Hjem
Marie Steine von der Lippes bilde
Foto:
Thor Brødreskift

Marie Steine von der Lippe

Professor, religionsvitenskap
 • E-postMarie.Lippe@uib.no
 • Telefon+47 55 58 24 45
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
  4. etg.
  5020 Bergen
  Rom 
  407
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Religionsdidaktikk, religion i skolen, religions- og livsynsfagene i skolen, ungdom og religion, kontroversielle spørsmål, religiøst mangfold, flerkultur, fordommer, 22. juli

DIDAREL 1, DIDAREL 2, RELDI 111, RELDI 112, HRDID600

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2007). Grunnbok 9, Horisonter: KRL for ungdomstrinnet. Gyldendal Akademisk.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). ”It ́s complicated”. Et historisk blikk på forholdet mellom religionsvitenskap og religions- og livssynsfagene i norsk skole. Chaos - Skandinavisk tidsskrift for religionshistoriske studier. 121-142.
 • Vis forfatter(e) (2019). Teaching controversial issues in RE: the case of ritual circumcision. British Journal of Religious Education.
 • Vis forfatter(e) (2019). Being safe from what and safe for whom? A critical discussion of the conceptual metaphor of ‘safe space’. Intercultural Education. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Fremragende undervisning" og kunsten å veilede. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 19-24.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tid for terror: Læreres håndtering av kontroversielle spørsmål i skolens religions- og livssynsundervisning. Prismet. 261-272.
 • Vis forfatter(e) (2015). Youth as pilots of the future – A comparative Study of Norwegian students’ Views and Experiences with Religion in Education. Religious Education Journal of Australia. 23-29.
 • Vis forfatter(e) (2015). Når terror ties i hjel : en diskusjon om 22. juli og demokratisk medborgerskap i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 85-96.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hvordan snakker ungdom om religion – og hvorfor snakker de sånn? En kvalitativ studie av ungdom i aldermen 13-15 år. DIN - Tidsskrift for religion og kultur. 7-31.
 • Vis forfatter(e) (2011). Young people's talk about religion and diversity: a qualitative study of Norwegian students aged 13-15. British Journal of Religious Education. 127-142.
 • Vis forfatter(e) (2011). Reality Can Bite: Perspectives of Young People on the Role of Religion in Their World. Nordidactica. 15-34.
 • Vis forfatter(e) (1999). En ny folkebevegelse i Latin-Amerika? ?. 205-217.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2012). Dialogue in times of crisis: Discourses on 22/7 in the Norwegian society. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan kan vi undervise om kontroversielle tema i ulike skolefag? Refleksjoner fra forskningsprosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2021). Verdien av å minnes 22. juli.
 • Vis forfatter(e) (2021). Undervisning om kontroversielle spørsmål.
 • Vis forfatter(e) (2021). Undervisning i kontroversielle spørsmål.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvordan underviser man om kontroversielle spørsmål?
 • Vis forfatter(e) (2021). Bokbad på Litteraturhuset i Bergen: Kristoffer Vogt i samtale med redaktørene Marie von der Lippe og Bodil Ravneberg Fordommer i skolen: gruppekonstruksjoner, utenforskap og inkludering (2021). von der Lippe, M. (red.). Oslo: Universitetsforlaget. Hvordan forstå fordommer? Om kontekstens betydning – i barnehage, skole og samfunn (2021). Bodil Ravneberg et.al. (red.). Oslo: Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2021). "En lærers bekjennelser".
 • Vis forfatter(e) (2019). Undervisning om kontroversielle spørsmål.
 • Vis forfatter(e) (2019). Forskningsmetoder i praksis.
 • Vis forfatter(e) (2018). Religiøs, ateist, – eller noe midt i mellom?
 • Vis forfatter(e) (2017). Religion og ungdom(skultur).
 • Vis forfatter(e) (2017). OMG! Ungdom og religion.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva skal vi med religion og livssyn i skolen?
 • Vis forfatter(e) (2014). 22. juli i klasserommet.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). “Like, I wouldn’t go to jail for it”​ - Student discourses on the use of civil disobedience as a protest tool in climate activism ​.
 • Vis forfatter(e) (2023). The right to opt-out. A comparative analysis of the right of withdrawal from religious education and religious activities in Scandinavian state schools  .
 • Vis forfatter(e) (2023). Fritak på religiøst grunnlag i svenske, danske, og norske skoler.
 • Vis forfatter(e) (2021). The right to opt-out or not: the legal right of withdrawal from religious education in Norway’.
 • Vis forfatter(e) (2021). Critics or caretakers? On the challenges of doing research on controversial topics.
 • Vis forfatter(e) (2019). What are controversial issues?
 • Vis forfatter(e) (2019). Schools as arenas for religious change: Identifying and analyzing religious practice in contemporary society.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ritualizations and demarcations of religion and non-religion in schools.
 • Vis forfatter(e) (2019). Re-Examining the Outcomes of Religious Education Panel respons.
 • Vis forfatter(e) (2018). Issues in establishing the classroom as a ‘safer space’ for teaching and learning about religions and other worldviews in an intercultural context.
 • Vis forfatter(e) (2018). Dialogue in the aftermath of terror attacks: The role of school and religious education.
 • Vis forfatter(e) (2017). Transmitting and Transforming Religious Practice: Varieties of Rituals and Ritualizations in Public and Private Schools.
 • Vis forfatter(e) (2017). Symposia: Educational rituals? Ritualizations and varieties of religious practice in public and private schools.
 • Vis forfatter(e) (2017). School as opportunity: democratic understanding and prevention of group-based prejudices.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fighting the Dragon: Celebrating “The Festival of Strong Will” in the Steiner Schools .
 • Vis forfatter(e) (2017). Fighting the Dragon. Celebrating “the festival of strong will” in the Steiner schools.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Fremragende undervisning" og kunsten å veilede.
 • Vis forfatter(e) (2016). The right to be exempted – A discussion of the relationship between religion, law and education in Norwegian public schools.
 • Vis forfatter(e) (2016). Dealing with terrorism in religion education: An empirical study among teachers in upper secondary schools.
 • Vis forfatter(e) (2016). Conflict, terrorism and religious education.
 • Vis forfatter(e) (2015). Teaching Terrorism: A Discussion of 22 July and Religion Education in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Response to keynote lecture by Marju Kõivupuu, University of Tallinn “Spatio- Temporal Orientation in the Religious Landscape" .
 • Vis forfatter(e) (2015). Religion and terrorism in religion education.
 • Vis forfatter(e) (2015). Dialogue in times of crisis: A study of how Norwegian upper secondary education deals with 22 July and the case of Anders Behring Breivik.
 • Vis forfatter(e) (2014). dialogue in times of crisis.
 • Vis forfatter(e) (2014). Religion and dialogue in times of societal crisis .
 • Vis forfatter(e) (2014). Dialogue in times of crisis.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hva har dette med oss å gjøre?
 • Vis forfatter(e) (2004). Pentecostal Movements in Latin America: A discussion of three different models of explanation.
 • Vis forfatter(e) (2002). Revidert læreplan i KRL : problemer, utfordringer og muligheter i faget.
 • Vis forfatter(e) (2002). Kunnskap om islam.
 • Vis forfatter(e) (2002). Hvordan kan vi forstå hverandre bedre? : kultur og identitet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Hvordan kan vi forstå annerledeshet?
Leder
 • Vis forfatter(e) (2020). Special Issue "Teaching Controversial Issues and Religion" (Guest editor). Religions.
 • Vis forfatter(e) (2019). Religionsvitenskap, ritualer og ritualisering i skolen. DIN - Tidsskrift for religion og kultur.
 • Vis forfatter(e) (2017). OMG! Religion og ungdomskultur. Prismet. 3-8.
 • Vis forfatter(e) (2014). Religion i skolen. Norsk pedagogisk tidsskrift. 299-303.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2015). Trenger vi flere lærebøker i religionsdidaktikk? Bokanmeldelse av Praktisk fagdidaktikk for religionsfagene Kari Repstad og Inger Margrethe Tallaksen Cappelen Damm 2014 . Prismet. 169-170.
 • Vis forfatter(e) (2009). Religious diversity and intercultural education: a reference book for schools. British Journal of Religious Education. 167-168.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2021). Fordommer i skolen : Gruppekonstruksjoner utenforskap og inkludering. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2018). Religion and dialogue in the city: case studies on interreligious encounter in urban community and education. Waxmann Verlag.
 • Vis forfatter(e) (2017). Religion i skolen : didaktiske perspektiver på religions- og livssynsfaget. Universitetsforlaget.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2006). Ett fag - mange muligheter : en praktisk håndbok i kristendoms-, religions- og livssynskunnskap. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (1998). Pentekostale bevegelser i Latin-Amerika: En diskusjon av tre forklaringsmodeller.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2019). Den besværlige fritaksretten. Om klagesaker og henvendelser gjort til fylkesmannsembetene knyttet til Opplæringsloven §2-3a.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2018). Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet. VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2016). Snakk med ungdom om 22. juli! Agenda Magasin.
 • Vis forfatter(e) (2013). Baklengs inn i fremtiden. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2005). Religionens to sider. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2002). Islam online.com. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). Pinsen i politisk perspektiv. Bergens Tidende. 1.
 • Vis forfatter(e) (2000). Den norske selvgodheten. Bergens Tidende. 1.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2010). Youth, religion and diversity : a qualitative study of young people's talk about religion in a secular and plural society : a Norwegian case.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). Ny forskergruppe diskuterte kontroversielle temaer med VGS-elever.
 • Vis forfatter(e) (2020). Råd til lærere som underviser i kontroversielle tema: La elevene utforske egne meninger.
 • Vis forfatter(e) (2018). Populærkultur og spenning.
 • Vis forfatter(e) (2018). KRLE-podden til Knut Aukland, episode 4: "Populærkultur og spenning".
 • Vis forfatter(e) (2018). Hva skal vi med etikken?
 • Vis forfatter(e) (2018). Fritak.
 • Vis forfatter(e) (2017). Å lære i/om/av religion.
 • Vis forfatter(e) (2017). Verdensreligionsmodellen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Skal forebygge fordommer.
 • Vis forfatter(e) (2017). Religionsfagene i skolen – politikk, kontrovers, og fremtiden.
 • Vis forfatter(e) (2017). KRLE-podden til Knut Aukland. Episode 3 "Verdensreligionsmodellen".
 • Vis forfatter(e) (2017). KRLE-podden av Knut Aukland, episode 1: "Å lære i/om/av religion".
 • Vis forfatter(e) (2016). Jeg er en lagforsker.
 • Vis forfatter(e) (2009). Unge bryr seg ikke om religion.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Absurd å tenke at det finnes noe mer der oppe".
 • Vis forfatter(e) (2002). Religiøst internett.
 • Vis forfatter(e) (2002). Internett kan skape en religiøs revolusjon.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Fordommer i skolen. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Salient or silenced. How religion and terrorism are formatted in school. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ungdom og religion : tradisjon, nyskaping og individuelle valg. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Right to be Exempted: A Discussion of the Relationship between Religion, Law and Education in Norwegian Public Schools. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Introduction. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Interreligious Dialogue and Engagement in the City. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Controversial issues in Religious Education: How Teachers Deal with Terrorism in their Teaching. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Coming to Terms with Terrorism? A Case Study on how Schools are Dealing with the Terror Attacks of 22 July in Oslo and at Utøya. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hva skal vi med et felles religionsfag i skolen? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fritak for hvem og fra hva? 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Young people's talk about religion and diversity : a qualitative study of Norwegian students aged 13-15. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). The French situation from a Norwegian point of vi. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Scenes from a classroom : video analysis of classroom interaction in religious education in Norway. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hermeneutic video analysis in ethnographic research. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). To believe or not to believe : young people's perceptions and experiences of religion and religious education in Norway. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tre forklaringsmodeller. 59 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Innledning. 12 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2002). www.religion.com : en presentasjon av religiøse hjemmesider på internett.
 • Vis forfatter(e) (2002). “Globalization and tranznationalisation in Latin America&#8221.
Multimediaprodukt
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvordan underviser man om religion?
Oversatt kapittel
 • Vis forfatter(e) (2005). «Veiviseren»: En presentasjon av Europarådets retningslinjer for religions- og livssynsundervisning - («Signposts»: Dissemination of Council of Europe Policy on Education about Religions and Non-religious Convictions). 376-384.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2017). Forord. 9-9.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Hva med et forskningsbasert fag i skolen? Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge. 6-11.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2014). Religiøst mangfold i skolen. 619-635. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Pedagogikk - en grunnbok. Cappelen Damm Akademisk.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Skolen som mulighetsarena: Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer. Norges forskningsråd, SAMKUL (2018–2021).

https://fordommeriskolen.w.uib.no

 

Tidligere internasjonale prosjekter:

Religion and dialogue in modern societies (ReDi), 2013–2017.

Religion in Education: A contribution to dialogue or a factor of conflict in transforming socities in Europe (REDCo), 2006–2009.

Professor i religionsvitenskap med spesialisering i fagdidaktikk

PhD i religionsstudier/religionsdidaktikk