Hjem
Maria-Carme Torras-Calvos bilde

Maria-Carme Torras-Calvo

Avdelingsdirektør
 • E-postMaria.Carme.Torras@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 01+47 915 45 139
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligs plass 7
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Mapping the landscape of practice across library communities. portal: Libraries and the Academy. 557-579.
 • Vis forfatter(e) 2016. How groups talk information literacy into being. Communications in Computer and Information Science. 109-118.
 • Vis forfatter(e) 2014. Changing libraries: facilitating self-reflection and action research on organizational change in academic libraries. New Review of Academic Librarianship. 251-274.
 • Vis forfatter(e) 2013. Productive Partnerships to Promote Media and Information Literacy for Knowledge Societies: IFLA and UNESCO’s Collaborative Work. Communications in Computer and Information Science. 41-47.
 • Vis forfatter(e) 2012. Access to Knowledge as a Social Practice: Information Literacy Education for MA Students. IFLA Publications Series.
 • Vis forfatter(e) 2009. Pedagogical considerations in developing an online tutorial in information literacy. Communications in information literacy. 84-98.
 • Vis forfatter(e) 2008. Pedagogical considerations in developing an online tutorial in information literacy. Communications in information literacy. 84-98.
 • Vis forfatter(e) 2006. Websites and internationalization. A survey of Norwegian academic, research and special libraries. Libri. 28-37.
 • Vis forfatter(e) 2004. Information literacy : New pedagogic challenges for the university library. Scandinavian Public Library Quarterly. 14-17.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2016. Bibliotek i endring. Final project report. .
 • Vis forfatter(e) 2013. PhD candidates and the research process. The library´s contribution. .
 • Vis forfatter(e) 2012. Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen. Bibliotekets bidrag. .
 • Vis forfatter(e) 2007. Søk & Skriv for kursholdere : bibliotekundervisning i høyere utdanning. .
 • Vis forfatter(e) 2007. Rapport : Undervisningsgruppen fra UB. .
 • Vis forfatter(e) 2005. Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket Sluttrapport, oktober 2005. .
 • Vis forfatter(e) 2004. Undervisningsopplegg for Informasjonskompetanse - Sluttrapport. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2013. PhD on Track – lansering av de nettbaserte læringsmodulene i PhD on Track.
 • Vis forfatter(e) 2011. Designing evidence-based research support: a study of PhD candidates’ information needs and searching behavior.
 • Vis forfatter(e) 2010. Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverket: Muligheter og utfordringer for bibliotekets undervisning.
 • Vis forfatter(e) 2010. Den informasjonskompetente studenten: Et blikk på internasjonalt og nasjonalt arbeid med bibliotekenes undervisningsvirksomhet.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2005. Web Portals and Internationalization: A Survey of Norwegian Academic, Research and Special Libraries.
 • Vis forfatter(e) 2004. Presentasjon av KIK � et nettbasert kurs i informasjonskompetanse.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) 2005. Handlingsplan for informasjonskompetanse ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2005. Fastsettelse av læringsmål og innhold for UB-kurs etter studienivå.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2014. Editorial. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL. 1-5.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2013. Media and Information Literacy. Policy and Strategy Guidelines. Unesco.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2009. Information Literacy Education : a process approach. Professionalising the pedagogical role of academic libraries.
 • Vis forfatter(e) 2008. Information literacy education: A process approach : professionalising the pedagogical role of academic libraries.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2004. UB tilbyr kurs i informasjonskompetanse.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2015. Mapping collective information practices in the workplace. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Focus group study. 52 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Fokusgruppestudien. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. User Education at the Digital Library: Physical and Intellectual Access to Information through Digital Literacy. 12 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) 2013. List of Selected Information Literacy Resources Available in the Norwegian Language. 159-162. I:
  • Vis forfatter(e) 2013. Overview of Information Literacy Resources Worldwide. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) .
Annet
 • Vis forfatter(e) 2011. Comment soutenir la recherche doctorale: les doctorants, la littératie informationelle et la formation à l´utilisation des bibliothèques. 39-52.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2015. PhD on Track – online library support for PhD students.
 • Vis forfatter(e) 2014. Helping PhD-students succeed: PhD on Track.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) 2007. Search & Write.
 • Vis forfatter(e) 2005. Pedagogisk manual.
 • Vis forfatter(e) 2004. Kurs i informasjonskompetanse.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) 2014. Med IFLA i et stadig skriftende informasjonslandskap. Bibliotekforum. 22-23.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2017. Global Perspectives on Information Literacy: chapter L. 121-129. I:
  • Vis forfatter(e) 2017. Global Perspectives on Information Literacy. Fostering a Dialogue for International Understanding. .
 • Vis forfatter(e) 2014. IFAP-IFLA Collaborative Activities In the Period 2008-2013. 97-98. I:
  • Vis forfatter(e) 2014. Information for All Programme. IFAP. Report 2008 - 2013. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Promoting Media and Information Literacy Worldwide Trough Productive Partnerships. 29-31. I:
  • Vis forfatter(e) 2013. Media and Information Literacy for Knowledge Societies. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.