Hjem
 • E-postMarianne.Boe@uib.no
 • Telefon+47 901 49 267
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Min forskning omhandler sammenkoblinger av religion, lov og kjønn. Jeg har særlig kompetanse på sharia og muslimsk familielov, på sjia-islam og sjia-muslimske samfunn i Norge, samt kombinasjonen islam og feminisme. Tidligere har jeg jobbet med et phd-prosjekt om familielovreform og kvinnerettighetsaktivisme i Iran, som resulterte i utgivelsen av boken Family Law in Contemporary Iran: Women’s Rights Activism and Sharia (I.B. Tauris 2015). 

I mitt nåværende postdoktorprosjekt undersøker jeg forholdet mellom religiøs lov og hverdagsliv i Norge, med utgangspunkt i praksiser knyttet til muslimsk medgift (mahr). Et gjennomgående spørsmål i prosjektet er hva slags utfordringer kombinasjonen av statlig lov og praktisering av religiøse rettslige spørsmål representerer i en velferdsstat som Norge, som har en klar statsfeministisk agenda og hvor forholdet mellom stat og religiøs lov for tiden blir omdefinert. Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråds FRIHUMSAM-program.

 

 

Siste mediebidrag:

 

Organisering av seminarer og konferanser:

Se fullstendig oversikt over formidlingsaktiviteter i CRIStin.

Bøker
 • Bøe, Marianne. 2018. Annotated Legal Documents on Islam in Europe: Norway. 129 sider. ISBN: 9789004379428.
 • Bøe, Marianne. 2015. Family Law in Contemporary Iran: Women’s Rights Activism and Shari’a. I.B. Tauris. 288 sider. ISBN: 9781780769004.
Tidsskriftartikler
 • Bøe, Marianne. 2019. Promoting gender equality, but ignoring Muslim women’s rights? Religion: Going Public Blog. Publisert 2019-04-01.
 • Bøe, Marianne. 2018. Halal Dating and Norwegian Youth Culture. Journal of Muslims in Europe. 7: 265-282. doi: 10.1163/22117954-12341368
 • Bøe, Marianne. 2018. Lived Experiences of Norway’s Regulation of Mahr (the Muslim Dower). Nordic Journal of Religion and Society. 31: 58-74. doi: 10.18261/issn.1890-7008-2018-01-04
 • Bøe, Marianne. 2017. Feministisk vri på Koranen. Samtiden. 1. 22-29.
 • Bøe, Marianne. 2017. Halal-dating som ungdomskultur: Forhandlinger om ekteskaps- og samlivspraksiser blant norsk ungdom med muslimsk bakgrunn. Prismet. 1-2. 9-26.
 • Bøe, Marianne; Flaskerud, Ingvild. 2017. A minority in the making: The shia muslim community in Norway. Journal of Muslims in Europe. 6: 179-197. doi: 10.1163/22117954-12341347
 • Bøe, Marianne. 2016. Levende Religion: Globalt perspektiv – lokal praksis. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. 65.
 • Bøe, Marianne. 2016. Islamisme og totalitarisme. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie. Publisert 2016-09-29.
 • Bøe, Marianne. 2014. Endelig om sjia-islam på norsk. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. 1.
 • Bøe, Marianne. 2012. Fornying og videreføring av midlertidig ekteskap i sjia-muslimske minoritets- og majoritetsposisjoner. DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 1. 91-117.
 • Bøe, Marianne; Flaskerud, Ingvild. 2012. "Redaksjonelt". DIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift. 1.
 • Bøe, Marianne. 2011. Demokratibevegelse i stampe. Bergens Tidende. Publisert 2011-05-05.
 • Bøe, Marianne; Tønnessen, Liv. 2011. Nye utfordringer til islamsk feminisme: Kvinneaktivismens mange ansikter i Sudan og Iran. Tidsskrift for kjønnsforskning. 4. 327-342.
 • Bøe, Marianne. 2010. Islamsk feminisme. St. Sunniva: Forum for Norsk Kvinnelig Teologforening. 1-2.
 • Muftuoglu, Ingrid; Molde, Ann-Kristin; Bøe, Marianne; Hovden, Eirik; Lea, Kjersti; Meland, Ingmar. 2010. NAV som hinder for PhD-fullføring. På Høyden ( UiBs nettavis). Publisert 2010-06-25.
 • Bøe, Marianne. 2008. Hva er religion? Hva er fundamentalisme? Hva er kristendom? Hva er islam? Norsk tidsskrift for migrasjonsforskning. 1.
 • Bøe, Marianne. 2007. Persepolis. Babylon - Nordisk tidsskrift for Midtøstenstudier. 5: 176-177.
 • Bøe, Marianne. 2007. Sjia islam – særegenheter og kvinners stilling. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 2. 10-15.
 • Bøe, Marianne. 2007. Et positivt tegn i tiden. Stavanger Aftenblad. Publisert 2007-10-11.
 • Bøe, Marianne. 2005. Iranske kvinneaktivister forsvarere av kvinners rettigheter og nye bidragsytere til debatten om islamsk lov. Chaos. Dansk-norsk tidsskrift for religionhistoriske studier. Nr 43. 81-88.
 • Bøe, Marianne. 2004. ”Kvinnekamp i den islamske republikk”. VG : Verdens gang. Publisert 2004-02-29.
 • Bøe, Marianne. 2003. ”Ebadi er ikke alene”. Bergens Tidende. Publisert 2003-12-09.
 • Bøe, Marianne. 2003. ”Ebadi er ikke alene”. Adresseavisen. Publisert 2003-10-30.
 • Bøe, Marianne. 2003. ”Ebadi er ikke alene”. Stavanger Aftenblad. Publisert 2003-12-15.
 • Bøe, Marianne. 2002. ”Muslimske feminister: aktører i islamsk lov?”. Replikk. 15.
Rapporter/avhandlinger
 • Bøe, Marianne. 2012. Debating Family Law in Contemporary Iran. Continuity and Change in Women's Rights Activists' Conceptions of Shari'a and Women's Rights. University of Bergen.
Bokkapitler
 • Bøe, Marianne. 2013. "Kjønnsjihad: Feministiske tilnærminger til Shari‘a”. kapittel 5, sider 94-108. I:
  • Gilhus, Ingvild S.; Mikaelsson, Lisbeth. 2013. Religion i skrift: Mellom mystikk og materialitet. Universitetsforlaget. 240 sider. ISBN: 9788215019895.
 • Bøe, Marianne. 2009. The Bergen-Sudan Connection. kapittel 1, sider 5-18. I:
  • Hafsaas-Tsakos, Henriette; Tsakos, Alexandros. 2009. Connecting south and north - Sudan Studies from Bergen in Honour of Mahmoud Salih. Universitetet i Bergen. 137 sider. ISBN: 978-82-7453-079-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.