Hjem
 • E-postMarit.Skivenes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 87+47 959 24 979
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Skivenes er anerkjent som ledende innen internasjonal barnevernsforskning, og har en rekke publikasjoner i velrenommerte tidsskrifter. Hun er også en populær foredragsholder og mye brukt som ekspert av media. Skivenes leder Centre for Research on Discretion and Paternalism, og er Principal Investigator for flere internasjonale forskningsprosjekter.

Kontakt

Dersom du ønsker å være tilknyttet senteret kan du ta kontakt her. Øvrige forespørsler rettes til Barbara Ruiken. Marit Skivenes tar ikke imot nye studenter for øyeblikket.

Følg Marit Skivenes på AcademiaResearchGate og LinkedIn

Biografi

Marit Skivenes fullførte sin doktorgrad i statsvitenskap ved UiB i 2002. I etterkant tilbrakte hun to år som forsker ved forskningsinsitituttet Fafo i Oslo. Deretter arbeidet hun tre år som forsker og leder av Senter for barnevernstudier (UiB), før hun jobbet tre år som førsteamanuensis og professor ved Avdeling for sosialt arbeid ved Høgskolen i Bergen. Marit Skivenes har siden august 2012 vært ansatt som professor ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap. 

Forskningsområder

Teoretisk fokus: 

 • Argumentasjonteori, deliberativt demokrati, skjønnsutøvelse og beslutningsfatting i organisasjoner, ytringsfrihet, paternalisme og velferd, politisk teori, kvalitet i offentlig forvaltning

Empiriske forskningstema: 

 • Offentlig innsyn, barns interesser og rettigheter, barnevernsystemer, beslutningsprosesser, migrasjon, offentlig diskurs, utvikling av offentlig politikk, transparens, velferdssystemer, varsling, kritikkverdige hendelser i organisasjoner. 

For mer informasjon om Skivenes' forskning, se fanen "Prosjekter" og "Publikasjoner"

Priser og stipend

Marit Skivenes ble i 2016 tildelt det svært prestisjefylte toppstipendet Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet for prosjektet DISCRETION. Les mer om dette her

Marit Skivenes og Katrin Kriz er tildelt ISW prisen for beste artikkel publisert i 2015 for artikkelen "Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives"

 

Utvalgte publikasjoner
 • Burns, Kenneth; Križ, Katrin; Krutzinna, Jenny; Luhamaa, Katre; Meysen, Thomas; Pösö, Tarja; Segado, Sagrario; Skivenes, Marit; Thoburn, June. 2019. The hidden proceedings - An analysis of accountability of child protection adoption proceedings in eight European jurisdictions. European Journal of Comparative Law and Governance. 6: 339-371. doi: 10.1163/22134514-00604002
 • Skivenes, Marit; Helland, Hege Beate Stein. 2019. Rapport: Adopsjon som barneverntiltak. Centre for Research on Discretion and Paternalism, Bergen. 303 sider.
 • Skivenes, Marit; Tonheim, Milfrid. 2018. Improving decision-making in care order proceedings: A multijurisdictional study of court decision-makers' viewpoints. Child & Family Social Work. doi: 10.1111/cfs.12600
 • Skivenes, Marit; Thoburn, June. 2017. Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children. Child & Family Social Work. 22: 1472-1479. doi: 10.1111/cfs.12369
 • Magnussen, Anne-Mette; Skivenes, Marit. 2015. The child´s opinion and position in care order proceedings: an analysis of judiciary discretion in the county boards decision-making. The International Journal of Children's Rights. 23: 705-723. doi: 10.1163/15718182-02304001
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. Children's involvement in care order decision-making: A cross-country analysis. International Journal of Child Abuse & Neglect. 49: 128-141. doi: 10.1016/j.chiabu.2015.07.001
 • Skivenes, Marit; Kriz, Katrin. 2015. Child welfare workers’ perceptions of children’s participation: a comparative study of England, Norway and the United States (California). Child & Family Social Work. 22: 11-22. doi: 10.1111/cfs.12224
 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. Child welfare workers' views of fathers in risk assessment and planned interventions, a comparison between English and Norwegian workers. Child & Family Social Work. 22: 203-212. doi: 10.1111/cfs.12220
 • Berrick, Jill Duerr; Peckover, Sue; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis. Journal of European Social Policy. 25: 366-378. doi: 10.1177/0958928715594540
 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. The emotional dimension in risk assessment: a cross-country study of the perceptions of child welfare workers in England, Norway and California (United States). British Journal of Social Work. 45: 809-824. doi: 10.1093/bjsw/bct177
 • Skivenes, Marit; Stenberg, Hanne. 2013. Risk assessment and domestic violence - how do child welfare workers in three countries assess and substantiate the risk level for a 5-year-old girl? Child & Family Social Work. 20: 424-436. doi: 10.1111/cfs.12092
 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2015. Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives. International Social Work. 58: 75-87. doi: 10.1177/0020872812456052
 • Berrick, Jill Duerr; Skivenes, Marit. 2012. Dimensions of high quality foster care: Parenting Plus. Children and Youth Services Review. 34: 1956-1965. doi: 10.1016/j.childyouth.2012.05.026
 • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press. 257 sider. ISBN: 9780199793358.
 • Skivenes, Marit. 2010. Judging the best interests of children - rational reasoning or subjective presumptions? Acta Sociologica. 53: 339-353. doi: 10.1177/0001699310379142
 • Archard, David; Skivenes, Marit. 2009. Balancing a Child’s Best Interest and a Child’s Views. The International Journal of Children's Rights. 17: 1-21. doi: 10.1163/157181808X358276

Nylige kronikker, debattinnlegg og blogginnlegg

Se også blogginnlegg av Marit Skivenes på discretion.uib.no

Nylig omtale i media

Nylige hovedinnlegg på konferanser

 • Hovedinnlegg på «Samling barnevernledere i Rogaland: Samarbeid med barn, unge og foreldre i barnevernets arbeid», Tittel: “Tid for barneperspektiver!” Sola; 2018-05-03.
 • Key note på konferansen “3rd Annual International Seminar on research, social policy and action with migrant minors”, Tittel: «Children across borders: Rights and policies», ERCPAMM, Melilla, Spania; 2018-04-25 til 2018-04-27.
 • Hovedinnlegg på «Fagkonferansen om kunnskap, fag og kompetanse i barnevernet». Tittel: “Nytenkning om faglighet og bruk av skjønn i barnevernet”, Oslo; 2018-02-13.
 • Hovedinnlegg på konferansen «Fra barnevern til helse, eldreomsorg, ungdom og kropp» i regi av Bergen Kommune. Tittel: «Nytenkende forskning på barns beste i barnevernet», presentasjon på, Bergen; 2017-06-15.
 • Key note på konferansen “Unaccompanied minors across borders: Main social and political issues for their protection”. Tittel: “Discrimination of unaccompanied asylum seeking minors”, Melilla, Spania; 2017-04-25
 • Hovedinnlegg på den åttende ESFR konferansen “Changing Family Relations – Gender and Generations”; 2016-08-31 – 2016-09-03. Dortmund, Tyskland.
 • Inlegg på "Barnevernkonferansen 2016 for Oslo og Akershus". Tittel: "Norsk barnevern – Utvikling i et internasjonalt perspektiv", Oslo; 2016-04-28.
 • Hovedinnlegg på Nordic Congress on Child Welfare; 2015-08-26 - 2015-08-28. Turku, Finland.
 • Innlegg på konferansen "Barn og rettssikkerhet". Tittel: "Kvalitet og legitimitet – et statsvitenskapelig blikk på fylkesnemndenes avgjørelser", Bergen; 2015-11-13.
 • Arrangerte og holdt hovedinnlegg på konferansen  "Legitimacy and fallibility in child welfare decisions". Tittel: "Internasjonale perspektiver på barnevernet", Bergen; 2015-10-09.
 • Hovedinnlegg på 25års jubileet til FNs barnekonvensjon: "Protection of children against violence and sexual abuse"; 2014-11-10. Oslo 
 • Innlegg på samarbeidskonferansen arrangert av barnevernsektoren og universitets og høgskole-sektoren, Oslo; 2014-10-29.
 • Innlegg på the Norwegian Congress on Child Welfare, ‘Norwegian child protection in an international perspective’, Oslo; 2014-09-19.
 • Innlegg på "the 13th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect"; 2013-09-15 – 2013 09-18. Dublin, Irland.
 • Innlegg på UNICEF konferansen  "A Better Way to Protect ALL Children: The theory and practice of child protection systems"; 2012-11-13 – 2012-11-16. New Delhi, India.
 • Innlegg på "Oppvekstkonferansen" arrangert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet; 2012-10-24. Oslo

Nylig deltagelse i debatter og foredrag

 • "Det norske barnevernsystemet: Hva skiller oss fra andre land?". Barnevernvaktens fagfrokost; 2019-12-06
 • "Norsk barnevern i menneskerettighetsdomstolen" i regi av Lawtransform/DiscretionUiB, 2019-10-31.
 • "Hvordan kan fagfolk forstå barn og ta et barneperspektiv?" under konferansen Barnas barnevern; 2019-02-08
 • "Barns frihet og rettigheter" i regi av Forskningsdagene i Bergen; 2018-09-27
 • "Til barnets beste?" i regi av Studentersamfunnet, Bergen; 2016-11-03.
 • "Striden om barns beste" i regi av Forskerdagene, Bergen; 2016-09-26.
 • "Immigranters møte med norsk barnevern – støtte eller overgrep" i regi av Filosofisk poliklinikk, Bergen; 2016-09-07.
 • "Barns rettssikkerhet i møte med barnevernet" i regi av Menneskerettighetsuken, Bergen; 2016-09-21.
 • "Barnevernet: Kidnapping eller beskyttelse?" i regi av Amnesty International Law Students, Bergen; 2016-05-03.

Marit Skivenes har ikke anledning til å veilede flere studenter for øyeblikket. Studenter som ønsker å være tilknyttet et av forskningsprosjektene er velkommen til å ta kontakt på epost

PhD-studenter under veiledning

 • Barbara Ruiken, prosjekt (UiB): Understanding risk and protective factors in child's best interest decisions
 • Hege B. Helland, prosjekt (UiB) : Adoption in child protection
 • Audun Løvlie, prosjekt (UiB): Accepting Care Orders: Expertise as premise-provider
 • Irene Aase Kvåle, prosjekt (HVL): Priorities in Child Protection and Health Services
 • Ida B. Juhasz, prosjekt (UiB): Godt nok foreldreskap. Vurderinger og begrunnelser ved omsorgsovertakelse av nyfødte i Norge og Englan
 • Øyvind S. Tefre, prosjekt (UiB): Between public and private responsibility for children.
 • Line Sørsdal, prosjekt (UiB): Decision Making about best interests

Masterstudenter under veiledning

 • Camilla Engebråten (UiB), Tanja Maria Gummedal (UiB), Silje Risa Helgesen (UiB), Ane Myklatun Krosness (UiB), Kristine Irene Opheim (UiB) og Johanne Marie Sletten (UiB).

Prosjekter under veiledning

 • Inger Kristin Heggdalsvik, prosjekt (HVL): Risikofylte foreldrekonflikter i skjæringspunktet mellom familievern og barnevern

Undervisning

 • AORG 907 Introduction to Systematic Review and the use of SR in Social Science (Faglig ansvarlig)
 • AORG 350 Masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap (Veileder)
 • AORG 325 Skjønn og paternalisme (Faglig ansvarlig)
 • AORG 332 Research design (Faglig ansvarlig, DIPA-gruppen)
 • AORG 250 Bacheloroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap (Faglig ansvarlig 2013 - 2017)
 • AORG 100 Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap (Faglig ansvarlig 2013 - 2014)
 • AORG 104 Politisk teori og styreformer (Faglig ansvarlig 2013 - 2014)

Open Access publikasjoner

Verv

Pro bono-gruppen

Skivenes er faglig ansvarlig i en pro bono-gruppe ved Universitetet i Bergen som utfører forskning på barns rettigheter. Pro Bono er et latinsk uttrykk for arbeid og tjenester som gjøres som en tjeneste til det offentlige samfunnet. Les mer om Pro bono-gruppen her.

Frivillig

Ønsker du å være frivillig i Pro bono-gruppen

Ønsker du å være frivillig i Child Rights Unit på Centre on Law and Social Transformation

Kontakt professor Marit Skivenes på marit.skivenes@uib.no

ERC-grant: DISCRETION 

Professor Marit Skivenes har blitt tildelt "Consolidator grant" fra Det europeiske forskningsråd (ERC) for prosjektet "Discretion and the child's best interest in child protection". Dette stipendet tildeles fremragende prosjektledere med ambisiøse og banebrytende forskningsprosjekt, og støtter støtter særlig tverrfaglige prosjekt som tar for seg nye forskningfelt med ukonvensjonelle og innovative tilnærminger.  

Prosjektet tar opp to kjernetemaer innenfor samfunnsvitenskapen; statens maktbruk ovenfor borgere og rettferdiggjøringen av statlig inngripen i innbyggernes liv. Prosjektet har til hensikt å undersøke det sorte hullet i skjønnsutøvelse som utøves i barnevernsaker, gjennom en empirisk komparativ studie av hvordan skjønnsmessige avgjørelser fattes og rettferdiggjøres ut fra prinsippet om barnets beste.

Barnevern er et særlig viktig område innenfor velferdsstaten. Det er store hull i kunnskapen vi har om dette området, og om hvordan skjønnsutøvelse i beslutningstaking om barns beste varierer mellom ulike beslutningstakere innenfor, og på tvers av, ulike barnevernsystemer. 

 • Les mer om tildelingen her.

Pågående prosjekter

Tidligere prosjekter

 • Prosjektleder for forskningsprosjektet til Pro bono-gruppen om implementering av "Mitt liv" (UiB). 2016-2019.
 • Prosjektleder for forskningprosjektet "Adopsjon som barneverntiltak" (Marit Skivenes, Hege S. Helland, Øyvind Tefre). Finansiert av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, 2016-2018.
 • Bokprosjekt: Medforfatter (sammen med Katrin Kriz) av boken "Children´s participation in child protection - street level bureaucrats exercise of discretion". 2016-2018.
 • Prosjektleder for forskningsprosjektet “Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services – A Cross-Country Study of Decision-Making” (Marit Skivenes, Tarja Pösö, Jill Berrick, Jonathan Dickens, Anne-Mette Magnussen, Line Sørsdal). Finansiert av Norges forskningsråd (VAM). 2012- juni 2017.
 • Prosjektleder for forskningsprosjektet “Norsk barnevernsystem i et komparativt perspektiv" (Marit Skivenes, Katrin Kriz, Heidi Skramstad, Øyvind Tefre, Milfrid Tonheim). Finansiert av Norges forskningsråd (FRISAM). Høgskolen i Bergen. 2010 - mai 2017.
 • Bokprosjekt: Medredaktør (sammen med Malcolm Langford og Karl Harald Søvig) av boken "Measuring Child Rights in Norway". Universitetsforlaget. 2016-2017.