Hjem
 • E-postMarit.Skivenes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 87+47 959 24 979
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Skivenes er anerkjent som ledende innen internasjonal barnevernsforskning, og har mange publikasjoner i velrenommerte tidsskrifter. Hun er også en populær foreleser i inn- og utland, samt mye brukt som ekspert av media.

Dersom du ønsker å være tilknyttet senteret kan du ta kontakt her. Øvrige forespørsler rettes til Barbara Ruiken. Marit Skivenes tar ikke imot nye studenter for øyeblikket.

Biografi

Marit Skivenes fullførte sin doktorgrad i statsvitenskap ved UiB i 2002. I etterkant tilbrakte hun to år som forsker ved forskningsinsitituttet Fafo i Oslo.

Deretter arbeidet hun tre år som forsker og leder av Senter for barnevernstudier (UiB), før hun jobbet tre år som førsteamanuensis og professor ved Avdeling for sosialt arbeid ved Høgskolen i Bergen. 

Marit Skivenes har siden august 2012 vært ansatt som professor ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap. 

Forskningsområder

Teoretisk fokus: 

 • Argumentasjonteori, deliberativt demokrati, skjønnsutøvelse og beslutningsfatting i organisasjoner, ytringsfrihet, paternalisme og velferd, politisk teori, kvalitet i offentlig forvaltning

Empiriske forskningstema: 

 • Offentlig innsyn, barns interesser og rettigheter, barnevernsystemer, beslutningsprosesser, migrasjon, offentlig diskurs, utvikling av offentlig politikk, transparens, velferdssystemer, varsling, kritikkverdige hendelser i organisasjoner. 

For mer informasjon om Skivenes' forskning, se fanen "Prosjekter" og "Publikasjoner"

Priser og stipend

Marit Skivenes ble i 2016 tildelt det svært prestisjefylte toppstipendet Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet for prosjektet DISCRETION. Les mer om dette her

Marit Skivenes og Katrin Kriz er tildelt ISW prisen for beste artikkel publisert i 2015 for artikkelen "Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives"

Utvalgte publikasjoner
 • Burns, Kenneth; Kriz, Katrin; Krutzinna, Jenny; Luhamaa, Katre; Meysen, Thomas; Pösö, Tarja; Segado, Sagrario; Skivenes, Marit; Thoburn, June. 2019. The Hidden Proceedings – An Analysis of Accountability of Child Protection Adoption Proceedings in Eight European Jurisdictions. European Journal of Comparative Law and Governance. 6: 339-371. doi: 10.1163/22134514-00604002
 • Skivenes, Marit; Helland, Hege Beate Stein. 2019. Rapport: Adopsjon som barneverntiltak. Centre for Research on Discretion and Paternalism, Bergen. 303 sider.
 • Skivenes, Marit; Tonheim, Milfrid. 2018. Improving decision-making in care order proceedings: A multijurisdictional study of court decision-makers' viewpoints. Child & Family Social Work. doi: 10.1111/cfs.12600
 • Skivenes, Marit; Thoburn, June. 2017. Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children. Child & Family Social Work. 22: 1472-1479. doi: 10.1111/cfs.12369
 • Magnussen, Anne-Mette; Skivenes, Marit. 2015. The child´s opinion and position in care order proceedings: an analysis of judiciary discretion in the county boards decision-making. The International Journal of Children's Rights. 23: 705-723. doi: 10.1163/15718182-02304001
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. Children's involvement in care order decision-making: A cross-country analysis. International Journal of Child Abuse & Neglect. 49: 128-141. doi: 10.1016/j.chiabu.2015.07.001
 • Skivenes, Marit; Kriz, Katrin. 2015. Child welfare workers’ perceptions of children’s participation: a comparative study of England, Norway and the United States (California). Child & Family Social Work. 22: 11-22. doi: 10.1111/cfs.12224
 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. Child welfare workers' views of fathers in risk assessment and planned interventions, a comparison between English and Norwegian workers. Child & Family Social Work. 22: 203-212. doi: 10.1111/cfs.12220
 • Berrick, Jill Duerr; Peckover, Sue; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis. Journal of European Social Policy. 25: 366-378. doi: 10.1177/0958928715594540
 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. The emotional dimension in risk assessment: a cross-country study of the perceptions of child welfare workers in England, Norway and California (United States). British Journal of Social Work. 45: 809-824. doi: 10.1093/bjsw/bct177
 • Skivenes, Marit; Stenberg, Hanne. 2013. Risk assessment and domestic violence - how do child welfare workers in three countries assess and substantiate the risk level for a 5-year-old girl? Child & Family Social Work. 20: 424-436. doi: 10.1111/cfs.12092
 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2015. Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives. International Social Work. 58: 75-87. doi: 10.1177/0020872812456052
 • Berrick, Jill Duerr; Skivenes, Marit. 2012. Dimensions of high quality foster care: Parenting Plus. Children and youth services review. 34: 1956-1965. doi: 10.1016/j.childyouth.2012.05.026
 • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press. 257 sider. ISBN: 9780199793358.
 • Skivenes, Marit. 2010. Judging the best interests of children - rational reasoning or subjective presumptions? Acta Sociologica. 53: 339-353. doi: 10.1177/0001699310379142
 • Archard, David; Skivenes, Marit. 2009. Balancing a Child’s Best Interest and a Child’s Views. The International Journal of Children's Rights. 17: 1-21. doi: 10.1163/157181808X358276

Hovedinnlegg på konferanser

 • Hovedinnlegg på «Samling barnevernledere i Rogaland: Samarbeid med barn, unge og foreldre i barnevernets arbeid», Tittel: “Tid for barneperspektiver!” Sola; 2018-05-03.
 • Key note på konferansen “3rd Annual International Seminar on research, social policy and action with migrant minors”, Tittel: «Children across borders: Rights and policies», ERCPAMM, Melilla, Spania; 2018-04-25 til 2018-04-27.
 • Hovedinnlegg på «Fagkonferansen om kunnskap, fag og kompetanse i barnevernet». Tittel: “Nytenkning om faglighet og bruk av skjønn i barnevernet”, Oslo; 2018-02-13.
 • Hovedinnlegg på konferansen «Fra barnevern til helse, eldreomsorg, ungdom og kropp» i regi av Bergen Kommune. Tittel: «Nytenkende forskning på barns beste i barnevernet», presentasjon på, Bergen; 2017-06-15.
 • Key note på konferansen “Unaccompanied minors across borders: Main social and political issues for their protection”. Tittel: “Discrimination of unaccompanied asylum seeking minors”, Melilla, Spania; 2017-04-25
 • Hovedinnlegg på den åttende ESFR konferansen “Changing Family Relations – Gender and Generations”; 2016-08-31 – 2016-09-03. Dortmund, Tyskland.
 • Inlegg på "Barnevernkonferansen 2016 for Oslo og Akershus". Tittel: "Norsk barnevern – Utvikling i et internasjonalt perspektiv", Oslo; 2016-04-28.
 • Hovedinnlegg på Nordic Congress on Child Welfare; 2015-08-26 - 2015-08-28. Turku, Finland.
 • Innlegg på konferansen "Barn og rettssikkerhet". Tittel: "Kvalitet og legitimitet – et statsvitenskapelig blikk på fylkesnemndenes avgjørelser", Bergen; 2015-11-13.
 • Arrangerte og holdt hovedinnlegg på konferansen  "Legitimacy and fallibility in child welfare decisions". Tittel: "Internasjonale perspektiver på barnevernet", Bergen; 2015-10-09.
 • Hovedinnlegg på 25års jubileet til FNs barnekonvensjon: "Protection of children against violence and sexual abuse"; 2014-11-10. Oslo 
 • Innlegg på samarbeidskonferansen arrangert av barnevernsektoren og universitets og høgskole-sektoren, Oslo; 2014-10-29.
 • Innlegg på the Norwegian Congress on Child Welfare, ‘Norwegian child protection in an international perspective’, Oslo; 2014-09-19.
 • Innlegg på "the 13th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect"; 2013-09-15 – 2013 09-18. Dublin, Irland.
 • Innlegg på UNICEF konferansen  "A Better Way to Protect ALL Children: The theory and practice of child protection systems"; 2012-11-13 – 2012-11-16. New Delhi, India.
 • Innlegg på "Oppvekstkonferansen" arrangert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet; 2012-10-24. Oslo

Nylige presentasjoner

 • “Adopsjon som barnevernstiltak”. Presentasjon av funn fra forskningsprosjekt på seminar arrangert av Bufdir, 05-02-2019.
 • “Perceptions of risk, need, and neglect: A cross-country comparison”, presentasjon (Free paper) med Prof. Jill Duerr Berrick, Prof. Jonathan Dickens og Prof. Tarja Pösö på BASPCAN 10th International Congress, Warwick, Storbritannia; 11-04-2018.
 •  «Hvem sin rett til familieliv? Når barnevernet tar over omsorgen for babyer», presentasjon med Ida Benedicte Juhasz på Forskningsfrokost: Hva vet vi om barnevernet?, Oslo; 2-02-2018.
 • “International perspectives on children’s involvement in child protection court cases”, presentasjon med Prof. Jill Duerr Berrick og Prof. Jonathan Dickens på The 7th World Congress on Family Law and Children’s Rights, Dublin, Irland; 04-06-2017
 • “Discretion, children’s and parents’ involvement in decision-making and the role of the court – key findings in a cross-country context”, presentasjon på International research seminar: Legitimacy and Fallibility in Child Welfare, Tampere, Finland; 23-05-2017
 • “How can we improve our understanding of the mechanisms in discretionary decision-making?”, presentasjon på Copenhagen Project Seminar i regi av Høgskulen på Vestlandet, Klokkedal, Danmark, 14-04-2017
 • “Child Welfare Policy & Practice in Norway: A child-centric approach”, presentasjon på Reflections on International Comparative Child Welfare: What can we learn from other countries?, Berkley, USA; 24-02-2017
 • “Er norsk barnevern dårligere enn andre lands barnevern?», presentasjon på Barnevernseminar «Hvordan fungerer barnevernet?» i regi av Bergen Kommune, Bergen; 31-01-2017
 • “Seminar om ny barnevernlov (NOU 2016:16)» i regi av Høgskulen på Vestlandet, Bergen; 18-01-2017

Nylig deltagelse i debatter 

 • "Til barnets beste?" i regi av Studentersamfunnet, Bergen; 2016-11-03.
 • "Striden om barns beste" i regi av Forskerdagene, Bergen; 2016-09-26.
 • "Immigranters møte med norsk barnevern – støtte eller overgrep" i regi av Filosofisk poliklinikk, Bergen; 2016-09-07.
 • "Barns rettssikkerhet i møte med barnevernet" i regi av Menneskerettighetsuken, Bergen; 2016-09-21.
 • "Barnevernet: Kidnapping eller beskyttelse?" i regi av Amnesty International Law Students, Bergen; 2016-05-03.

Nylige kronikker, debattinnlegg og blogginnlegg

 • Skivenes M. (2019). “Child protection and child centrism – the Grand Chamber case of Strand Lobben and others v. Norway 2019.”, Strasbourg Observers, 11. oktober 2019.
 • Skivenes, M. og Helland, H. (2019). "Barns rett til familieliv." Dagbladet, 23. februar 2019.
 • Skivenes, M. (2018). "Hvem har mest innflytelse - Solberg eller NAV-konsulenten?" BT, 5. juni 2018.
 • Skivenes M. og McEwan-Strand A. (2018). “A Child-Centred Court of Human Rights? Strand Lobben v. Norway (30. Nov. 2017)”. Strasbourg Observers, 3.januar 2018.
 • Skivenes, M. (2016). ”Rettigheter som utfordrer”. Bergens Tidende, 1. desember 2016.

Nylig omtale i media

Veileder studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå

Marit Skivenes har ikke anledning til å veilede flere studenter for øyeblikket. Studenter som ønsker å være tilknyttet et av forskningsprosjektene, er velkommen til å ta kontakt på epost

PhD-studenter under veiledning

 • Barbara Ruiken, prosjekt (UiB): Understanding risk and protective factors in child's best interest decisions
 • Hege B. Helland, prosjekt (UiB) : Adoption in child protection
 • Audun Løvlie, prosjekt (UiB): Accepting Care Orders: Expertise as premise-provider
 • Irene Aase Kvåle, prosjekt (HVL): Priorities in Child Protection and Health Services
 • Ida B. Juhasz, prosjekt (UiB): Godt nok foreldreskap. Vurderinger og begrunnelser ved omsorgsovertakelse av nyfødte i Norge og Englan
 • Øyvind S. Tefre, prosjekt (UiB): Between public and private responsibility for children. Line Sørsdal, prosjekt (UiB): Decision Making about best interests
 • Line Sørsdal, prosjekt (UiB): Decision Making about best interests

Prosjekter under veiledning

 • Inger Kristin Heggdalsvik, prosjekt (HVL): Risikofylte foreldrekonflikter i skjæringspunktet mellom familievern og barnevern

MA-studenter under veiledning

Camilla Engebråten (UiB), Tanja Maria Gummedal (UiB), Silje Risa Helgesen (UiB), Ane Myklatun Krosness (UiB), Kristine Irene Opheim (UiB) og Johanne Marie Sletten (UiB).

Undervisning

 • AORG 325 Skjønn og paternalisme (Faglig ansvarlig siden våren 2019)
 • AORG 250 Bacheloroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap (Faglig ansvarlig siden høsten 2013)
 • AORG 100 Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap (Faglig ansvarlig siden høsten 2013)
 • AORG 104 Politisk teori og styreformer (Faglig ansvarlig vår 2013)
Vitenskapelig artikkel
 • Hestbæk, Anne-Dorthe; Ingrid, Höjer; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2020. Child welfare removal of infants: Exploring policies and principles for decision-making in Nordic countries. Children and youth services review.
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit Sissel Irene. 2020. Are child protection workers and judges in alignment with citizens when considering interventions into a family? A cross-country study of four jurisdictions. Children and youth services review.
 • Burns, Kenneth; Kriz, Katrin; Krutzinna, Jenny; Luhamaa, Katre; Meysen, Thomas; Pösö, Tarja; Segado, Sagrario; Skivenes, Marit; Thoburn, June. 2019. The Hidden Proceedings – An Analysis of Accountability of Child Protection Adoption Proceedings in Eight European Jurisdictions. European Journal of Comparative Law and Governance. 339-371.
 • Berrick, Jill; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit Sissel Irene. 2019. Children’s and parents’ involvement in care order proceedings: a cross-national comparison of judicial decision-makers’ views and experiences. Journal of Social Welfare and Family Law. 188-204.
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2018. International Perspectives on Child-responsive Courts. The International Journal of Children's Rights. 251-277.
 • Skivenes, Marit; Tonheim, Milfrid. 2018. Improving decision-making in care order proceedings: A multijurisdictional study of court decision-makers' viewpoints. Child & Family Social Work.
 • Enroos, Rosi; Helland, Hege Beate Stein; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit ; Tonheim, Milfrid. 2017. The role and function of spokesperson in care order proceedings: A cross-country study in Finland and Norway. Children and youth services review. 8-16.
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2017. Social Workers and Independent Experts in Child Protection Decision Making: Messages from an Intercountry Comparative Study. British Journal of Social Work. 1024-1042.
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2017. Parents' involvement in care order decisions: a cross-country study of front-line practice. Child & Family Social Work. 626-637.
 • Skivenes, Marit; Thoburn, June. 2017. Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children. Child & Family Social Work. 1472-1479.
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2017. Care order templates as institutional scripts in child protection: A cross-system analysis. Children and youth services review. 40-47.
 • Helland, Hege Beate Stein; Kriz, Katrin; Sánchez-Cabezu, Sagrario Segado ; Skivenes, Marit. 2017. Are there population biases against migrant children? An experimental analysis of attitudes towards corporal punishment in Austria, Norway and Spain. Children and youth services review. 151-157.
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, J; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2017. A Cross-Country Comparison of Child Welfare Systems and Workers' Responses to Children Appearing to be at Risk or in Need of Help. Child Abuse Review http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-0852. 305-319.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2016. Whistleblowing in local government: an empirical study of contact patterns and whistleblowing in 20 Norwegian municipalities. Scandinavian Political Studies. 264-289.
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Time, institutional support, and quality of decision making in child protection: a cross-country analysis. Human service organizations, management, leadership & governance. 451-468.
 • Juhasz, Ida Benedicte; Skivenes, Marit. 2016. The population's confidence in the child protection system - A survey study of England, Finland, Norway and the United States (California). Social Policy & Administration. 1330-1347.
 • Skivenes, Marit; Thoburn, June. 2016. Pathways to permanence in England and Norway: A critical analysis of documents and data. Children and youth services review. 152-160.
 • Skivenes, Marit; Tonheim, Milfrid. 2016. Improving the care order decision-making processes: viewpoints of child welfare workers in four countries. Human service organizations, management, leadership & governance. 107-117.
 • Skivenes, Marit; Tonheim, Milfrid. 2016. Deliberative decision-making on the Norwegian County Social Welfare Board The experiences of expert and lay members. Journal of Public Child Welfare. 108-132.
 • Juhasz, Ida Benedicte; Skivenes, Marit. 2016. Barrierer i forberedelse av sak om omsorgsovertakelse: en sammenligning av barnevernsansattes erfaringer i fire land. European Journal of Social Work. 100-113.
 • Berrick, Jill Duerr; Peckover, Sue; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis. Journal of European Social Policy. 366-378.
 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. The emotional dimension in risk assessment: a cross-country study of the perceptions of child welfare workers in England, Norway and California (United States). British Journal of Social Work. 809-824.
 • Magnussen, Anne-Mette; Skivenes, Marit. 2015. The child´s opinion and position in care order proceedings: an analysis of judiciary discretion in the county boards decision-making. The International Journal of Children's Rights. 705 -723.
 • Skivenes, Marit. 2015. Handlingsrommet for barns deltagelse i barnevernssaker. Tidsskrift for velferdsforskning. 48-60.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2015. Explaining whistle blowing processes in the Norwegian labour market: Between individual power resources and institutional arrangement. Economic and Industrial Democracy. 119-143.
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. Children's involvement in care order decision-making: A cross-country analysis. International Journal of Child Abuse & Neglect. 128-141.
 • Skivenes, Marit; Kriz, Katrin. 2015. Child welfare workers’ perceptions of children’s participation: a comparative study of England, Norway and the United States (California). Child & Family Social Work. 11-22.
 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. Child welfare workers' views of fathers in risk assessment and planned interventions, a comparison between English and Norwegian workers. Child & Family Social Work. 203-212.
 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2015. Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives. International Social Work. 75-87.
 • Križ, Katrin; Skivenes, Marit. 2014. Street-level policy aims of child welfare workers in England, Norway and the United States: An exploratory study. Children and youth services review. 71-78.
 • Pösö, Tarja; Skivenes, Marit; Hestbæk, Anne-Dorthe. 2014. Child protection systems within the Danish, Finnish and Norwegian welfare states-time for a child centric approach? European Journal of Social Work. 475-490.
 • Križ, Katrin; Skivenes, Marit. 2013. Systemic differences in views on risk: A comparative case vignette study of risk assessment in England, Norway and the United States (California). Children and youth services review. 1862-1870.
 • Skivenes, Marit; Stenberg, Hanne. 2013. Risk assessment and domestic violence - how do child welfare workers in three countries assess and substantiate the risk level for a 5-year-old girl? Child & Family Social Work. 424-436.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2013. Is the type of misconduct decisive for the perceived legitimacy of whistleblowing? A study of municipal managers’ assessments of whistleblowing in cases of harassment and corruption. E-Journal of International and Comparative Labour Studies. 50-65.
 • Berrick, Jill Duerr; Skivenes, Marit. 2013. Fostering in the welfare states of the US and Norway. Journal of European Social Policy. 423-436.
 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2012. How child welfare workers perceive their work with undocumented immigrant families: An explorative study of challenges and coping strategies. Children and youth services review. 790-797.
 • Berrick, Jill Duerr; Skivenes, Marit. 2012. Dimensions of high quality foster care: Parenting Plus. Children and youth services review. 1956-1965.
 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2012. Child-centric or family focused? A study of child welfare workers’ perceptions of ethnic minority children in England and Norway. Child & Family Social Work. 448-457.
 • Skivenes, Marit; Tefre, Øyvind Samnøy. 2012. Adoption in the child welfare system - A cross-country analysis of child welfare workers' recommendations for or against adoption. Children and youth services review. 2220-2228.
 • Križ, Katrin; Skivenes, Marit. 2011. How child welfare workers view their work with racial and ethnic minority families: The United States in contrast to England and Norway. Children and youth services review. 1866-1874.
 • Skivenes, Marit; Kriz, Katrin. 2010. ”Knowing our society” and “fighting against prejudices”: How child welfare workers in Norway and England perceive the challenges of minority parents. British Journal of Social Work. 2634-2651.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2010. When whistle-blowing works: The Norwegian case. Human Relations. 1071-1097.
 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2010. Lost in Translation: How Child Welfare Workers in Norway and England Experience Language Difficulties when Working with Minority Ethnic Families. British Journal of Social Work. 1353-1367.
 • Skivenes, Marit. 2010. Judging the best interests of children - rational reasoning or subjective presumptions? Acta Sociologica. 339-353.
 • Archard, David; Skivenes, Marit. 2010. Deciding best interests: general principles and the cases of Norway and the UK. Journal of Children's Services. 43-54.
 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2010. 'We have very different positions on some issues': how child welfare workers in Norway and England bridge cultural differences when communicating with ethnic minority families. European Journal of Social Work. 3-18.
 • Križ, Katrin; Skivenes, Marit. 2010. 'Knowing Our Society' and 'Fighting Against Prejudices': How Child Welfare Workers in Norway and England Perceive the Challenges of Minority Parents. British Journal of Social Work. 2634-2651.
 • Skivenes, Marit. 2009. Kontakt med biologisk familie etter adopsjon i barnevernet - til barnets beste? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 135-154.
 • Archard, David; Skivenes, Marit. 2009. Hearing the child. Child & Family Social Work. 391-399.
 • Archard, David; Skivenes, Marit. 2009. Balancing a Child’s Best Interest and a Child’s Views. The International Journal of Children's Rights. 1-21.
 • Trygstad, Sissel; Skivenes, Marit. 2008. “New Public Management and Whistle Blowing.”. Tidsskriftet Politik. 82-95.
 • Trygstad, Sissel Charlotte; Skivenes, Marit. 2008. New Public Managment og varsling. Tidsskriftet Politik. 82-95.
 • Skivenes, Marit; Strandbu, Astrid. 2006. A Child perspective and participation for children. Children, Youth and Environments. 10-29.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth. 2005. Core Groups and Child Protection - a forum for collaboration and legitimate decision-making. Child & Family Social Work.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth. 2005. Collaboration between service users and professionals: Legitimate decisions in child protection - a Norwegian model. Child & Family Social Work. 9.
 • Skivenes, Marit. 2004. Kritikkstandarder og lovgivning. Kritisk juss.
 • Skivenes, Marit. 2004. Grensen mellom det private og det offentlige i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning.
 • Strandbu, Astrid; Skivenes, Marit. 2004. Barn og familieråd. En analyse av det organisatoriske rammeverket for barns medvirkning i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning. 213-228.
 • Skivenes, Marit. 2003. Biologi og barnets beste i barneverntjenesteloven. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift.
 • Skivenes, Marit. 2001. Demokratisk beslutningsforberedelser. Nordisk Administrativt Tidsskrift.
Faglig foredrag
 • Skivenes, Marit. 2018. Nytenkning om faglighet og bruk av skjønn i barnevernet.
 • Skivenes, Marit. 2018. Child rights and family sensitive social protection.
 • Skivenes, Marit; Pösö, Tarja; Sanner, Marit; Holm, Lisette; Pedersen, Siri Hansen; McEwan-Strand, Amy. 2018. Changing the system from within: influencing front level practice and politicians’ mindset.
 • Skivenes, Marit. 2017. Workshop for Nordic project.
 • Skivenes, Marit. 2017. Seminar om ny barnevernlov (NOU 2016:16).
 • Skivenes, Marit; Berrick, Jill Duerr. 2017. Proposal consideration of handbooks in progress: Child Protection.
 • Skivenes, Marit. 2017. Are children subject to age discrimination?
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2016. Taking custody in the best interest of the child?
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2016. Measuring Child Rights in Norway.
 • Skivenes, Marit. 2016. Legal, institutional and ethical issues in child protection.
 • Skivenes, Marit. 2016. Forskningsfrokost.
 • Skivenes, Marit. 2016. Forskning i et minefelt: Barnevern og endring av policy.
 • Skivenes, Marit. 2016. Debatt: Striden om barnets beste.
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2016. Barns rettssikkerhet i møte med barnevernet.
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2016. Barnevernet: kidnapping eller beskyttelse?
 • Skivenes, Marit. 2016. Barnevernet i et nasjonalt og internasjonalt perspektiv.
 • Skivenes, Marit. 2016. Barn, barnevern og internasjonale forhold.
Vitenskapelig foredrag
 • Breen, Claire; Krutzinna, Jenny; Luhamaa, Katre; Skivenes, Marit Sissel Irene. 2019. The Child’s Right to Family Life. An analysis of the European Court of Human Rights’ reasoning on adoption without consent.
 • Løvlie, Audun Gabriel; Skivenes, Marit Sissel Irene. 2019. Justifying the Child’s Best Interest - A Comparison of Court Decisions in Norwegian Child Protection Cases of Violence in Migrant and Non-Migrant Families.
 • Skivenes, Marit; Pösö, Tarja; Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan. 2018. Perceptions of risk, need, and neglect: A cross-country comparison.
 • Løvlie, Audun Gabriel; Skivenes, Marit. 2018. Justifying a child’s best interest - A comparison of court decisions in Norwegian child protection cases of violence in migrant and non-migrant families.
 • Krutzinna, Jenny; Skivenes, Marit. 2018. Justifying Removals of Newborn Babies: A Cross-Country Analysis of Judiciary Decision Makers Reasoning of Parental Capacities .
 • Helland, Hege Beate Stein; Skivenes, Marit; Tefre, Øyvind Samnøy. 2018. In the Best Interest of the Child – An Analysis of Judgments on Involuntary Adoption in the Norwegian Judicial System.
 • Skivenes, Marit; Luhamaa, Katre. 2018. European Court of Human Rights Directions on Newborn Removals.
 • Skivenes, Marit. 2018. Children across borders: Rights and policies.
 • Skivenes, Marit; Kriz, Katrin. 2018. Child protection removals of newborns: Policy and practice.
 • Skivenes, Marit. 2017. Workshop ERC funded project "DISCRETION".
 • Skivenes, Marit. 2017. Workshop.
 • Skivenes, Marit. 2017. Workshop.
 • Skivenes, Marit. 2017. Research meeting with the research team for "Legitimacy and fallibility in child welfare services".
 • Skivenes, Marit. 2017. Nytenkende forskning på barns beste i barnevernet.
 • Skivenes, Marit Sissel Irene. 2017. Medvirkning som sentralt for gode beslutningsprosesser.
 • Skivenes, Marit. 2017. Launch of ERC funded project "DISCRETION" at Bergen Exchanges 2017.
 • Skivenes, Marit; Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan. 2017. International perspectives on children’s involvement in child protection court cases.
 • Skivenes, Marit. 2017. How can we improve our understanding of the mechanisms in discretionary decision-making?
 • Skivenes, Marit. 2017. Er norsk barnevern dårligere enn andre lands barnevern? .
 • Skivenes, Marit. 2017. Discrimination of unaccompanied asylum seeking minors.
 • Skivenes, Marit. 2017. Discretion, children’s and parents’ involvement in decision-making and the role of the court – key findings in a cross-country context .
 • Skivenes, Marit. 2017. Child Welfare Policy & Practice in Norway: A child-centric approach .
 • Skivenes, Marit. 2016. Statlig overgrep eller vern av barn?
 • Skivenes, Marit. 2016. Norsk barnevern – utvikling i et internasjonalt perspektiv.
 • Skivenes, Marit. 2016. Launch of the book "Child Welfare Removals by the State" and the research group Child rights unit.
 • Skivenes, Marit. 2016. Discrimination due to migrant background? A study of the populations in 3 countries.
 • Skivenes, Marit. 2016. Det norske barnevernets omdømme.
 • Skivenes, Marit. 2016. Child welfare systems and children's participation - are some systems better than others?
 • Skivenes, Marit. 2016. Changing Family Relations – Gender and Generations.
 • Skivenes, Marit. 2015. Tillit og rettssikkerhet i barnevernet.
 • Skivenes, Marit. 2015. The best interests principle in child protection removal cases.
 • Skivenes, Marit. 2015. Kvalitet og legitimitet – et statsvitenskapelig blikk på fylkesnemndenes avgjørelse.
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. International Perspectives on Social Work and Judicial Decision Making in Child Protection Cases.
 • Skivenes, Marit. 2015. Internasjonale perspektiver på barnevernet.
 • Skivenes, Marit; Pösö, Tarja. 2015. Cross-country perspectives on the Finnish and Norwegian child welfare: how are the good decisions made?
 • Skivenes, Marit. 2015. Children’s participation in child protection – Exit, Voice or Loyalty.
 • Skivenes, Marit; Magnussen, Anne-Mette. 2014. The Child`s opinion and position in care order proceedings. An analysis of judiciary discretion in the County boards decision making.
 • Skivenes, Marit; Thoburn, June. 2014. Paths to permanence in England and Norway: evolving policy and the welfare state foundation.
 • Skivenes, Marit; Pösö, Tarja; Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan. 2014. Decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis of practice.
 • Skivenes, Marit; Pösö, Tarja. 2014. Children as stakeholders in decision-making: contested issue, diverse practices.
 • Skivenes, Marit. 2014. Child welfare workers’ perceptions of children’s participation: a comparative study of England, Norway and the United States (California).
 • Skivenes, Marit. 2014. Beslutningskvaliteten i omsorgsovertakelser og adopsjon til barnets beste?
 • Skivenes, Marit. 2013. Whistleblowing in Norwegian municipalities - the role of politicians.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2013. Explaining whistle blowing processes in the Norwegian labour market – power or institutional factors?
 • Skivenes, Marit; Berrick, Jill Duerr; Peckover, Sue; Pösö, Tarja. 2013. Decision making in child welfare: A cross-country comparison.
 • Skivenes, Marit. 2013. Child welfare systems and migrant families; the Norwegian approach.
 • Skivenes, Marit. 2013. Child orientation – a contested concept or a "wicked problem”?
 • Skivenes, Marit. 2012. Child protection systems – Trends and orientations.
 • Skivenes, Marit. 2012. Adopsjon til barnets beste?
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth. 2004. Ansvarsgrupper i Barneverntjenesten - et forum for samarbeid og legitime beslutninger?
 • Skivenes, Marit; Teige, Berit Kvalsvik. 2003. Employability, partnership and labour displacement among metal workers in the Norwegian shipbuilding industry.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth. 2003. Core groups in Child Protection - A forum for participation and legitimate decision-making?
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth. 2003. Ansvarsgrupper i barneverntjenesten - et forum for samarbeid og legitime beslutninger?
Anmeldelse
 • Skivenes, Marit. 2016. Book Review: International Perspectives and Empirical Findings on Child Participation: From Social Exclusion to Child-Inclusive Policies. Critical Social Policy. 454-456.
 • Skivenes, Marit. 2014. Et grunnlag for debatt - anmeldelse av Knut Halvorsens bok "Fra ide til politikk for en godt samfunn". Fontene. 53.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2008. En muldvarp i Siemens. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2007. En utypisk varslers historie. Prosa - tidsskrift for skribenter. 40-42.
 • Skivenes, Marit. 2007. Delt bosted for barn. Tidsskrift for velferdsforskning. 274-276.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Langford, Malcolm; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2019. Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? Universitetsforlaget.
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2019. Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Routledge.
 • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford University Press.
 • Barn, Ravinder; Kriz, Katrin; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2014. Child Welfare Systems and Migrant Children - A Cross Country Study of Policies and Practice. Oxford University Press.
 • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Skivenes, Marit. 2010. Når barnevernet møter minoriteter. Fagbladet. 40-41.
 • Samsonsen, Vibeke; Skivenes, Marit. 2008. Barn som lever med rusmisbruk i hjemmet. Debattserien for barnehagefolk.
 • Samsonsen, Vibeke; Skivenes, Marit. 2008. "Minister glemte barnevernet.". Fontene forskning.
 • Skivenes, Marit. 2007. rett til medbestemmelse - også i fritiden. Magasinet Voksne for Barn. 3 sider.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2007. Når arbeidstakere varsler - og lederes håndtering. Kommunerevisoren. 4-6.
 • Skivenes, Marit. 2006. Mediation in child welfare cases. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene.
 • Skivenes, Marit. 2003. Innlegg mot det biologiske prinsipp. Tidsskriftet Norges Barnevern.
 • Skivenes, Marit. 2002. Hvorfor hemmeligholde interne dokumenter? Arkivråd.
 • Skivenes, Marit. 2002. Hva styrer forvaltningens offentlighetspraksis? Arkivråd.
 • Myklebust, R.N.; Skivenes, Marit. 2001. Offentlig journal. Arkivråd.
Kronikk
 • Helland, Hege Beate Stein; Skivenes, Marit. 2019. Barns rett til familieliv. Dagbladet. 62-63.
 • Skivenes, Marit. 2018. Hvem har mest innflytelse - Solberg eller Nav-konsulenten? Bergens Tidende.
 • Skivenes, Marit. 2016. Rettigheter som utfordrer. Bergens Tidende.
 • Skivenes, Marit. 2009. Et ustabilt, utrygt liv. Bergens Tidende.
 • Samsonsen, Vibeke; Skivenes, Marit. 2008. "Den ufullstendige historien om Jesper". Bergens Tidende.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2006. Varslere og frykt. Dagbladet.
 • Hollekim, Ragnhild; Skivenes, Marit. 2006. Når barn bestemmer hjemme. Bergens Tidende.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2005. Når varslere skal vernes. Bergens Tidende.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2005. Lojale varslere – lojale overfor hvem? LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge.
 • Strandbu, Astrid; Skivenes, Marit. 2005. Kan barn bestemme? Bergens Tidende.
 • Skivenes, Marit. 2004. Trynetillegg eller god sosial kompetanse. Dagbladet.
 • Gautun, Heidi; Skivenes, Marit. 2003. Når ble det riktig å slå barn? Bergens Tidende.
 • Gautun, H; Skivenes, Marit. 2003. Fysisk refselse av barn – et resultat av uvitenhet og utydelig lovgivning? Bergens Tidende.
 • Skivenes, Marit. 2003. Det biologiske prinsipp i barnevernet. Bergens Tidende.
 • Skivenes, Marit; Myklebust, Rannveig Nina. 2001. ”Nøkkelen til offentlighet”. Bergens Tidende.
 • Skivenes, Marit. 2001. ”Lovlig hemmelighold i internasjonale saker”. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Skivenes, Marit. 2000. Vi trenger ny barnelov. Bergens Tidende.
 • Skivenes, Marit; Eriksen, E.O. 1997. Til barnas beste. Bergens Tidende.
 • Skivenes, Marit; Eriksen, E.O. 1996. Hvem skal ha omsorg for barnet? Dagbladet.
Doktorgradsavhandling
 • Skivenes, Marit. 2002. Lovgivning og legitimitet : en evaluering av lov om barneverntjenester av 1992 i et deliberativt perspektiv.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Falch-Eriksen, Asgeir; Skivenes, Marit Sissel Irene. 2019. Right to Protection. 29 sider.
 • Langford, Malcolm; Skivenes, Marit Sissel Irene; Søvig, Karl Harald; Kirkebø, Tori Loven. 2019. Introduction: Implementing Child Rights. 27 sider.
 • Luhamaa, Katre; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2019. Discriminating against children. 22 sider.
 • Skivenes, Marit; Sørsdal, Line Marie. 2018. The Child’s Best Interest Principle across Child Protection Jurisdictions. 30 sider.
 • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Removals of children by the child welfare system – variations and differences across countries. 21 sider.
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2016. Norway - Child welfare decision-making in cases of removals of children. 25 sider.
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2016. Judicial discretion and the child's best interests: the European Court of Human Rights on adoptions in child protection cases. 450 sider.
 • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Child welfare removals by the state – complex and controversial decisions. 17 sider.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2014. Wrongdoing - definitions, identification and categorizations. 20 sider.
 • Barn, Ravinder; Kriz, Katrin; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2014. Migrant Children and Child Welfare Systems: A Contested Challenge. 17 sider.
 • Skivenes, Marit. 2014. How the Norwegian Child Welfare System Approaches Migrant Children. 23 sider.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2014. En studie av kommunale lederes vurdering av varsling om trakassering versus korrupsjon. 16 sider.
 • Barn, Ravinder; Kriz, Katrin; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2014. Child welfare systems and migrant families : an introduction. 16 sider.
 • Skivenes, Marit. 2011. Norway: Toward A child centric perspective. 26 sider.
 • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Changing patterns of response and emerging orientations. 15 sider.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2010. Loyalty and whistleblowing in Norway: How roles comes into play. 19 sider.
 • Skivenes, Marit. 2009. Children as participants and service users in child welfare cases. 17 sider.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2006. Destruktive kollektiver -til skrekk og advarsel for varsleren.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth. 2005. User participation and child protection. A structural framework for collaboration in core groups. 1 sider.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth. 2005. User participation and child protection. 20 sider.
 • Skivenes, Marit. 2005. Forvaltning og politikk – om den nødvendige forbindelsen mellom brukermedvirkning og borgermedvirkning. 15 sider.
 • Skivenes, Marit; Strandbu, Astrid. 2005. Familieråd som deliberativ beslutningsmodell og behovet for et barneperspektiv. 18 sider.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth. 2005. Brukermedvirkning i barnevernets ansvarsgrupper. 1 sider.
Errata
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Erratum: Corrigendum to “Children's involvement in care order decision-making: A cross country analysis” (Child Abuse and Neglect (2015) 49 (128–141)(S0145213415002306)(10.1016/j.chiabu.2015.07.001)). International Journal of Child Abuse & Neglect. 77-77.
Innledning
 • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Introduction. 3-13.
Briefs
 • Skivenes, Marit. 2018. Store forskjeller i barnevernsavgjørelser. Forskningsfunn fra "Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services".
Fagartikkel
 • Skivenes, Marit; Helland, Hege Stein. 2019. Adopsjon som barneverntiltak. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid. 2-7.
 • Skivenes, Marit. 2013. Flere barnevernsbarn må vurderes for adopsjon. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid.
Faglig kapittel
 • Skivenes, Marit. 2018. Barneperspektiv i fokus. 14-19. I:
  • Steinrem, Ida; Toresen, Gunnar. 2018. Barnas barnevern. Trygt, nyttig og samarbeidende for barn. Universitetsforlaget.
 • Læret, Oda Krogh; Skivenes, Marit. 2016. Kvalitet og legitimitet i barnevernets beslutninger. 34-47. I:
  • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem. 2016. Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner

 • Burns, Kenneth; Kriz, Katrin; Krutzinna, Jenny; Luhamaa, Katre; Meysen, Thomas; Pösö, Tarja; Segado, Sagrario; Skivenes, Marit; Thoburn, June. 2019. The Hidden Proceedings – An Analysis of Accountability of Child Protection Adoption Proceedings in Eight European Jurisdictions. European Journal of Comparative Law and Governance. 6: 339-371. doi: 10.1163/22134514-00604002

 • Skivenes, Marit; Helland, Hege Beate Stein. 2019. Rapport: Adopsjon som barneverntiltak. Centre for Research on Discretion and Paternalism, Bergen. 303 sider.

 • Skivenes, Marit; Tonheim, Milfrid. 2018. Improving decision-making in care order proceedings: A multijurisdictional study of court decision-makers' viewpoints. Child & Family Social Work. doi: 10.1111/cfs.12600

 • Skivenes, Marit; Thoburn, June. 2017. Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children. Child & Family Social Work. 22: 1472-1479. doi: 10.1111/cfs.12369

 • Magnussen, Anne-Mette; Skivenes, Marit. 2015. The child´s opinion and position in care order proceedings: an analysis of judiciary discretion in the county boards decision-making. The International Journal of Children's Rights. 23: 705-723. doi: 10.1163/15718182-02304001

 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. Children's involvement in care order decision-making: A cross-country analysis. International Journal of Child Abuse & Neglect. 49: 128-141. doi: 10.1016/j.chiabu.2015.07.001

 • Skivenes, Marit; Kriz, Katrin. 2015. Child welfare workers’ perceptions of children’s participation: a comparative study of England, Norway and the United States (California). Child & Family Social Work. 22: 11-22. doi: 10.1111/cfs.12224

 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. Child welfare workers' views of fathers in risk assessment and planned interventions, a comparison between English and Norwegian workers. Child & Family Social Work. 22: 203-212. doi: 10.1111/cfs.12220

 • Berrick, Jill Duerr; Peckover, Sue; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis. Journal of European Social Policy. 25: 366-378. doi: 10.1177/0958928715594540

 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. The emotional dimension in risk assessment: a cross-country study of the perceptions of child welfare workers in England, Norway and California (United States). British Journal of Social Work. 45: 809-824. doi: 10.1093/bjsw/bct177

 • Skivenes, Marit; Stenberg, Hanne. 2013. Risk assessment and domestic violence - how do child welfare workers in three countries assess and substantiate the risk level for a 5-year-old girl? Child & Family Social Work. 20: 424-436. doi: 10.1111/cfs.12092

 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2015. Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives. International Social Work. 58: 75-87. doi: 10.1177/0020872812456052

 • Berrick, Jill Duerr; Skivenes, Marit. 2012. Dimensions of high quality foster care: Parenting Plus. Children and youth services review. 34: 1956-1965. doi: 10.1016/j.childyouth.2012.05.026

 • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press. 257 sider. ISBN: 9780199793358.

 • Skivenes, Marit. 2010. Judging the best interests of children - rational reasoning or subjective presumptions? Acta Sociologica. 53: 339-353. doi: 10.1177/0001699310379142

 • Archard, David; Skivenes, Marit. 2009. Balancing a Child’s Best Interest and a Child’s Views. The International Journal of Children's Rights. 17: 1-21. doi: 10.1163/157181808X358276

Verv

Pro bono-gruppen

Skivenes er faglig ansvarlig i en pro bono-gruppe ved Universitetet i Bergen som utfører forskning på barns rettigheter. Pro Bono er et latinsk uttrykk for arbeid og tjenester som gjøres som en tjeneste til det offentlige samfunnet.

I Pro Bono-gruppen arbeider vi for tiden med en evaluering av prosjektet Mitt Liv, som er igangsatt av Forandringsfabrikken og BarnevernsProffene. Mitt Liv implementeres i et stort antall norske kommuner fra 2016, og har til hensikt å fremheve barnefokuset i barnevernsarbeid og innebærer en omlegging av saksbehandlingsprosessene i de kommunale barnevernstjenester.

Les mer om Pro bono-gruppen her.

Frivillig

Ønsker du å være frivillig for Pro bono-gruppen? Ønsker du å være frivillig for Child Rights Unit på Centre on Law and Social Transformation

Kontakt professor Marit Skivenes på marit.skivenes@uib.no

ERC-grant: DISCRETION 

Professor Marit Skivenes har blitt tildelt "Consolidator grant" fra Det europeiske forskningsråd (ERC) for prosjektet "Discretion and the child's best interest in child protection". Dette stipendet tildeles fremragende prosjektledere med ambisiøse og banebrytende forskningsprosjekt, og støtter støtter særlig tverrfaglige prosjekt som tar for seg nye forskningfelt med ukonvensjonelle og innovative tilnærminger.  

Prosjektet tar opp to kjernetemaer innenfor samfunnsvitenskapen; statens maktbruk ovenfor borgere og rettferdiggjøringen av statlig inngripen i innbyggernes liv. Prosjektet har til hensikt å undersøke det sorte hullet i skjønnsutøvelse som utøves i barnevernsaker, gjennom en empirisk komparativ studie av hvordan skjønnsmessige avgjørelser fattes og rettferdiggjøres ut fra prinsippet om barnets beste.

Barnevern er et særlig viktig område innenfor velferdsstaten. Det er store hull i kunnskapen vi har om dette området, og om hvordan skjønnsutøvelse i beslutningstaking om barns beste varierer mellom ulike beslutningstakere innenfor, og på tvers av, ulike barnevernsystemer. 

 • Les mer om tildelingen her.

Pågående prosjekter

Tidligere prosjekter

 • Prosjektleder for forskningsprosjektet til Pro bono-gruppen om implementering av "Mitt liv" (UiB). 2016-2019.
 • Prosjektleder for forskningprosjektet "Adopsjon som barneverntiltak" (Marit Skivenes, Hege S. Helland, Øyvind Tefre). Finansiert av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, 2016-2018.
 • Bokprosjekt: Medforfatter (sammen med Katrin Kriz) av boken "Children´s participation in child protection - street level bureaucrats exercise of discretion". 2016-2018.
 • Prosjektleder for forskningsprosjektet “Legitimacy and Fallibility in Child Welfare Services – A Cross-Country Study of Decision-Making” (Marit Skivenes, Tarja Pösö, Jill Berrick, Jonathan Dickens, Anne-Mette Magnussen, Line Sørsdal). Finansiert av Norges forskningsråd (VAM). 2012- juni 2017.
 • Prosjektleder for forskningsprosjektet “Norsk barnevernsystem i et komparativt perspektiv" (Marit Skivenes, Katrin Kriz, Heidi Skramstad, Øyvind Tefre, Milfrid Tonheim). Finansiert av Norges forskningsråd (FRISAM). Høgskolen i Bergen. 2010 - mai 2017.
 • Bokprosjekt: Medredaktør (sammen med Malcolm Langford og Karl Harald Søvig) av boken "Measuring Child Rights in Norway". Universitetsforlaget. 2016-2017.