Hjem
Maria Vea Lunds bilde

Maria Vea Lund

Førsteamanuensis
 • E-postMaria.Lund@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 67
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Avtalerett, tingsrett, personrett

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Fremtidsfullmakter: HR-2019-1758-A og erfaringer fra ordningens fem første år. Lov og Rett. 213-233.
 • Vis forfatter(e) 2018. Om passivitet og Rt. 2015 s. 1157 Fårøyadommen. Jussens venner. 33-53.
 • Vis forfatter(e) 2009. Avhending av realsameigepartar og realservituttar. Jussens venner. 211-237.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2019. Kartlegging og utredning av ordningen med fremtidsfullmakter. 29/2019. 29/2019. .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Passivitet som grunnlag for ettergiving eller tap av pengekrav.
 • Vis forfatter(e) 2019. Bundenhet ved passivitet.
 • Vis forfatter(e) 2019. Avtalebinding ved passivitet.
 • Vis forfatter(e) 2018. Fullmakt og demens.
 • Vis forfatter(e) 2018. Framtidsfullmakter.
 • Vis forfatter(e) 2017. Rettstap som ulovfesta passivitetsverknad.
 • Vis forfatter(e) 2017. Rettstap som ulovfesta passivitetsverknad.
 • Vis forfatter(e) 2017. Rettstap som ulovfesta passivitetsverknad.
 • Vis forfatter(e) 2017. Passivitet - binding og rettstap som ulovfesta passivitetsverknader.
 • Vis forfatter(e) 2017. Age and age-related impairment as legally relevant factors.
 • Vis forfatter(e) 2016. Avtalerettsleg binding ved passivitet.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2017. Passivitet.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2016. Passivitet. Binding og rettstap som ulovfesta passivitetsverknader.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Avtalerett, tingsrett, arverett