Hjem
 • E-postMarita.Kristiansen@uib.no
 • Telefon+47 976 04 624
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Utvalgte publikasjoner
 • Kristiansen, Marita. 2014. Concept change, term dynamics and culture-boundness in economic-administrative domains. Kapittel 11, sider 235-256. I:
  • Temmerman, Rita; Campenhoudt, Marc van. 2014. Dynamics and Terminology: An interdisciplinary perspective on monolingual and multilingual culture-bound communication. John Benjamins Publishing Company. 305 sider. ISBN: 9789027223401.
 • Kristiansen, Marita. 2012. Hvordan ivareta et norsk fagspråk i en internasjonaliserende hverdag. Om domentap og parallellspråklig terminologiutvikling i høyere utdanning. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. 7: 85-112.
 • Kristiansen, Marita. 2012. Using web-based corpora to find Norwegian specialised neologies. Communication and Language at Work - Bridging Theory and Practice. 2012: 11-20.
 • Kristiansen, Marita. 2012. Financial jargon in a general newspaper corpus. Part II, sider 257-283. I:
  • Andersen, Gisle. 2012. Exploring newspaper language : using the web to create and investigate a large corpus of modern Norwegian. John Benjamins Publishing Company. 356 sider. ISBN: 978-90-272-0354-0.
 • Kristiansen, Marita. 2007. Domain dynamics and language planning. A comment on Niina Nissilä's paper "Studying Concepts of Business Economics with Terminological Methods". Terminology science and research - Journal of the International Institute of Terminology Research. 18: 6.
 • Kristiansen, Marita. 2007. Complexity and indeterminacy in delineating scholarly areas. Some implications for LSP research and teaching. LSP, Professional Communication, Knowledge Management and Cognition. 7: 62-84.
 • Kristiansen, Marita. 2011. Domain dynamics in scholarly areas. How external pressure may cause concept and term changes. Terminology. 17: 30-48.
 • Kristiansen, Marita. 2006. A terminological approach to multi-disciplinary domains and disciplinary autonomy. Terminology science and research - Journal of the International Institute of Terminology Research. 17: 18.
 • Kristiansen, Marita. 2004. The Multi-Disciplinary Nature of the Social Sciences. Investigating Disciplinary Autonomy in Organisational Behaviour by means of Terminological Analysis. Universitetet i Bergen/Norges Handelshøyskole, Bergen. 267 sider.
Vitenskapelig artikkel
 • Gjesdal, Anje Müller; Kristiansen, Marita. 2020. Climate at risk. The financial turn in corporate climate change communication. Cahiers de praxématique.
 • Andersen, Gisle; Kristiansen, Marita. 2015. Termportalen som infrastruktur for terminologi i Norge. Terminologen. 53-60.
 • Andersen, Gisle; Kristiansen, Marita. 2013. Towards a national portal for Norwegian terminology in the CLARINO project. Terminologen. 188-189.
 • Kristiansen, Marita. 2012. Using web-based corpora to find Norwegian specialised neologies. Communication and Language at Work - Bridging Theory and Practice. 11-20.
 • Kristiansen, Marita. 2012. Ligge long eller shorte naken. En korpusbasert studie av termdanning i norske aviser. Nordterm. 199-207.
 • Kristiansen, Marita. 2012. Hvordan ivareta et norsk fagspråk i en internasjonaliserende hverdag. Om domentap og parallellspråklig terminologiutvikling i høyere utdanning. Nordand : nordisk tidsskrift for andrespråksforskning. 85-112.
 • Kristiansen, Marita; Andersen, Gisle. 2012. Corpus approaches to neology and their relevance for dynamic domains. Neologica. 43-62.
 • Andersen, Gisle; Kristiansen, Marita. 2011. Terminor og Termportalen - nye initiativer for norsk terminologisk infrastruktur. Nordterm. 209-222.
 • Kristiansen, Marita. 2011. Finding terminology in Norwegian newspapers. SYNAPS: A Journal of Professional Communication. 75-84.
 • Kristiansen, Marita. 2011. Domain dynamics in scholarly areas. How external pressure may cause concept and term changes. Terminology. 30-48.
 • Kristiansen, Marita. 2006. A terminological approach to multi-disciplinary domains and disciplinary autonomy. Terminology science and research - Journal of the International Institute of Terminology Research. 18.
 • Kristiansen, Marita. 2000. Emerging disciplines in the behavioural sciences. Assessment of disciplinary autonomy by terminological conceptual analysis. UNESCO ALSED-LSP newsletter. 6-23.
Rapport
 • Kristiansen, Marita. 2019. Språklige utfordringer i høyere utdanning. En undersøkelse av språkbruk i eksamensbesvarelser på bachelornivå. .
 • Kristiansen, Marita; Kristoffersen, Gjert; Gregersen, Frans; Josephson, Olle; Huss, Leena; Holmen, Anne; Östman, Jan-Ola; londen, monica; Hansen, Zakaris; Petersen, Hjalmar P.; Grove, Arnaq; Thomassen, Eva; Bernharðsson, Haraldur. 2017. More parallel, please! Sprogbrug i internationaliseringsprocesser Nordisk Gruppe for Parallelsprogligheds afsluttende rapport med 11 anbefalinger til universiteterne om mønsterpraksis for brug af internationale og lokale sprog. .
Faglig foredrag
 • Kristiansen, Marita. 2019. Termportalen ved Språksamlingene - en nasjonal portal for terminologi.
 • Kristiansen, Marita. 2019. Hva skjer med fagspråket når undervisningen skifter fra norsk til engelsk? En undersøkelse om språkbruk i eksamensbesvarelser på bachelornivå.
 • Kristiansen, Marita. 2016. Fra idé til handling. Mønsterpraksis for parallellspråkbruk i høyere utdanning.
 • Kristiansen, Marita. 2016. Fagspråk og internasjonalisering - på kollisjonskurs? Om å ivareta norsk fagspråklig kompetanse i internasjonaliseringens tid.
 • Kristiansen, Marita. 2015. Termportalen - nasjonal infrastruktur for terminologi.
 • Kristiansen, Marita. 2015. Bedriftsintern språkpolitikk.
 • Kristiansen, Marita. 2014. Verdi og samfunnsnytte av terminologi. Om Termportalen.
 • Andersen, Gisle; Kristiansen, Marita. 2014. Termportalen som infrastruktur for terminologi i Norge. Termer fler steder, men likevel samlet...
 • Kristiansen, Marita. 2014. Om korpusbasert arbeid med terminologiutvikling.
 • Kristiansen, Marita. 2014. Hvordan fungerer parallellspråklighet ved Norges Handelshøyskole?
 • Kristiansen, Marita. 2013. Finding terminology by means of web-based corpora in culture-bound and changing domains.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Kristiansen, Marita. 2019. Panelsamtale om språkbruk i høgre utdanning.
 • Kristiansen, Marita. 2018. Paneldebatt - Konferanse om norsk fagspråk i forskning og høyere utdanning.
 • Kristiansen, Marita. 2016. Termportalen ved NHH.
 • Kristiansen, Marita. 2014. Språklig frihet etter Humpty dumptys filosofi eller terminologisk tvang…?
 • Andersen, Gisle; Kristiansen, Marita. 2013. Kan analyser av nettbaserte tekster bidra til å forutsi samfunnsutviklingen?
 • Kristiansen, Marita. 2013. Frå lov til språkpolitiske retningslinjer i sektoren. Kor er me og kor går me?
 • Kristiansen, Marita. 2012. Towards a Norwegian infrastructure for terminology.
 • Kristiansen, Marita. 2012. The use of Norwegian in higher education as the institutions go international….
 • Kristiansen, Marita. 2012. Push-ups eller armhevinger, engelsk eller norsk?
 • Kristiansen, Marita. 2011. Terminologiarbeid - skisser til løsninger.
 • Kristiansen, Marita. 2011. Terminologi, fagspråk og oversettelse.
 • Kristiansen, Marita. 2011. Terminologi, fagspråk og oversettelse.
 • Kristiansen, Marita. 2011. På norsk, engelsk eller begge deler. Kommentarer til Pensum på norsk eller engelsk? Rapport frå ei forundersøkning.
 • Kristiansen, Marita. 2011. Formidling og undervisning - på engelsk og norsk.
 • Kristiansen, Marita. 2011. Erfaringer fra økonomisk-administrative fag ved NHH, presentasjon av prototypen til en elektronisk terminologi- og læringsressurs.
 • Nymark, Johannes Andreas; Kristiansen, Marita; Gripsrud, Jostein. 2011. Er frykta for engelsk overdriven?
 • Kristiansen, Marita. 2011. Engelsk er mer presist enn norsk. På jakt etter anglisismer og avløserord i norske aviser.
 • Kristiansen, Marita. 2011. Engelsk - den nye folkesyken?
Vitenskapelig foredrag
 • Gjesdal, Anje Müller; Kristiansen, Marita. 2018. Terminology and Crisis Management – the Case of Natural Events.
 • Kristiansen, Marita; Roald, Jan; Sandvei, Beate; Simonnæs, Ingrid. 2017. The Bergen translation corpus – a multilingual parallel corpus of LSP texts.
 • Kristiansen, Marita; Gjesdal, Anje Müller. 2017. Lexical dynamism across genres of science popularisation: the case of climate change communication in Norwegian.
 • Gjesdal, Anje Müller; Kristiansen, Marita. 2017. Dynamic terms across languages and domains. The case of Climate Change Communication.
 • Kristiansen, Marita. 2015. Towards Harmonisation of Macroeconomic and Financial Terminology in Norway. A Comparison of Terminological variation in Norwegian Central Banking Communication and News Discourse.
 • Kristiansen, Marita. 2015. The dynamics of economic terms. The interplay between economic terms in specialised texts and the news.
 • Andersen, Gisle; Kristiansen, Marita; Olstad, Vemund. 2015. Terminology methods and tools developed for the national terminology portal Termportalen (Norway).
 • Andersen, Gisle; Kristiansen, Marita; Olstad, Vemund. 2015. Integrering av heterogene ressurser i Termportalen.no.
 • Kristiansen, Marita. 2015. Hvor parallelt. Om parallellspråklighet i høyere utdanning i Norden.
 • Kristiansen, Marita. 2014. The use of blogs to identify specialised neologisms.
 • Kristiansen, Marita; Andersen, Gisle; Olstad, Vemund. 2013. Terminologiprosjektene CLARINO og Maritim ordbok og deres relevans for ordboksarbeid.
 • Olstad, Vemund; Kristiansen, Marita; Andersen, Gisle. 2013. Steg for steg mot en nasjonal infrastruktur for terminologi.
 • Kristiansen, Marita. 2013. Language policies and language use in Norwegian higher education.
 • Kristiansen, Marita. 2013. Domain loss. On parallel language use, language policy and terminological infrastructure.
 • Kristiansen, Marita. 2013. Disambiguation in news discourse.
 • Bjørge, Anne Kari; Kristiansen, Marita. 2012. The Challenge of Teaching Advanced-Level Speakers: A Case Study.
 • García, Pedro; Kristiansen, Marita. 2012. Specialized collocations from a parallel corpus of Free Trade Agreements in Spanish, Norwegian and English.
 • Kristiansen, Marita. 2012. Hvordan ivareta et norsk fagspråk i en internasjonaliserende hverdag. Om domenetap og parallellspråklig terminologiutvikling i høyere utdanning.
 • Kristiansen, Marita. 2012. Disambiguation of financial concepts in a general newspaper corpus. What writers do to introduce complex, vague or unknown concepts.
 • Kristiansen, Marita. 2012. Detecting specialised neologisms in researchers’ blogs.
 • Kristiansen, Marita. 2011. Multilingual termbases and their relevance to ontologies.
 • Kristiansen, Marita. 2011. Ligge long eller shorte nake? Om finanssjargong i norske aviser.
 • Kristiansen, Marita. 2003. Concept borrowing in the behavioural sciences. Investigating extrinsic concept changes.
 • Kristiansen, Marita. 2001. The multi-disciplinary nature of behavioural sciences. Assessment of disciplinary autonomy by means of terminological analysis.
 • Kristiansen, Marita. 2000. Concept borrowing in the behavioural sciences. Investigating relational concept changes.
Annet produkt
 • Kristiansen, Marita. 2005. The Multi-Disciplinary Nature of the Social Sciences. Investigating Disciplinary Autonomy in Organisational Behaviour by means of Terminological Analysis. Disputas for dr.art.-graden.
 • Kristiansen, Marita. 2005. Complexity and indeterminacy in delineating scholarly/scientific areas: Implications for LSP research and teaching. Prøveforelesning til dr. art.-graden 14.04.05, Universitetet i Bergen.
Leserinnlegg
 • Kristiansen, Marita. 2016. Vi trenger norsk også i «den globaliserte arbeidshverdagen». Khrono.no.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Simonnæs, Ingrid; Kristiansen, Marita. 2019. Legal Translation. Current Issues and Challenges in Research, Methods and Applications. Frank & Timme.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Kristiansen, Marita. 2015. Frå lov til språkpolitiske retningslinjer i UH-sektoren. Kor er me, og kor går me? Terminologen. 9-20.
 • Kristiansen, Marita. 2014. På jakt etter norske finansuttrykk. Terminologen. 47-55.
 • Kristiansen, Marita. 2013. Towards a Norwegian infrastructure for terminology. Terminologen. 53-59.
 • Kristiansen, Marita. 2013. The use of Norwegian in higher education as the institutions go international. Terminologen. 124-129.
 • Kristiansen, Marita. 2011. Finding financial terminology in Norwegian newspapers. Terminfo. 14-16.
 • Kristiansen, Marita. 2006. Fagspråkstrategien til Noregs Handelshøgskole. Språknytt. 28-31.
Kronikk
 • Kristiansen, Marita. 2019. Norsk fagspråk tapar på alle frontar i akademia. Då ventar eg meir enn preik. Forskerforum.
 • Kristiansen, Marita. 2019. Norsk fagspråk tapar på alle frontar i akademia. Då ventar eg meir enn preik. Forskerforum.no.
 • Kristiansen, Marita. 2019. Me lærer betre når fagspråket er norsk. www.universitetsavisa.no.
Doktorgradsavhandling
 • García, Pedro Patiño. 2017. Description and Representation in Language Resources of Spanish and English Specialized collocations from Free Trade Agreements. 4.
 • Kristiansen, Marita. 2004. The Multi-Disciplinary Nature of the Social Sciences. Investigating Disciplinary Autonomy in Organisational Behaviour by means of Terminological Analysis.
Intervju
 • Kristiansen, Marita. 2016. Vi trenger norsk også i «den globaliserte arbeidshverdagen».
 • Kristiansen, Marita. 2016. Parallellspråklighet i høyere utdanning.
 • Dahl, Trine; Kristiansen, Marita; Andersen, Gisle. 2015. Vellukka pedagogisk oppgradering av engelsk valfag.
 • Kristiansen, Marita. 2011. Meir norsk i høgare utdannning.
 • Kristiansen, Marita. 2011. Intervju i Vestlandsrevyen.
 • Simonnæs, Ingrid; Kristiansen, Marita. 2006. Bruk av norsk fagspråk kan øke lønnsomheten.
 • Kristiansen, Marita; Øvsthus, Kari. 2005. Risk management på norsk.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Kristiansen, Marita; Gjesdal, Anje Müller. 2018. Lexical Dynamism and Language Planning. The Case of the Climate Change Subject Field in Norwegian. 12 sider.
 • Simonnæs, Ingrid; Kristiansen, Marita. 2018. Economic language. 35 sider.
 • Kristiansen, Marita. 2016. The use of blogs to identify specialised neologisms. 9 sider.
 • Kristiansen, Marita; Thorbergsdottir, Águsta. 2016. Termdist - a joint Nordic terminology training intitiative. 22 sider.
 • Kristoffersen, Gjert; Kristiansen, Marita; Røyneland, Unn. 2014. Landrapport Norge: Internasjonalisering og parallellspråklighet ved norske universitet og høyskoler. 61 sider.
 • Thøgersen, Jacob; Josephson, Olle; londen, monica; Salö, Linus; Bernhardsson, Haraldur; Kristiansen, Marita. 2014. Engelsk som undervisningssprog på nordiske universiteter - hvordan gør man? 61 sider.
 • Kristiansen, Marita. 2014. Domain loss. On parallel language use, language policy and terminology. 17 sider.
 • Kristiansen, Marita. 2014. Concept change, term dynamics and culture-boundness in economic-administrative domains. 22 sider.
 • Kristiansen, Marita. 2013. Detecting specialised neologisms in researchers’ blogs. 12 sider.
 • Kristiansen, Marita. 2013. Detecting specialised neologisms in researchers’ blogs. 12 sider.
 • Kristiansen, Marita. 2012. Financial jargon in a general newspaper corpus. 27 sider.
 • Kristiansen, Marita; Øvsthus, Kari; Innselset, Kai. 2006. NORDEAs årsresultat 2003. 4 sider.
 • Kristiansen, Marita. 2006. Korleis handtere interdisiplinære domene i ein begrepsorientert kunnskapsbase? 10 sider.
 • Kristiansen, Marita. 2001. Fagkunnskap og fagspråklig kompetanse – to sider av samme sak? 11 sider.
Poster
 • Andersen, Gisle; Kristiansen, Marita. 2012. Towards a national portal for Norwegian terminology in the CLARINO project.
Innledning
 • Simonnæs, Ingrid; Kristiansen, Marita. 2019. Introduction. 11-24.
Fagartikkel
 • Kristiansen, Marita; Brekke, Magnar. 2006. Kunnskapsbank for norsk økonomisk-administrative fagdomene. Språk og språkundervisning. 22.
 • Øvsthus, Kari; Kristiansen, Marita. 2006. Enterprise Risk Management på norsk: Oversettelse og terminologiarbeid i praksis. ?. 49-54.
Intervju tidsskrift
 • Lønnum, Erlend; Kristiansen, Marita. 2016. Morsmålet duger best. Språknytt. 6-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.