Hjem
Marit Helene Kløves bilde

Marit Helene Kløve

Førsteamanuensis, norsk som andrespråk (emerita)
 • E-postMarit.Klove@uib.no
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2008. Hørte jeg riktig? Abstrakt forlag.
 • Vis forfatter(e) 2008. Flytende norsk. Abstrakt forlag.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2001. Repair of L2 syllables through metathesis. International Review of Applied Linguistics in Language Teaching. 103-133.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 1999. Syklus 8: fonologi. .
 • Vis forfatter(e) 1999. Syklus 8: fonologi. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2008. Presentasjon av bokserien Norsk som andrespråk.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2009. Code-switching in L1 and transfer in L2.
 • Vis forfatter(e) 2003. The marginalization effects of bad pronunciation.
 • Vis forfatter(e) 2003. Metode for avstandsmåling. Avvik fra norsk uttale.
 • Vis forfatter(e) 2001. Presentasjon av prosjektet "Pronunciation and Integration".
 • Vis forfatter(e) 2001. Forenkling av det norske vokalsystmet.
 • Vis forfatter(e) 2001. Forenkling av det norske vokalsystemet.
 • Vis forfatter(e) 1992. Principles and on SLA phonology.
 • Vis forfatter(e) 1990. A Contrastive Analysis of the Syllable structure of Norwegian and Cantonese.
 • Vis forfatter(e) 1989. A Contrastive Analysis of the Tonemes of Norwegian and Cantonese.
 • Vis forfatter(e) 1989. A Contrastive Analysis of Norwegian and Cantonese.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2003. I Mannes Minne:Minneskrift til Gerd Manne. Fag og Kultur.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 1998. Andrespråksfonologi. Teori og metodikk. Ad Notam Forlag.
 • Vis forfatter(e) 1997. Norwegian Phonology and Pronunciation. An introductory course for foreigners. Eget.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 1997. Second Language Syllabification. Elements of a theory based on the acquisition of Norwegian by Cantonese speakers. -.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 1999. Prisme, Norsk som andrespråk - Program 8.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2010. Bolla-brevene : en case-studie av en norsk-amerikaners L1 etter ni år i USA. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Second Language Proficiency and the Job market. A pilote study. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 1993. 'When Linguists Sneeze, Language Teachers Catch Cold'. From Structuralist to Generative Phonology in SLA Research. 22 sider.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) 2008. NORVANA. En virtuell reise i norsk språk kultur og geografi.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.