Hjem
Mari Støverud Beitness bilde

Mari Støverud Beitnes

Stipendiat
 • E-postmari.beitnes@uib.no
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Mine forskninginteresser dreier seg hovedsaklig rundt ruralsosiologi, kjønn og livsløp. I mitt doktorgradsprosjekt undersøker jeg kvinnelige bønders rolle i det norske landbruket.  

Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2022). «En må være levende opptatt av det» - En kvalitativ studie av odelsberettigedes vurderinger omkring overtakelse av familiegården.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Mer samarbeid og målrettet støtte kan øke produksjon og omsetning av lokale grønnsaker i Bergen. NIBIO POP. 8 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.