Hjem
 • E-postMarit.Skivenes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 87+47 959 24 979
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Skivenes er anerkjent som ledende innen internasjonal barnevernsforskning, og har en rekke publikasjoner i velrenommerte tidsskrifter. Hun er også en populær foredragsholder og mye brukt som ekspert av media. Skivenes leder Centre for Research on Discretion and Paternalism, og er Principal Investigator for flere internasjonale forskningsprosjekter. Skivenes ledet NOU-utvalget for bedre kvalitet og rettssikkerhet i barnevernet (2021-23).

Kontakt

Dersom du ønsker å være tilknyttet senteret kan du ta kontakt her. Øvrige forespørsler rettes til Barbara Ruiken. Studenter som ønsker veiledning, diskutere fag, eller være tilknyttet et av forskningsprosjektene, må svært gjerne ta kontakt med Prof. Skivenes på epost.

Følg Marit Skivenes på AcademiaResearchGate og LinkedIn

Biografi

Marit Skivenes fullførte sin doktorgrad i statsvitenskap ved UiB i 2002. I etterkant tilbrakte hun to år som forsker ved forskningsinsitituttet Fafo i Oslo. Deretter arbeidet hun tre år som forsker og leder av Senter for barnevernstudier (UiB), før hun jobbet tre år som førsteamanuensis og professor ved Avdeling for sosialt arbeid ved Høgskolen i Bergen. Marit Skivenes har siden august 2012 vært ansatt som professor ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap. 

Forskningsområder

Teoretisk fokus: 

 • Argumentasjonteori, deliberativt demokrati, skjønnsutøvelse og beslutningsfatting i organisasjoner, ytringsfrihet, paternalisme og velferd, politisk teori, kvalitet i offentlig forvaltning

Empiriske forskningstema: 

 • Offentlig innsyn, barns interesser og rettigheter, barnevernsystemer, beslutningsprosesser, migrasjon, offentlig diskurs, utvikling av offentlig politikk, transparens, velferdssystemer, varsling, kritikkverdige hendelser i organisasjoner. 

For mer informasjon om Skivenes' forskning, se fanen "Prosjekter" og "Publikasjoner"

Priser og stipend

Marit Skivenes ble i 2016 tildelt det svært prestisjefylte toppstipendet Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet for prosjektet DISCRETION. Les mer om dette her

Marit Skivenes og Katrin Kriz er tildelt ISW prisen for beste artikkel publisert i 2015 for artikkelen "Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives"

 

Utvalgte publikasjoner
 • Burns, Kenneth; Križ, Katrin; Krutzinna, Jenny; Luhamaa, Katre; Meysen, Thomas; Pösö, Tarja; Segado, Sagrario; Skivenes, Marit; Thoburn, June. 2019. The hidden proceedings - An analysis of accountability of child protection adoption proceedings in eight European jurisdictions. European Journal of Comparative Law and Governance. 6: 339-371. doi: 10.1163/22134514-00604002
 • Skivenes, Marit; Helland, Hege Beate Stein. 2019. Rapport: Adopsjon som barneverntiltak. Centre for Research on Discretion and Paternalism, Bergen. 303 sider.
 • Skivenes, Marit; Tonheim, Milfrid. 2018. Improving decision-making in care order proceedings: A multijurisdictional study of court decision-makers' viewpoints. Child & Family Social Work. doi: 10.1111/cfs.12600
 • Skivenes, Marit; Thoburn, June. 2017. Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children. Child & Family Social Work. 22: 1472-1479. doi: 10.1111/cfs.12369
 • Magnussen, Anne-Mette; Skivenes, Marit. 2015. The child´s opinion and position in care order proceedings: an analysis of judiciary discretion in the county boards decision-making. The International Journal of Children's Rights. 23: 705-723. doi: 10.1163/15718182-02304001
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. Children's involvement in care order decision-making: A cross-country analysis. International Journal of Child Abuse & Neglect. 49: 128-141. doi: 10.1016/j.chiabu.2015.07.001
 • Skivenes, Marit; Kriz, Katrin. 2015. Child welfare workers’ perceptions of children’s participation: a comparative study of England, Norway and the United States (California). Child & Family Social Work. 22: 11-22. doi: 10.1111/cfs.12224
 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. Child welfare workers' views of fathers in risk assessment and planned interventions, a comparison between English and Norwegian workers. Child & Family Social Work. 22: 203-212. doi: 10.1111/cfs.12220
 • Berrick, Jill Duerr; Peckover, Sue; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis. Journal of European Social Policy. 25: 366-378. doi: 10.1177/0958928715594540
 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. The emotional dimension in risk assessment: a cross-country study of the perceptions of child welfare workers in England, Norway and California (United States). The British Journal of Social Work. 45: 809-824. doi: 10.1093/bjsw/bct177
 • Skivenes, Marit; Stenberg, Hanne. 2013. Risk assessment and domestic violence - how do child welfare workers in three countries assess and substantiate the risk level for a 5-year-old girl? Child & Family Social Work. 20: 424-436. doi: 10.1111/cfs.12092
 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2015. Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives. International Social Work. 58: 75-87. doi: 10.1177/0020872812456052
 • Berrick, Jill Duerr; Skivenes, Marit. 2012. Dimensions of high quality foster care: Parenting Plus. Children and Youth Services Review. 34: 1956-1965. doi: 10.1016/j.childyouth.2012.05.026
 • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press. 257 sider. ISBN: 9780199793358.
 • Skivenes, Marit. 2010. Judging the best interests of children - rational reasoning or subjective presumptions? Acta Sociologica. 53: 339-353. doi: 10.1177/0001699310379142
 • Archard, David; Skivenes, Marit. 2009. Balancing a Child’s Best Interest and a Child’s Views. The International Journal of Children's Rights. 17: 1-21. doi: 10.1163/157181808X358276

Skivenes formidler forskning i blogginnlegg på stat og individ og engelskspråklige bloggposter

 

Nylige kronikker, debattinnlegg og blogginnlegg

Se også blogginnlegg av Marit Skivenes på Stat&Individ (Forskning.no).

Nylig omtale i media

Nylige hovedinnlegg på konferanser

 • Key note på konferansen 15th International EUSARF Conference “All Children, All Families. Promoting Excellence in Child Welfare Research, Policy and Practice”. 2018-10-03 – 2018-10-05. Porto, Portugal
 • Hovedinnlegg på konferansen “Decision Making in Child and Adult Protection: Discretion and Dialogue“. 2018-05-31 – 2018-06-02. Basel, Switzerland
 • Hovedinnlegg på «Samling barnevernledere i Rogaland: Samarbeid med barn, unge og foreldre i barnevernets arbeid», Tittel: “Tid for barneperspektiver!” Sola; 2018-05-03.
 • Key note på konferansen “3rd Annual International Seminar on research, social policy and action with migrant minors”, Tittel: «Children across borders: Rights and policies», ERCPAMM, Melilla, Spania; 2018-04-25 til 2018-04-27.
 • Hovedinnlegg på «Fagkonferansen om kunnskap, fag og kompetanse i barnevernet». Tittel: “Nytenkning om faglighet og bruk av skjønn i barnevernet”, Oslo; 2018-02-13.
 • Hovedinnlegg på konferansen «Fra barnevern til helse, eldreomsorg, ungdom og kropp» i regi av Bergen Kommune. Tittel: «Nytenkende forskning på barns beste i barnevernet», presentasjon på, Bergen; 2017-06-15.
 • Key note på konferansen “Unaccompanied minors across borders: Main social and political issues for their protection”. Tittel: “Discrimination of unaccompanied asylum seeking minors”, Melilla, Spania; 2017-04-25
 • Hovedinnlegg på den åttende ESFR konferansen “Changing Family Relations – Gender and Generations”; 2016-08-31 – 2016-09-03. Dortmund, Tyskland.
 • Inlegg på "Barnevernkonferansen 2016 for Oslo og Akershus". Tittel: "Norsk barnevern – Utvikling i et internasjonalt perspektiv", Oslo; 2016-04-28.
 • Hovedinnlegg på Nordic Congress on Child Welfare; 2015-08-26 - 2015-08-28. Turku, Finland.

Nylige videoer

Nylig deltagelse i debatter og foredrag

 • Fra et forskerperspektiv: Forventninger til hvordan anbefalingene i BarnUnge21-strategien skal følges opp. Forskningsfrokost: Slik må BarnUnge21-strategien følges opp; 2021-03-24
 • «Har vi fortsatt tillit til barnevernet – og bør vi ha det?» UiB Innsikt. 12-09-2020.
 • "Det norske barnevernsystemet: Hva skiller oss fra andre land?". Barnevernvaktens fagfrokost; 2019-12-06
 • "Norsk barnevern i menneskerettighetsdomstolen" i regi av Lawtransform/DiscretionUiB, 2019-10-31.
 • "Hvordan kan fagfolk forstå barn og ta et barneperspektiv?" under konferansen Barnas barnevern; 2019-02-08
 • "Barns frihet og rettigheter" i regi av Forskningsdagene i Bergen; 2018-09-27
 • "Til barnets beste?" i regi av Studentersamfunnet, Bergen; 2016-11-03.
 • "Striden om barns beste" i regi av Forskerdagene, Bergen; 2016-09-26.
 • "Immigranters møte med norsk barnevern – støtte eller overgrep" i regi av Filosofisk poliklinikk, Bergen; 2016-09-07.
 • "Barns rettssikkerhet i møte med barnevernet" i regi av Menneskerettighetsuken, Bergen; 2016-09-21.

Studenter som ønsker veiledning, diskutere fag, eller være tilknyttet et av forskningsprosjektene, må svært gjerne ta kontakt med Prof. Skivenes på epost

PhD-studenter under veiledning

 • Frøydis Lønborg Haarberg, prosjekt (UiB): Addressing the ‘how’ of children’s participation
 • Mathea Loen, prosjekt (UiB): Legitimacy Challenges: Participation in Public Debate
 • Barbara Ruiken, prosjekt (UiB): Discretionary Decision-Making in Child Protection Care Order Cases: Exploring the Tensions between Rule of Law and Discretion
 • Irene Aase Kvåle, prosjekt (HVL): Priorities in Child Protection and Health Services

Masterstudenter under veiledning

 • Marianne Vika Hansen (UiB)
 • Marie Bruåas Hjortdahl (UiB)

Undervisning

 • GOV350 Masteroppgave i politikk og forvaltning (Veileder)
 • GOV323 Kvalitativ metode (Veileder)
 • GOV216 Constitutions, Courts and Politics 
 • Effects of Lawfare – Courts and law as battlegrounds for social change
 • AORG 907 Introduction to Systematic Review and the use of SR in Social Science (Faglig ansvarlig)
 • AORG 350 Masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap (Veileder)
 • AORG 325 Skjønn og paternalisme (Faglig ansvarlig)
 • AORG 332 Research design (Faglig ansvarlig, DIPA-gruppen)
 • AORG 250 Bacheloroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap (Faglig ansvarlig 2013 - 2017)
 • AORG 100 Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap (Faglig ansvarlig 2013 - 2014)
 • AORG 104 Politisk teori og styreformer (Faglig ansvarlig 2013 - 2014)
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Restricting Family Life An Examination of Citizens’ Views on state interventions and Parental Freedom in Eight European Countries. European Journal of Social Work.
 • Vis forfatter(e) (2023). Public perceptions of child protection, children's rights, and personal values: An assessment of two states. Children and Youth Services Review.
 • Vis forfatter(e) (2023). Legitimate child protection interventions and the dimension of confidence: A comparative analysis of populations views in six European countries. Journal of Social Policy. 1-20.
 • Vis forfatter(e) (2022). The invisible child. A comparative study of newborn removal judgments from a Child Equality Perspective (cep) . The International Journal of Children's Rights. 644-674.
 • Vis forfatter(e) (2022). Securing permanence for children in care: A cross-country analysis of citizen's view on adoption versus foster care. Child & Family Social Work.
 • Vis forfatter(e) (2022). Populations trust in the child protection system: A cross-country comparison of nine high-income jurisdictions. Journal of European Social Policy.
 • Vis forfatter(e) (2022). Parental Freedom in the Context of Risk to the Child: Citizens’ Views of Child Protection and the State in the US and Norway. Journal of Social Policy.
 • Vis forfatter(e) (2022). Comparing population view´s on state responsibility for children in vulnerable situations – the role of institutional context and socio-demographic characteristics. Journal of Public Child Welfare. 1-22.
 • Vis forfatter(e) (2021). Services and support for mothers and newborn babies in vulnerable situations A study of eight European jurisdictions. Children and Youth Services Review.
 • Vis forfatter(e) (2021). Justifying interventions in Norwegian child protection - an analysis of cases of violence in migrant and non-migrant families. Nordic Journal on Law and Society. 1-41.
 • Vis forfatter(e) (2021). Exploring populations view on thresholds and reasons for child protection intervention–comparing England, Norway, Poland and Romania. European Journal of Social Work.
 • Vis forfatter(e) (2021). Children’s rights and parents’ rights: Popular attitudes about when we privilege one over the other. International Journal of Social Welfare.
 • Vis forfatter(e) (2020). Judging parental competence: A cross‐country analysis of judicial decision makers' written assessment of mothers' parenting capacities in newborn removal cases. Child & Family Social Work. 50-60.
 • Vis forfatter(e) (2020). Family life for children in state care. An analysis of the European court of human rights’ reasoning on adoption without consent. The International Journal of Children's Rights. 715-747.
 • Vis forfatter(e) (2020). Corporal punishment and reporting to child protection authorities: An empirical study of population attitudes in five European countries. Children and Youth Services Review.
 • Vis forfatter(e) (2020). Children’s Capacities and Role in Matters of Great Significance for Them. The International Journal of Children's Rights. 632-665.
 • Vis forfatter(e) (2020). Child welfare removal of infants: Exploring policies and principles for decision-making in Nordic countries. Children and Youth Services Review. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2020). Are child protection workers and judges in alignment with citizens when considering interventions into a family? A cross-country study of four jurisdictions. Children and Youth Services Review.
 • Vis forfatter(e) (2020). Adoption or public care? Views on adoption as a child protection measure. Tidsskrift for samfunnsforskning. 124-139.
 • Vis forfatter(e) (2019). The hidden proceedings - An analysis of accountability of child protection adoption proceedings in eight European jurisdictions. European Journal of Comparative Law and Governance. 339-371.
 • Vis forfatter(e) (2019). Children’s and parents’ involvement in care order proceedings: a cross-national comparison of judicial decision-makers’ views and experiences. Journal of Social Welfare and Family Law. 188-204.
 • Vis forfatter(e) (2018). International Perspectives on Child-responsive Courts. The International Journal of Children's Rights. 251-277.
 • Vis forfatter(e) (2018). Improving decision-making in care order proceedings: A multijurisdictional study of court decision-makers' viewpoints. Child & Family Social Work.
 • Vis forfatter(e) (2017). The role and function of spokesperson in care order proceedings: A cross-country study in Finland and Norway. Children and Youth Services Review. 8-16.
 • Vis forfatter(e) (2017). Social Workers and Independent Experts in Child Protection Decision Making: Messages from an Intercountry Comparative Study. The British Journal of Social Work. 1024-1042.
 • Vis forfatter(e) (2017). Parents' involvement in care order decisions: a cross-country study of front-line practice. Child & Family Social Work. 626-637.
 • Vis forfatter(e) (2017). Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children. Child & Family Social Work. 1472-1479.
 • Vis forfatter(e) (2017). Care order templates as institutional scripts in child protection: A cross-system analysis. Children and Youth Services Review. 40-47.
 • Vis forfatter(e) (2017). Are there population biases against migrant children? An experimental analysis of attitudes towards corporal punishment in Austria, Norway and Spain. Children and Youth Services Review. 151-157.
 • Vis forfatter(e) (2017). A Cross-Country Comparison of Child Welfare Systems and Workers' Responses to Children Appearing to be at Risk or in Need of Help. Child Abuse Review http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-0852. 305-319.
 • Vis forfatter(e) (2016). Whistleblowing in local government: an empirical study of contact patterns and whistleblowing in 20 Norwegian municipalities. Scandinavian Political Studies. 264-289.
 • Vis forfatter(e) (2016). Time, institutional support, and quality of decision making in child protection: a cross-country analysis. Human service organizations, management, leadership & governance. 451-468.
 • Vis forfatter(e) (2016). The population's confidence in the child protection system - A survey study of England, Finland, Norway and the United States (California). Social Policy & Administration. 1330-1347.
 • Vis forfatter(e) (2016). Pathways to permanence in England and Norway: A critical analysis of documents and data. Children and Youth Services Review. 152-160.
 • Vis forfatter(e) (2016). Improving the care order decision-making processes: viewpoints of child welfare workers in four countries. Human service organizations, management, leadership & governance. 107-117.
 • Vis forfatter(e) (2016). Deliberative decision-making on the Norwegian County Social Welfare Board The experiences of expert and lay members. Journal of Public Child Welfare. 108-132.
 • Vis forfatter(e) (2016). Barrierer i forberedelse av sak om omsorgsovertakelse: en sammenligning av barnevernsansattes erfaringer i fire land. European Journal of Social Work. 100-113.
 • Vis forfatter(e) (2015). The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis. Journal of European Social Policy. 366-378.
 • Vis forfatter(e) (2015). The emotional dimension in risk assessment: a cross-country study of the perceptions of child welfare workers in England, Norway and California (United States). The British Journal of Social Work. 809-824.
 • Vis forfatter(e) (2015). The child´s opinion and position in care order proceedings: an analysis of judiciary discretion in the county boards decision-making. The International Journal of Children's Rights. 705 -723.
 • Vis forfatter(e) (2015). Handlingsrommet for barns deltagelse i barnevernssaker. Tidsskrift for velferdsforskning. 48-60.
 • Vis forfatter(e) (2015). Explaining whistle blowing processes in the Norwegian labour market: Between individual power resources and institutional arrangement. Economic and Industrial Democracy: an international journal. 119-143.
 • Vis forfatter(e) (2015). Children's involvement in care order decision-making: A cross-country analysis. International Journal of Child Abuse & Neglect. 128-141.
 • Vis forfatter(e) (2015). Child welfare workers’ perceptions of children’s participation: a comparative study of England, Norway and the United States (California). Child & Family Social Work. 11-22.
 • Vis forfatter(e) (2015). Child welfare workers' views of fathers in risk assessment and planned interventions, a comparison between English and Norwegian workers. Child & Family Social Work. 203-212.
 • Vis forfatter(e) (2015). Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives. International Social Work. 75-87.
 • Vis forfatter(e) (2014). Street-level policy aims of child welfare workers in England, Norway and the United States: An exploratory study. Children and Youth Services Review. 71-78.
 • Vis forfatter(e) (2014). Child protection systems within the Danish, Finnish and Norwegian welfare states-time for a child centric approach? European Journal of Social Work. 475-490.
 • Vis forfatter(e) (2013). Systemic differences in views on risk: A comparative case vignette study of risk assessment in England, Norway and the United States (California). Children and Youth Services Review. 1862-1870.
 • Vis forfatter(e) (2013). Risk assessment and domestic violence - how do child welfare workers in three countries assess and substantiate the risk level for a 5-year-old girl? Child & Family Social Work. 424-436.
 • Vis forfatter(e) (2013). Is the type of misconduct decisive for the perceived legitimacy of whistleblowing? A study of municipal managers’ assessments of whistleblowing in cases of harassment and corruption. E-Journal of International and Comparative Labour Studies. 50-65.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fostering in the welfare states of the US and Norway. Journal of European Social Policy. 423-436.
 • Vis forfatter(e) (2012). How child welfare workers perceive their work with undocumented immigrant families: An explorative study of challenges and coping strategies. Children and Youth Services Review. 790-797.
 • Vis forfatter(e) (2012). Dimensions of high quality foster care: Parenting Plus. Children and Youth Services Review. 1956-1965.
 • Vis forfatter(e) (2012). Child-centric or family focused? A study of child welfare workers’ perceptions of ethnic minority children in England and Norway. Child & Family Social Work. 448-457.
 • Vis forfatter(e) (2012). Adoption in the child welfare system - A cross-country analysis of child welfare workers' recommendations for or against adoption. Children and Youth Services Review. 2220-2228.
 • Vis forfatter(e) (2011). How child welfare workers view their work with racial and ethnic minority families: The United States in contrast to England and Norway. Children and Youth Services Review. 1866-1874.
 • Vis forfatter(e) (2010). ”Knowing our society” and “fighting against prejudices”: How child welfare workers in Norway and England perceive the challenges of minority parents. The British Journal of Social Work. 2634-2651.
 • Vis forfatter(e) (2010). When whistle-blowing works: The Norwegian case. Human Relations. 1071-1097.
 • Vis forfatter(e) (2010). Lost in Translation: How Child Welfare Workers in Norway and England Experience Language Difficulties when Working with Minority Ethnic Families. The British Journal of Social Work. 1353-1367.
 • Vis forfatter(e) (2010). Judging the best interests of children - rational reasoning or subjective presumptions? Acta Sociologica. 339-353.
 • Vis forfatter(e) (2010). Deciding best interests: general principles and the cases of Norway and the UK. Journal of Children's Services. 43-54.
 • Vis forfatter(e) (2010). 'We have very different positions on some issues': how child welfare workers in Norway and England bridge cultural differences when communicating with ethnic minority families. European Journal of Social Work. 3-18.
 • Vis forfatter(e) (2010). 'Knowing Our Society' and 'Fighting Against Prejudices': How Child Welfare Workers in Norway and England Perceive the Challenges of Minority Parents. The British Journal of Social Work. 2634-2651.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kontakt med biologisk familie etter adopsjon i barnevernet - til barnets beste? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 135-154.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hearing the child. Child & Family Social Work. 391-399.
 • Vis forfatter(e) (2009). Balancing a Child’s Best Interest and a Child’s Views. The International Journal of Children's Rights. 1-21.
 • Vis forfatter(e) (2008). “New Public Management and Whistle Blowing.”. Tidsskriftet Politik. 82-95.
 • Vis forfatter(e) (2008). New Public Managment og varsling. Tidsskriftet Politik. 82-95.
 • Vis forfatter(e) (2006). A Child perspective and participation for children. Children, Youth and Environments. 10-29.
 • Vis forfatter(e) (2005). Core Groups and Child Protection - a forum for collaboration and legitimate decision-making. Child & Family Social Work.
 • Vis forfatter(e) (2005). Collaboration between service users and professionals: Legitimate decisions in child protection - a Norwegian model. Child & Family Social Work. 9.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kritikkstandarder og lovgivning. Kritisk juss.
 • Vis forfatter(e) (2004). Grensen mellom det private og det offentlige i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2004). Barn og familieråd. En analyse av det organisatoriske rammeverket for barns medvirkning i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning. 213-228.
 • Vis forfatter(e) (2003). Biologi og barnets beste i barneverntjenesteloven. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2001). Demokratisk beslutningsforberedelser. Nordisk Administrativt Tidsskrift.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). ‘Gauging the Child’s Presence and Voice in Adoption Proceedings of Children from Care in Seven European Countries: Applying a Child Equality Perspective’.
 • Vis forfatter(e) (2023). Free to fail? Experimental studies of paternalistic preferences.
 • Vis forfatter(e) (2023). Family Life and Child Protection in the European Court of Human Rights (ECtHR).
 • Vis forfatter(e) (2023). Allowing Children to Choose: Parenting Style Across Children's Age and Socioeconomic Background.
 • Vis forfatter(e) (2021). Services and support for mothers and newborn babies in vulnerable situations.
 • Vis forfatter(e) (2021). Justifying best interest interventions in Norwegian child protection cases on violence in migrant and non-migrant families.
 • Vis forfatter(e) (2021). Judging parental competence: A cross-country analysis of judicial decision-makers’ assessment of parental capacities in newborn removal cases.
 • Vis forfatter(e) (2021). International comparative attitudes about child protection and the state: Parental freedom in the context of risk to the child.
 • Vis forfatter(e) (2021). Family life for children in state care. An analysis of the European Court of Human Rights’ reasoning on adoption without consent.
 • Vis forfatter(e) (2021). Errors and Mistakes in Child Protection. International approaches and strategies to strengthen the perspective and rights of the child - Child perspective errors in the Norwegian child protection system.
 • Vis forfatter(e) (2021). Discretionary reasoning in child protection.
 • Vis forfatter(e) (2021). Decision-making and Participation of Children in the Child Protection System’ - The Invisible Child: The Child’s Perspective in Judicial Decision-Making in Eight European Countries.
 • Vis forfatter(e) (2021). Children’s rights and parents’ rights: Popular attitudes about balanced decision making.
 • Vis forfatter(e) (2021). Child Protection Systems: A Global Typology.
 • Vis forfatter(e) (2021). 2 år etter Strand Lobben-dommen. Hva har skjedd?
 • Vis forfatter(e) (2020). Free to Fail? Paternalistic Preferences in the U.S.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Child’s Right to Family Life. An analysis of the European Court of Human Rights’ reasoning on adoption without consent.
 • Vis forfatter(e) (2019). Justifying the Child’s Best Interest - A Comparison of Court Decisions in Norwegian Child Protection Cases of Violence in Migrant and Non-Migrant Families.
 • Vis forfatter(e) (2018). Perceptions of risk, need, and neglect: A cross-country comparison.
 • Vis forfatter(e) (2018). Justifying a child’s best interest - A comparison of court decisions in Norwegian child protection cases of violence in migrant and non-migrant families.
 • Vis forfatter(e) (2018). Justifying Removals of Newborn Babies: A Cross-Country Analysis of Judiciary Decision Makers Reasoning of Parental Capacities .
 • Vis forfatter(e) (2018). In the Best Interest of the Child – An Analysis of Judgments on Involuntary Adoption in the Norwegian Judicial System.
 • Vis forfatter(e) (2018). European Court of Human Rights Directions on Newborn Removals.
 • Vis forfatter(e) (2018). Children across borders: Rights and policies.
 • Vis forfatter(e) (2018). Child protection removals of newborns: Policy and practice.
 • Vis forfatter(e) (2017). Workshop ERC funded project "DISCRETION".
 • Vis forfatter(e) (2017). Workshop.
 • Vis forfatter(e) (2017). Workshop.
 • Vis forfatter(e) (2017). Research meeting with the research team for "Legitimacy and fallibility in child welfare services".
 • Vis forfatter(e) (2017). Nytenkende forskning på barns beste i barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2017). Medvirkning som sentralt for gode beslutningsprosesser.
 • Vis forfatter(e) (2017). Launch of ERC funded project "DISCRETION" at Bergen Exchanges 2017.
 • Vis forfatter(e) (2017). International perspectives on children’s involvement in child protection court cases.
 • Vis forfatter(e) (2017). How can we improve our understanding of the mechanisms in discretionary decision-making?
 • Vis forfatter(e) (2017). Er norsk barnevern dårligere enn andre lands barnevern? .
 • Vis forfatter(e) (2017). Discrimination of unaccompanied asylum seeking minors.
 • Vis forfatter(e) (2017). Discretion, children’s and parents’ involvement in decision-making and the role of the court – key findings in a cross-country context .
 • Vis forfatter(e) (2017). Child Welfare Policy & Practice in Norway: A child-centric approach .
 • Vis forfatter(e) (2016). Statlig overgrep eller vern av barn?
 • Vis forfatter(e) (2016). Norsk barnevern – utvikling i et internasjonalt perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2016). Launch of the book "Child Welfare Removals by the State" and the research group Child rights unit.
 • Vis forfatter(e) (2016). Discrimination due to migrant background? A study of the populations in 3 countries.
 • Vis forfatter(e) (2016). Det norske barnevernets omdømme.
 • Vis forfatter(e) (2016). Child welfare systems and children's participation - are some systems better than others?
 • Vis forfatter(e) (2016). Changing Family Relations – Gender and Generations.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tillit og rettssikkerhet i barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2015). The best interests principle in child protection removal cases.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kvalitet og legitimitet – et statsvitenskapelig blikk på fylkesnemndenes avgjørelse.
 • Vis forfatter(e) (2015). International Perspectives on Social Work and Judicial Decision Making in Child Protection Cases.
 • Vis forfatter(e) (2015). Internasjonale perspektiver på barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Cross-country perspectives on the Finnish and Norwegian child welfare: how are the good decisions made?
 • Vis forfatter(e) (2015). Children’s participation in child protection – Exit, Voice or Loyalty.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Child`s opinion and position in care order proceedings. An analysis of judiciary discretion in the County boards decision making.
 • Vis forfatter(e) (2014). Paths to permanence in England and Norway: evolving policy and the welfare state foundation.
 • Vis forfatter(e) (2014). Decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis of practice.
 • Vis forfatter(e) (2014). Children as stakeholders in decision-making: contested issue, diverse practices.
 • Vis forfatter(e) (2014). Child welfare workers’ perceptions of children’s participation: a comparative study of England, Norway and the United States (California).
 • Vis forfatter(e) (2014). Beslutningskvaliteten i omsorgsovertakelser og adopsjon til barnets beste?
 • Vis forfatter(e) (2013). Whistleblowing in Norwegian municipalities - the role of politicians.
 • Vis forfatter(e) (2013). Explaining whistle blowing processes in the Norwegian labour market – power or institutional factors?
 • Vis forfatter(e) (2013). Decision making in child welfare: A cross-country comparison.
 • Vis forfatter(e) (2013). Child welfare systems and migrant families; the Norwegian approach.
 • Vis forfatter(e) (2013). Child orientation – a contested concept or a "wicked problem”?
 • Vis forfatter(e) (2012). Child protection systems – Trends and orientations.
 • Vis forfatter(e) (2012). Adopsjon til barnets beste?
 • Vis forfatter(e) (2004). Ansvarsgrupper i Barneverntjenesten - et forum for samarbeid og legitime beslutninger?
 • Vis forfatter(e) (2003). Employability, partnership and labour displacement among metal workers in the Norwegian shipbuilding industry.
 • Vis forfatter(e) (2003). Core groups in Child Protection - A forum for participation and legitimate decision-making?
 • Vis forfatter(e) (2003). Ansvarsgrupper i barneverntjenesten - et forum for samarbeid og legitime beslutninger?
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2023). Oxford Handbook of Child Protection Systems. Oxford University Press.
 • Vis forfatter(e) (2021). Adoption from Care. International Perspectives on Children’s Rights, Family Preservation and State Intervention. Policy Press.
 • Vis forfatter(e) (2019). Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2019). Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2016). Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford University Press.
 • Vis forfatter(e) (2014). Child Welfare Systems and Migrant Children - A Cross Country Study of Policies and Practice. Oxford University Press.
 • Vis forfatter(e) (2011). Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). How to secure children´s rights in child protection proceedings. discretion.uib.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). En Children’s Guardian-ordning vil sikre barns rettigheter i barnevernssaker. blogg.forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). De usynlige barna i avgjørelser om adopsjon. blogg.forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2022). Children drop of the radar in adoption from care judgments. discretion.uib.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Vi bør gjøre mer for sårbare familier. Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Omsorgsovertakelser etter familievold: Hvorfor benekter foreldre vold mot barn? blogg.forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvordan kan barnevernsystemet bli bedre for foreldrene? Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). How can the child protection system be more helpful to parents? discretion.uib.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Det bør gå en alarm i barnevernet. Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2021). Denial and blame – a result of shame? discretion.uib.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ta barns rettigheter på alvor. Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Når bør barnevernet gripe inn? Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hvorfor deltar ikke barn i barnevernssaker? Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Har befolkningen tillit til barnevernet? Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Er barnets rettigheter viktigere enn foreldrenes rettigheter? Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Adopsjon eller ikke? Forskning.no.
 • Vis forfatter(e) (2010). Når barnevernet møter minoriteter. Fagbladet. 40-41.
 • Vis forfatter(e) (2008). Barn som lever med rusmisbruk i hjemmet. Debattserien for barnehagefolk.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Minister glemte barnevernet.". Fontene forskning.
 • Vis forfatter(e) (2007). rett til medbestemmelse - også i fritiden. Magasinet Voksne for Barn. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Når arbeidstakere varsler - og lederes håndtering. Kommunerevisoren. 4-6.
 • Vis forfatter(e) (2006). Mediation in child welfare cases. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene.
 • Vis forfatter(e) (2003). Innlegg mot det biologiske prinsipp. Tidsskriftet Norges Barnevern.
 • Vis forfatter(e) (2002). Hvorfor hemmeligholde interne dokumenter? Arkivråd.
 • Vis forfatter(e) (2002). Hva styrer forvaltningens offentlighetspraksis? Arkivråd.
 • Vis forfatter(e) (2001). Offentlig journal. Arkivråd.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2019). Barns rett til familieliv. Dagbladet. 62-63.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvem har mest innflytelse - Solberg eller Nav-konsulenten? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2016). Rettigheter som utfordrer. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Et ustabilt, utrygt liv. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Den ufullstendige historien om Jesper". Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2006). Varslere og frykt. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Når barn bestemmer hjemme. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2005). Når varslere skal vernes. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2005). Lojale varslere – lojale overfor hvem? LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kan barn bestemme? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2004). Trynetillegg eller god sosial kompetanse. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Når ble det riktig å slå barn? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). Fysisk refselse av barn – et resultat av uvitenhet og utydelig lovgivning? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). Det biologiske prinsipp i barnevernet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). ”Nøkkelen til offentlighet”. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2001). ”Lovlig hemmelighold i internasjonale saker”. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2000). Vi trenger ny barnelov. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1997). Til barnas beste. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1996). Hvem skal ha omsorg for barnet? Dagbladet.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Adopsjon som barneverntiltak. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. 2-7.
 • Vis forfatter(e) (2013). Flere barnevernsbarn må vurderes for adopsjon. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Open Access publikasjoner

ERC-grant: DISCRETION 

Professor Marit Skivenes har blitt tildelt "Consolidator grant" fra Det europeiske forskningsråd (ERC) for prosjektet "Discretion and the child's best interest in child protection". Dette stipendet tildeles fremragende prosjektledere med ambisiøse og banebrytende forskningsprosjekt, og støtter støtter særlig tverrfaglige prosjekt som tar for seg nye forskningfelt med ukonvensjonelle og innovative tilnærminger.  

Prosjektet tar opp to kjernetemaer innenfor samfunnsvitenskapen; statens maktbruk ovenfor borgere og rettferdiggjøringen av statlig inngripen i innbyggernes liv. Prosjektet har til hensikt å undersøke det sorte hullet i skjønnsutøvelse som utøves i barnevernsaker, gjennom en empirisk komparativ studie av hvordan skjønnsmessige avgjørelser fattes og rettferdiggjøres ut fra prinsippet om barnets beste.

Barnevern er et særlig viktig område innenfor velferdsstaten. Det er store hull i kunnskapen vi har om dette området, og om hvordan skjønnsutøvelse i beslutningstaking om barns beste varierer mellom ulike beslutningstakere innenfor, og på tvers av, ulike barnevernsystemer. 

 • Les mer om tildelingen her.

Pågående prosjekter

Tidligere prosjekter

Verv

Pro bono-gruppen

Skivenes er faglig ansvarlig i en pro bono-gruppe ved Universitetet i Bergen som utfører forskning på barns rettigheter. Pro Bono er et latinsk uttrykk for arbeid og tjenester som gjøres som en tjeneste til det offentlige samfunnet. Les mer om Pro bono-gruppen her.

Frivillig

Ønsker du å være frivillig i Child Rights Unit på Centre on Law and Social Transformation

Kontakt professor Marit Skivenes på marit.skivenes@uib.no

Uteksaminerte PhD-studenter

 • Hege B. Helland, prosjekt (UiB) : Adoption in child protection. 2021.
 • Audun Løvlie, prosjekt (UiB): Accepting Care Orders: Expertise as premise-provider. 2023.
 • Ida B. Juhasz, prosjekt (UiB): Godt nok foreldreskap. Vurderinger og begrunnelser ved omsorgsovertakelse av nyfødte i Norge og England. 2021.
 • Øyvind S. Tefre, political science, HVL: Public and private responsibility for children. 2020.
 • Astrid Strandbu, pedagogy, UiT. Barns deltakelse og barneperspektivet i familierådsmodellen. 2009. 
 • Liv Walseth, medicine, UiB. Hvordan bedre lege-pasientsamtalen?. 2012. (Co-supervisor).
 • Eirik Gundersern, philosophy, OsloMet. What We Owe to Our Children. Relationships and Obligations in Public Care. 2018.  (Co-supervisor).