Hjem
Mari Knapstad Nilssens bilde

Mari Knapstad Nilssen

Ph.d.-kandidat
 • E-postmari.nilssen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 63
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Doktoravhandling

Temaet for doktoravhandlingen er hjemmehørende-vilkåret i skatteloven § 2-2, med fokus på vilkåret "reell ledelse" i bestemmelsens syvende ledd bokstav b

Arbeidserfaring:

 • Skattejurist, Nemnds- og rettsseksjonen, Skatt vest (2016)

Utdanning:

 • Integrert master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen (2010-2015)
 • Bedriftsøkonomiske fag, NHH (2015)