Hjem
 • E-postmarit.hafting@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Competence building in child mental health -A Norway-Cambodia transcultural experience. Nordic Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2021). How is my child doing–parental understanding of their children when a parent has cancer. Journal of psychosocial oncology. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2021). Experiences with the routine use of the Edinburgh Postnatal Depression Scale from health visitors’ and midwives’ perspectives – An exploratory qualitative study. Midwifery. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Manual-based group intervention for siblings and parents of children with neurodevelopmental disorders in Cambodia. Journal of Developmental and Physical Disabilities. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2019). Overcoming clinician and parent ambivalence: General practitioners' support of children of parents with physical or mental illness and/or substance abuse. Frontiers in Psychiatry. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2019). Burdened parents sharing their concerns for their children with the doctor. The impact of trust in general practice: a qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 327-334.
 • Vis forfatter(e) (2018). Fastleger i møte med barn som pårørende. Tidsskrift for velferdsforskning. 208-226.
 • Vis forfatter(e) (2016). III and substance-abusing parents: how can the general practitioner help their children? A qualitative study. BMC Family Practice. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2016). How can the general practitioner support adolescent children of ill or substance-abusing parents? A qualitative study among adolescents. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 360-367.
 • Vis forfatter(e) (2014). To give the invisible child priorityChildren as next of kin in general practice.A qualitative study among general practitioners. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 17-23.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Smile through it!" Keeping up the facade while suffering from postnatal symptoms and feelings of loss: findings of a qualitative study. PSYCHOLOGY. 810-817.
 • Vis forfatter(e) (2009). The outside view as facilitator of self‐reflection and vitality: A phenomenological approach. Journal of Reproductive and Infant Psychology. 287-298.
 • Vis forfatter(e) (2009). The outside view as facilitator of self-reflection and vitality: A phenomenological approach. Journal of Reproductive and Infant Psychology. 287-298.
 • Vis forfatter(e) (2009). "You may wade through them without seeing them": General practitioners and their young patients with mental health problems. Nordic Journal of Psychiatry. 256-259.
 • Vis forfatter(e) (2009). "It's about focusing on the mother's mental health": Screening for postnatal depression seen from the health visitors' perspective - a qualitative study. Scandinavian Journal of Public Health. 239-245.
 • Vis forfatter(e) (2006). Video interaction guidance offered to mothers with postnatal depression: experiences from a pilot study. Nordic Journal of Psychiatry. 234-238.
 • Vis forfatter(e) (2006). Video interaction guidance offered to mothers with postnatal depression: Experiences from a pilot studyVideo interaction guidance offered to mothers with postnatal depression: Experiences from a pilot study. Nordic Journal of Psychiatry. 234-238.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fastlegen og psykisk sykdom blant barn og ungedom. Tidsskrift for Den norske legeforening. 299-301.
 • Vis forfatter(e) (1993). Hvem eier henvisningsskrivet? Tidsskrift for Den norske legeforening. 3615-3615.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Fastlegen og barns som pårørende.
 • Vis forfatter(e) (2016). Barn av psykisk syke foreldre.
 • Vis forfatter(e) (2015). Paneldebatt/rollespel om tverrfagleg oppfølging av barn med åferdsendring.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Fastlegen i møte med barn som pårørande. Presentasjon av doktorgradsarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2016). Children as next of kin. How do GPs address their special needs in encounters with their parents?
 • Vis forfatter(e) (2016). Children as next of kin and the GP - GPs' narratives from encounters with their parents.
 • Vis forfatter(e) (2014). Children as next of kin and the GP.
 • Vis forfatter(e) (2009). You may wade through them without seeing them. The GPs and their young patients.
 • Vis forfatter(e) (2006). Mestring - et fornuftig mål? Muligheter og begrensninger i klinisk arbeid.
 • Vis forfatter(e) (2005). Barne-og ungdomspsykiatri i fastlegetjenesten.
 • Vis forfatter(e) (2003). Gode relasjoner og gjensidig respekt.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2016). Barn i sårbare livssituasjoner trenger barnevernet. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1877-1877.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2008). Gjensyn med Kunsten å leveM Hafting Johannessen JV.Kunsten å leve2. utg. 280 s, ill. Oslo: Aschehoug, 2007. Tidsskrift for Den norske legeforening.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1995). Et eple om dagen... Oslo: TANO.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2006). Forebyggende mentalhygiene ved mekong. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3152-3153.
 • Vis forfatter(e) (2005). De individuelle historiene og den profesjonelle samtalen. Tidsskrift for Den norske legeforening. 3400-3401.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Children as next of kin and the general practitioner. A qualitative study about the general practitioner’s opportunities to help.
 • Vis forfatter(e) (2010). From the outside looking in” A phenomenological study of postnatal depression, mother-infant interaction and video guidance. 1035.
 • Vis forfatter(e) (1996). Et eple om dagen........ Eldre småforbrukere av helsetjenester.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2003). Allmennpraktikeren og de kronisk syke.
 • Vis forfatter(e) (1997). Hjerte og kretsløp. 39 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2024). Children as next of kin’s experiences, practices, and voice in everyday life: a systematic review of studies with Norwegian data (2010–2022). Scandinavian Journal of Public Health.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Fastlegen si rolle når barn er pårørande. Utposten. 6-8.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.