Hjem
 • E-postmarit.sandberg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 90
 • Besøksadresse
  Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner
  Haukeland Universitetssykehus, Laboratoriebygget 9 etg.
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Målet for PhD-prosjektet er å undersøke hvordan det går med svangerskap og fødsel i pasientgruppen med medfødt hjertesykdom sammenlignet med svangerskap og fødsel i den generelle kvinnepopulasjon i Norge.

Hjertefeil er den vanligste misdannelsen ved fødsel. Det har vært en dramatisk utvikling i behandling av barn med komplekse hjertemisdannelser siden 70-tallet, og de fleste barn med hjertefeil kan forventes å nå voksen alder.  Antallet voksne med medfødte hjertefeil har derfor vært økende de siste 20-30 årene, og grad av sykelighet og komplikasjoner i gruppen har vært i sterk endring. Antallet kvinner med medfødt hjertesykdom som ønsker å få barn øker, men kunnskapen om hvilken risiko de løper ved å gjennomgå et svangerskap og fødsel er begrenset.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Omskjæring hos kvinner bosatt i Norge – konsekvenser og behandling. Tidsskrift for Den norske legeforening. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Preconception folic acid supplement use in immigrant women (1999-2016). Nutrients. 1-12.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2021). Preconception Folic Acid Supplement Use in Immigrant women (1999-2016).
 • Vis forfatter(e) (2021). Preconception Folic Acid Supplement Use in Immigrant Women (1999-2016).

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.