Hjem
Marit Ellingsen Tjelmelands bilde

Marit Ellingsen Tjelmeland

Stipendiat
 • E-postmarit.tjelmeland@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 57
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Prosjekt: "Domsgrunner i Skandinavia - En komparativ studie av hvordan tre prejudikatdomstoler begrunner resultatet i sivile saker".