Hjem
 • E-postMarit.Skivenes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 87+47 959 24 979
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Marit Skivenes er direktør for Centre for Research on Discretion and Paternalism, og leder for forskningsgruppen DIPA (Discretion and Paternalism). Hun er også co-director ved CEIPAMM (Centro Europeo de Investigación. Políticas y Acción Para Los Menores y La Migración).

Skivenes er anerkjent som ledende innen internasjonal barnevernsforskning, og har mange publikasjoner i velrenommerte tidsskrifter. Hun er også en populær foreleser i inn- og utland, samt mye brukt som ekspert av media.

Dersom du ønsker å være tilknyttet senteret eller bli veiledet av Marit Skivenes kan du ta kontakt her. Øvrige forespørsler rettes til vitenskapelig assistent Amy McEwan-Strand

Biografi

Marit Skivenes fullførte sin doktorgrad i statsvitenskap ved UiB i 2002. I etterkant tilbrakte hun to år som forsker ved forskningsinsitituttet Fafo i Oslo.

Deretter arbeidet hun tre år som forsker og leder av Senter for barnevernstudier (UiB), før hun jobbet tre år som førsteamanuensis og professor ved Avdeling for sosialt arbeid ved Høgskolen i Bergen. 

Marit Skivenes har siden august 2012 vært ansatt som professor ved Institutt for Administrasjon og organisasjonsvitenskap. 

Forskningsområder

Teoretisk fokus: 

 • Argumentasjonteori, deliberativt demokrati, skjønnsutøvelse og beslutningsfatting i organisasjoner, ytringsfrihet, paternalisme og velferd, politisk teori, kvalitet i offentlig forvaltning

Empiriske forskningstema: 

 • Offentlig innsyn, barns interesser og rettigheter, barnevernsystemer, beslutningsprosesser, migrasjon, offentlig diskurs, utvikling av offentlig politikk, transparens, velferdssystemer, varsling, kritikkverdige hendelser i organisasjoner. 

For mer informasjon om Skivenes' forskning, se fanen "Prosjekter" og "Publikasjoner"

Priser og stipend

Marit Skivenes ble i 2016 tildelt det svært prestisjefylte toppstipendet Consolidator Grant fra Det europeiske forskningsrådet for prosjektet DISCRETION. Les mer om dette her

Marit Skivenes og Katrin Kriz er tildelt ISW prisen for beste artikkel publisert i 2015 for artikkelen "Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives"

Utvalgte publikasjoner
 • Magnussen, Anne-Mette; Skivenes, Marit. 2015. The child´s opinion and position in care order proceedings: an analysis of judiciary discretion in the county boards decision-making. The International Journal of Children's Rights. 23: 705-723. doi: 10.1163/15718182-02304001
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. Children's involvement in care order decision-making: A cross-country analysis. International Journal of Child Abuse & Neglect. 49: 128-141. doi: 10.1016/j.chiabu.2015.07.001
 • Skivenes, Marit. 2015. Handlingsrommet for barns deltagelse i barnevernssaker. Tidsskrift for velferdsforskning. 18: 48-60.
 • Skivenes, Marit; Kriz, Katrin. 2015. Child welfare workers’ perceptions of children’s participation: a comparative study of England, Norway and the United States (California). Child & Family Social Work. doi: DOI: 10.1111/cfs.12224
 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. Child welfare workers' views of fathers in risk assessment and planned interventions, a comparison between English and Norwegian workers. Child & Family Social Work. 22: 203-212. doi: 10.1111/cfs.12220
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2015. Explaining whistle blowing processes in the Norwegian labour market: Between individual power resources and institutional arrangement. Economic and Industrial Democracy. 38: 119-143. Publisert 2015-01-29. doi: 10.1177/0143831X14559783
 • Berrick, Jill Duerr; Peckover, Sue; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis. Journal of European Social Policy. 25: 366-378. doi: 10.1177/0958928715594540
 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. The emotional dimension in risk assessment: a cross-country study of the perceptions of child welfare workers in England, Norway and California (United States). British Journal of Social Work. 45: 809-824. doi: 10.1093/bjsw/bct177
 • Skivenes, Marit; Stenberg, Hanne. 2013. Risk assessment and domestic violence - how do child welfare workers in three countries assess and substantiate the risk level for a 5-year-old girl? Child & Family Social Work. 20: 424-436. doi: 10.1111/cfs.12092
 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2015. Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives. International Social Work. 58: 75-87. doi: 10.1177/0020872812456052
 • Berrick, Jill Duerr; Skivenes, Marit. 2012. Dimensions of high quality foster care: Parenting Plus. Children and youth services review. 34: 1956-1965. doi: 10.1016/j.childyouth.2012.05.026
 • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press. 257 sider. ISBN: 9780199793358.
 • Skivenes, Marit. 2010. Judging the best interests of children - rational reasoning or subjective presumptions? Acta Sociologica. 53: 339-353. doi: 10.1177/0001699310379142
 • Archard, David; Skivenes, Marit. 2009. Balancing a Child’s Best Interest and a Child’s Views. The International Journal of Children's Rights. 17: 1-21. doi: 10.1163/157181808X358276

Hovedinnlegg på konferanser

 • Hovedinnlegg på «Samling barnevernledere i Rogaland: Samarbeid med barn, unge og foreldre i barnevernets arbeid», Tittel: “Tid for barneperspektiver!” Sola; 2018-05-03.
 • Key note på konferansen “3rd Annual International Seminar on research, social policy and action with migrant minors”, Tittel: «Children across borders: Rights and policies», ERCPAMM, Melilla, Spania; 2018-04-25 til 2018-04-27.
 • Hovedinnlegg på «Fagkonferansen om kunnskap, fag og kompetanse i barnevernet». Tittel: “Nytenkning om faglighet og bruk av skjønn i barnevernet”, Oslo; 2018-02-13.
 • Hovedinnlegg på konferansen «Fra barnevern til helse, eldreomsorg, ungdom og kropp» i regi av Bergen Kommune. Tittel: «Nytenkende forskning på barns beste i barnevernet», presentasjon på, Bergen; 2017-06-15.
 • Key note på konferansen “Unaccompanied minors across borders: Main social and political issues for their protection”. Tittel: “Discrimination of unaccompanied asylum seeking minors”, Melilla, Spania; 2017-04-25
 • Hovedinnlegg på den åttende ESFR konferansen “Changing Family Relations – Gender and Generations”; 2016-08-31 – 2016-09-03. Dortmund, Tyskland.
 • Inlegg på "Barnevernkonferansen 2016 for Oslo og Akershus". Tittel: "Norsk barnevern – Utvikling i et internasjonalt perspektiv", Oslo; 2016-04-28.
 • Hovedinnlegg på Nordic Congress on Child Welfare; 2015-08-26 - 2015-08-28. Turku, Finland.
 • Innlegg på konferansen "Barn og rettssikkerhet". Tittel: "Kvalitet og legitimitet – et statsvitenskapelig blikk på fylkesnemndenes avgjørelser", Bergen; 2015-11-13.
 • Arrangerte og holdt hovedinnlegg på konferansen  "Legitimacy and fallibility in child welfare decisions". Tittel: "Internasjonale perspektiver på barnevernet", Bergen; 2015-10-09.
 • Hovedinnlegg på 25års jubileet til FNs barnekonvensjon: "Protection of children against violence and sexual abuse"; 2014-11-10. Oslo 
 • Innlegg på samarbeidskonferansen arrangert av barnevernsektoren og universitets og høgskole-sektoren, Oslo; 2014-10-29.
 • Innlegg på the Norwegian Congress on Child Welfare, ‘Norwegian child protection in an international perspective’, Oslo; 2014-09-19.
 • Innlegg på "the 13th ISPCAN European Regional Conference on Child Abuse and Neglect"; 2013-09-15 – 2013 09-18. Dublin, Irland.
 • Innlegg på UNICEF konferansen  "A Better Way to Protect ALL Children: The theory and practice of child protection systems"; 2012-11-13 – 2012-11-16. New Delhi, India.
 • Innlegg på "Oppvekstkonferansen" arrangert av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet; 2012-10-24. Oslo

Nylige presentasjoner

 • “Perceptions of risk, need, and neglect: A cross-country comparison”, presentasjon (Free paper) med Prof. Jill Duerr Berrick, Prof. Jonathan Dickens og Prof. Tarja Pösö på BASPCAN 10th International Congress, Warwick, Storbritannia; 11-04-2018.
 •  «Hvem sin rett til familieliv? Når barnevernet tar over omsorgen for babyer», presentasjon med Ida Benedicte Juhasz på Forskningsfrokost: Hva vet vi om barnevernet?, Oslo; 2-02-2018.
 • “International perspectives on children’s involvement in child protection court cases”, presentasjon med Prof. Jill Duerr Berrick og Prof. Jonathan Dickens på The 7th World Congress on Family Law and Children’s Rights, Dublin, Irland; 04-06-2017
 • “Discretion, children’s and parents’ involvement in decision-making and the role of the court – key findings in a cross-country context”, presentasjon på International research seminar: Legitimacy and Fallibility in Child Welfare, Tampere, Finland; 23-05-2017
 • “How can we improve our understanding of the mechanisms in discretionary decision-making?”, presentasjon på Copenhagen Project Seminar i regi av Høgskulen på Vestlandet, Klokkedal, Danmark, 14-04-2017
 • “Child Welfare Policy & Practice in Norway: A child-centric approach”, presentasjon på Reflections on International Comparative Child Welfare: What can we learn from other countries?, Berkley, USA; 24-02-2017
 • “Er norsk barnevern dårligere enn andre lands barnevern?», presentasjon på Barnevernseminar «Hvordan fungerer barnevernet?» i regi av Bergen Kommune, Bergen; 31-01-2017
 • “Seminar om ny barnevernlov (NOU 2016:16)» i regi av Høgskulen på Vestlandet, Bergen; 18-01-2017

Deltagelse i debatter 

 • "Til barnets beste?" i regi av Studentersamfunnet, Bergen; 2016-11-03.
 • "Striden om barns beste" i regi av Forskerdagene, Bergen; 2016-09-26.
 • "Immigranters møte med norsk barnevern – støtte eller overgrep" i regi av Filosofisk poliklinikk, Bergen; 2016-09-07.
 • "Barns rettssikkerhet i møte med barnevernet" i regi av Menneskerettighetsuken, Bergen; 2016-09-21.
 • "Barnevernet: Kidnapping eller beskyttelse?" i regi av Amnesty International Law Students, Bergen; 2016-05-03.

Kronikker og debattinnlegg 

 • Skivenes, M. (2016). ”Rettigheter som utfordrer”. Bergens Tidende, 1. desember 2016.
 • Skivenes, M. (2009). ”Et ustabilt, utrygt liv”. Bergens Tidende, 26. oktober 2009.
 • Skivenes, M. & Samsonsen, V. (2008). "Den ufullstendige historien om Jesper”. Bergens Tidende, 26. september 2008.
 • Skivenes, M. & Trygstad, S. (2006). “Varslere og frykt”. Dagbladet, 18. november 2006.
 • Skivenes, M. & Hollekim, R. (2006). ”Når barn bestemmer hjemme”. Bergens Tidende, 13. oktober 2006.
 • Skivenes, M. & Strandbu, A. (2005). ”Kan barn bestemme?”. Bergens Tidende, 7. oktober 2005.
 • Skivenes, M. & Trygstad, S. (2005). ”Når varslere skal vernes”. Bergens Tidende, 1. april 2005.
 • Skivenes, M. & Trygstad, S.(2005). ”Lojale varslere – lojale overfor hvem?”. LO Aktuelt, 9. mai 2005.
 • Skivenes, M. (2004). ”Trynetillegg eller god sosial kompetanse”. Dagbladet, 16. februar 2004.
 • Skivenes, M. & Gautun, H. (2003). ”Fysisk refselse av barn – et resultat av uvitenhet og utydelig lovgivning?”. Bergens Tidende, 26. august 2003.
 • Skivenes, M. (2003). ”Det biologiske prinsipp i barnevernet”. Bergens Tidende, 6. januar 2003
 • Skivenes, M. (2001).”Lovlig hemmelighold i internasjonale saker”. Aftenposten, 28. desember 2001.
 • Skivenes, M. & Myklebust, R.N. (2001). ”Nøkkelen til offentlighet”. Bergens Tidende, 24. april 2001.
 • Skivenes, M. (2000). ”Vi trenger ny barnelov”. Bergens Tidende 24. oktober 2000.
 • Skivenes, M. & Eriksen, E.O. (2000). ”Barnevern, vitenskap og politikk". Dagbladet, 13. november 2000.
 • Skivenes, M. & Eriksen, E.O. (1997), “Til barnas beste”. Bergens Tidende, 6. februar 1997.
 • Skivenes, M. & Eriksen, E.O. (1996) “Hvem skal ha omsorg for barnet?”. Dagbladet, 9.november  1996.

Omtale i media

Veileder studenter på bachelor-, master- og PhD-nivå

Studenter som ønsker å bli veiledet av Marit Skivenes, eller ønsker å være tilknyttet et av forskningsprosjektene, er velkommen til å ta kontakt på epost.

PhD-studenter under veiledning

Ida B. Juhasz, prosjekt (UiB): Godt nok foreldreskap. Vurderinger og begrunnelser ved omsorgsovertakelse av nyfødte i Norge og England. Øyvind S. Tefre, prosjekt (UiB): Between public and private responsibility for children. Line Sørsdal, prosjekt (UiB): Decision Making about best interests. Eirik Gundersen; prosjekt (OsloMet): Legitimitet i barnevernet [Legitimacy in the Child Protection Agency, in Norwegian]. Inger Kristin Heggdalsvik, prosjekt (HVL): Risikofylte foreldrekonflikter i skjæringspunktet mellom familievern og barnevern.

MA-studenter under veiledning

Trond Helland (UiB), Kristine Irene Opheim (UiB) og Elisabeth Skogstad Leland (UiB).

Klikk her for å se liste av tidligere masterstudenter som Skivenes har veiledet og hvor de er nå. 

Undervisning

 • AORG 250 Bacheloroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap (Faglig ansvarlig siden høsten 2013)
 • AORG 100 Innføring i administrasjon og organisasjonsvitskap (Faglig ansvarlig siden høsten 2013)
 • AORG 104 Politisk teori og styreformer (Faglig ansvarlig vår 2013)

Google Scholar Profile

ORCID

 

 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2018. International Perspectives on Child-responsive Courts. The International Journal of Children's Rights. 26: 251-277. doi: 10.1163/15718182-02602011
 • Skivenes, Marit. 2018. Hvem har mest innflytelse - Solberg eller Nav-konsulenten? Bergens Tidende. Publisert 2018-06-05.
 • Skivenes, Marit; Tonheim, Milfrid. 2018. Improving decision‐making in care order proceedings: A multijurisdictional study of court decision‐makers' viewpoints. Child & Family Social Work. doi: 10.1111/cfs.12600
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, J; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2017. A Cross-Country Comparison of Child Welfare Systems and Workers' Responses to Children Appearing to be at Risk or in Need of Help. Child Abuse Review http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/%28ISSN%291099-0852. 26: 305-319. doi: 10.1002/car.2485
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2017. Social Workers and Independent Experts in Child Protection Decision Making: Messages from an Intercountry Comparative Study. British Journal of Social Work. 47: 1024-1042. doi: 10.1093/bjsw/bcw064
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2017. Parents' involvement in care order decisions: a cross-country study of front-line practice. Child & Family Social Work. 22: 626-637. doi: 10.1111/cfs.12277
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2017. Care order templates as institutional scripts in child protection: A cross-system analysis. Children and youth services review. 84: 40-47. doi: 10.1016/j.childyouth.2017.11.017
 • Enroos, Rosi; Helland, Hege Beate Stein; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit; Tonheim, Milfrid. 2017. The role and function of spokesperson in care order proceedings: A cross-country study in Finland and Norway. Children and youth services review. 74: 8-16. doi: 10.1016/j.childyouth.2017.01.017
 • Helland, Hege Beate Stein; Kriz, Katrin; Sánchez-Cabezu, Sagrario Segado; Skivenes, Marit. 2017. Are there Population Biases against Migrant Children? An Experimental Analysis of Attitudes towards Corporal Punishment in Austria, Norway and Spain. Children and youth services review. 85: 151-157. doi: https://doi.org/10.1016/j.childyouth.2017.12.012
 • Skivenes, Marit; Pösö, Tarja. 2017. Best Interest of the Child. 1, sider 469-470. I:
  • Wenzel, Amy. 2017. The SAGE Encyclopedia of Abnormal and Clinical Psychology. Sage Publications. ISBN: 9781483365831.
 • Skivenes, Marit; Thoburn, June. 2017. Citizens' views in four jurisdictions on placement policies for maltreated children. Child & Family Social Work. 22: 1472-1479. doi: 10.1111/cfs.12369
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Erratum: Corrigendum to “Children's involvement in care order decision-making: A cross country analysis” (Child Abuse and Neglect (2015) 49 (128–141)(S0145213415002306)(10.1016/j.chiabu.2015.07.001)). International Journal of Child Abuse & Neglect. 60: 77-77. doi: 10.1016/j.chiabu.2016.10.002
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Time, institutional support, and quality of decision making in child protection: a cross-country analysis. Human service organizations, management, leadership & governance. 40: 451-468. Publisert 2016-04-14. doi: 10.1080/23303131.2016.1159637
 • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford University Press. 272 sider. ISBN: 9780190459567.
 • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Removals of children by the child welfare system – variations and differences across countries. 10, sider 223-243. I:
  • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford University Press. 272 sider. ISBN: 9780190459567.
 • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Child welfare removals by the state – complex and controversial decisions. 1, sider 1-17. I:
  • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford University Press. 272 sider. ISBN: 9780190459567.
 • Juhasz, Ida Benedicte; Skivenes, Marit. 2016. The population's confidence in the child protection system - A survey study of England, Finland, Norway and the United States (California). Social Policy & Administration. 51: 1330-1347. Publisert 2016-04-07. doi: 10.1111/spol.12226
 • Juhasz, Ida Benedicte; Skivenes, Marit. 2016. Child welfare workers’ experiences of obstacles in care order preparation: a cross-country comparison. European Journal of Social Work. 1-14. Publisert 2016-11-18. doi: 10.1080/13691457.2016.1256868
 • Læret, Oda Krogh; Skivenes, Marit. 2016. Kvalitet og legitimitet i barnevernets beslutninger. 2, sider 34-47. I:
  • Christiansen, Øivin; Kojan, Bente Heggem. 2016. Beslutninger i barnevernet. Universitetsforlaget. 261 sider. ISBN: 978-82-15-02684-8.
 • Skivenes, Marit. 2016. Book Review: International Perspectives and Empirical Findings on Child Participation: From Social Exclusion to Child-Inclusive Policies. Critical Social Policy. 36: 454-456.
 • Skivenes, Marit. 2016. Rettigheter som utfordrer. Bergens Tidende. Publisert 2016-12-01.
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2016. Norway - Child welfare decision-making in cases of removals of children. 3, sider 40-64. I:
  • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford University Press. 272 sider. ISBN: 9780190459567.
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2016. Judicial discretion and the child's best interests: the European Court of Human Rights on adoptions in child protection cases. 20, sider 341-357. I:
  • Sutherland, Elaine E.; Macfarlane, Lesley-Anne. 2016. Implementing Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Cambridge University Press. 450 sider. ISBN: 9781107158252.
 • Skivenes, Marit; Thoburn, June. 2016. Pathways to permanence in England and Norway: A critical analysis of documents and data. Children and youth services review. 67: 152-160. doi: 10.1016/j.childyouth.2016.05.020
 • Skivenes, Marit; Tonheim, Milfrid. 2016. Improving the care order decision-making processes: viewpoints of child welfare workers in four countries. Human service organizations, management, leadership & governance. 40: 107-117. doi: 10.1080/23303131.2015.1123789
 • Skivenes, Marit; Tonheim, Milfrid. 2016. Deliberative decision-making on the Norwegian County Social Welfare Board The experiences of expert and lay members. Journal of Public Child Welfare. 11: 108-132. doi: 10.1080/15548732.2016.1242447
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2016. Whistleblowing in local government: an empirical study of contact patterns and whistleblowing in 20 Norwegian municipalities. Scandinavian Political Studies. 39: 264-289. doi: 10.1111/1467-9477.12066
 • Berrick, Jill Duerr; Dickens, Jonathan; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. Children's involvement in care order decision-making: A cross-country analysis. International Journal of Child Abuse & Neglect. 49: 128-141. doi: 10.1016/j.chiabu.2015.07.001
 • Berrick, Jill Duerr; Peckover, Sue; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2015. The formalized framework for decision-making in child protection care orders: A cross-country analysis. Journal of European Social Policy. 25: 366-378. doi: 10.1177/0958928715594540
 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2015. Challenges for marginalized minority parents in different welfare systems: Child welfare workers’ perspectives. International Social Work. 58: 75-87. doi: 10.1177/0020872812456052
 • Magnussen, Anne-Mette; Skivenes, Marit. 2015. The child´s opinion and position in care order proceedings: an analysis of judiciary discretion in the county boards decision-making. The International Journal of Children's Rights. 23: 705-723. doi: 10.1163/15718182-02304001
 • Skivenes, Marit. 2015. Handlingsrommet for barns deltagelse i barnevernssaker. Tidsskrift for velferdsforskning. 18: 48-60.
 • Skivenes, Marit; Kriz, Katrin. 2015. Child welfare workers’ perceptions of children’s participation: a comparative study of England, Norway and the United States (California). Child & Family Social Work. doi: DOI: 10.1111/cfs.12224
 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. Child welfare workers' views of fathers in risk assessment and planned interventions, a comparison between English and Norwegian workers. Child & Family Social Work. 22: 203-212. doi: 10.1111/cfs.12220
 • Skivenes, Marit; Skramstad, Heidi. 2015. The emotional dimension in risk assessment: a cross-country study of the perceptions of child welfare workers in England, Norway and California (United States). British Journal of Social Work. 45: 809-824. doi: 10.1093/bjsw/bct177
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2015. Explaining whistle blowing processes in the Norwegian labour market: Between individual power resources and institutional arrangement. Economic and Industrial Democracy. 38: 119-143. Publisert 2015-01-29. doi: 10.1177/0143831X14559783
 • Barn, Ravinder; Kriz, Katrin; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2014. Child Welfare Systems and Migrant Children - A Cross Country Study of Policies and Practice. Oxford University Press. 310 sider. ISBN: 978-0-19-020529-4.
 • Barn, Ravinder; Kriz, Katrin; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2014. Migrant Children and Child Welfare Systems: A Contested Challenge. Chapter 13, sider 263-279. I:
  • Barn, Ravinder; Kriz, Katrin; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2014. Child Welfare Systems and Migrant Children - A Cross Country Study of Policies and Practice. Oxford University Press. 310 sider. ISBN: 978-0-19-020529-4.
 • Barn, Ravinder; Kriz, Katrin; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2014. Child welfare systems and migrant families : an introduction. Chapter 1, sider 1-16. I:
  • Barn, Ravinder; Kriz, Katrin; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2014. Child Welfare Systems and Migrant Children - A Cross Country Study of Policies and Practice. Oxford University Press. 310 sider. ISBN: 978-0-19-020529-4.
 • Križ, Katrin; Skivenes, Marit. 2014. Street-level policy aims of child welfare workers in England, Norway and the United States: An exploratory study. Children and youth services review. 40: 71-78. doi: 10.1016/j.childyouth.2014.02.014
 • Pösö, Tarja; Skivenes, Marit; Hestbæk, Anne-Dorthe. 2014. Child protection systems within the Danish, Finnish and Norwegian welfare states-time for a child centric approach? European Journal of Social Work. 17: 475-490. doi: 10.1080/13691457.2013.829802
 • Skivenes, Marit. 2014. Et grunnlag for debatt - anmeldelse av Knut Halvorsens bok "Fra ide til politikk for en godt samfunn". Fontene. 8. 53.
 • Skivenes, Marit. 2014. Et tydelig mandat for å hjelpe barn. Fontene. 5.
 • Skivenes, Marit. 2014. How the Norwegian Child Welfare System Approaches Migrant Children. Chapter 3, sider 39-61. I:
  • Barn, Ravinder; Kriz, Katrin; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2014. Child Welfare Systems and Migrant Children - A Cross Country Study of Policies and Practice. Oxford University Press. 310 sider. ISBN: 978-0-19-020529-4.
 • Skivenes, Marit. 2014. Supermodellen Norge. Fontene. 5.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2014. En studie av kommunale lederes vurdering av varsling om trakassering versus korrupsjon. Kapittel 6, sider 116-131. I:
  • Eriksen, Birthe. 2014. Å bekjempe et samfunnsonde. Om korrupsjon, varsling, granskning og organisasjonskultur. Gyldendal Akademisk. 276 sider. ISBN: 978-82-05-45696-9.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2014. Wrongdoing - definitions, identification and categorizations. Chapter 4, sider 95-114. I:
  • Brown, A. J.; Moberly, R. E.; Lewis, David; Vandekerckhove, Wim. 2014. International Handbook On Whistleblowing Research. Edward Elgar Publishing. 656 sider. ISBN: 9781781006788.
 • Berrick, Jill Duerr; Skivenes, Marit. 2013. Fostering in the welfare states of the US and Norway. Journal of European Social Policy. 23: 423-436. doi: 10.1177/0958928713507469
 • Križ, Katrin; Skivenes, Marit. 2013. Systemic differences in views on risk: A comparative case vignette study of risk assessment in England, Norway and the United States (California). Children and youth services review. 35: 1862-1870. doi: 10.1016/j.childyouth.2013.09.001
 • Skivenes, Marit. 2013. Flere barnevernsbarn må vurderes for adopsjon. Fosterhjemskontakt : tidsskrift om fosterhjemsarbeid.
 • Skivenes, Marit; Stenberg, Hanne. 2013. Risk assessment and domestic violence - how do child welfare workers in three countries assess and substantiate the risk level for a 5-year-old girl? Child & Family Social Work. 20: 424-436. doi: 10.1111/cfs.12092
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2013. Is the type of misconduct decisive for the perceived legitimacy of whistleblowing? A study of municipal managers’ assessments of whistleblowing in cases of harassment and corruption. E-Journal of International and Comparative Labour Studies. 2: 50-65.
 • Berrick, Jill Duerr; Skivenes, Marit. 2012. Dimensions of high quality foster care: Parenting Plus. Children and youth services review. 34: 1956-1965. doi: 10.1016/j.childyouth.2012.05.026
 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2012. How child welfare workers perceive their work with undocumented immigrant families: An explorative study of challenges and coping strategies. Children and youth services review. 34: 790-797. doi: 10.1016/j.childyouth.2012.01.004
 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2012. Child-centric or family focused? A study of child welfare workers’ perceptions of ethnic minority children in England and Norway. Child & Family Social Work. 17: 448-457. doi: 10.1111/j.1365-2206.2011.00802.x
 • Skivenes, Marit; Tefre, Øyvind Samnøy. 2012. Adoption in the child welfare system - A cross-country analysis of child welfare workers' recommendations for or against adoption. Children and youth services review. 34: 2220-2228. doi: 10.1016/j.childyouth.2012.07.013
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2012. Åpenhet, ytringer og varsling. Gyldendal Akademisk. 175 sider. ISBN: 9788205381360.
 • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press. 257 sider. ISBN: 9780199793358.
 • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Changing patterns of response and emerging orientations. Part IV, sider 243-257. I:
  • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press. 257 sider. ISBN: 9780199793358.
 • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Introduction. Innledning, sider 3-13. I:
  • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press. 257 sider. ISBN: 9780199793358.
 • Križ, Katrin; Skivenes, Marit. 2011. How child welfare workers view their work with racial and ethnic minority families: The United States in contrast to England and Norway. Children and youth services review. 33: 1866-1874. doi: 10.1016/j.childyouth.2011.05.005
 • Skivenes, Marit. 2011. Norway: Toward A child centric perspective. Kapittel 8, sider 154-179. I:
  • Gilbert, N.; Parton, N.; Skivenes, Marit. 2011. Child Protection Systems: International Trends and Emerging Orientations. Oxford University Press. 257 sider. ISBN: 9780199793358.
 • Archard, David; Skivenes, Marit. 2010. Deciding best interests: general principles and the cases of Norway and the UK. Journal of Children's Services. 5: 43-54. doi: 10.5042/jcs.2010.0695
 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2010. 'We have very different positions on some issues': how child welfare workers in Norway and England bridge cultural differences when communicating with ethnic minority families. European Journal of Social Work. 13: 3-18. doi: 10.1080/13691450903135626
 • Kriz, Katrin; Skivenes, Marit. 2010. Lost in Translation: How Child Welfare Workers in Norway and England Experience Language Difficulties when Working with Minority Ethnic Families. British Journal of Social Work. 40: 1353-1367. doi: 10.1093/bjsw/bcp036
 • Križ, Katrin; Skivenes, Marit. 2010. 'Knowing Our Society' and 'Fighting Against Prejudices': How Child Welfare Workers in Norway and England Perceive the Challenges of Minority Parents. British Journal of Social Work. 40: 2634-2651. doi: 10.1093/bjsw/bcq026
 • Skivenes, Marit. 2010. Judging the best interests of children - rational reasoning or subjective presumptions? Acta Sociologica. 53: 339-353. doi: 10.1177/0001699310379142
 • Skivenes, Marit. 2010. Når barnevernet møter minoriteter. Fagbladet. 12. 40-41.
 • Skivenes, Marit; Kriz, Katrin. 2010. ”Knowing our society” and “fighting against prejudices”: How child welfare workers in Norway and England perceive the challenges of minority parents. British Journal of Social Work. 40: 2634-2651. doi: 10.1093/bjsw/bcq026
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2010. When whistle-blowing works: The Norwegian case. Human Relations. 63: 1071-1097. doi: 10.1177/0018726709353954
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel Charlotte. 2010. Loyalty and whistleblowing in Norway: How roles comes into play. Kapittel 7, sider 91-109. I:
  • Lewis, David B. 2010. A global approach to public interest disclosure: What can we learn from existing whistleblowing legislation and research? Edward Elgar Publishing. 179 sider. ISBN: 9781848448995.
 • Archard, David; Skivenes, Marit. 2009. Balancing a Child’s Best Interest and a Child’s Views. The International Journal of Children's Rights. 17: 1-21. doi: 10.1163/157181808X358276
 • Archard, David; Skivenes, Marit. 2009. Hearing the child. Child & Family Social Work. 14: 391-399. doi: 10.1111/j.1365-2206.2008.00606.x
 • Skivenes, Marit. 2009. Children as participants and service users in child welfare cases. Kapittel 4, sider 89-105. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Halvorsen, Rune; Barbosa da Silva, António. 2009. Human rights, dignity and autonomy in health care and social services: Nordic perspectives. Intersentia. 221 sider. ISBN: 978-90-5095-877-6.
 • Skivenes, Marit. 2009. Kontakt med biologisk familie etter adopsjon i barnevernet - til barnets beste? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3. 135-154.
 • Skivenes, Marit. 2009. Et ustabilt, utrygt liv. Bergens Tidende.
 • Samsonsen, Vibeke; Skivenes, Marit. 2008. "Den ufullstendige historien om Jesper". Bergens Tidende. Publisert 2008-09-26.
 • Samsonsen, Vibeke; Skivenes, Marit. 2008. "Minister glemte barnevernet.". Fontene forskning. 13.
 • Samsonsen, Vibeke; Skivenes, Marit. 2008. Barn som lever med rusmisbruk i hjemmet. Barnehagefolk.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2008. En muldvarp i Siemens. Prosa - tidsskrift for skribenter. 3.
 • Trygstad, Sissel Charlotte; Skivenes, Marit. 2008. New Public Managment og varsling. Tidsskriftet Politik. 11: 82-95.
 • Trygstad, Sissel; Skivenes, Marit. 2008. “New Public Management and Whistle Blowing.”. Tidsskriftet Politik. 11: 82-95.
 • Skivenes, Marit. 2007. Delt bosted for barn. Tidsskrift for velferdsforskning. 10: 274-276.
 • Skivenes, Marit. 2007. rett til medbestemmelse - også i fritiden. Magasinet Voksne for Barn. 5. 3 sider.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2007. En utypisk varslers historie. Prosa - tidsskrift for skribenter. 13: 40-42.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2007. Når arbeidstakere varsler - og lederes håndtering. Kommunerevisoren. 62: 4-6.
 • Trygstad, Sissel Charlotte; Skivenes, Marit. 2007. Varslere. Arbeidstakere som sier ifra. Gyldendal Akademisk. 201 sider. ISBN: 978-82-05-37686-1.
 • Trygstad, Sissel; Skivenes, Marit. 2007. Kommunale lederes håndtering av alvorlige kritikkverdige forhold. Fafo-notat, Oslo.
 • Hollekim, Ragnhild; Skivenes, Marit. 2006. Når barn bestemmer hjemme. Bergens Tidende. Publisert 2006-10-13.
 • Skivenes, Marit. 2006. Mediation in child welfare cases. Rett på sak: Aktualitetsmagasin for domstolene. 4.
 • Skivenes, Marit; Strandbu, Astrid. 2006. A Child perspective and participation for children. Children, Youth and Environments. 16: 10-29.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2006. Varslere og frykt. Dagbladet. Publisert 2006-11-18.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2006. Varslere - Om arbeidstakere som sier ifra! Gyldendal Akademisk. 193 sider. ISBN: 978-82-05-35330-5.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2006. Destruktive kollektiver -til skrekk og advarsel for varsleren. kapittel. I:
  • Rolijordet, Arne. 2006. Individ og kollektiv: Debattbok om mangfold og fellesskap i individenes tidsalder. Gyldendal Akademisk. 303 sider. ISBN: 978-82-05-35750-1.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2006. Roller, kommunikasjon og ytringsklima. Fafo, Oslo. 46 sider.
 • Skivenes, Marit. 2005. Forvaltning og politikk – om den nødvendige forbindelsen mellom brukermedvirkning og borgermedvirkning. kapittel 2, sider 34-48. I:
  • Willumsen, Elisabeth. 2005. Brukernes medvirkning! Universitetsforlaget. 194 sider. ISBN: 82-15-00614-0.
 • Skivenes, Marit; Strandbu, Astrid. 2005. Familieråd som deliberativ beslutningsmodell og behovet for et barneperspektiv. kapittel 7, sider 140-157. I:
  • Willumsen, Elisabeth. 2005. Brukernes medvirkning! Universitetsforlaget. 194 sider. ISBN: 82-15-00614-0.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2005. Lojale varslere – lojale overfor hvem? LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge. Publisert 2005-05-01.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2005. Når varslere skal vernes. Bergens Tidende.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2005. Når arbeidstakere ytrer seg kritisk. En pilotstudie av et utvalg medarbeideres erfaringer med å varsle i utdannings- og pleie- og omsorgssektoren. Fafo notat, Oslo.
 • Skivenes, Marit; Trygstad, Sissel. 2005. Varsling i norsk arbeidsliv – Hva betyr det og hva vet vi? Forskningsstiftelsen Fafo, Oslo.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth. 2005. User participation and child protection. A structural framework for collaboration in core groups. 20. I:
  • 2005. In the Best Interests of Children and Youth. International Perspectives. Leuven University Press. 20 sider.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth. 2005. Core Groups and Child Protection - a forum for collaboration and legitimate decision-making. Child & Family Social Work. 10.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth. 2005. Collaboration between service users and professionals: Legitimate decisions in child protection - a Norwegian model. Child & Family Social Work. 10: 9.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth. 2005. User participation and child protection. chapter 9, sider 175-194. I:
  • Grietens, Hans. 2005. In the best interests of children and youth - international perspective. Leuven University Press. 268 sider. ISBN: 9058674894.
 • Skivenes, Marit; Willumsen, Elisabeth. 2005. Brukermedvirkning i barnevernets ansvarsgrupper. 19. I:
  • 2005. Brukernes medvirkning! Kvalitet og legitimitet i velferdstjenestene. Universitetsforlaget. 15 sider.
 • Strandbu, Astrid; Skivenes, Marit. 2005. Kan barn bestemme? Bergens Tidende. Publisert 2005-10-07.
 • Bjørkeng, Kjersti; Skivenes, Marit; Wennes, Grete. 2004. Sosial kompetanse i arbeidslivet : en studie av sosial kompetanse i praksis : sluttrapport 2004. STF38 A04902. SINTEF Teknologiledelse, Trondheim. 123 sider.
 • Skivenes, Marit. 2004. Trynetillegg eller god sosial kompetanse. Dagbladet. Publisert 2004-02-16.
 • Skivenes, Marit. 2004. Grensen mellom det private og det offentlige i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning. 1.
 • Skivenes, Marit. 2004. Kritikkstandarder og lovgivning. Kritisk juss. 4.
 • Skivenes, Marit. 2004. Profesjonalisering og privatisering i barnevernsektoren - Problem eller potensial for LO? Fafo notat 10,, Oslo.
 • Skivenes, Marit. 2004. Omsorg for hele mennesket – En evaluering av kompetansehevingstiltak for Frelsesarmeens rusomsorgsarbeidere. Fafo notat 846, Oslo.
 • Strandbu, Astrid; Skivenes, Marit. 2004. Barn og familieråd. En analyse av det organisatoriske rammeverket for barns medvirkning i barnevernet. Tidsskrift for velferdsforskning. 7: 213-228.
 • Gautun, H; Skivenes, Marit. 2003. Fysisk refselse av barn – et resultat av uvitenhet og utydelig lovgivning? Bergens Tidende. Publisert 2003-08-26.
 • Gautun, Heidi; Skivenes, Marit. 2003. Når ble det riktig å slå barn? Bergens Tidende. Publisert 2003-08-23.
 • Skivenes, Marit. 2003. Det biologiske prinsipp i barnevernet. Bergens Tidende. Publisert 2003-01-06.
 • Skivenes, Marit. 2003. Biologi og barnets beste i barneverntjenesteloven. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 3.
 • Skivenes, Marit. 2003. Innlegg mot det biologiske prinsipp. Norges Barnevern. 1.
 • Skivenes, Marit; Wennes, Grete. 2003. Dokumentasjon av sosial kompetanse i arbeidslivet. Delrapport 1: Kartlegging av praksis i arbeidslivsprosjektene innenfor Realkompetanseprosjektet. A03904. SINTEF, Trondheim.
 • Skivenes, Marit. 2002. Lovgivning og legitimitet : en evaluering av lov om barneverntjenester av 1992 i et deliberativt perspektiv.
 • Skivenes, Marit. 2002. Hva styrer forvaltningens offentlighetspraksis? Arkivråd. 3.
 • Skivenes, Marit. 2002. Hvorfor hemmeligholde interne dokumenter? Arkivråd. 2.
 • Eriksen, Erik Oddvar; Skivenes, Marit. 2001. Deliberasjon og demokrati.
 • Eriksen, Erik Oddvar; Skivenes, Marit. 2001. Deliberasjon og demokrati. LOS-rapport. R0112. LOS-senteret, Bergen.
 • Myklebust, R.N.; Skivenes, Marit. 2001. Forvaltning og offentlighet I. LOS-senter rapport R0101, Bergen.
 • Myklebust, R.N.; Skivenes, Marit. 2001. Forvaltning og offentlighet II. LOS-senter rapport R0113,, Bergen.
 • Myklebust, R.N.; Skivenes, Marit. 2001. Offentlig journal. Arkivråd. 4.
 • Skivenes, Marit. 2001. Demokratisk beslutningsforberedelser. Nordisk Administrativt Tidsskrift. vol. 82.
 • Skivenes, Marit. 2001. Forvaltningspolitikk og borgermedvirkning i politiske viljedannelse. LOS-senter Notat, Bergen.
 • Skivenes, Marit. 2001. Forbindelsen mellom menings- og viljedannelse i sentralforvaltningens beslutningsforberedelser. kapittel. I:
  • Eriksen, Erik Oddvar; Skivenes, Marit. 2001. Deliberasjon og demokrati. LOS-rapport. R0112. LOS-senteret, Bergen.
 • Skivenes, Marit. 2001. ”Lovlig hemmelighold i internasjonale saker”. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2001-12-28.
 • Skivenes, Marit; Myklebust, Rannveig Nina. 2001. Forvaltning og offentlighet III. LOS-senter Rapport, Bergen.
 • Skivenes, Marit; Myklebust, Rannveig Nina. 2001. ”Nøkkelen til offentlighet”. Bergens Tidende. Publisert 2001-04-24.
 • Skivenes, Marit. 2000. Vi trenger ny barnelov. Bergens Tidende. Publisert 2000-10-24.
 • Skivenes, Marit; Eriksen, E. O. 2000. Nye deltagelsesformer og demokratisk medvirkning. LOS-Senter rapport R0010,, Bergen.
 • Skivenes, Marit; Eriksen, E. O. 1997. Legitimasjonsproblemer i barnevernet. LOS-notat 9705,, Bergen.
 • Skivenes, Marit; Eriksen, E.O. 1997. Til barnas beste. Bergens Tidende. Publisert 1997-02-06.
 • Skivenes, Marit. 1996. Penger, rett og politikk. LOS-Senter rapport,, Bergen.
 • Skivenes, Marit; Eriksen, E.O. 1996. Hvem skal ha omsorg for barnet? Dagbladet. Publisert 1996-11-09.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Verv

Pro bono-gruppen

Skivenes er faglig ansvarlig i en pro bono-gruppe ved Universitetet i Bergen som utfører forskning på barns rettigheter. Pro Bono er et latinsk uttrykk for arbeid og tjenester som gjøres som en tjeneste til det offentlige samfunnet.

I Pro Bono-gruppen arbeider vi for tiden med en evaluering av prosjektet Mitt Liv, som er igangsatt av Forandringsfabrikken og BarnevernsProffene. Mitt Liv implementeres i et stort antall norske kommuner fra 2016, og har til hensikt å fremheve barnefokuset i barnevernsarbeid og innebærer en omlegging av saksbehandlingsprosessene i de kommunale barnevernstjenester.

Les mer om Pro bono-gruppen her.

Frivillig

Ønsker du å være frivillig for Pro bono-gruppen? Ønsker du å være frivillig for Child Rights Unit på Centre on Law and Social Transformation

Kontakt professor Marit Skivenes på marit.skivenes@uib.no

ERC-grant: DISCRETION 

Professor Marit Skivenes har blitt tildelt "Consolidator grant" fra Det europeiske forskningsråd (ERC) for prosjektet "Discretion and the child's best interest in child protection". Dette stipendet tildeles fremragende prosjektledere med ambisiøse og banebrytende forskningsprosjekt, og støtter støtter særlig tverrfaglige prosjekt som tar for seg nye forskningfelt med ukonvensjonelle og innovative tilnærminger.  

Prosjektet tar opp to kjernetemaer innenfor samfunnsvitenskapen; statens maktbruk ovenfor borgere og rettferdiggjøringen av statlig inngripen i innbyggernes liv. Prosjektet har til hensikt å undersøke det sorte hullet i skjønnsutøvelse som utøves i barnevernsaker, gjennom en empirisk komparativ studie av hvordan skjønnsmessige avgjørelser fattes og rettferdiggjøres ut fra prinsippet om barnets beste.

Barnevern er et særlig viktig område innenfor velferdsstaten. Det er store hull i kunnskapen vi har om dette området, og om hvordan skjønnsutøvelse i beslutningstaking om barns beste varierer mellom ulike beslutningstakere innenfor, og på tvers av, ulike barnevernsystemer. 

 • Les mer om tildelingen her.

Pågående prosjekter

 • Prosjektleder for forskningsprosjektet "Discretion and the child's best interest" (UiB). Finansiert av Det europeiske forskningsråd (Consolidator Grant). 2017-2021. 
 • Prosjektleder for forskningsprosjektet "The acceptability of child protection interventions. A cross-country analysis" (UiB). Finansiert av Norges forskningsråd (FRIHUMSAM). 2017-2021.
 • Prosjektleder for forskningprosjektet "Adopsjon som barneverntiltak" (Marit Skivenes, Hege S. Helland, Øyvind Tefre). Finansiert av Barne- ungdoms- og familiedirektoratet, 2016-2018.
 • Prosjektleder for forskningsprosjektet til Pro bono-gruppen om implementering av "Mitt liv" (UiB). 2016-2019.
 • Medlem i kjernegruppen i forskningsprosjektet "Understanding Paternalism" sammen med Alexander Cappelen og Bertil Tungodden (The Choice Lab, NHH). Finansiert av Norges Forskningsråd (FRIPRO)
 • Bokprosjekt: Volum medforfatter (sammen med Jill Berrick og Neil Gilbert) av boken "Handbook on Comparative Child Welfare Policy», som en del av "the Oxford University Press International Social Policy Library". 2016-2019.
 • Bokprosjekt: Medforfatter (sammen med Katrin Kriz) av boken "Children´s participation in child protection - street level bureaucrats exercise of discretion". 2016-2018.
 • Koordinator for Child Rights Unit på Centre on Law and Social Transformation. 

Tidligere prosjekter