Hjem
Maria-Carme Torras-Calvos bilde

Maria-Carme Torras-Calvo

Avdelingsdirektør
 • E-postMaria.Carme.Torras@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 01+47 915 45 139
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligs plass 7
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Mapping the landscape of practice across library communities. portal: Libraries and the Academy. 557-579.
 • Vis forfatter(e) (2016). How groups talk information literacy into being. Communications in Computer and Information Science (CCIS). 109-118.
 • Vis forfatter(e) (2014). Changing libraries: facilitating self-reflection and action research on organizational change in academic libraries. New Review of Academic Librarianship. 251-274.
 • Vis forfatter(e) (2013). Productive Partnerships to Promote Media and Information Literacy for Knowledge Societies: IFLA and UNESCO’s Collaborative Work. Communications in Computer and Information Science (CCIS). 41-47.
 • Vis forfatter(e) (2012). Access to Knowledge as a Social Practice: Information Literacy Education for MA Students. IFLA Publications Series.
 • Vis forfatter(e) (2009). Pedagogical considerations in developing an online tutorial in information literacy. Communications in information literacy. 84-98.
 • Vis forfatter(e) (2006). Websites and internationalization. A survey of Norwegian academic, research and special libraries. Libri. 28-37.
 • Vis forfatter(e) (2004). Information literacy : New pedagogic challenges for the university library. Scandinavian Public Library Quarterly. 14-17.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2016). Bibliotek i endring. Final project report. .
 • Vis forfatter(e) (2013). PhD candidates and the research process. The library´s contribution. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Søk & Skriv for kursholdere : bibliotekundervisning i høyere utdanning. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Rapport : Undervisningsgruppen fra UB. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket Sluttrapport, oktober 2005. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Undervisningsopplegg for Informasjonskompetanse - Sluttrapport. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). PhD on Track – lansering av de nettbaserte læringsmodulene i PhD on Track.
 • Vis forfatter(e) (2011). Designing evidence-based research support: a study of PhD candidates’ information needs and searching behavior.
 • Vis forfatter(e) (2010). Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket: Muligheter og utfordringer for bibliotekets undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den informasjonskompetente studenten: Et blikk på internasjonalt og nasjonalt arbeid med bibliotekenes undervisningsvirksomhet.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2005). Web Portals and Internationalization: A Survey of Norwegian Academic, Research and Special Libraries.
 • Vis forfatter(e) (2004). Presentasjon av KIK � et nettbasert kurs i informasjonskompetanse.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2005). Handlingsplan for informasjonskompetanse ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fastsettelse av læringsmål og innhold for UB-kurs etter studienivå.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2014). Editorial. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL. 1-5.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2013). Media and Information Literacy. Policy and Strategy Guidelines. Unesco.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2009). Information Literacy Education : a process approach. Professionalising the pedagogical role of academic libraries.
 • Vis forfatter(e) (2008). Information literacy education: A process approach : professionalising the pedagogical role of academic libraries.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2004). UB tilbyr kurs i informasjonskompetanse.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Mapping collective information practices in the workplace. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Focus group study. 52 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fokusgruppestudien. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). User Education at the Digital Library: Physical and Intellectual Access to Information through Digital Literacy. 12 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). List of Selected Information Literacy Resources Available in the Norwegian Language. 159-162. I:
  • Vis forfatter(e) (2013). Overview of Information Literacy Resources Worldwide. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).
Annet
 • Vis forfatter(e) (2011). Comment soutenir la recherche doctorale: les doctorants, la littératie informationelle et la formation à l´utilisation des bibliothèques. 39-52.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2015). PhD on Track – online library support for PhD students.
 • Vis forfatter(e) (2014). Helping PhD-students succeed: PhD on Track.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2007). Search & Write.
 • Vis forfatter(e) (2005). Pedagogisk manual.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kurs i informasjonskompetanse.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Med IFLA i et stadig skriftende informasjonslandskap. Bibliotekforum. 22-23.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2017). Global Perspectives on Information Literacy: chapter L. 121-129. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). Global Perspectives on Information Literacy. Fostering a Dialogue for International Understanding. .
 • Vis forfatter(e) (2014). IFAP-IFLA Collaborative Activities In the Period 2008-2013. 97-98. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Information for All Programme. IFAP. Report 2008 - 2013. .
 • Vis forfatter(e) (2013). Promoting Media and Information Literacy Worldwide Trough Productive Partnerships. 29-31. I:
  • Vis forfatter(e) (2013). Media and Information Literacy for Knowledge Societies. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.