Hjem
Marit Ramsli Bjerkes bilde

Marit Ramsli Bjerke

Seniorkonsulent, eksamenskonsulent
  • Eksamen
  • Opptak til kortvarige studier ved fakultetet
    • Poststudierett
    • Hospitanter
    • Enkeltprivatister
  • Informasjonssentermedarbeider