Hjem
Marie Steine von der Lippes bilde
Foto:
Thor Brødreskift

Marie Steine von der Lippe

Professor, religionsvitenskap
 • E-postMarie.Lippe@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 45
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
  4. etg.
  5020 Bergen
  Rom 
  407
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Bio

Mine forskningsinteresser omfatter religion, ungdom og utdanning. Jeg har særlig jobbet med religionsfaget i skolen og religionsdidaktikk, og er interessert i kontroversielle spørsmål, medborgerskap, mangfold, fordommer, rasisme og politikk.

Jeg fullførte en PhD i religionsstudier ved Universitetet i Stavanger (2010), som del av et større internasjonalt prosjekt, «Religion in Education - a Contribution to Dialogue or a Factor of Conflict in Transforming Societies in European Countries» (REDCo), finansiert av EUs 6. rammeprogram. Fra 2012-2017 var jeg en del av det europeiske prosjektet «Religion and Dialogue in Modern Societies» (ReDi), der jeg jobbet med hvordan norske skoler håndterte terrorangrepet som rammet Norge 22. juli 2011.

I 2018-2021 ledet jeg forskningsprosjektet «School as Opportunity», finansiert av Norges forskningsråd, med fokus på hvordan religiøse og etniske fordommer oppfattes og brukes blant unge i dag, og på utdanningens rolle for å forebygge av hatefulle ytringer og diskriminering. For tiden leder jeg forskergruppen «Forskning og undervisning om kontroversielle tema» ved UiB.

Siden 2019 har jeg vært styreleder for den internasjonale forskerskolen Religion, Values, Society (RVS), finansiert av Norges forskningsråd, og faglig rådgiver for Holbergprisens skoleprogram (2019-2023).

I mer enn tjue år har jeg arbeidet med religionsvitenskap og lærerutdanning, og har utviklet og undervist på alle nivåer i høyere utdanning. Jeg har også veiledet flere master- og doktorgradsprosjekter.

Mine publikasjoner omfatter artikler, kapitler og redigerte bøker og tidsskrifter. Fra 2018-2021 var jeg en av tre redaktører for DIN - tidsskrift for religion og kultur.

Utvalgte publikasjoner

Lippe, Marie von der (ed.). 2021. Fordommer i skolen: demokratiforståelse og forebyggende tiltak. Oslo: Universitetsforlaget. https://www.idunn.no/doi/book/10.18261/9788215037417-2021 

Ipgrave, Julia, Knauth, Thorsten, Körs, Anna, Vieregge, Dörthe & Marie von der Lippe (eds.). 2018. Religion and Dialogue in the City. Case Studies on Interreligious Encounter in Urban Community and Education. Münster: Waxmann Verlag. 

Lippe, Marie von der & Sissel Undheim (eds.) 2017. Religion i skolen. Oslo: Universitetsforlaget. 

Lippe, Marie von der Lippe. 2019. Teaching Controversial Issues in RE: The Case of Ritual Circumcision. British Journal of Religious Education. https://doi.org/10.1080/01416200.2019.1638227 

Anker, Trine & Marie von der Lippe. 2019. Religion and conflicts: formatting religion in school. In Mjaaland, Marius (ed.). Formatting religion: Politics, Media, Education and Law. London: Routledge. 

Kittelmann, Karin Flensner & Marie von der Lippe. 2019. Being safe from what and safe for whom? A critical discussion of the conceptual metaphor of safe space. Intercultural Education, 2019:1, https://doi.org/10.1080/14675986.2019.1540102. 

Lippe, Marie von der. 2018. The right to be exempted: A discussion of the relationship between religion, law and education in Norwegian public schools. In Rydving, Håkan & Stefan Olsson (eds.). Religion, law and justice: Seven essays, p. 145–172. Oslo: Novus Forlag og Institutt for sammenlignende kulturstudier. 

Anker, Trine & Marie von der Lippe. 2015. Når terror ties ihjel. En diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift 2015 (2), 85–96.

DIDAREL 1, DIDAREL 2, RELDI 111, RELDI 112, RELDI 313, HRDID600

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2007). Grunnbok 9, Horisonter: KRL for ungdomstrinnet. Gyldendal Akademisk.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). ”It ́s complicated”. Et historisk blikk på forholdet mellom religionsvitenskap og religions- og livssynsfagene i norsk skole. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 121-142.
 • Vis forfatter(e) (2019). Teaching controversial issues in RE: the case of ritual circumcision. British Journal of Religious Education.
 • Vis forfatter(e) (2019). Being safe from what and safe for whom? A critical discussion of the conceptual metaphor of ‘safe space’. Intercultural Education. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Fremragende undervisning" og kunsten å veilede. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 19-24.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet. 261-272.
 • Vis forfatter(e) (2015). Youth as pilots of the future – A comparative Study of Norwegian students’ Views and Experiences with Religion in Education. Religious Education Journal of Australia. 23-29.
 • Vis forfatter(e) (2015). Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 85-96.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hvordan snakker ungdom om religion – og hvorfor snakker de sånn? En kvalitativ studie av ungdom i aldermen 13-15 år. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 7-31.
 • Vis forfatter(e) (2011). Young people's talk about religion and diversity: a qualitative study of Norwegian students aged 13-15. British Journal of Religious Education. 127-142.
 • Vis forfatter(e) (2011). Reality Can Bite: Perspectives of Young People on the Role of Religion in Their World. Nordidactica. 15-34.
 • Vis forfatter(e) (1999). En ny folkebevegelse i Latin-Amerika? ?. 205-217.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2012). Dialogue in times of crisis: Discourses on 22/7 in the Norwegian society. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Undervisning om kontroversielle spørsmål.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan kan vi undervise om kontroversielle tema i ulike skolefag? Refleksjoner fra forskningsprosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2021). Verdien av å minnes 22. juli.
 • Vis forfatter(e) (2021). Undervisning om kontroversielle tema - et etter- og videreutdanningskurs for lærere.
 • Vis forfatter(e) (2021). Undervisning om kontroversielle spørsmål.
 • Vis forfatter(e) (2021). Undervisning i kontroversielle spørsmål.
 • Vis forfatter(e) (2021). Religion and public school .
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvordan underviser man om kontroversielle spørsmål?
 • Vis forfatter(e) (2021). Hva er fordommer?
 • Vis forfatter(e) (2021). Bokbad på Litteraturhuset i Bergen: Kristoffer Vogt i samtale med redaktørene Marie von der Lippe og Bodil Ravneberg Fordommer i skolen: gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering (2021). von der Lippe, M. (red.). Oslo: Universitetsforlaget. Hvordan forstå fordommer? Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn (2021). Bodil Ravneberg et.al. (red.). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2021). "En lærers bekjennelser".
 • Vis forfatter(e) (2019). Undervisning om kontroversielle spørsmål.
 • Vis forfatter(e) (2019). Forskningsmetoder i praksis.
 • Vis forfatter(e) (2018). Religiøs, ateist, – eller noe midt i mellom?
 • Vis forfatter(e) (2017). Religion og ungdom(skultur).
 • Vis forfatter(e) (2017). OMG! Ungdom og religion.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva skal vi med religion og livssyn i skolen?
 • Vis forfatter(e) (2014). 22. juli i klasserommet.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). “Like, I wouldn’t go to jail for it”​ - Student discourses on the use of civil disobedience as a protest tool in climate activism ​.
 • Vis forfatter(e) (2023). The right to opt-out. A comparative analysis of the right of withdrawal from religious education and religious activities in Scandinavian state schools  .
 • Vis forfatter(e) (2023). Fritak på religiøst grunnlag i svenske, danske, og norske skoler.
 • Vis forfatter(e) (2021). The right to opt-out or not: the legal right of withdrawal from religious education in Norway’.
 • Vis forfatter(e) (2021). Critics or caretakers? On the challenges of doing research on controversial topics.
 • Vis forfatter(e) (2019). What are controversial issues?
 • Vis forfatter(e) (2019). Schools as arenas for religious change: Identifying and analyzing religious practice in contemporary society.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ritualizations and demarcations of religion and non-religion in schools.
 • Vis forfatter(e) (2019). Re-Examining the Outcomes of Religious Education Panel respons.
 • Vis forfatter(e) (2018). Issues in establishing the classroom as a ‘safer space’ for teaching and learning about religions and other worldviews in an intercultural context.
 • Vis forfatter(e) (2018). Dialogue in the aftermath of terror attacks: The role of school and religious education.
 • Vis forfatter(e) (2017). Transmitting and Transforming Religious Practice: Varieties of Rituals and Ritualizations in Public and Private Schools.
 • Vis forfatter(e) (2017). Symposia: Educational rituals? Ritualizations and varieties of religious practice in public and private schools.
 • Vis forfatter(e) (2017). School as opportunity: democratic understanding and prevention of group-based prejudices.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fighting the Dragon: Celebrating “The Festival of Strong Will” in the Steiner Schools .
 • Vis forfatter(e) (2017). Fighting the Dragon. Celebrating “the festival of strong will” in the Steiner schools.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Fremragende undervisning" og kunsten å veilede.
 • Vis forfatter(e) (2016). The right to be exempted – A discussion of the relationship between religion, law and education in Norwegian public schools.
 • Vis forfatter(e) (2016). Dealing with terrorism in religion education: An empirical study among teachers in upper secondary schools.
 • Vis forfatter(e) (2016). Conflict, terrorism and religious education.
 • Vis forfatter(e) (2015). Teaching Terrorism: A Discussion of 22 July and Religion Education in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Response to keynote lecture by Marju Kõivupuu, University of Tallinn “Spatio- Temporal Orientation in the Religious Landscape" .
 • Vis forfatter(e) (2015). Religion and terrorism in religion education.
 • Vis forfatter(e) (2015). Dialogue in times of crisis: A study of how Norwegian upper secondary education deals with 22 July and the case of Anders Behring Breivik.
 • Vis forfatter(e) (2014). dialogue in times of crisis.
 • Vis forfatter(e) (2014). Religion and dialogue in times of societal crisis .
 • Vis forfatter(e) (2014). Dialogue in times of crisis.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hva har dette med oss å gjøre?
 • Vis forfatter(e) (2004). Pentecostal Movements in Latin America: A discussion of three different models of explanation.
 • Vis forfatter(e) (2002). Revidert læreplan i KRL : problemer, utfordringer og muligheter i faget.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kunnskap om islam.
 • Vis forfatter(e) (2002). Hvordan kan vi forstå hverandre bedre? : kultur og identitet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Hvordan kan vi forstå annerledeshet?
Leder
 • Vis forfatter(e) (2020). Special Issue "Teaching Controversial Issues and Religion" (Guest editor). Religions.
 • Vis forfatter(e) (2019). Religionsvitenskap, ritualer og ritualisering i skolen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Vis forfatter(e) (2017). OMG! Religion og ungdomskultur. Prismet. 3-8.
 • Vis forfatter(e) (2014). Religion i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 299-303.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2015). Trenger vi flere lærebøker i religionsdidaktikk? Bokanmeldelse av Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene Kari Repstad og Inger Margrethe Tallaksen Cappelen Damm 2014 . Prismet. 169-170.
 • Vis forfatter(e) (2009). Religious diversity and intercultural education: a reference book for schools. British Journal of Religious Education. 167-168.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2021). Fordommer i skolen : Gruppekonstruksjoner utenforskap og inkludering. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2018). Religion and dialogue in the city: case studies on interreligious encounter in urban community and education. Waxmann Verlag.
 • Vis forfatter(e) (2017). Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2006). Ett fag - mange muligheter : en praktisk håndbok i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1998). Pentekostale bevegelser i Latin-Amerika: En diskusjon av tre forklaringsmodeller.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2019). Den besværlige fritaksretten. Om klagesaker og henvendelser gjort til fylkesmannsembetene knyttet til Opplæringsloven §2-3a.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2016). Snakk med ungdom om 22. juli! Agenda Magasin.
 • Vis forfatter(e) (2013). Baklengs inn i fremtiden. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2005). Religionens to sider. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2002). Islam online.com. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). Pinsen i politisk perspektiv. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (2000). Den norske selvgodheten. Bergens Tidende. 1.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2010). Youth, religion and diversity : a qualitative study of young people's talk about religion in a secular and plural society : a Norwegian case.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). Ny forskergruppe diskuterte kontroversielle temaer med VGS-elever.
 • Vis forfatter(e) (2020). Råd til lærere som underviser i kontroversielle tema: La elevene utforske egne meninger.
 • Vis forfatter(e) (2018). Populærkultur og spenning.
 • Vis forfatter(e) (2018). KRLE-podden til Knut Aukland, episode 4: "Populærkultur og spenning".
 • Vis forfatter(e) (2018). Hva skal vi med etikken?
 • Vis forfatter(e) (2018). Fritak.
 • Vis forfatter(e) (2017). Å lære i/om/av religion.
 • Vis forfatter(e) (2017). Verdensreligionsmodellen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Skal forebygge fordommer.
 • Vis forfatter(e) (2017). Religionsfagene i skolen – politikk, kontrovers, og fremtiden.
 • Vis forfatter(e) (2017). KRLE-podden til Knut Aukland. Episode 3 "Verdensreligionsmodellen".
 • Vis forfatter(e) (2017). KRLE-podden av Knut Aukland, episode 1: "Å lære i/om/av religion".
 • Vis forfatter(e) (2016). Jeg er en lagforsker.
 • Vis forfatter(e) (2009). Unge bryr seg ikke om religion.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Absurd å tenke at det finnes noe mer der oppe".
 • Vis forfatter(e) (2002). Religiøst internett.
 • Vis forfatter(e) (2002). Internett kan skape en religiøs revolusjon.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Fordommer i skolen. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Salient or silenced. How religion and terrorism are formatted in school. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ungdom og religion : tradisjon, nyskaping og individuelle valg. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Right to be Exempted: A Discussion of the Relationship between Religion, Law and Education in Norwegian Public Schools. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Introduction. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Interreligious Dialogue and Engagement in the City. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Controversial issues in Religious Education: How Teachers Deal with Terrorism in their Teaching. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Coming to Terms with Terrorism? A Case Study on how Schools are Dealing with the Terror Attacks of 22 July in Oslo and at Utøya. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fritak for hvem og fra hva? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Young people's talk about religion and diversity : a qualitative study of Norwegian students aged 13-15. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). The French situation from a Norwegian point of vi. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Scenes from a classroom : video analysis of classroom interaction in religious education in Norway. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hermeneutic video analysis in ethnographic research. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). To believe or not to believe : young people's perceptions and experiences of religion and religious education in Norway. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tre forklaringsmodeller. 59 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Innledning. 12 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2002). www.religion.com : en presentasjon av religiøse hjemmesider på internett.
 • Vis forfatter(e) (2002). “Globalization and tranznationalisation in Latin America&#8221.
Multimediaprodukt
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvordan underviser man om religion?
Oversatt kapittel
 • Vis forfatter(e) (2005). «Veiviseren»: En presentasjon av Europarådets retningslinjer for religions- og livssynsundervisning - («Signposts»: Dissemination of Council of Europe Policy on Education about Religions and Non-religious Convictions). 376-384.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2017). Forord. 9-9.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Hva med et forskningsbasert fag i skolen? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 6-11.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2014). Religiøst mangfold i skolen. 619-635. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Skolen som mulighetsarena: Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer. Norges forskningsråd, SAMKUL (2018–2021).

https://fordommeriskolen.w.uib.no

 

Tidligere internasjonale prosjekter:

Religion and dialogue in modern societies (ReDi), 2013–2017.

Religion in Education: A contribution to dialogue or a factor of conflict in transforming socities in Europe (REDCo), 2006–2009.

Professor i religionsvitenskap med spesialisering i fagdidaktikk

PhD i religionsstudier/religionsdidaktikk 

Kompetansefelt