Hjem
Mari Skåra Helliesens bilde

Mari Skåra Helliesen

Stipendiat
 • E-postMari.Helliesen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 77
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

I mitt doktorgradsprosjekt forsker jeg på holdninger til klimaendringer og -tiltak blant befolkningen og folkevalgte i Norge. Jeg ønsker å undersøke hvor representativt demokratiet er når det gjelder klimasaken.

I prosjektet mitt bruker jeg spørreundersøkelsene Norsk medborgerpanel, et representativt utvalg av Norges befolkning, og Representantpanelet, hvor alle folkevalgte i Norge er invitert – og består av representanter fra kommunestyrer, fylkesting, Stortinget og Sametinget. Begge panelene drives ved DIGSSCORE

SAMPOL100: Innføring i sammenliknende politikk (Høst 2019)

SAMPOL260: Bacheloroppgave i sammenliknende politikk (veileder)

SAMPOL290/SAMPOL291: Praksis i sammenliknende politikk (2016 - 2017)

Dokumentar
 • Duarte, Katherine; Helliesen, Mari Skåra. 2019. Slik er de norske klimaskeptikerne– Forskerne skiller mellom tre typer klimaskepsis, og én av dem står særlig sterkt i Norge.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Tilknyttet

- forskningsgruppen medborgere, opinion, representasjon (MOR) ved Institutt for sammenliknende politikk

- tverrfaglig forskningsenhet på klima og miljø i Norsk Medborgerpanel

- prosjektet The Politics of Inequality. How Representative Democracy Functions in Europe

Twitter