Hjem
 • E-postMari.Helliesen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 77
 • Besøksadresse
  Christies gate 15
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

I mitt doktorgradsprosjekt forsker jeg på holdninger til klimaendringer og -tiltak blant befolkningen og folkevalgte i Norge. Jeg ønsker å undersøke hvor representativt demokratiet er når det gjelder klimasaken.

I prosjektet mitt bruker jeg spørreundersøkelsene Norsk medborgerpanel, et representativt utvalg av Norges befolkning, og Representantpanelet, hvor alle folkevalgte i Norge er invitert – og består av representanter fra kommunestyrer, fylkesting, Stortinget og Sametinget. Begge panelene drives ved DIGSSCORE

Jeg er koordinator for forskningsgruppen Medborger, opinion, representasjon, sammen med Kristin Strømsnes.

SAMPOL100: Innføring i sammenliknende politikk - foreleser (Høst 2019)

SAMPOL107: Politisk mobilisering - foreleser (2020 - 2021)

SAMPOL260: Bacheloroppgave i sammenliknende politikk - veileder (2018 - 2021)

SAMPOL290/SAMPOL291: Praksis i sammenliknende politikk - emneansvarlig (2016 - 2017)

Dokumentar
 • Vis forfatter(e) 2019. Slik er de norske klimaskeptikerne– Forskerne skiller mellom tre typer klimaskepsis, og én av dem står særlig sterkt i Norge.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Tilknyttet

- forskningsgruppen medborgere, opinion, representasjon (MOR) ved Institutt for sammenliknende politikk

- tverrfaglig forskningsenhet på klima og miljø i Norsk Medborgerpanel

- forskningprosjektet The Politics of Inequality. How Representative Democracy Functions in Europe

Twitter