Hjem
Marit Ulviks bilde

Marit Ulvik

Emeritus
 • E-postMarit.Ulvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 47 69
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Profesjonell utvikling og danning:

 • Lærerutdanning
 • Lærerutdannere
 • Læreres handlingsrom
 • Veiledning
 • Nye lærere
 • Aksjonsforskning
 • Undervisning

Leder i forskningsgruppen "Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk" (UPP)

Kullkoordinator for kull 7 ved den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning, NAFOL: http://nafol.net/

"Council member" i "InFoTed", International Forum for Teacher Educator Development: https://www.ntnu.edu/info-ted

Underviser i pedagogikk på ulike emner innenfor lektorprogram og ettårig praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

Dekker særlig temaene: danning, estetikk, etikk, klasseledelse, aksjonsforskning/praksisnær forskning, veiledning og profesjonell utvikling

Underviser i metode på et erfaringsbasert masterprogram

Underviser jevnlig i veilederutdanninger

Underviser på Ph.D.-program - særlig innenfor den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning, NAFOL

Veileder lærerstudenter, studenter på veilederutdanning og metodekurs

Veileder doktorgradsstudenter

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Newly qualified teachers’ experiences of support in a micro-political perspective. Scandinavian Journal of Educational Research. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2023). Newly qualified teachers: Tensions between needing support and being a resource. A qualitative study of newly qualified teachers in Norwegian upper secondary schools. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.
 • Vis forfatter(e) (2023). Newly qualified secondary school teachers’ perspectives on workplace learning. Education Inquiry. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Negotiating coherence through meeting spaces in practicum. Social Sciences & Humanities Open. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Live Remote Classroom: A Tool for Coherent Teacher Education. Education Sciences. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2021). Student teachers’ online sharing of challenging incidents in practice placement. European Journal of Teacher Education. 1-15.
 • Vis forfatter(e) (2021). School experiences that make an impression – a study on how to promote bildung and the desire to learn. Scandinavian Journal of Educational Research. 1327-1340.
 • Vis forfatter(e) (2021). Praksisopplæringens oppfattende og erfarte formål sett fra ulike aktørperspektiv. . Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 19-37.
 • Vis forfatter(e) (2021). Meeting the Black Swan—Teacher educators’ use of ICT—pre-, during and eventually post Covid-19. Nordic Journal of Comparative and International Education (NJCIE). 17-33.
 • Vis forfatter(e) (2021). Learning and personal epistemologies among students in three work placement settings. Education Inquiry. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Entrance into teaching and need for support- narratives from diverse national and local contexts. NORDVEI: Nordisk tidsskrift i veiledningspedagogikk. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Case-based teacher education preparing for diagnostic judgement . European Journal of Teacher Education. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Teacher educators’ professional trajectories: evidence from Ireland, Israel, Norway and the Netherlands. European Journal of Teacher Education. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (2020). Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Introducing aesthetical values to education. Frontiers in Education. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Tutors seen through the eyes of mentors assumptions for participation in third space in teacher education . European Journal of Teacher Education. 228-242.
 • Vis forfatter(e) (2019). The Professional Development of Higher Education-Based Teacher Educators: Needs and Realities. . Professional Development in Education. 848-861.
 • Vis forfatter(e) (2019). Nye læreres erfaringer med skolen som organisasjon. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 5-24.
 • Vis forfatter(e) (2019). Extension and remodelling of teachers' perceived professional space. Teachers and Teaching: theory and practice. 1030-1042.
 • Vis forfatter(e) (2019). Expectations to mentoring as support for professional development. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 56-75.
 • Vis forfatter(e) (2018). «Det handler om å finne sin egen form» Læreres profesjonelle handlingsrom − hvordan det blir forstått og utnyttet. Acta Didactica Norge. 1-22.
 • Vis forfatter(e) (2018). The professional development of higher education-based teacher educators: needs and realities. Professional Development in Education. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2018). Lærerutdanneres profesjonelle utvikling. UNIPED. 425-440.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvordan kan bilder brukes i undervisning? . Journal for Research in Arts and Sports Education. 34-49.
 • Vis forfatter(e) (2017). What and how student teachers learn during their practicum as a foundation for further professional development. Professional Development in Education. 638-649.
 • Vis forfatter(e) (2017). Teachers' perceived professional space and their agency. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. 37-46.
 • Vis forfatter(e) (2017). Leaving teaching: lack of resilience or sign of agency? Teachers and Teaching: theory and practice. 928-945.
 • Vis forfatter(e) (2017). Action research – connecting practice and theory. Educational Action Research. 273-287.
 • Vis forfatter(e) (2016). Å undervise om å undervise : lærerutdanneres kompetanse sett fra deres eget og fra lærerstudenters perspektiv. UNIPED. 61-77.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ethical aspects of professional dilemmas in the first year of teaching. Professional Development in Education. 236-252.
 • Vis forfatter(e) (2016). Aksjonsforskning – et bidrag til en praksisnær og teoriorientert lærerutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 222-239.
 • Vis forfatter(e) (2016). Action research in pre-service teacher education – a never-ending story promoting professional development. Professional Development in Education. 441-457.
 • Vis forfatter(e) (2015). Om å (ut)danne en lærer. FoU i praksis. 67-84.
 • Vis forfatter(e) (2014). Student-teachers doing action research in their practicum: why and how? Educational Action Research. 518-533.
 • Vis forfatter(e) (2014). School leaders’ views on mentoring and newly qualified teachers’ needs. Education Inquiry.
 • Vis forfatter(e) (2013). The impact of mentor education. Does mentor education matter? Professional Development in Education. 754-770.
 • Vis forfatter(e) (2013). Pedagogikk og estetikk. Norsk pedagogisk tidsskrift. 418-428.
 • Vis forfatter(e) (2012). What can experienced teachers learn from newcomers? Newly qualified teachers as a resource in schools. Teachers and Teaching: theory and practice. 43-57.
 • Vis forfatter(e) (2012). Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? :. FoU i praksis. 61-79.
 • Vis forfatter(e) (2011). What characterises a good practicum in teacher education? Education Inquiry. 517-536.
 • Vis forfatter(e) (2011). Veilederrollen- En profesjon innenfor profesjonen. Bedre Skole. 83-87.
 • Vis forfatter(e) (2011). Is individual mentoring the only answer? Education Inquiry. 123-135.
 • Vis forfatter(e) (2009). Slik eleven ser det - skolens bidrag i unge menneskers liv. Norsk pedagogisk tidsskrift. 97-109.
 • Vis forfatter(e) (2009). Novice in secondary school - the coin has two sides. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. 835-842.
 • Vis forfatter(e) (2008). Studieveiledning i kvalitetsreformens tid. UNIPED. 50-56.
 • Vis forfatter(e) (2007). Lærerutdanning som danning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 193-206.
 • Vis forfatter(e) (2006). Science students' critical examination of scientific information related to socio-scientific issues. Science Education. 632-655.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hva kjennetegner god praksisveiledning? Bedre Skole. 86-92.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hva kjennetegner god praksisveiledning. Bedre Skole. 86-92.
 • Vis forfatter(e) (2004). Danning, informasjonsvurdering og argumentering i naturvitenskap. Acta Didactica. 82 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Skolens uutholdelige letthet. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2000). Ansvar for egen læring og ansvar for andres læring - et pedagogisk vågestykke. Bedre Skole. 70-79.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Å forske på egen praksis.
 • Vis forfatter(e) (2023). Virtual pilot training classroom in teacher education .
 • Vis forfatter(e) (2023). Ulike tilnærminger til læringsmiljøet i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2023). The aesthetic dimension in teaching.
 • Vis forfatter(e) (2023). Live Remote Classroom, a tool in a coherent teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2023). Hvordan utdanne gode lærere for dagens skole?
 • Vis forfatter(e) (2022). Nyutdannede læreres møte med arbeidsplassen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere i Norge - intensjoner og realiteter.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kommentarer til sluttrapport 2021: Evaluering av veiledning av nyutdannede nytilsatte lærere .
 • Vis forfatter(e) (2019). Transition into the teaching profession: novice teachers’ experiences of the school as an organisation.
 • Vis forfatter(e) (2019). The entrance into teaching for new teachers with a variety of backgrounds.
 • Vis forfatter(e) (2019). Teacher educators’ telling about using ICT-honestly! .
 • Vis forfatter(e) (2019). Teacher educators’ professional development. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Teacher educators’ professional development- case Norway .
 • Vis forfatter(e) (2019). Students’ perspectives on teaching.Teachers’ work in a tension between student perspectives and educational policy .
 • Vis forfatter(e) (2019). Student wellbeing in the time of measurement.
 • Vis forfatter(e) (2019). Perceived professional space and mediating conditions for teacher agency. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Ethics in educational research.
 • Vis forfatter(e) (2019). Creating and sustaining teacher educators’ professional learning communities. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Contextualizing teacher educators’ professionalism: A comparison between four countries. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Veiledning.
 • Vis forfatter(e) (2018). Veiledning.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Professional Development of Higher Education Based Teacher Educators in Three Countries: Ireland, Israel and Norway. .
 • Vis forfatter(e) (2018). Teacher Educators' Learning in the Workplace- The important role of Research in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). TRANSITION INTO TEACHING PROFESSION: TIME FOR A SYSTEM CHECK.
 • Vis forfatter(e) (2018). Professional learning for European teacher educators. Addressing issues of inclusion/exclusion in teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2018). Profesjonell utvikling.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mentoring.
 • Vis forfatter(e) (2018). Integrasjon og identitet i lektorutdanning og PPU, søkelys på lærerutdanneren .
 • Vis forfatter(e) (2018). Hva er læring.
 • Vis forfatter(e) (2018). Etikk.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ethics in educational research.
 • Vis forfatter(e) (2018). Esthetics in teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2018). Case-Based Teacher Education.
 • Vis forfatter(e) (2018). Case based teaching – a collective self-study.
 • Vis forfatter(e) (2018). Aksjonsforskning som verktøy i profesjonell utvikling.
 • Vis forfatter(e) (2018). Affected by teaching.
 • Vis forfatter(e) (2017). Veiledning i praksis.
 • Vis forfatter(e) (2017). Together for better Learning. Transforming patterns of teaching and Learning through work placement for students. Results from four case studies.
 • Vis forfatter(e) (2017). Reforming teacher educators’ professionalism and pedagogy: looking for landmarks in a changing Europe.
 • Vis forfatter(e) (2017). Praksislæreren og danning.
 • Vis forfatter(e) (2017). Being a teacher educator – competences and qualifications needed for teaching about teaching.
 • Vis forfatter(e) (2017). Aksjonsforskning som utdanningsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2017). Action research – connecting practice and theory in teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2016). Profesjonell utvikling.
 • Vis forfatter(e) (2016). Mentors’ role in preparing student teachers for high quality professional practice.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hva er læring?
 • Vis forfatter(e) (2016). Exploring Teachers’ Usage of Professional Space.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ethics in educational research.
 • Vis forfatter(e) (2016). Danningsperspektivet i lærerutdanningen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Being a teacher educator in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Aksjonsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2016). Aksjonsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2015). Newly qualified teachers’ transition from being taught to teaching others in an English and Norwegian context.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvem er vi? Komparativ forskning på lærerutdanneres forståelse av jobben sin.
 • Vis forfatter(e) (2015). From Teacher to Researcher.
 • Vis forfatter(e) (2014). To teach about teaching: teacher educators’ competence from their own and their student teachers’ perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2014). Teaching about Teaching, From Teacher Educators’ And Student Teachers’ perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2014). Teacher educators’ perception of their role, a comparative study.
 • Vis forfatter(e) (2014). Teacher attrition Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Parameters of fuzziness: Teacher educators’ identities in England, Norway and Germany.
 • Vis forfatter(e) (2014). Ethical Dilemmas in the First Year of Teaching.
 • Vis forfatter(e) (2014). Den gode lærer - inspirert og inspirerende.
 • Vis forfatter(e) (2014). Changing context, changing landscapes: exploring teacher educators identities in England, Norway and Germany.
 • Vis forfatter(e) (2013). Who shall mentor beginning teachers? School leaders' view on mentoring and mentorpreparation.
 • Vis forfatter(e) (2013). Veiledning og profesjonell utvikling.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Norwegian teacher education.
 • Vis forfatter(e) (2013). Student teachers doing action research.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sources of Resilience in Newly Qualified Teachers.
 • Vis forfatter(e) (2013). Etikk i veiledning.
 • Vis forfatter(e) (2013). Den som er sterk må være snill.
 • Vis forfatter(e) (2013). Changing contexts, changing landscapes - a review of teacher education in Norway and England.
 • Vis forfatter(e) (2013). Action research from student teachers' perspective.
 • Vis forfatter(e) (2012). Veiledning av nyutdannede lærere & Etikk i veiledning.
 • Vis forfatter(e) (2012). Veiledning av nye lærere.
 • Vis forfatter(e) (2012). Veiledning av nye lærere.
 • Vis forfatter(e) (2012). Profesjonell utvikling.
 • Vis forfatter(e) (2012). Oppfølging av nye lærere – hva, hvordan og hvorfor?
 • Vis forfatter(e) (2012). Lærerens profesjonelle utvikling.
 • Vis forfatter(e) (2012). Estetikk og danning.
 • Vis forfatter(e) (2011). Verktøy i profesjonell utvikling.
 • Vis forfatter(e) (2011). Veiledning av nyutdannede. Nasjonale og internasjonale perspektiver.
 • Vis forfatter(e) (2011). Veiledning av nye lærere.
 • Vis forfatter(e) (2011). The impact of mentor education. Does mentor education matter?
 • Vis forfatter(e) (2011). Nyutdannet lærer.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nyutdannet lærer.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nyutdannet lærer.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nyutdannet lærer.
 • Vis forfatter(e) (2011). Mentoring Novice teachers – the Norwegian context.
 • Vis forfatter(e) (2011). Klasseledelse og læringsmiljø.
 • Vis forfatter(e) (2011). Klasseledelse og kollegaveiledning.
 • Vis forfatter(e) (2011). De nyutdannedes situasjon.
 • Vis forfatter(e) (2011). Aksjonsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2011). Aksjonsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2010). Å være nyutdannet lærer.
 • Vis forfatter(e) (2010). Why do we still give lectures in teacher education? Lectures and learning outcome.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nyutdannet lærer i videregående skole.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nyutdannet lærer.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nyutdannet lærer.
 • Vis forfatter(e) (2010). Lærerutdanning og danning.
 • Vis forfatter(e) (2010). Klasseledelse.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hva vet vi om nyutdannede lærere?
 • Vis forfatter(e) (2009). What do newly qualified teachers (NQTs) need to know to teach well, and who should tell them.
 • Vis forfatter(e) (2008). What can be learned from a novice teacher?Newly qualified teachers as a resource in schools.
 • Vis forfatter(e) (2008). What can be learned from a novice teacher? Newly qualified teachers as a resource in schools.
 • Vis forfatter(e) (2008). Teacher Training Students and the School Library.
 • Vis forfatter(e) (2008). Is mentoring the answer?
 • Vis forfatter(e) (2008). Becoming partners- examining possible effects after the first semester of implementing a new university-school partnership model.
 • Vis forfatter(e) (2007). What characterise a good practice situation in teacher education?
 • Vis forfatter(e) (2007). Novice in Secondary School- the Coin Has Two Sides.
 • Vis forfatter(e) (2007). How is a good practice situation in teacher education?
 • Vis forfatter(e) (2007). Elevperspektiv på læring.
 • Vis forfatter(e) (2004). Science students' critical examination of scientific information related to socioscientific issues.
 • Vis forfatter(e) (2003). IKT som mediator for prosessorietert læring – styring eller overstyring?
 • Vis forfatter(e) (2003). IKT og prosessorientert læring - Hvordan kan rammer hemme og fremme det faglige fokus?
 • Vis forfatter(e) (2001). Veiledningspedagogikk.
 • Vis forfatter(e) (2001). Veiledningspedagogikk.
 • Vis forfatter(e) (2001). Tilpasset opplæring.
 • Vis forfatter(e) (2001). Motivasjon.
 • Vis forfatter(e) (2001). Elevsamtalen.
 • Vis forfatter(e) (2000). Veiledning.
 • Vis forfatter(e) (2000). Læringsmiljø, klassemiljø.
 • Vis forfatter(e) (2000). Elevsamtalen.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2022). Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2022). Betydningen av å møtes: Relasjoner som grunnlag for læring og undervisning. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2020). Skolens betydning. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2018). Veiledning av nye lærere. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2016). Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2013). Førstereisen. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2010). Veiledning av nye lærere : nasjonale og internasjonale perspektiver. Universitetsforlaget.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Undervisningens estetiske dimensjon. Om å våge å ta i bruk det uforutsigbare. Bedre Skole.
 • Vis forfatter(e) (2014). Den gode lærer har noe på hjertet. Bedre Skole.
 • Vis forfatter(e) (2013). Skoleledere om nye læreres behov for veiledning første år i skolen. Bedre Skole. 30-35.
 • Vis forfatter(e) (2011). Veiledning av nye lærere. Hvem, hva og hvorfor. Bedre Skole. 52-55.
 • Vis forfatter(e) (2011). Veiledning av nye lærere i videregående skole. Bedre Skole. 82-87.
 • Vis forfatter(e) (2007). Skolen slik elever ser den. Bedre Skole. 78-83.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvordan beholde nyutdannede i læreryrket? Lønn er bare én faktor. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 26-27.
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvordan beholde nyutdannede i læreryrket? Lønn er bare én faktor. Lektorbladet. 20-21.
 • Vis forfatter(e) (2021). Det er ikke kunnskap som er mangelvare i skolen, skolen må bli mer interessant. . Forskersonen.no.
 • Vis forfatter(e) (2015). Den kunnskapsinformerte læreren må ha metodefrihet. Utdanning. 50-53.
 • Vis forfatter(e) (2010). Superheltenes inntog. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2009). Ikke glem de nye lærerne som ressurs. Utdanning.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hvorfor vil ikke lærere jobbe i skolen? Utdanning. 62-65.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nyutdannet i videregående skole. Utdanning. 56-59.
 • Vis forfatter(e) (2007). Betydning av praksis i lærerutdanning. Utdanning. 50-53.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2017). What and how student teachers learn during their practicum . Professional Development in Education. 638-649.
 • Vis forfatter(e) (2005). Bør danning være et mål for skolen? Bedre Skole. 62-72.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Gi nye lærere en mulighet. Bedre Skole.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

InFo-Ted-prosjektet

Dette prosjektet er drevet av en gruppe,  satt sammen av medlemmer fra syv europeiske land. Gruppen undersøker lærerutdanneres rolle i sine respektive land gjennom et felles utviklet spørreskjema og oppfølgingsintervju med et utvalg av informantene. Prosjektet er pågående og delstudier er foreløpig presentert på konferanser. Mer kan leses på gruppens hjemmeside: International Forum for Teacher Educator Development.

Teacher agency

I dette prosjektet har forskere fra UiB og NTNU sammen med forskere fra Nederland og Israel undersøkt hvilket handlingsrom lærere opplever å ha i jobben sin. Forskerne har fulgt et utvalg lærere gjennom en arbeidsdag. Denne observasjonen sammen med intervju og en "storyline" har utgjort datamaterialet i studien. Foreløpig er én artikkel fra prosjektet akseptert:

Oolbekkink-Marchand, H., Hadar, L. Smith, K., Helleve, I. & Ulvik, M.. Teachers’ perceived professional Space and their Agency. Teaching and Teacher Education (in press).

Nye lærere

Gjennom flere år har det gjennom dette prosjektet blitt samlet narrativer fra nye lærere om deres første år i yrket. I første rekke ble det samlet narrativer fra norske lærere, i neste omgang fra fem ulike land. Datamaterialet har ført til flere artikler med ulike vinklinger som f.eks. veiledning av nye lærere, etiske dilemmaer og nyutdannede som ressurs. For øyeblikket er vi igang med å analysere og skrive med utgangspunkt i det internasjonale datamaterialet.

Aksjonsforskning

På lektorprogrammet ved UiB har studentene hatt aksjonsforskning som en obligatorisk del av det siste emnet i pedagogikk. Det har ført til at lærergruppen som har undervist på dette emnet gjennom de siste årene har forsket på sin egen undervisning og tilrettelegging av aksjonsforskning. Dette har ført til flere publikasjoner og nå sist til boken:

Ulvik, M., Riese, H., & Roness, D. (red.)(2016). Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Bergen: Fagbokforlaget.

 

 

 

 

 

 

Professor i pedagogikk