Hjem
Marit Ellingsen Tjelmelands bilde

Marit Ellingsen Tjelmeland

Vit. assistent
  • E-postMarit.Tjelmeland@uib.no
  • Telefon+47 55 58 96 57+47 464 25 754
  • Besøksadresse
    Magnus Lagabøtesplass 1
  • Postadresse
    Postboks 7806
    5020 BERGEN

Temaet for mitt masterprosjekt er inhabilitet i domstolene som følge av faglige ytringer. Jeg bruker et vidt begrep om ytringer, og mener med dette å fange opp blant annet fagartikler, lovforarbeid og organisasjonsdeltakelse. På bakgrunn av at det har skjedd en innstramming i Høyesteretts praksis om inhabilitet som følge av faglige ytringer, og Høyesterett selv mener dette skyldes utviklingen i EMD, ønsker jeg blant annet å vurdere om denne innstrammingen virkelig kan knyttes til signaler fra EMD, om utviklingen er ønskelig ut fra habilitetsreglenes begrunnelser, og om utviklingen samsvarer med praksis i enkelte sammenlignbare europeiske land.