Hjem
Marita Kristiansens bilde
Foto:
NHH

Marita Kristiansen

Førsteamanuensis, Førsteamanuensis i terminologi og fagspråk og faglig leder for Termportalen
 • E-postmarita.kristiansen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 69
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Utvalgte publikasjoner
 • Kristiansen, Marita. 2014. Concept change, term dynamics and culture-boundness in economic-administrative domains. Kapittel 11, sider 235-256. I:
  • Temmerman, Rita; Campenhoudt, Marc van. 2014. Dynamics and Terminology: An interdisciplinary perspective on monolingual and multilingual culture-bound communication. John Benjamins Publishing Company. 305 sider. ISBN: 9789027223401.
 • Kristiansen, Marita. 2012. Hvordan ivareta et norsk fagspråk i en internasjonaliserende hverdag. Om domentap og parallellspråklig terminologiutvikling i høyere utdanning. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. 7: 85-112.
 • Kristiansen, Marita. 2012. Using web-based corpora to find Norwegian specialised neologies. Communication and Language at Work - Bridging Theory and Practice. 2012: 11-20. doi: 10.7146/claw.v1i1.7235
 • Kristiansen, Marita. 2012. Financial jargon in a general newspaper corpus. Part II, sider 257-283. I:
  • Andersen, Gisle. 2012. Exploring newspaper language : using the web to create and investigate a large corpus of modern Norwegian. John Benjamins Publishing Company. 356 sider. ISBN: 978-90-272-0354-0.
 • Kristiansen, Marita. 2007. Domain dynamics and language planning. A comment on Niina Nissilä's paper "Studying Concepts of Business Economics with Terminological Methods". Terminology Science and Research - Journal of the International Institute of Terminology Research. 18: 6.
 • Kristiansen, Marita. 2007. Complexity and indeterminacy in delineating scholarly areas. Some implications for LSP research and teaching. LSP, Professional Communication, Knowledge Management and Cognition. 7: 62-84.
 • Kristiansen, Marita. 2011. Domain dynamics in scholarly areas. How external pressure may cause concept and term changes. Terminology. 17: 30-48.
 • Kristiansen, Marita. 2006. A terminological approach to multi-disciplinary domains and disciplinary autonomy. Terminology Science and Research - Journal of the International Institute of Terminology Research. 17: 18.
 • Kristiansen, Marita. 2004. The Multi-Disciplinary Nature of the Social Sciences. Investigating Disciplinary Autonomy in Organisational Behaviour by means of Terminological Analysis. Universitetet i Bergen/Norges Handelshøyskole, Bergen. 267 sider.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Climate at risk. The financial turn in corporate climate change communication. Cahiers de praxématique.
 • Vis forfatter(e) (2015). Termportalen som infrastruktur for terminologi i Norge. Terminologen. 53-60.
 • Vis forfatter(e) (2013). Towards a national portal for Norwegian terminology in the CLARINO project. Terminologen. 188-189.
 • Vis forfatter(e) (2012). Using web-based corpora to find Norwegian specialised neologies. Communication and Language at Work - Bridging Theory and Practice. 11-20.
 • Vis forfatter(e) (2012). Ligge long eller shorte naken. En korpusbasert studie av termdanning i norske aviser. Nordterm. 199-207.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hvordan ivareta et norsk fagspråk i en internasjonaliserende hverdag. Om domentap og parallellspråklig terminologiutvikling i høyere utdanning. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. 85-112.
 • Vis forfatter(e) (2012). Corpus approaches to neology and their relevance for dynamic domains. Neologica. 43-62.
 • Vis forfatter(e) (2011). Terminor og Termportalen - nye initiativer for norsk terminologisk infrastruktur. Nordterm. 209-222.
 • Vis forfatter(e) (2011). Finding terminology in Norwegian newspapers. SYNAPS: A Journal of Professional Communication. 75-84.
 • Vis forfatter(e) (2011). Domain dynamics in scholarly areas. How external pressure may cause concept and term changes. Terminology. 30-48.
 • Vis forfatter(e) (2007). Domain dynamics and language planning. A comment on Niina Nissilä's paper "Studying Concepts of Business Economics with Terminological Methods". Terminology Science and Research - Journal of the International Institute of Terminology Research. 6.
 • Vis forfatter(e) (2007). Complexity and indeterminacy in delineating scholarly areas. Some implications for LSP research and teaching. LSP, Professional Communication, Knowledge Management and Cognition. 62-84.
 • Vis forfatter(e) (2006). A terminological approach to multi-disciplinary domains and disciplinary autonomy. Terminology Science and Research - Journal of the International Institute of Terminology Research. 18.
 • Vis forfatter(e) (2000). Emerging disciplines in the behavioural sciences. Assessment of disciplinary autonomy by terminological conceptual analysis. UNESCO ALSED-LSP newsletter. 6-23.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2020). Språkrådets skrifter 2020(7) Parallellspråk og språkpolitikk i UH-sektoren. Status og vyer. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Språklige utfordringer i høyere utdanning. En undersøkelse av språkbruk i eksamensbesvarelser på bachelornivå. .
 • Vis forfatter(e) (2017). More parallel, please! Sprogbrug i internationaliseringsprocesser Nordisk Gruppe for Parallelsprogligheds afsluttende rapport med 11 anbefalinger til universiteterne om mønsterpraksis for brug af internationale og lokale sprog. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Exploring Multilingual Education Strategies .
 • Vis forfatter(e) (2022). Utvikling og ivaretakelse av norsk fagspråk i UH-sektoren.
 • Vis forfatter(e) (2019). Termportalen ved Språksamlingene - en nasjonal portal for terminologi.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hva skjer med fagspråket når undervisningen skifter fra norsk til engelsk? En undersøkelse om språkbruk i eksamensbesvarelser på bachelornivå.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fra idé til handling. Mønsterpraksis for parallellspråkbruk i høyere utdanning.
 • Vis forfatter(e) (2016). Fagspråk og internasjonalisering - på kollisjonskurs? Om å ivareta norsk fagspråklig kompetanse i internasjonaliseringens tid.
 • Vis forfatter(e) (2015). Termportalen - nasjonal infrastruktur for terminologi.
 • Vis forfatter(e) (2015). Bedriftsintern språkpolitikk.
 • Vis forfatter(e) (2014). Verdi og samfunnsnytte av terminologi. Om Termportalen.
 • Vis forfatter(e) (2014). Termportalen som infrastruktur for terminologi i Norge. Termer fler steder, men likevel samlet...
 • Vis forfatter(e) (2014). Om korpusbasert arbeid med terminologiutvikling.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hvordan fungerer parallellspråklighet ved Norges Handelshøyskole?
 • Vis forfatter(e) (2013). Finding terminology by means of web-based corpora in culture-bound and changing domains.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Panelsamtale om språkbruk i høgre utdanning.
 • Vis forfatter(e) (2018). Paneldebatt - Konferanse om norsk fagspråk i forskning og høyere utdanning.
 • Vis forfatter(e) (2016). Termportalen ved NHH.
 • Vis forfatter(e) (2014). Språklig frihet etter Humpty dumptys filosofi eller terminologisk tvang…?
 • Vis forfatter(e) (2013). Kan analyser av nettbaserte tekster bidra til å forutsi samfunnsutviklingen?
 • Vis forfatter(e) (2013). Frå lov til språkpolitiske retningslinjer i sektoren. Kor er me og kor går me?
 • Vis forfatter(e) (2012). Towards a Norwegian infrastructure for terminology.
 • Vis forfatter(e) (2012). The use of Norwegian in higher education as the institutions go international….
 • Vis forfatter(e) (2012). Push-ups eller armhevinger, engelsk eller norsk?
 • Vis forfatter(e) (2011). Terminologiarbeid - skisser til løsninger.
 • Vis forfatter(e) (2011). Terminologi, fagspråk og oversettelse.
 • Vis forfatter(e) (2011). Terminologi, fagspråk og oversettelse.
 • Vis forfatter(e) (2011). På norsk, engelsk eller begge deler. Kommentarer til Pensum på norsk eller engelsk? Rapport frå ei forundersøkning.
 • Vis forfatter(e) (2011). Formidling og undervisning - på engelsk og norsk.
 • Vis forfatter(e) (2011). Erfaringer fra økonomisk-administrative fag ved NHH, presentasjon av prototypen til en elektronisk terminologi- og læringsressurs.
 • Vis forfatter(e) (2011). Er frykta for engelsk overdriven?
 • Vis forfatter(e) (2011). Engelsk er mer presist enn norsk. På jakt etter anglisismer og avløserord i norske aviser.
 • Vis forfatter(e) (2011). Engelsk - den nye folkesyken?
 • Vis forfatter(e) (2010). Kva med språket når utdanninga blir internasjonalisert?
 • Vis forfatter(e) (2010). Engelsk - den nye folkesyken? Språk som verktøy i formidling av fagkunnskap.
 • Vis forfatter(e) (2010). Engelsk - den nye folkesyken?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Termportalen 2.0 – tilgang på norsk terminologi.
 • Vis forfatter(e) (2023). Om nyord på natur- og miljøfeltet – en korpusbasert tilnærming.
 • Vis forfatter(e) (2023). From domain loss to domain gain in Norwegian higher education by building a national terminological infrastructure.
 • Vis forfatter(e) (2023). Building a set of digital corpora and data sets to examine the discursive representation of nature and environmental change.
 • Vis forfatter(e) (2019). The use of metadiscourse to introduce terminology in Official Norwegian Reports.
 • Vis forfatter(e) (2018). Terminology and Crisis Management – the Case of Natural Events.
 • Vis forfatter(e) (2017). The Bergen translation corpus – a multilingual parallel corpus of LSP texts.
 • Vis forfatter(e) (2017). Lexical dynamism across genres of science popularisation: the case of climate change communication in Norwegian.
 • Vis forfatter(e) (2017). Dynamic terms across languages and domains. The case of Climate Change Communication.
 • Vis forfatter(e) (2015). Towards Harmonisation of Macroeconomic and Financial Terminology in Norway. A Comparison of Terminological variation in Norwegian Central Banking Communication and News Discourse.
 • Vis forfatter(e) (2015). The dynamics of economic terms. The interplay between economic terms in specialised texts and the news.
 • Vis forfatter(e) (2015). Terminology methods and tools developed for the national terminology portal Termportalen (Norway).
 • Vis forfatter(e) (2015). Integrering av heterogene ressurser i Termportalen.no.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvor parallelt. Om parallellspråklighet i høyere utdanning i Norden.
 • Vis forfatter(e) (2014). The use of blogs to identify specialised neologisms.
 • Vis forfatter(e) (2013). Terminologiprosjektene CLARINO og Maritim ordbok og deres relevans for ordboksarbeid.
 • Vis forfatter(e) (2013). Steg for steg mot en nasjonal infrastruktur for terminologi.
 • Vis forfatter(e) (2013). Language policies and language use in Norwegian higher education.
 • Vis forfatter(e) (2013). Domain loss. On parallel language use, language policy and terminological infrastructure.
 • Vis forfatter(e) (2013). Disambiguation in news discourse.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Challenge of Teaching Advanced-Level Speakers: A Case Study.
 • Vis forfatter(e) (2012). Specialized collocations from a parallel corpus of Free Trade Agreements in Spanish, Norwegian and English.
 • Vis forfatter(e) (2012). Hvordan ivareta et norsk fagspråk i en internasjonaliserende hverdag. Om domenetap og parallellspråklig terminologiutvikling i høyere utdanning.
 • Vis forfatter(e) (2012). Disambiguation of financial concepts in a general newspaper corpus. What writers do to introduce complex, vague or unknown concepts.
 • Vis forfatter(e) (2012). Detecting specialised neologisms in researchers’ blogs.
 • Vis forfatter(e) (2011). Multilingual termbases and their relevance to ontologies.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ligge long eller shorte nake? Om finanssjargong i norske aviser.
 • Vis forfatter(e) (2010). Representing interrelated domains in termbases. Integration of terminology across domains and languages.
 • Vis forfatter(e) (2010). How does external pressure affect domain dynamics in scholarly areas?
 • Vis forfatter(e) (2009). Terminor og Termportalen ? nye initiativer for norsk terminologisk infrastruktur.
 • Vis forfatter(e) (2009). Language Planning in Higher Education. The Case of Microeconomics.
 • Vis forfatter(e) (2007). Unravelling concept relation tangles. The representation of interdisciplinary domains in knowledge bases.
 • Vis forfatter(e) (2007). Domain dynamics and language planning. A comment on Niina Nissilä's paper "Studying concepts of business economics with terminological methods".
 • Vis forfatter(e) (2006). KB-N: Automatic Term Extraction from Knowledge Bank of Economics.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hvordan håndtere interdisiplinære domener i en begrepsorientert kunnskapsbase? How to handle interdisciplinary domains in a concept-oriented knowledge base.
 • Vis forfatter(e) (2005). Disciplinary autonomy and concept relations in electronic knowledge bases. A theoretical approach to KB-N - a knowledge base for economic-administrative domains.
 • Vis forfatter(e) (2003). Concept borrowing in the behavioural sciences. Investigating extrinsic concept changes.
 • Vis forfatter(e) (2002). Textual and terminological bridgeheads for traversing the language gap.
 • Vis forfatter(e) (2001). The multi-disciplinary nature of behavioural sciences. Assessment of disciplinary autonomy by means of terminological analysis.
 • Vis forfatter(e) (2000). Concept borrowing in the behavioural sciences. Investigating relational concept changes.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2005). The Multi-Disciplinary Nature of the Social Sciences. Investigating Disciplinary Autonomy in Organisational Behaviour by means of Terminological Analysis. Disputas for dr.art.-graden.
 • Vis forfatter(e) (2005). Complexity and indeterminacy in delineating scholarly/scientific areas: Implications for LSP research and teaching. Prøveforelesning til dr. art.-graden 14.04.05, Universitetet i Bergen.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2016). Vi trenger norsk også i «den globaliserte arbeidshverdagen». Khrono.no.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2019). Legal Translation. Current Issues and Challenges in Research, Methods and Applications. Frank & Timme.
Database
 • Vis forfatter(e) (2023). Norges offentlige utredninger (NOU) 1998-2017.
 • Vis forfatter(e) (2023). Miljønyord fra prosjektet Changing Nature (1998-2018).
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Frå lov til språkpolitiske retningslinjer i UH-sektoren. Kor er me, og kor går me? Terminologen. 9-20.
 • Vis forfatter(e) (2014). På jakt etter norske finansuttrykk. Terminologen. 47-55.
 • Vis forfatter(e) (2013). Towards a Norwegian infrastructure for terminology. Terminologen. 53-59.
 • Vis forfatter(e) (2013). The use of Norwegian in higher education as the institutions go international. Terminologen. 124-129.
 • Vis forfatter(e) (2011). Finding financial terminology in Norwegian newspapers. Terminfo. 14-16.
 • Vis forfatter(e) (2008). Elevar byter ut engelsk med norsk. Språknytt. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fagspråkstrategien til Noregs Handelshøgskole. Språknytt. 28-31.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2019). Norsk fagspråk tapar på alle frontar i akademia. Då ventar eg meir enn preik. Forskerforum.no.
 • Vis forfatter(e) (2019). Norsk fagspråk tapar på alle frontar i akademia. Då ventar eg meir enn preik. Forskerforum.
 • Vis forfatter(e) (2019). Me lærer betre når fagspråket er norsk. www.universitetsavisa.no.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hedgefond sikkert som banken? ?. 1.
 • Vis forfatter(e) (2010). Buzzword og engelsksyke. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Vi trenger et godt norsk fagspråk. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norwenglish for internasjonalisering hjemme. ?. 1.
 • Vis forfatter(e) (2009). Et skrudd avisspråk. Dagens næringsliv. 1.
 • Vis forfatter(e) (2008). Snever språkdebatt. Dagbladet. 1.
 • Vis forfatter(e) (2008). På tide med språkstrategi for NHH? ?. 1.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Description and Representation in Language Resources of Spanish and English Specialized collocations from Free Trade Agreements. 4.
 • Vis forfatter(e) (2004). The Multi-Disciplinary Nature of the Social Sciences. Investigating Disciplinary Autonomy in Organisational Behaviour by means of Terminological Analysis.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2024). Før var det moro med utvikling. No er forskinga invadert av innovasjon. .
 • Vis forfatter(e) (2023). Langtidsplanen: Kokar alt ned til dyrefôr?
 • Vis forfatter(e) (2022). Kven bestemmer over språket i akademia, og kven skal få oss til å bruke dei rette termane?
 • Vis forfatter(e) (2021). Ut med referee-en! Inn med…??
 • Vis forfatter(e) (2021). Namn på norske universitet: – Det kunne like godt ha vore ein klinikk.
 • Vis forfatter(e) (2016). Vi trenger norsk også i «den globaliserte arbeidshverdagen».
 • Vis forfatter(e) (2016). Parallellspråklighet i høyere utdanning.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vellukka pedagogisk oppgradering av engelsk valfag.
 • Vis forfatter(e) (2011). Meir norsk i høgare utdannning.
 • Vis forfatter(e) (2011). Intervju i Vestlandsrevyen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fem kjappe - fagspråk.
 • Vis forfatter(e) (2010). Det norske språket tapar terreng.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bruk norsk når du kan, engelsk når du må.
 • Vis forfatter(e) (2006). Bruk av norsk fagspråk kan øke lønnsomheten.
 • Vis forfatter(e) (2005). Risk management på norsk.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2010). Intervju i Språkteigen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Intervju i NRK Hordaland om NHHs språkpolitikk.
 • Vis forfatter(e) (2009). Intervju i Språkteigen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Utrendy med norsk på nettet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Intervju i Språkteigen.
 • Vis forfatter(e) (2006). Intervju i Språkteigen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Communicating Natural Events. Emerging Terminology across Corpora. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Lexical Dynamism and Language Planning. The Case of the Climate Change Subject Field in Norwegian. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Economic language. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). The use of blogs to identify specialised neologisms. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Termdist - a joint Nordic terminology training intitiative. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Landrapport Norge: Internasjonalisering og parallellspråklighet ved norske universitet og høyskoler. 61 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter - hvordan gør man? 61 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Domain loss. On parallel language use, language policy and terminology. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Concept change, term dynamics and culture-boundness in economic-administrative domains. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Detecting specialised neologisms in researchers’ blogs. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Detecting specialised neologisms in researchers’ blogs. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Financial jargon in a general newspaper corpus. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). NORDEAs årsresultat 2003. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Korleis handtere interdisiplinære domene i ein begrepsorientert kunnskapsbase? 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Disciplinary autonomy and concept relations in electronic knowledge bases. A theoretical approach to KB-N - a knowledge base for economic-administrative domains. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Fagkunnskap og fagspråklig kompetanse – to sider av samme sak? 11 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2005). Developing automatic term extraction: Automatic domain specific term extraction for Norwegian.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2012). Towards a national portal for Norwegian terminology in the CLARINO project.
 • Vis forfatter(e) (2007). Quality Assurance of Knowledge Management through Language Technology Main achievements of the KB-N project.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2019). Introduction. 11-21.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2010). Towards a national infrastructure for terminology in the framework of the CLARA and CLARINO projects. SYNAPS: A Journal of Professional Communication.
 • Vis forfatter(e) (2010). The concepts of revenue and expenditure and their accounting effects. SYNAPS: A Journal of Professional Communication. 10.
 • Vis forfatter(e) (2010). Language Planning in Higher Education. The Case of Microeconomics. ?. 13.
 • Vis forfatter(e) (2008). Looking back to move forward. Challenges related to deceitful parallel texts and slippery terms. ?. 73-89.
 • Vis forfatter(e) (2008). Er engelsk kulare enn norsk eller er vi berre late? Rapport frå eit skuleprosjekt om bruken av engelsk på norske nettsider. Språk og språkundervisning. 2-5.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kunnskapsbank for norsk økonomisk-administrative fagdomene. Språk og språkundervisning. 22.
 • Vis forfatter(e) (2006). Enterprise Risk Management på norsk: Oversettelse og terminologiarbeid i praksis. ?. 49-54.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2024). Kva er ein dosent? Doser for oss, ekspertar. Forskerforum.
 • Vis forfatter(e) (2016). Morsmålet duger best. Språknytt. 6-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Aktuelle verv

 • 2023– Medlem av Språkpoltisk utval, UiB
 • 2022– Leiar av Språksamlinganes fagråd, UiB
 • 2015– Leiar av Språkrådets fagråd for fagspråk og språk i samfunn og høgare utdanning
 • 2023– Medlem av Nasjonalt redaksjonsutval for omsetjing av SNOMED CT til norsk
 • 2022– Medlem av Scientific board for Terminology, Science and Reserach TSR
 • 2014– Medlem av Scientific Advisory Board for Terminology

Diverse tidlegare verv

 • 2015–17 Nestleiar ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH
 • 1997–17 Styremedlem ved Institutt for fagspråk og interkulturell kommunikasjon, NHH
 • 2013–18 Styremedlem ved Senter for etikk, NHH
 • 2004–18 Medlem av NHHs programutval for bachelorutdanningen, NHH
 • 2009–10 Leiar for komité for etablering av språkpolitiske retninglinjer, NHH