Hjem
Maria Steene Eriksens bilde

Maria Steene Eriksen

Rådgiver, forskningsrådgiver prosjektsøknader
 • E-postMaria.Eriksen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 67 15
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Støtter prosjektleder i arbeidet med søknader om ekstern finansiering av prosjekter, herunder rådgivning, veiledning, koordinering og kvalitetssikring.

Dette innebærer blant annet:

 • Å identifisere kommende utlysninger og ha kunnskap om ulike programmer
 • Bistand i søknadsutvikling knyttet til utlysningskrav, maler, språklig og strukturell vurdering av søknadstekst
 • Koordinering av lokale støttefunksjoner knyttet til prosjektsøknader
 • Etter avtale, bistå med administrativ informasjon og kvalitetssikring i søknadsportal
 • Ved avslag på søknad, gjennomgå tilbakemelding fra finansiør og vurdere videre muligheter for søknaden
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Arc self‐association and formation of virus‐like capsids are mediated by an N‐terminal helical coil motif. The FEBS Journal.
 • Vis forfatter(e) 2018. Structure of monomeric full‐length ARC sheds light on molecular flexibility, protein interactions, and functional modalities. Journal of Neurochemistry. 323-343.
 • Vis forfatter(e) 2017. Stimulus-evoked ERK-dependent phosphorylation of activity-regulated cytoskeleton-associated protein (Arc) regulates its neuronal subcellular localization. Neuroscience. 68-80.
 • Vis forfatter(e) 2017. Arc interacts with the integral endoplasmic reticulum protein, calnexin. Frontiers in Cellular Neuroscience. 1-12.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2018. The immediate early protein Arc: an exploration of protein structure and regulation.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2017. Arc protein: a flexible hub for synaptic plasticity and cognition. Seminars in Cell and Developmental Biology. 33-42.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

PhD (UiB 2018), i biomedisin – nevrovitenskap

MSc (UiB 2013), i medisinsk biologi – human fysiologi

BSc (UiB 2011), i kjemi