Hjem
Marit Ruge Bjærkes bilde

Marit Ruge Bjærke

Gjesteforsker, kulturvitenskap
 • E-postMarit.R.Bjerke@uib.no
 • Telefon+47 928 01 852
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Jeg er for øyeblikket del av NFR-prosjektet "The future is now: Temporality and exemplarity in climate change discourses". Forskningsfeltet mitt er miljøhumaniora, med hovedvekt på klimaendringer og tap av biologisk mangfold. Jeg er spesielt interessert i hvordan ulike miljøproblemer blir forstått og formidlet i politiske tekster, massemedier og populærvitenskap, og hvordan forståelsene av ulike miljøproblemer påvirker hverandre.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Miss Hare Struggles: How Examples of Species Threatened with Extinction Tell a Story of Climate Change. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology. 187-202.
 • Vis forfatter(e) 2019. The Past as a Mirror: Deep Time Climate Change Exemplarity in the Anthropocene. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 330-352.
 • Vis forfatter(e) 2019. Making Invisible Changes Visible: Animal Examples and the Communication of Biodiversity Loss . Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 394-414.
 • Vis forfatter(e) 2018. Hvor ble det av naturens egenverdi? Nytt Norsk Tidsskrift. 7-21.
 • Vis forfatter(e) 2004. Effects of temperature and salinity on growth, reproduction and survival in the introduced red alga Heterosiphonia japonica (Ceramiales, Rhodophyta). Botanica Marina. 373-380.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2019. Introduction: Exemplifying Climate Change. Culture Unbound. Journal of Current Cultural Research. 298-305.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2021. Forvillede vekster og utemmede dyr. Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2021. Climate Change Temporalities. Explorations in Vernacular, Popular and Scientific Discourse. Routledge.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Inne i en sjette masseutryddelse? Tid og fremtidsforestillinger i formidlingen av tap av biologisk mangfold . Salongen – nettidsskrift for filosofi og idéhistorie.
 • Vis forfatter(e) 2018. Å sette (antropo)scenen selv: Klimakrise, teknologi og møter med naturen . Forfatternes Klimaaksjon §112 Nettside..
 • Vis forfatter(e) 2016. Cloaca Maxima i Roma: En to tusen år gammel kloakkledning og dens beundrere. Vann. 405-408.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2018. Hvor ble det av naturens egenverdi? . Morgenbladet.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2004. Molecular and ecological studies on introduced marine macroalgae in Norwegian waters.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. The sixth extinction: naming time in a new way. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2021. Living the climate change. 6 sider.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) 2019. Tidens natur.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jeg er for øyeblikket del av prosjektet "The future is now: Temporality and exemplarity in climate change discourses". Prosjektet er finansisert av Forskningsrådet og løper fra 2017 til 2021.

Prosjektets hjemmeside: https://future.w.uib.no/