun Eidsheim Skarbøs bilde

Margun Eidsheim Skarbø

Seniorkonsulent, Prosjektøkonom (GFI, II, BIO, KI)
  • BOA søknadsstøtte
  • Oppretting, budsjettering, drifting og avslutning av BOA-prosjekter
  • Rapportering og dialog med prosjektleder og prosjekteier
  • Rapportering til finansieringskilde (bidragsgiver eller oppdragsgiver)
  • Fakturering av BOA-prosjekter