Hjem
Mari-Kristine Morbergs bilde
Foto:
Kamilla Stølen

Mari-Kristine Morberg

Seniorkonsulent, SKOK/SVT
 • E-postmari-kristine.morberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 52 28
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Mari-Kristine Morberg er seniorkonsulent i fellesadministrasjonen til Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK) og Senter for vitskapsteori (SVT). Ho har følgande ansvarsområde:

 • Studieadministrativ oppfølging av danningsemne (SVT) og oppfølging av program/emne innan kjønnsstudium (SKOK)
 • Studierettleiing
 • Sakshandsaming i studierelaterte saker
 • Timeplanlegging og eksamensadministrasjon
 • Informasjons- og formidlingsarbeid
 • Internasjonalisering og studentmobilitet
 • Deltaking i utvikling av programma/emna
 • Deltaking i studieadministrative nettverk
 • Sekretær for programstyre
 • Støtte til aktuelle forskings- og utviklingsprosjekt innan utdanning.

Tidlegare har Mari-Kristine jobba med barn og unge, som mobbeombod i Vestland fylkeskommune og som organisasjonskonsulent i ein ungdomsorganisasjon. Ho har òg erfaring frå Lånekassa og som frivillig koordinator i Redd Barna.

Ho har ein master i sosialantropologi kor ho skreiv om endringar i kjønnsroller i Buenos Aires, Argentina. Ho har òg frå før ein bachelorgrad i sosialantropologi. I bacheloroppgåva undersøkte Mari-Kristine kva for faktorar som spelte inn på vala chilenske flyktningar tok i Noreg når det gjaldt det å bli i Noreg eller vende attende til Chile.