Hjem
 • E-postMarit.Ulvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 47 69
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 13
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Profesjonell utvikling og danning:

 • Lærerutdanning
 • Lærerutdannere
 • Læreres handlingsrom
 • Veiledning
 • Nye lærere
 • Aksjonsforskning
 • Undervisning

Leder i forskningsgruppen "Undervisningsprofesjonalitet og pedagogikk" (UPP)

Kullkoordinator for kull 7 ved den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning, NAFOL: http://nafol.net/

"Council member" i "InFoTed", International Forum for Teacher Educator Development: https://www.ntnu.edu/info-ted

Underviser i pedagogikk på ulike emner innenfor lektorprogram og ettårig praktisk pedagogisk utdanning (PPU)

Dekker særlig temaene: danning, estetikk, etikk, klasseledelse, aksjonsforskning/praksisnær forskning, veiledning og profesjonell utvikling

Underviser i metode på et erfaringsbasert masterprogram

Underviser jevnlig i veilederutdanninger

Underviser på Ph.D.-program - særlig innenfor den nasjonale forskerskolen for lærerutdanning, NAFOL

Veileder lærerstudenter, studenter på veilederutdanning og metodekurs

Veileder doktorgradsstudenter

 

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Teacher educators’ professional trajectories: evidence from Ireland, Israel, Norway and the Netherlands. European Journal of Teacher Education. 1-18.
 • 2020. Teacher educators reflecting on case-based teaching-a collecive self-study . Professional Development in Education.
 • 2020. Teacher educators reflecting on case-based teaching - a collective self-study. Professional Development in Education.
 • 2019. Tutors seen through the eyes of mentors assumptions for participation in third space in teacher education . European Journal of Teacher Education. 228-242.
 • 2019. The Professional Development of Higher Education-Based Teacher Educators: Needs and Realities. . Professional Development in Education. 848-861.
 • 2019. Nye læreres erfaringer med skolen som organisasjon. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 5-24.
 • 2019. Extension and remodelling of teachers' perceived professional space. Teachers and Teaching: theory and practice. 1030-1042.
 • 2019. Expectations to mentoring as support for professional development. Nordisk tidsskrift for utdanning og praksis. 56-75.
 • 2018. «Det handler om å finne sin egen form» Læreres profesjonelle handlingsrom − hvordan det blir forstått og utnyttet. Acta Didactica Norge. 1-22.
 • 2018. The professional development of higher education-based teacher educators: needs and realities. Professional Development in Education. 1-14.
 • 2018. Lærerutdanneres profesjonelle utvikling. UNIPED. 425-440.
 • 2018. Hvordan kan bilder brukes i undervisning? . Journal for Research in Arts and Sports Education. 34-49.
 • 2017. What and how student teachers learn during their practicum as a foundation for further professional development. Professional Development in Education. 638-649.
 • 2017. Teachers' perceived professional space and their agency. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. 37-46.
 • 2017. Leaving teaching: lack of resilience or sign of agency? Teachers and Teaching: theory and practice. 928-945.
 • 2017. Action research – connecting practice and theory. Educational Action Research. 273-287.
 • 2016. Å undervise om å undervise : lærerutdanneres kompetanse sett fra deres eget og fra lærerstudenters perspektiv. UNIPED. 61-77.
 • 2016. Ethical aspects of professional dilemmas in the first year of teaching. Professional Development in Education. 236-252.
 • 2016. Aksjonsforskning – et bidrag til en praksisnær og teoriorientert lærerutdanning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 222-239.
 • 2016. Action research in pre-service teacher education – a never-ending story promoting professional development. Professional Development in Education. 441-457.
 • 2015. Om å (ut)danne en lærer. FoU i praksis. 67-84.
 • 2014. Student-teachers doing action research in their practicum: why and how? Educational Action Research. 518-533.
 • 2014. School leaders’ views on mentoring and newly qualified teachers’ needs. Education Inquiry.
 • 2013. The impact of mentor education. Does mentor education matter? Professional Development in Education. 754-770.
 • 2013. Pedagogikk og estetikk. Norsk pedagogisk tidsskrift. 418-428.
 • 2012. What can experienced teachers learn from newcomers? Newly qualified teachers as a resource in schools. Teachers and Teaching: theory and practice. 43-57.
 • 2012. Lærerutdanneren som modell: Hvordan forbedre egne forelesninger gjennom aksjonsforskning? :. FoU i praksis. 61-79.
 • 2011. What characterises a good practicum in teacher education? Education Inquiry. 517-536.
 • 2011. Veilederrollen- En profesjon innenfor profesjonen. Bedre Skole. 83-87.
 • 2011. Is individual mentoring the only answer? Education Inquiry. 123-135.
 • 2009. Slik eleven ser det - skolens bidrag i unge menneskers liv. Norsk pedagogisk tidsskrift. 97-109.
 • 2009. Novice in secondary school - the coin has two sides. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies. 835-842.
 • 2008. Studieveiledning i kvalitetsreformens tid. UNIPED (Tromsø). 50-56.
 • 2007. Lærerutdanning som danning. Norsk pedagogisk tidsskrift. 193-206.
 • 2006. Science students' critical examination of scientific information related to socio-scientific issues. Science Education. 632-655.
 • 2005. Hva kjennetegner god praksisveiledning? Bedre Skole. 86-92.
 • 2005. Hva kjennetegner god praksisveiledning. Bedre Skole. 86-92.
 • 2004. Danning, informasjonsvurdering og argumentering i naturvitenskap. Acta Didactica. 82 sider.
 • 2002. Skolens uutholdelige letthet. Norsk pedagogisk tidsskrift.
 • 2000. Ansvar for egen læring og ansvar for andres læring - et pedagogisk vågestykke. Bedre Skole. 70-79.
Faglig foredrag
 • 2018. Å forske på egen praksis – et verktøy i profesjonell utvikling .
 • 2018. Veiledning av nyutdannede.
 • 2016. Å forske på egen praksis.
 • 2016. Profesjonell utvikling i læreryrket.
 • 2016. Forske på eget klassrom.
 • 2014. Veiledning og profesjonell utvikling.
 • 2014. Nye lærere og yrkesetiske dilemma.
 • 2014. Lære å bli lærer.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Transition into the teaching profession: novice teachers’ experiences of the school as an organisation.
 • 2019. The entrance into teaching for new teachers with a variety of backgrounds.
 • 2019. Teacher educators’ telling about using ICT-honestly! .
 • 2019. Teacher educators’ professional development. .
 • 2019. Teacher educators’ professional development- case Norway .
 • 2019. Students’ perspectives on teaching.Teachers’ work in a tension between student perspectives and educational policy .
 • 2019. Student wellbeing in the time of measurement.
 • 2019. Perceived professional space and mediating conditions for teacher agency. .
 • 2019. Ethics in educational research.
 • 2019. Creating and sustaining teacher educators’ professional learning communities. .
 • 2019. Contextualizing teacher educators’ professionalism: A comparison between four countries. .
 • 2018. Veiledning.
 • 2018. Veiledning.
 • 2018. The Professional Development of Higher Education Based Teacher Educators in Three Countries: Ireland, Israel and Norway. .
 • 2018. Teacher Educators' Learning in the Workplace- The important role of Research in Norway.
 • 2018. TRANSITION INTO TEACHING PROFESSION: TIME FOR A SYSTEM CHECK.
 • 2018. Professional learning for European teacher educators. Addressing issues of inclusion/exclusion in teacher education.
 • 2018. Profesjonell utvikling.
 • 2018. Mentoring.
 • 2018. Integrasjon og identitet i lektorutdanning og PPU, søkelys på lærerutdanneren .
 • 2018. Hva er læring.
 • 2018. Etikk.
 • 2018. Ethics in educational research.
 • 2018. Esthetics in teacher education.
 • 2018. Case-Based Teacher Education.
 • 2018. Case based teaching – a collective self-study.
 • 2018. Aksjonsforskning som verktøy i profesjonell utvikling.
 • 2018. Affected by teaching.
 • 2017. Veiledning i praksis.
 • 2017. Together for better Learning. Transforming patterns of teaching and Learning through work placement for students. Results from four case studies.
 • 2017. Reforming teacher educators’ professionalism and pedagogy: looking for landmarks in a changing Europe.
 • 2017. Praksislæreren og danning.
 • 2017. Being a teacher educator – competences and qualifications needed for teaching about teaching.
 • 2017. Aksjonsforskning som utdanningsforskning.
 • 2017. Action research – connecting practice and theory in teacher education.
 • 2016. Profesjonell utvikling.
 • 2016. Mentors’ role in preparing student teachers for high quality professional practice.
 • 2016. Hva er læring?
 • 2016. Exploring Teachers’ Usage of Professional Space.
 • 2016. Ethics in educational research.
 • 2016. Danningsperspektivet i lærerutdanningen.
 • 2016. Being a teacher educator in Norway.
 • 2016. Aksjonsforskning.
 • 2016. Aksjonsforskning.
 • 2015. Newly qualified teachers’ transition from being taught to teaching others in an English and Norwegian context.
 • 2015. Hvem er vi? Komparativ forskning på lærerutdanneres forståelse av jobben sin.
 • 2015. From Teacher to Researcher.
 • 2014. To teach about teaching: teacher educators’ competence from their own and their student teachers’ perspectives.
 • 2014. Teaching about Teaching, From Teacher Educators’ And Student Teachers’ perspectives.
 • 2014. Teacher educators’ perception of their role, a comparative study.
 • 2014. Teacher attrition Norway.
 • 2014. Parameters of fuzziness: Teacher educators’ identities in England, Norway and Germany.
 • 2014. Ethical Dilemmas in the First Year of Teaching.
 • 2014. Den gode lærer - inspirert og inspirerende.
 • 2014. Changing context, changing landscapes: exploring teacher educators identities in England, Norway and Germany.
 • 2013. Who shall mentor beginning teachers? School leaders' view on mentoring and mentorpreparation.
 • 2013. Veiledning og profesjonell utvikling.
 • 2013. The Norwegian teacher education.
 • 2013. Student teachers doing action research.
 • 2013. Sources of Resilience in Newly Qualified Teachers.
 • 2013. Etikk i veiledning.
 • 2013. Den som er sterk må være snill.
 • 2013. Changing contexts, changing landscapes - a review of teacher education in Norway and England.
 • 2013. Action research from student teachers' perspective.
 • 2012. Veiledning av nyutdannede lærere & Etikk i veiledning.
 • 2012. Veiledning av nye lærere.
 • 2012. Veiledning av nye lærere.
 • 2012. Profesjonell utvikling.
 • 2012. Oppfølging av nye lærere – hva, hvordan og hvorfor?
 • 2012. Lærerens profesjonelle utvikling.
 • 2012. Estetikk og danning.
 • 2011. Verktøy i profesjonell utvikling.
 • 2011. Veiledning av nyutdannede. Nasjonale og internasjonale perspektiver.
 • 2011. Veiledning av nye lærere.
 • 2011. The impact of mentor education. Does mentor education matter?
 • 2011. Nyutdannet lærer.
 • 2011. Nyutdannet lærer.
 • 2011. Nyutdannet lærer.
 • 2011. Nyutdannet lærer.
 • 2011. Mentoring Novice teachers – the Norwegian context.
 • 2011. Klasseledelse og læringsmiljø.
 • 2011. Klasseledelse og kollegaveiledning.
 • 2011. De nyutdannedes situasjon.
 • 2011. Aksjonsforskning.
 • 2011. Aksjonsforskning.
 • 2010. Å være nyutdannet lærer.
 • 2010. Why do we still give lectures in teacher education? Lectures and learning outcome.
 • 2010. Nyutdannet lærer i videregående skole.
 • 2010. Nyutdannet lærer.
 • 2010. Nyutdannet lærer.
 • 2010. Lærerutdanning og danning.
 • 2010. Klasseledelse.
 • 2010. Hva vet vi om nyutdannede lærere?
 • 2009. What do newly qualified teachers (NQTs) need to know to teach well, and who should tell them.
 • 2008. What can be learned from a novice teacher?Newly qualified teachers as a resource in schools.
 • 2008. What can be learned from a novice teacher? Newly qualified teachers as a resource in schools.
 • 2008. Teacher Training Students and the School Library.
 • 2008. Is mentoring the answer?
 • 2008. Becoming partners- examining possible effects after the first semester of implementing a new university-school partnership model.
 • 2007. What characterise a good practice situation in teacher education?
 • 2007. Novice in Secondary School- the Coin Has Two Sides.
 • 2007. How is a good practice situation in teacher education?
 • 2007. Elevperspektiv på læring.
 • 2004. Science students' critical examination of scientific information related to socioscientific issues.
 • 2003. IKT som mediator for prosessorietert læring – styring eller overstyring?
 • 2003. IKT og prosessorientert læring - Hvordan kan rammer hemme og fremme det faglige fokus?
 • 2001. Veiledningspedagogikk.
 • 2001. Veiledningspedagogikk.
 • 2001. Tilpasset opplæring.
 • 2001. Motivasjon.
 • 2001. Elevsamtalen.
 • 2000. Veiledning.
 • 2000. Læringsmiljø, klassemiljø.
 • 2000. Elevsamtalen.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2020. Skolens betydning. Fagbokforlaget.
 • 2018. Veiledning av nye lærere. Universitetsforlaget.
 • 2016. Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Fagbokforlaget.
 • 2013. Førstereisen. Gyldendal Akademisk.
 • 2010. Veiledning av nye lærere : nasjonale og internasjonale perspektiver. Universitetsforlaget.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2018. Hva lærerstudenter lærer i praksis. Bedre Skole. 68-72.
 • 2014. Undervisningens estetiske dimensjon. Om å våge å ta i bruk det uforutsigbare. Bedre Skole.
 • 2014. Den gode lærer har noe på hjertet. Bedre Skole.
 • 2013. Skoleledere om nye læreres behov for veiledning første år i skolen. Bedre Skole. 30-35.
 • 2011. Veiledning av nye lærere. Hvem, hva og hvorfor. Bedre Skole. 52-55.
 • 2011. Veiledning av nye lærere i videregående skole. Bedre Skole. 82-87.
 • 2009. Gi nye lærere en mulighet. Bedre Skole. 67-71.
 • 2007. Skolen slik elever ser den. Bedre Skole. 78-83.
 • 2007. Elevers mening om læring. Bedre Skole. 27-31.
 • 2001. Elevsamtalen - utfordring og mulighet. Bedre Skole. 76-89.
Kronikk
 • 2015. Den kunnskapsinformerte læreren må ha metodefrihet. Utdanning. 50-53.
 • 2010. Superheltenes inntog. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2009. Ikke glem de nye lærerne som ressurs. Utdanning.
 • 2008. Hvorfor vil ikke lærere jobbe i skolen? Utdanning. 62-65.
 • 2007. Nyutdannet i videregående skole. Utdanning. 56-59.
 • 2007. Betydning av praksis i lærerutdanning. Utdanning. 50-53.
Doktorgradsavhandling
 • 2009. Lærerutdanning som danning? Tre stemmer i diskusjonen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2020. «Å kutte navlestrengen». En nyutdannet lærers opplevelse av skolen som organisasjon gjennom sine to første år i yrket. 21 sider.
 • 2019. Teaching About Teaching: Teacher Educators' and Student Teachers' Perspectives from Norway. 15 sider.
 • 2018. Å sette avtrykk. 18 sider.
 • 2016. Nye lærere som klasseromsforskere. 17 sider.
 • 2016. Aksjonsforskning - en oversikt. 18 sider.
 • 2015. An Emerging Understanding of Mentors’ Knowledge Base. 14 sider.
 • 2014. Student teachers doing action research. 14 sider.
 • 2014. Learning to teach in Norway: A shared responsibility. 17 sider.
 • 2014. Changing context, changing landscapes. A review of teachters education in Norway and England. 20 sider.
 • 2013. Pedagogisk danning. 19 sider.
 • 2010. Ulike verktøy for profesjonell utvikling.
 • 2010. Nye læreres stemme.
 • 2010. Nye lærere – hvorfor trenger de støtte? 12 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2017. What and how student teachers learn during their practicum . 638-649.
 • 2005. Bør danning være et mål for skolen? 62-72.
Innledning
 • 2010. Veiledning av nye lærere.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Professor i pedagogikk

InFo-Ted-prosjektet

Dette prosjektet er drevet av en gruppe,  satt sammen av medlemmer fra syv europeiske land. Gruppen undersøker lærerutdanneres rolle i sine respektive land gjennom et felles utviklet spørreskjema og oppfølgingsintervju med et utvalg av informantene. Prosjektet er pågående og delstudier er foreløpig presentert på konferanser. Mer kan leses på gruppens hjemmeside: International Forum for Teacher Educator Development.

Teacher agency

I dette prosjektet har forskere fra UiB og NTNU sammen med forskere fra Nederland og Israel undersøkt hvilket handlingsrom lærere opplever å ha i jobben sin. Forskerne har fulgt et utvalg lærere gjennom en arbeidsdag. Denne observasjonen sammen med intervju og en "storyline" har utgjort datamaterialet i studien. Foreløpig er én artikkel fra prosjektet akseptert:

Oolbekkink-Marchand, H., Hadar, L. Smith, K., Helleve, I. & Ulvik, M.. Teachers’ perceived professional Space and their Agency. Teaching and Teacher Education (in press).

Nye lærere

Gjennom flere år har det gjennom dette prosjektet blitt samlet narrativer fra nye lærere om deres første år i yrket. I første rekke ble det samlet narrativer fra norske lærere, i neste omgang fra fem ulike land. Datamaterialet har ført til flere artikler med ulike vinklinger som f.eks. veiledning av nye lærere, etiske dilemmaer og nyutdannede som ressurs. For øyeblikket er vi igang med å analysere og skrive med utgangspunkt i det internasjonale datamaterialet.

Aksjonsforskning

På lektorprogrammet ved UiB har studentene hatt aksjonsforskning som en obligatorisk del av det siste emnet i pedagogikk. Det har ført til at lærergruppen som har undervist på dette emnet gjennom de siste årene har forsket på sin egen undervisning og tilrettelegging av aksjonsforskning. Dette har ført til flere publikasjoner og nå sist til boken:

Ulvik, M., Riese, H., & Roness, D. (red.)(2016). Å forske på egen praksis. Aksjonsforskning og andre tilnærminger til profesjonell utvikling i utdanningsfeltet. Bergen: Fagbokforlaget.