Hjem
Maria Luttges Mathieus bilde

Maria Luttges Mathieu

Administrasjonssjef
 • E-postMaria.Luttges@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 57
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge
  Årstadveien 17, 2. etasje, fløy A
  5009 Bergen
  Rom 
  2F5.1
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Den overordnet driften av instituttet
 • Økonomistyring
 • Personalforvaltning og ressursdisponering
 • Arealdisponering
 • Koordinator for forskerskolen GHIG.
 • Forskningsformidling-kommunikasjon og støtte til forskningsgrupper
 • Administrativstøtte i forbindelse med søknader/prosjektstøtte
 • Saksbehandling i regi av instituttledelse og forskerskolens styre.
 • Planlegging av forskningsseminarer, kurs og konferanser.
 • Saksbehandling knyttet til opptak til ph.d.-utdanning, kursgodkjenning og avslutning av doktorgradsarbeidet.
 • Webredaktør for instituttets, forskerskole og forskningsgruppene sine nettsider.

 

Master of Philosophy, humanistiske og estetiske fag