Hjem
 • E-postMarit.Skivenes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 87+47 959 24 979
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Skivenes er anerkjent som ledende innen internasjonal barnevernsforskning, og har en rekke publikasjoner i velrenommerte tidsskrifter. Hun er også en populær foredragsholder og mye brukt som ekspert av media. Skivenes leder Centre for Research on Discretion and Paternalism, og er Principal Investigator for flere internasjonale forskningsprosjekter.

Kontakt

Dersom du ønsker å være tilknyttet senteret kan du ta kontakt her. Øvrige forespørsler rettes til Barbara Ruiken. Marit Skivenes tar ikke imot nye studenter for øyeblikket.

Følg Marit Skivenes på AcademiaResearchGate og LinkedIn

Biografi

Marit Skivenes fullførte sin doktorgrad i statsvitenskap ved UiB i 2002. I etterkant tilbrakte hun to år som forsker ved forskningsinsitituttet Fafo i Oslo. Deretter arbeidet hun tre år som forsker og leder av Senter for barnevernstudier (UiB), før hun jobbet tre år som førsteamanuensis og professor ved Avdeling for sosialt arbeid ved Høgskolen i Bergen. Marit Skivenes har siden august 2012 vært ansatt som professor ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap. 

Forskningsområder

Teoretisk fokus: 

 • Argumentasjonteori, deliberativt demokrati, skjønnsutøvelse og beslutningsfatting i organisasjoner, ytringsfrihet, paternalisme og velferd, politisk teori, kvalitet i offentlig forvaltning

Empiriske forskningstema: 

 • Offentlig innsyn, barns interesser og rettigheter, barnevernsystemer, beslutningsprosesser, migrasjon, offentlig diskurs, utvikling av offentlig politikk, transparens, velferdssystemer, varsling, kritikkverdige hendelser i organisasjoner. 

For mer informasjon om Skivenes' forskning, se fanen "Prosjekter" og "Publikasjoner"

Priser og stipend

Marit Skivenes ble i 2016 tildelt det svært prestisjefylte toppstipendet Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet for prosjektet DISCRETION. Les mer om dette her

Marit Skivenes og Katrin Kriz er tildelt ISW prisen for beste artikkel publisert i 2015 for artikkelen "Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives"

 

Utvalgte publikasjoner
 • Burns, Kenneth; Križ, Katrin; Krutzinna, Jenny; Luhamaa, Katre; Meysen, Thomas; Pösö, Tarja; Segado, Sagrario; Skivenes, Marit; Thoburn, June. 2019. The hidden proceedings - An analysis of accountability of child protection adoption proceedings in eight European jurisdictions. European Journal of Comparative Law and Governance. 6: 339-371. doi: 10.1163/22134514-00604002
 • Skivenes, Marit; Helland, Hege Beate Stein. 2019. Rapport: Adopsjon som barneverntiltak. Centre for Research on Discretion and Paternalism, Bergen. 303 sider.
 • Skivenes, Marit; Tonheim, Milfrid. 2018. Improving decision-making in care order proceedings: A multijurisdictional study of court decision-makers' viewpoints. Child & Family Social Work. doi: 10.1111/cfs.12600
 • Skivenes, Marit; Thoburn, June. 2017. Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children. Child & Family Social Work. 22: 1472-1479. doi: 10.1111/cfs.12369
 • Magnussen, Anne-Mette; Skivenes, Marit. 2015. The child´s opinion and position in care order proceedings: an analysis of judiciary discretion in the county boards decision-making. The International Journal of Children's Rights. 23: 705-723. doi: 10.1163/15718182-02304001
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. Children's involvement in care order decision-making: A cross-country analysis. International Journal of Child Abuse & Neglect. 49: 128-141. doi: 10.1016/j.chiabu.2015.07.001
 • Skivenes, Marit; Kriz, Katrin. 2015. Child welfare workers’ perceptions of children’s participation: a comparative study of England, Norway and the United States (California). Child & Family Social Work. 22: 11-22. doi: 10.1111/cfs.12224
 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. Child welfare workers' views of fathers in risk assessment and planned interventions, a comparison between English and Norwegian workers. Child & Family Social Work. 22: 203-212. doi: 10.1111/cfs.12220
 • Berrick, Jill Duerr; Peckover, Sue; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis. Journal of European Social Policy. 25: 366-378. doi: 10.1177/0958928715594540
 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. The emotional dimension in risk assessment: a cross-country study of the perceptions of child welfare workers in England, Norway and California (United States). The British Journal of Social Work. 45: 809-824. doi: 10.1093/bjsw/bct177
 • Skivenes, Marit; Stenberg, Hanne. 2013. Risk assessment and domestic violence - how do child welfare workers in three countries assess and substantiate the risk level for a 5-year-old girl? Child & Family Social Work. 20: 424-436. doi: 10.1111/cfs.12092
 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2015. Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives. International Social Work. 58: 75-87. doi: 10.1177/0020872812456052
 • Berrick, Jill Duerr; Skivenes, Marit. 2012. Dimensions of high quality foster care: Parenting Plus. Children and Youth Services Review. 34: 1956-1965. doi: 10.1016/j.childyouth.2012.05.026
 • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press. 257 sider. ISBN: 9780199793358.
 • Skivenes, Marit. 2010. Judging the best interests of children - rational reasoning or subjective presumptions? Acta Sociologica. 53: 339-353. doi: 10.1177/0001699310379142
 • Archard, David; Skivenes, Marit. 2009. Balancing a Child’s Best Interest and a Child’s Views. The International Journal of Children's Rights. 17: 1-21. doi: 10.1163/157181808X358276

Nylige kronikker, debattinnlegg og blogginnlegg

Se også blogginnlegg av Marit Skivenes på Stat&Individ (Forskning.no).

Nylig omtale i media

Nylige hovedinnlegg på konferanser

 • Hovedinnlegg på «Samling barnevernledere i Rogaland: Samarbeid med barn, unge og foreldre i barnevernets arbeid», Tittel: “Tid for barneperspektiver!” Sola; 2018-05-03.
 • Key note på konferansen “3rd Annual International Seminar on research, social policy and action with migrant minors”, Tittel: «Children across borders: Rights and policies», ERCPAMM, Melilla, Spania; 2018-04-25 til 2018-04-27.
 • Hovedinnlegg på «Fagkonferansen om kunnskap, fag og kompetanse i barnevernet». Tittel: “Nytenkning om faglighet og bruk av skjønn i barnevernet”, Oslo; 2018-02-13.
 • Hovedinnlegg på konferansen «Fra barnevern til helse, eldreomsorg, ungdom og kropp» i regi av Bergen Kommune. Tittel: «Nytenkende forskning på barns beste i barnevernet», presentasjon på, Bergen; 2017-06-15.
 • Key note på konferansen “Unaccompanied minors across borders: Main social and political issues for their protection”. Tittel: “Discrimination of unaccompanied asylum seeking minors”, Melilla, Spania; 2017-04-25
 • Hovedinnlegg på den åttende ESFR konferansen “Changing Family Relations – Gender and Generations”; 2016-08-31 – 2016-09-03. Dortmund, Tyskland.
 • Inlegg på "Barnevernkonferansen 2016 for Oslo og Akershus". Tittel: "Norsk barnevern – Utvikling i et internasjonalt perspektiv", Oslo; 2016-04-28.
 • Hovedinnlegg på Nordic Congress on Child Welfare; 2015-08-26 - 2015-08-28. Turku, Finland.

Nylig deltagelse i debatter og foredrag

 • «Har vi fortsatt tillit til barnevernet – og bør vi ha det?» UiB Innsikt. 12-09-2020.
 • "Det norske barnevernsystemet: Hva skiller oss fra andre land?". Barnevernvaktens fagfrokost; 2019-12-06
 • "Norsk barnevern i menneskerettighetsdomstolen" i regi av Lawtransform/DiscretionUiB, 2019-10-31.
 • "Hvordan kan fagfolk forstå barn og ta et barneperspektiv?" under konferansen Barnas barnevern; 2019-02-08
 • "Barns frihet og rettigheter" i regi av Forskningsdagene i Bergen; 2018-09-27
 • "Til barnets beste?" i regi av Studentersamfunnet, Bergen; 2016-11-03.
 • "Striden om barns beste" i regi av Forskerdagene, Bergen; 2016-09-26.
 • "Immigranters møte med norsk barnevern – støtte eller overgrep" i regi av Filosofisk poliklinikk, Bergen; 2016-09-07.
 • "Barns rettssikkerhet i møte med barnevernet" i regi av Menneskerettighetsuken, Bergen; 2016-09-21.
 • "Barnevernet: Kidnapping eller beskyttelse?" i regi av Amnesty International Law Students, Bergen; 2016-05-03.

Marit Skivenes har ikke anledning til å veilede flere studenter for øyeblikket. Studenter som ønsker å være tilknyttet et av forskningsprosjektene er velkommen til å ta kontakt på epost

PhD-studenter under veiledning

 • Barbara Ruiken, prosjekt (UiB): Understanding risk and protective factors in child's best interest decisions
 • Hege B. Helland, prosjekt (UiB) : Adoption in child protection
 • Audun Løvlie, prosjekt (UiB): Accepting Care Orders: Expertise as premise-provider
 • Irene Aase Kvåle, prosjekt (HVL): Priorities in Child Protection and Health Services
 • Ida B. Juhasz, prosjekt (UiB): Godt nok foreldreskap. Vurderinger og begrunnelser ved omsorgsovertakelse av nyfødte i Norge og Englan
 • Øyvind S. Tefre, prosjekt (UiB): Between public and private responsibility for children.
 • Line Sørsdal, prosjekt (UiB): Decision Making about best interests

Masterstudenter under veiledning

 • Camilla Engebråten (UiB) og Tanja Maria Gummedal (UiB)

Prosjekter under veiledning

 • Inger Kristin Heggdalsvik, prosjekt (HVL): Risikofylte foreldrekonflikter i skjæringspunktet mellom familievern og barnevern

Undervisning

 • AORG 907 Introduction to Systematic Review and the use of SR in Social Science (Faglig ansvarlig)
 • AORG 350 Masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap (Veileder)
 • AORG 325 Skjønn og paternalisme (Faglig ansvarlig)
 • AORG 332 Research design (Faglig ansvarlig, DIPA-gruppen)
 • AORG 250 Bacheloroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap (Faglig ansvarlig 2013 - 2017)
 • AORG 100 Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap (Faglig ansvarlig 2013 - 2014)
 • AORG 104 Politisk teori og styreformer (Faglig ansvarlig 2013 - 2014)
Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Judging parental competence: A cross‐country analysis of judicial decision makers' written assessment of mothers' parenting capacities in newborn removal cases. Child & Family Social Work. 1-11.
 • 2020. Family Life for Children in State Care. An Analysis of the European Court of Human Rights’ Reasoning on Adoption Without Consent. The International Journal of Children's Rights.
 • 2020. Children’s Capacities and Role in Matters of Great Significance for Them. The International Journal of Children's Rights. 632-665.
 • 2020. Child welfare removal of infants: Exploring policies and principles for decision-making in Nordic countries. Children and Youth Services Review.
 • 2020. Are child protection workers and judges in alignment with citizens when considering interventions into a family? A cross-country study of four jurisdictions. Children and Youth Services Review.
 • 2020. Adoption or public care? Views on adoption as a child protection measure. Tidsskrift for samfunnsforskning. 124-139.
 • 2019. The hidden proceedings - An analysis of accountability of child protection adoption proceedings in eight European jurisdictions. European Journal of Comparative Law and Governance. 339-371.
 • 2019. Children’s and parents’ involvement in care order proceedings: a cross-national comparison of judicial decision-makers’ views and experiences. Journal of Social Welfare and Family Law. 188-204.
 • 2018. International Perspectives on Child-responsive Courts. The International Journal of Children's Rights. 251-277.
 • 2018. Improving decision-making in care order proceedings: A multijurisdictional study of court decision-makers' viewpoints. Child & Family Social Work.
 • 2017. The role and function of spokesperson in care order proceedings: A cross-country study in Finland and Norway. Children and Youth Services Review. 8-16.
 • 2017. Social Workers and Independent Experts in Child Protection Decision Making: Messages from an Intercountry Comparative Study. The British Journal of Social Work. 1024-1042.
 • 2017. Parents' involvement in care order decisions: a cross-country study of front-line practice. Child & Family Social Work. 626-637.
 • 2017. Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children. Child & Family Social Work. 1472-1479.
 • 2017. Care order templates as institutional scripts in child protection: A cross-system analysis. Children and Youth Services Review. 40-47.
 • 2017. Are there population biases against migrant children? An experimental analysis of attitudes towards corporal punishment in Austria, Norway and Spain. Children and Youth Services Review. 151-157.
 • 2017. A Cross-Country Comparison of Child Welfare Systems and Workers' Responses to Children Appearing to be at Risk or in Need of Help. Child Abuse Review http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-0852. 305-319.
 • 2016. Whistleblowing in local government: an empirical study of contact patterns and whistleblowing in 20 Norwegian municipalities. Scandinavian Political Studies. 264-289.
 • 2016. Time, institutional support, and quality of decision making in child protection: a cross-country analysis. Human service organizations, management, leadership & governance. 451-468.
 • 2016. The population's confidence in the child protection system - A survey study of England, Finland, Norway and the United States (California). Social Policy & Administration. 1330-1347.
 • 2016. Pathways to permanence in England and Norway: A critical analysis of documents and data. Children and Youth Services Review. 152-160.
 • 2016. Improving the care order decision-making processes: viewpoints of child welfare workers in four countries. Human service organizations, management, leadership & governance. 107-117.
 • 2016. Deliberative decision-making on the Norwegian County Social Welfare Board The experiences of expert and lay members. Journal of Public Child Welfare. 108-132.
 • 2016. Barrierer i forberedelse av sak om omsorgsovertakelse: en sammenligning av barnevernsansattes erfaringer i fire land. European Journal of Social Work. 100-113.
 • 2015. The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis. Journal of European Social Policy. 366-378.
 • 2015. The emotional dimension in risk assessment: a cross-country study of the perceptions of child welfare workers in England, Norway and California (United States). The British Journal of Social Work. 809-824.
 • 2015. The child´s opinion and position in care order proceedings: an analysis of judiciary discretion in the county boards decision-making. The International Journal of Children's Rights. 705 -723.
 • 2015. Handlingsrommet for barns deltagelse i barnevernssaker. Tidsskrift for velferdsforskning. 48-60.
 • 2015. Explaining whistle blowing processes in the Norwegian labour market: Between individual power resources and institutional arrangement. Economic and Industrial Democracy: an international journal. 119-143.
 • 2015. Children's involvement in care order decision-making: A cross-country analysis. International Journal of Child Abuse & Neglect. 128-141.
 • 2015. Child welfare workers’ perceptions of children’s participation: a comparative study of England, Norway and the United States (California). Child & Family Social Work. 11-22.
 • 2015. Child welfare workers' views of fathers in risk assessment and planned interventions, a comparison between English and Norwegian workers. Child & Family Social Work. 203-212.
 • 2015. Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives. International Social Work. 75-87.
 • 2014. Street-level policy aims of child welfare workers in England, Norway and the United States: An exploratory study. Children and Youth Services Review. 71-78.
 • 2014. Child protection systems within the Danish, Finnish and Norwegian welfare states-time for a child centric approach? European Journal of Social Work. 475-490.
 • 2013. Systemic differences in views on risk: A comparative case vignette study of risk assessment in England, Norway and the United States (California). Children and Youth Services Review. 1862-1870.
 • 2013. Risk assessment and domestic violence - how do child welfare workers in three countries assess and substantiate the risk level for a 5-year-old girl? Child & Family Social Work. 424-436.
 • 2013. Is the type of misconduct decisive for the perceived legitimacy of whistleblowing? A study of municipal managers’ assessments of whistleblowing in cases of harassment and corruption. E-Journal of International and Comparative Labour Studies. 50-65.
 • 2013. Fostering in the welfare states of the US and Norway. Journal of European Social Policy. 423-436.
 • 2012. How child welfare workers perceive their work with undocumented immigrant families: An explorative study of challenges and coping strategies. Children and Youth Services Review. 790-797.
 • 2012. Dimensions of high quality foster care: Parenting Plus. Children and Youth Services Review. 1956-1965.
 • 2012. Child-centric or family focused? A study of child welfare workers’ perceptions of ethnic minority children in England and Norway. Child & Family Social Work. 448-457.
 • 2012. Adoption in the child welfare system - A cross-country analysis of child welfare workers' recommendations for or against adoption. Children and Youth Services Review. 2220-2228.
 • 2011. How child welfare workers view their work with racial and ethnic minority families: The United States in contrast to England and Norway. Children and Youth Services Review. 1866-1874.
 • 2010. ”Knowing our society” and “fighting against prejudices”: How child welfare workers in Norway and England perceive the challenges of minority parents. The British Journal of Social Work. 2634-2651.
 • 2010. When whistle-blowing works: The Norwegian case. Human Relations. 1071-1097.
 • 2010. Lost in Translation: How Child Welfare Workers in Norway and England Experience Language Difficulties when Working with Minority Ethnic Families. The British Journal of Social Work. 1353-1367.
 • 2010. Judging the best interests of children - rational reasoning or subjective presumptions? Acta Sociologica. 339-353.
 • 2010. Deciding best interests: general principles and the cases of Norway and the UK. Journal of Children's Services. 43-54.
 • 2010. 'We have very different positions on some issues': how child welfare workers in Norway and England bridge cultural differences when communicating with ethnic minority families. European Journal of Social Work. 3-18.
 • 2010. 'Knowing Our Society' and 'Fighting Against Prejudices': How Child Welfare Workers in Norway and England Perceive the Challenges of Minority Parents. The British Journal of Social Work. 2634-2651.
 • 2009. Kontakt med biologisk familie etter adopsjon i barnevernet - til barnets beste? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 135-154.
 • 2009. Hearing the child. Child & Family Social Work. 391-399.
 • 2009. Balancing a Child’s Best Interest and a Child’s Views. The International Journal of Children's Rights. 1-21.
 • 2008. “New Public Management and Whistle Blowing.”. Tidsskriftet Politik. 82-95.
 • 2008. New Public Managment og varsling. Tidsskriftet Politik. 82-95.
 • 2006. A Child perspective and participation for children. Children, Youth and Environments. 10-29.
 • 2005. Core Groups and Child Protection - a forum for collaboration and legitimate decision-making. Child & Family Social Work.
 • 2005. Collaboration between service users and professionals: Legitimate decisions in child protection - a Norwegian model. Child & Family Social Work. 9.
 • 2004. Kritikkstandarder og lovgivning. Kritisk juss.
 • 2004. Grensen mellom det private og det offentlige i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning.
 • 2004. Barn og familieråd. En analyse av det organisatoriske rammeverket for barns medvirkning i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning. 213-228.
 • 2003. Biologi og barnets beste i barneverntjenesteloven. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.
 • 2001. Demokratisk beslutningsforberedelser. Nordisk Administrativt Tidsskrift.
Faglig foredrag
 • 2019. Rettssikkerhet for barn i barnevernssaker i nemnd og domstol. Hvilke muligheter finnes?
 • 2019. Hvordan kan fagfolk forstå barn og ta et barneperspektiv?
 • 2019. Adopsjon som barneverntiltak.
 • 2019. Adopsjon som barnevernstiltak – lansering av forskningsrapport.
 • 2018. Tid for barneperspektiver!
 • 2018. Nytenkning om faglighet og bruk av skjønn i barnevernet.
 • 2018. Adopsjon til barnets beste.
 • 2016. Legal, institutional and ethical issues in child protection.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. The Child’s Right to Family Life. An analysis of the European Court of Human Rights’ reasoning on adoption without consent.
 • 2019. Justifying the Child’s Best Interest - A Comparison of Court Decisions in Norwegian Child Protection Cases of Violence in Migrant and Non-Migrant Families.
 • 2018. Perceptions of risk, need, and neglect: A cross-country comparison.
 • 2018. Justifying a child’s best interest - A comparison of court decisions in Norwegian child protection cases of violence in migrant and non-migrant families.
 • 2018. Justifying Removals of Newborn Babies: A Cross-Country Analysis of Judiciary Decision Makers Reasoning of Parental Capacities .
 • 2018. In the Best Interest of the Child – An Analysis of Judgments on Involuntary Adoption in the Norwegian Judicial System.
 • 2018. European Court of Human Rights Directions on Newborn Removals.
 • 2018. Children across borders: Rights and policies.
 • 2018. Child protection removals of newborns: Policy and practice.
 • 2017. Workshop ERC funded project "DISCRETION".
 • 2017. Workshop.
 • 2017. Workshop.
 • 2017. Research meeting with the research team for "Legitimacy and fallibility in child welfare services".
 • 2017. Nytenkende forskning på barns beste i barnevernet.
 • 2017. Medvirkning som sentralt for gode beslutningsprosesser.
 • 2017. Launch of ERC funded project "DISCRETION" at Bergen Exchanges 2017.
 • 2017. International perspectives on children’s involvement in child protection court cases.
 • 2017. How can we improve our understanding of the mechanisms in discretionary decision-making?
 • 2017. Er norsk barnevern dårligere enn andre lands barnevern? .
 • 2017. Discrimination of unaccompanied asylum seeking minors.
 • 2017. Discretion, children’s and parents’ involvement in decision-making and the role of the court – key findings in a cross-country context .
 • 2017. Child Welfare Policy & Practice in Norway: A child-centric approach .
 • 2016. Statlig overgrep eller vern av barn?
 • 2016. Norsk barnevern – utvikling i et internasjonalt perspektiv.
 • 2016. Launch of the book "Child Welfare Removals by the State" and the research group Child rights unit.
 • 2016. Discrimination due to migrant background? A study of the populations in 3 countries.
 • 2016. Det norske barnevernets omdømme.
 • 2016. Child welfare systems and children's participation - are some systems better than others?
 • 2016. Changing Family Relations – Gender and Generations.
 • 2015. Tillit og rettssikkerhet i barnevernet.
 • 2015. The best interests principle in child protection removal cases.
 • 2015. Kvalitet og legitimitet – et statsvitenskapelig blikk på fylkesnemndenes avgjørelse.
 • 2015. International Perspectives on Social Work and Judicial Decision Making in Child Protection Cases.
 • 2015. Internasjonale perspektiver på barnevernet.
 • 2015. Cross-country perspectives on the Finnish and Norwegian child welfare: how are the good decisions made?
 • 2015. Children’s participation in child protection – Exit, Voice or Loyalty.
 • 2014. The Child`s opinion and position in care order proceedings. An analysis of judiciary discretion in the County boards decision making.
 • 2014. Paths to permanence in England and Norway: evolving policy and the welfare state foundation.
 • 2014. Decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis of practice.
 • 2014. Children as stakeholders in decision-making: contested issue, diverse practices.
 • 2014. Child welfare workers’ perceptions of children’s participation: a comparative study of England, Norway and the United States (California).
 • 2014. Beslutningskvaliteten i omsorgsovertakelser og adopsjon til barnets beste?
 • 2013. Whistleblowing in Norwegian municipalities - the role of politicians.
 • 2013. Explaining whistle blowing processes in the Norwegian labour market – power or institutional factors?
 • 2013. Decision making in child welfare: A cross-country comparison.
 • 2013. Child welfare systems and migrant families; the Norwegian approach.
 • 2013. Child orientation – a contested concept or a "wicked problem”?
 • 2012. Child protection systems – Trends and orientations.
 • 2012. Adopsjon til barnets beste?
 • 2004. Ansvarsgrupper i Barneverntjenesten - et forum for samarbeid og legitime beslutninger?
 • 2003. Employability, partnership and labour displacement among metal workers in the Norwegian shipbuilding industry.
 • 2003. Core groups in Child Protection - A forum for participation and legitimate decision-making?
 • 2003. Ansvarsgrupper i barneverntjenesten - et forum for samarbeid og legitime beslutninger?
Anmeldelse
 • 2016. Book Review: International Perspectives and Empirical Findings on Child Participation: From Social Exclusion to Child-Inclusive Policies. Critical Social Policy. 454-456.
 • 2014. Et grunnlag for debatt - anmeldelse av Knut Halvorsens bok "Fra ide til politikk for en godt samfunn". Fontene. 53.
 • 2008. En muldvarp i Siemens. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • 2007. En utypisk varslers historie. Prosa - tidsskrift for skribenter. 40-42.
 • 2007. Delt bosted for barn. Tidsskrift for velferdsforskning. 274-276.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2019. Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? Universitetsforlaget.
 • 2019. Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Routledge.
 • 2016. Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford University Press.
 • 2014. Child Welfare Systems and Migrant Children - A Cross Country Study of Policies and Practice. Oxford University Press.
 • 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2020. Ta barns rettigheter på alvor. Forskning.no.
 • 2020. Hvorfor deltar ikke barn i barnevernssaker? Forskning.no.
 • 2020. Har befolkningen tillit til barnevernet? Forskning.no.
 • 2010. Når barnevernet møter minoriteter. Fagbladet. 40-41.
 • 2008. Barn som lever med rusmisbruk i hjemmet. Debattserien for barnehagefolk.
 • 2008. "Minister glemte barnevernet.". Fontene forskning.
 • 2007. rett til medbestemmelse - også i fritiden. Magasinet Voksne for Barn. 3 sider.
 • 2007. Når arbeidstakere varsler - og lederes håndtering. Kommunerevisoren. 4-6.
 • 2006. Mediation in child welfare cases. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene.
 • 2003. Innlegg mot det biologiske prinsipp. Tidsskriftet Norges Barnevern.
 • 2002. Hvorfor hemmeligholde interne dokumenter? Arkivråd.
 • 2002. Hva styrer forvaltningens offentlighetspraksis? Arkivråd.
 • 2001. Offentlig journal. Arkivråd.
Kronikk
 • 2019. Barns rett til familieliv. Dagbladet. 62-63.
 • 2018. Hvem har mest innflytelse - Solberg eller Nav-konsulenten? Bergens Tidende.
 • 2016. Rettigheter som utfordrer. Bergens Tidende.
 • 2009. Et ustabilt, utrygt liv. Bergens Tidende.
 • 2008. "Den ufullstendige historien om Jesper". Bergens Tidende.
 • 2006. Varslere og frykt. Dagbladet.
 • 2006. Når barn bestemmer hjemme. Bergens Tidende.
 • 2005. Når varslere skal vernes. Bergens Tidende.
 • 2005. Lojale varslere – lojale overfor hvem? LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.
 • 2005. Kan barn bestemme? Bergens Tidende.
 • 2004. Trynetillegg eller god sosial kompetanse. Dagbladet.
 • 2003. Når ble det riktig å slå barn? Bergens Tidende.
 • 2003. Fysisk refselse av barn – et resultat av uvitenhet og utydelig lovgivning? Bergens Tidende.
 • 2003. Det biologiske prinsipp i barnevernet. Bergens Tidende.
 • 2001. ”Nøkkelen til offentlighet”. Bergens Tidende.
 • 2001. ”Lovlig hemmelighold i internasjonale saker”. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2000. Vi trenger ny barnelov. Bergens Tidende.
 • 1997. Til barnas beste. Bergens Tidende.
 • 1996. Hvem skal ha omsorg for barnet? Dagbladet.
Doktorgradsavhandling
 • 2002. Lovgivning og legitimitet : en evaluering av lov om barneverntjenester av 1992 i et deliberativt perspektiv.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2020. Errors and mistakes in the Norwegian child protection system. 19 sider.
 • 2019. Right to Protection. 29 sider.
 • 2019. Introduction: Implementing Child Rights. 27 sider.
 • 2019. Discriminating against children. 22 sider.
 • 2018. The Child’s Best Interest Principle across Child Protection Jurisdictions. 30 sider.
 • 2016. Removals of children by the child welfare system – variations and differences across countries. 21 sider.
 • 2016. Norway - Child welfare decision-making in cases of removals of children. 25 sider.
 • 2016. Judicial discretion and the child's best interests: the European Court of Human Rights on adoptions in child protection cases. 450 sider.
 • 2016. Child welfare removals by the state – complex and controversial decisions. 17 sider.
 • 2014. Wrongdoing - definitions, identification and categorizations. 20 sider.
 • 2014. Migrant Children and Child Welfare Systems: A Contested Challenge. 17 sider.
 • 2014. How the Norwegian Child Welfare System Approaches Migrant Children. 23 sider.
 • 2014. En studie av kommunale lederes vurdering av varsling om trakassering versus korrupsjon. 16 sider.
 • 2014. Child welfare systems and migrant families : an introduction. 16 sider.
 • 2011. Norway: Toward A child centric perspective. 26 sider.
 • 2011. Changing patterns of response and emerging orientations. 15 sider.
 • 2010. Loyalty and whistleblowing in Norway: How roles comes into play. 19 sider.
 • 2009. Children as participants and service users in child welfare cases. 17 sider.
 • 2006. Destruktive kollektiver -til skrekk og advarsel for varsleren.
 • 2005. User participation and child protection. A structural framework for collaboration in core groups. 1 sider.
 • 2005. User participation and child protection. 20 sider.
 • 2005. Forvaltning og politikk – om den nødvendige forbindelsen mellom brukermedvirkning og borgermedvirkning. 15 sider.
 • 2005. Familieråd som deliberativ beslutningsmodell og behovet for et barneperspektiv. 18 sider.
 • 2005. Brukermedvirkning i barnevernets ansvarsgrupper. 1 sider.
Errata
 • 2016. Erratum: Corrigendum to “Children's involvement in care order decision-making: A cross country analysis” (Child Abuse and Neglect (2015) 49 (128–141)(S0145213415002306)(10.1016/j.chiabu.2015.07.001)). International Journal of Child Abuse & Neglect. 77-77.
Innledning
 • 2011. Introduction. 3-13.
Briefs
 • 2018. Store forskjeller i barnevernsavgjørelser. Forskningsfunn fra "Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services".
Fagartikkel
 • 2019. Adopsjon som barneverntiltak. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. 2-7.
 • 2013. Flere barnevernsbarn må vurderes for adopsjon. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid.
Faglig kapittel
 • 2019. Adopsjon som barneverntiltak – hvor er vi og hvor går vi? 193-206. I:
  • 2019. Rapport: Adopsjon som barneverntiltak. .
 • 2018. Barneperspektiv i fokus. 14-19. I:
  • 2018. Barnas barnevern. Trygt, nyttig og samarbeidende for barn. Universitetsforlaget.
 • 2016. Kvalitet og legitimitet i barnevernets beslutninger. 34-47. I:
  • 2016. Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Open Access publikasjoner

Verv

Pro bono-gruppen

Skivenes er faglig ansvarlig i en pro bono-gruppe ved Universitetet i Bergen som utfører forskning på barns rettigheter. Pro Bono er et latinsk uttrykk for arbeid og tjenester som gjøres som en tjeneste til det offentlige samfunnet. Les mer om Pro bono-gruppen her.

Frivillig

Ønsker du å være frivillig i Child Rights Unit på Centre on Law and Social Transformation

Kontakt professor Marit Skivenes på marit.skivenes@uib.no

ERC-grant: DISCRETION 

Professor Marit Skivenes har blitt tildelt "Consolidator grant" fra Det europeiske forskningsråd (ERC) for prosjektet "Discretion and the child's best interest in child protection". Dette stipendet tildeles fremragende prosjektledere med ambisiøse og banebrytende forskningsprosjekt, og støtter støtter særlig tverrfaglige prosjekt som tar for seg nye forskningfelt med ukonvensjonelle og innovative tilnærminger.  

Prosjektet tar opp to kjernetemaer innenfor samfunnsvitenskapen; statens maktbruk ovenfor borgere og rettferdiggjøringen av statlig inngripen i innbyggernes liv. Prosjektet har til hensikt å undersøke det sorte hullet i skjønnsutøvelse som utøves i barnevernsaker, gjennom en empirisk komparativ studie av hvordan skjønnsmessige avgjørelser fattes og rettferdiggjøres ut fra prinsippet om barnets beste.

Barnevern er et særlig viktig område innenfor velferdsstaten. Det er store hull i kunnskapen vi har om dette området, og om hvordan skjønnsutøvelse i beslutningstaking om barns beste varierer mellom ulike beslutningstakere innenfor, og på tvers av, ulike barnevernsystemer. 

 • Les mer om tildelingen her.

Pågående prosjekter

Tidligere prosjekter