Hjem
Marianna Bettis bilde

Marianna Betti

Postdoktor
 • E-postmarianna.betti@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 44
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  801
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Marianna Betti har fullført sin doktorgrad i sosialantropologi fra Universitetet i Bergen i 2020. Hun har en MPhil i "Anthropology of Development" (2010) fra samme institusjon og en Master i arkeologi (2005) fra Cotsen Institute of Archaeology ved UCLA. Marianna Betti har utført antropologisk feltarbeid i Øst-Afrika og Europa, og hennes forskningsinteresser ligger i politisk økologi, antropologi av olje og energi, utvikling og fenomenologi. I sin doktorgradsforskning har hun utforsket den nylige oppdagelsen av hydrokarboner i Turkana i nordvest Kenya. Hun har sett på hvordan oljevirksomheten har påvirket sosiale relasjoner på forskjellige skalaer, og hvordan ulike grupper har reagert på de raske endringene som oppdagelsen av oljen har skapet. Bettis siste interesser handler om hvilke former og sosiale manifestasjoner av energiomstilling som gjør til sosial praksis, det store spekteret av konflikter som oppstår fra, for eksempel, energisårbarhet og ulik omfordeling av energiressursene, og om livet og handlefriheten til "hyperobjekter" innebygd i den "automation turn".

 

Betti, Marianna.

Encounters and expectations: A case of syncretic oil complex in Turkana, Kenya. Workshop. Corporate entanglements: Citizenship, Governance and Transnational Companies at Key Sites of Neoliberal Globalization. Utrecht University, Utrecht, NL. 11-12.12.2018.

Betti, Marianna.

Blood, meat, oil and the generative power of moving resources. EASA 2018: Staying, Moving Settling. Stockholm, SE. 14.-17.08.2018.

Betti, Marianna.

Claiming the “Cradle of Mankind”: strategies to power and access amongst oil companies and local political elites in Turkana. American Anthropological Association Annual Meeting 2016. Minneapolis, USA. 16.-20.11.2016.

Betti, Marianna. 
Health and Well-being along the Shores of Lake Turkana. MAGic 2015 Conference. Sussex, UK. 09.-11.09.2015.

Betti, Marianna. 
Right to Work and Rights at Work: egalitarian practices and paradoxes in Italy in a time of crisis. Second ISP-workshop: The Anthropology of Uncertainty. NTNU, Trondheim, NO. 30.-31.10.2014.

Betti, Marianna.

Endurance and Social Growth among sedenterized Turkana. EASA 2012. Nanterre, FR. 10.-13.07.2012.

Høst 2020, emneansvarlig for SANT105 "Makt: uttrykk og tilsløring", UiB.

Spring 2018, emneansvarlig for SANT285-1 "The Anthropology of Oil", UiB

Fall 2017, emneansvarlig for SANT100 "Invitasjon til sosialantropologi", UiB

Spring 2016, undervisningsassistent for SANT102 "Sosialt liv i globalt perspektiv" and SANT220«Anthropology, Intervention and Development», UiB.

Fall 2014, undervisningsassistent AFR1012 “Anthropology of Africa: regional perspectives”, NTNU

Spring 2011, undervisningsassistent SANT215 “Komparativ regional etnografi” and SANT220 «Anthropology, Intervention and Development», UiB.

Fall 2010, undervisningsassistent SV100 “Samfunnsvitenskapelige tenkemåter”, SANT104 «Culture, Meaning and Communication», and SANT105 «Makt: uttrykk og tilsløring».UiB.

Fall 2004, undervisningsassistent ANTHRO8-1 «Introduction to Anthropology». UCLA.

 

 

Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Health and Well-being along the Shores of Lake Turkana.
 • Vis forfatter(e) (2015). Health and Well-being along the Shores of Lake Turkana.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Automatisering i maritime industrier: en utforskning av nye terreng.
 • Vis forfatter(e) (2021). Automation shift for the energy shift?
 • Vis forfatter(e) (2016). Turkana's enduring struggle for well-being.
 • Vis forfatter(e) (2014). Right to Work and Values at Work: Italian Expetations and Paradoxes in the Economic Crisis.
 • Vis forfatter(e) (2014). Right to Work and Rights at Work: egalitarian practices and paradoxes in Italy in a time of crisis.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2020). "In the Time of Energy, it is Time to Make Place for Energy in Cultural Production." Book review of Imre Szeman (2019). On Petrocultures: Globalization, Culture, and Energy. West Virginia University Press. Anthropology Book Forum.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Academic Legacy of a Concerned Anthropologist. Review of Contrarian Anthropology. The Unwritten Rules of Academia by Laura Nader. Public Anthropologist.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2020). The Appreciated Other: Ideals of revitalization through integration.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). What lies below: the politics of resource conflict in Turkana, Kenya. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Well-Being, Healthcare, and Development in Turkana: Pre- and Post-Devolution. 24 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ordbokoppføring

2020 (with C. Gianella) "Water". Dictionary entry. In: De Lauri, A. ed. Humanitarianism: Keywords. Brill, Leiden.

Bokanmendelser

2020 "In the Time of Energy, it is Time to Make Place for Energy in Cultural Production." In Anthropology Book Forum, Vol. 6, no. 1. Book review of Imre Szeman (2019). On Petrocultures: Globalization, Culture, and Energy. West Virginia University Press.

2019 "The Academic Legacy of a Concerned Anthropologist. Review of Contrarian Anthropology. The Unwritten Rules of Academia by Laura Nader" Public Anthropologist, Vol. 2, Issue 2.

Bok kapitler

2018a. What Lies Below: the politics of resource conflict in Turkana, Kenya. In Szolucha, Anna ed. Energy, Resource Extraction and Society. Impacts and contested futures.Routledge. https://www.routledge.com/Energy-Resource-Extraction-and-Society-Impacts-and-Contested-Futures/Szolucha/p/book/9780815380153

2018b. Well-Being, Healthcare and Development in Turkana: Pre and Post Devolution. In Fyhn H., H. Aspen and A.K. Larsen Edges of Global Transformation Ethnographies of Uncertainty.Rowman and Littlefield. https://rowman.com/ISBN/9781498584081/Edges-of-Global-Transformation-Ethnographies-of-Uncertainty

PhD avhandling

2020 "Generating Oil in the Cradle of Mankind: an ethnographic analysis of the Syncretic Oil Complex in Turkana, Kenya". Thesis for the degree of Philosophiae Doctor, University of Bergen.

Master oppgave

2010 "The Children of Eve: change and socialization among sedentarized Turkana children and youth". Thesis for the degree of Master of Philosophy. Department of Social Anthropology, University of Bergen.