Hjem
Mari Lund Eides bilde
Foto:
Stine Mari Velsvik

Mari Lund Eide

Stipendiat, Engelsk fagdidaktikk
 • E-postMari.Eide@uib.no
 • Telefon+47 55 58 94 59
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Min forskning handler om hvordan engelsklærere nærmer seg og opplever diskusjoner av kontroversielle tema i engelskfaget. Jeg intervjuer og observerer lærere i timer hvor kontroversielle tema står på agendaen, og er interessert i hvilke tema som tas opp, hvordan lærere og elever samhandler rundt slike tema, og hvilken læring det potensielt kan ligge i å diskutere kontroversielle tema på engelsk. 

Jeg er også interessert i kjønnsnøytrale pronomen på norsk og engelsk, og formidler ofte om dette. 

Besøk gjerne podcasten min Forskning til Folket hvor jeg intervjuer ivrige formidlere om hvordan de driver med forskningsformidling: https://www.forskningtilfolket.no

 

Jeg underviser hovedsaklig lektorstudenter i engelsk fagdidaktikk, både på 200- og 300-nivå. 

Jeg har også undervist i introduksjon til engelsk lingvistikk, akademisk skriving og arbeid med kildehenvisning. 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Han, hun, men ikke hen - hvorfor det, egentlig? REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora. 20-27.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Hvem er du - som formidler? .
 • Vis forfatter(e) (2024). Engaging critically with social media​ controversies: Potentials, challenges, and transferability​.
 • Vis forfatter(e) (2023). The perks of engaging systematically with previous research in your field: SystematISH literature review in your dissertation.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan kan vi undervise om kontroversielle tema i ulike skolefag? Refleksjoner fra forskningsprosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2022). Discussing controversial issues in the EAL classroom: what do we know, what don't we know, and what can we assume?
 • Vis forfatter(e) (2021). Å utdanne den demokratiske borgeren: Verdien av å inkludere kontroversielle tema i engelskundervisningen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Assessing the role of the Global Compacts for Refugees and Migration in Europe: Discourses and Synergies .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Kontroversielle tema i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2023). FØLELSER OG KONTROVERSER I ENGELSKFAGET​: RISIKOFYLT LÆRING?​.
 • Vis forfatter(e) (2022). Om 'hen' i språket.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hva lærer elever av å være uenige? Diskusjon av kontroversielle tema i engelskfaget.
 • Vis forfatter(e) (2022). Discussion workshop: inviting students to explore controversial issues.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvorfor formidle forskning til folk? .
 • Vis forfatter(e) (2019). Om pronomenet hen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Teaching controversial issues: interdisciplinary and subject-specific perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2024). Research and teaching on controversial issues in cross-disciplinary projects and ELT​.
 • Vis forfatter(e) (2024). Integrative reviews: "using the past and present to explore the future"​.
 • Vis forfatter(e) (2023). “Like, I wouldn’t go to jail for it”​ - Student discourses on the use of civil disobedience as a protest tool in climate activism ​.
 • Vis forfatter(e) (2023). Emotional engagement with controversies: a pendulum between intercultural learning and risk-taking?​ The case of the English subject ​.
 • Vis forfatter(e) (2023). ​Emotional responses to controversial issues in the EAL classroom: exploring potentials for intercultural learning​.
 • Vis forfatter(e) (2021). Rocking the binary boat: studying attitudes towards, and the use of gender-neutral pronouns in Australia.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2018). Shaping the Discourse of Gender-Neutral Pronouns in English: A Study of Attitudes and Use in Australia.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Hen - vårt korte og kontroversielle kjønnsnøytrale pronomen. Språkprat. Et populærvitenskapelig tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2023). De - en kjønnsnøytral utfordrer til hen. Språkprat: et populærvitenskapelig tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hen, men også they, zie, xe og ey – kjønnsnøytrale pronomen i norsk, svensk og engelsk. Språkprat.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). Ny podcast om forskningsformidling.
 • Vis forfatter(e) (2023). Forskning på øret: Podcast som formidlingskanal .
 • Vis forfatter(e) (2023). Forskar skal hjelpa forskar.
 • Vis forfatter(e) (2022). Slik kan forskere nå ut til flere med forskningen sin.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ny forskergruppe diskuterte kontroversielle temaer med VGS-elever.
 • Vis forfatter(e) (2022). Kjønnsnøytrale pronomen skaper debatt: – Toleransen min slutter når folk skal lage sin egen grammatikk .
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvordan kan kommunikasjonsrådgivere støtte forskere i møter med media? .
 • Vis forfatter(e) (2022). GendHER/HIMclusive-Language (a podcast on gender-neutral language).
 • Vis forfatter(e) (2021). Debatt: – Dette er det aller viktigste tiltaket for å sikre flyktningers rettigheter.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Undervisning som formidling.
 • Vis forfatter(e) (2023). Nå ut til flere med sosiale medier.
 • Vis forfatter(e) (2023). Mediehåndtering for forskere.
 • Vis forfatter(e) (2023). Formidling fra forskningsprosjekter.
 • Vis forfatter(e) (2023). Det gode foredraget.
 • Vis forfatter(e) (2021). Akademisk Lunch: Hvem skal formidle forskningen?
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2022). Hen, N-debatten, og politisk korrekt språk.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2022). Forsker møter formidler: seks råd for bedre samarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Five reasons why early-stage PhD candidates should bother disseminating their research.
 • Vis forfatter(e) (2021). Syria-krigen 10 år: 5,6 millioner syrere har flyktet ut av landet.
 • Vis forfatter(e) (2021). Syria at 10: the refugee crisis at a glance.
 • Vis forfatter(e) (2021). Academics & the Media: Taking on the expert role.
 • Vis forfatter(e) (2021). A world in refuge.
 • Vis forfatter(e) (2020). Who is (un)protected by the law?
 • Vis forfatter(e) (2020). EU puts ‘Dublin to bed’ and launches New Pact on Migration and Asylum.
 • Vis forfatter(e) (2020). Aldri før har flere mennesker vært på flukt.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter